Gaia – mocná duchovná bytosť

 

Vesmír funguje na princípe prepojenia. Všetko je energia a ako taká medzi sebou komunikuje, prelína sa, ovplyvňuje, inšpiruje, dopĺňa, búra a tvorí. Gaia v sebe spája všetko, čo na nej, v nej a nad ňou je, vo fyzickej forme či jemnohmotnom vyjadrení. Toto spojenie je uskutočnené v láskavých energiách, kde niet pána a sluhu, len vzájomné spojenie v symbióze, úcte a harmónii.

Hlboké prepojenie s Matkou Zemou, Gaiou ako duchovnou bytosťou má Denisa Celesta Kralovičová, ktorej jedným z poslaní je byť tlmočníkou medzi ľuďmi a rastlinnou ríšou. Je intuitívna terapeutka a harmonizátorka so schopnosťou pretlmočiť do ľudského jazyka energie z jemnohmotných dimenzií, ktoré sú mimo bežné vnímanie ľudí.

Láska k Matce Zemi

Naše milovaná Gaia nám poskytuje vše, co potřebujeme. Naše těla jsou vytvořena z prvků, které jsou v ní. Jsme s ní spjati duchovně i energeticky. Ukotvujeme svou existenci přes zemský krystal v jemnohmotných úrovních. Lidé mají rádi zvířata a rostliny. Je potřeba však dívat se na tuto existenci celostně. Vnímat Gaiu všude a přestat ji trýznit a devastovat. Při každé lidské činnosti na ni myslet. Mohu si koupit ekodrogerii místo chemické. Mohu založit kompost na své zahradě, třídit odpad, nosit starý textil a baterie do speciálních nádob. Firmy mohou objednat ekologické čisticí prostředky nebo ti, kteří jsou ve státních institucích a rozhodují o dodavatelích, mohou už konečně měnit své zvyky (Ani v soukromé školce ani v alternativní škole, kde jsem působila, nepoužívali ekodrogerii). Existuje spousta českých farmářů a firem, kterým není Gaia lhostejná. Podpoříte je svým nákupem. Většina lidí (a i těch Probuzených!) však stále chodí do supermarketů a velkých řetězců a podporuje akcionáře, kteří vlastní tyto korporace. Jsou tak zvyklí a nenapadne je změna.

Prosím vnímejme již naši Matku, která nás živí a hostí. Konejme i ve hmotném světě, ne jen meditacemi. Před pár měsíci jsem přijala od ni Vzkaz, tak znovu sdílím:

Matka Země (Gaia/Gaya) a její volání

es údolí a skály vítr vane

Slyšíš jeho zvuk?

To jsem já

Jezera, potoky, oceány

Sladké i slané

To jsem já

Zpěv ptactva, rašící pupeny a spadlý strom proměňujíc se v půdu

To jsem já

Tak slyš mě nyní, člověče

Dlouho jsem byla trpělivá a nyní nemám již zbytí

Poslechni tlukot mého srdce, který tluče i v tobě

Kdo tě živí a kdo tě hostí?

Kde můžeš spočinout, když zmar máš či splín?

Slyš mé volání, slyš mou bolest a změň se již

Začni konat v souladu se mnou i s celou galaxií

Mysli na celek a nezabývej se stále jen sebou

Jedině tak spolu v hojnosti půjdeme a v radostném bytí

Děkuji ti…..

(Prijala Celesta, 6. 1. 2021)

 

Celesta: Mnoho ľudí, žiaľ, nepočuje a nenačúva, preto Gaia už nečaká a začala sa premieňať a s ňou sa mení i hmotná úroveň. Všetko bude inak. Nastanú veľké zmeny. Každý prežíva to, čo zažívať má. Všetko je v súlade.

 

Celesta: Gaiu môžeme vnímať cez jej hmotný prejav, ako sú rastliny, kamene, vietor, voda a podobne, ale tiež ako duchovnú entitu, obrovskú bytosť, ktorá je aj v medzigalaktickom prostredí považovaná za silnú bytosť. Je to veľký hráč v našej Mliečnej ceste, nakoľko sa zúčastňuje planetárneho duchovného rastu, sú na ňu naviazané iné systémy a aj Mliečna cesta je súčasťou ďalších hviezdnych galaktických systémov. Je to obrovská energia.

V posledných rokoch jej prejavy v hmote silnejú. Pred dvomi rokmi hovorila, že vetry budú viať, budú zemetrasenia, nastanú prejavy očisty Zeme, ktorá je vo veľmi v nízkych vibráciách. Gaia sa týmto pohybom čistí.

Trpezlivo čakala, ale už nebude, preto môžeme vidieť jej prejavy – silné vetry, erózie pôdy, vymieranie niektorých druhov zvierat… Ona to nesúdi, posudzujeme len my, z jej pohľadu prídu nové druhy, má na všetko iný pohľad. Je veľmi blahodarné spojiť sa s ňou a byť s ňou v súlade – ona nás následne podporí.

Keď vnímame Gaiu, spojíme sa s Matkou Zemou cez zemský kryštál, ktorým sme tu ukotvení, dokáže nás viesť pri jej turbulenciách. Kto sa spojí s Gaiou, má ju rád, má ju v srdci a má otvorený portál k jej systému – duchovnému galaktickému ja, tak vždy bude ochránený, jeho pozemské ja bude v bezpečí.

S napojením na Gaiu samozrejme súvisí aj zodpovednosť, napríklad že nebudeme používať chemické prípravky. Nie každý duchovne prebudený človek používa ekologické prípravky. Keď budete v súlade s Gaiou, tak to už nemôžete robiť, pretože viete, že to škodí všetkým tvorom. Budete uvažovať o tom, čo je a čo nie je v poriadku.

 


Mnoho ľudí žije v predstave, že ako ľudstvo sme na vrchu akejsi pyramídy – a podľa toho sa aj správajú. Majú pocit, že im táto Zem patrí, že si s ňou môžu robiť, čo chcú.

Celesta: Raz nám hovorili bytosti vnútornej Zeme, zvykne sa jej hovoriť aj Agartha, že nerozumejú konaniu ľudí. Nechápu, ako môžeme byť takí sebadeštruktívni. Oni vôbec nechápu naše správanie sa k nej. Existuje množstvo channelingov, množstvo múdrych kníh predkov, ktorí ešte pracovali v súlade s Gaiou, boli s ňou viac prepojení, z ktorých dnes môžeme ako ľudstvo čerpať inšpiráciu či poznanie. Ľudia boli kedysi jasnozriví, videli škriatkov, víly a ďalšie bytosti, démonov, duchov lesa, potom sa toho báli, čo zneužila cirkev. Ale boli napojení. Naša generácia je iná, no opäť sa na Gaiu napájame, vnímame ju šiestym zmyslom, otvárame si tretie oko, takže v podstate ten vývoj ide raz hore, raz dolu.

Ona sa však bez nás zaobíde. Budeme ju nasledovať? Sme s ňou v súlade, sme s ňou prepojení? Načúvame jej?

Je múdra a mocná, my sme len malé červíky. Teraz je to na ľudstve, ako to uchopí. Chcela by som apelovať na ochranu Gai. Ona to zvládne, vie sa s tým vyrovnať, ale ju to skôr mrzí. Najhoršia je neúcta k nej, to ju mrzí.

Keď sme s ňou boli v kontakte v iných sférach, bola veľmi smutná, lebo ju nevnímame.

Naši predkovia robili napríklad rôzne oslavy – čo my už ale nepotrebujeme v tejto forme, pretože potom odovzdávame moc rituálu, a to nie je v poriadku. Nemusíme hodiny skákať okolo ohňa, aby sme jej prejavili úctu, stačí ju mať v srdci. Vezmime si niektorých farmárov. U nich to vôbec nemusí byť o nejakom špeciálnom duchovnom napájaní sa, oni tak prirodzene milujú Gaiu, že jej dávajú plnú pozornosť a lásku. Ona sa im odvďačí dobrou úrodou. Stačí byť v prepojení v srdečnej čakre a všetko pôjde, ako má.

 

Vnímam, že sú akoby dve vlny. Jedna, tá stará, devastuje planétu chémiou, drancovaním a tú druhú tvoria úžasní ľudia, firmy, projekty, organizácie, ktoré to už majú inak. Oni našu Zem opatrujú, milujú, tvoria krásne veci. Je zaujímavé sledovať to, lebo za môjho detstva to takto nebolo. Bolo iba hromadné chemické poľnohospodárstvo, ktoré malo najväčší rozvoj v povojnovom období, v 50. a 60. rokoch, potrebovali predať chemické hnusy, tak ich posunuli do poľnohospodárstva. Dnes už našťastie existuje prirodzený prírodný prístup k pestovaniu, biodynamické poľnohospodárstvo a podobné projekty rešpektujúce našu Zem. Súžitie s Matkou Zemou už vníma viac bytostí.

Keď sa aktivuje vedomie, človek si uvedomí, kto skutočne je, že nie je naučená schematická schránka plná programov a myšlienok, ktoré mu boli vtláčané od malička, tak inštinktívne vzniká prirodzená láska k všetkému stvorenému.

Je zároveň potrebné nájsť si svoju hranicu, kde borím a tvorím. Ja sama napríklad musím jesť mäso dvakrát týždenne a musím sa s tým vyrovnať. Je potrebné prijať život na Gai taký, aký je.

 

 

Tiež jem mäso. Vnímam, že je to o úcte, aj svoje deti učím k úcte ku kuraťu, ktoré zomrelo preto, aby nás nasýtilo.

Celesta: Jedlo je veľká téma, každý to má špecifické, je potrebné načúvať svojim potrebám. Obecne sa hovorí, že máme uberať z porcií, máme jesť rozmanite, ale už nie je potrebná toľká hmota ako predtým, pekne to uvidíme na slanine – keď máme sadlo na bruchu, tak vieme, že svoje telo prekrmujeme, jeme veľa potravy, takže môžeme ubrať. Informácie, ktoré sme dostávali v priebehu uplynulých rokov od duchovných bytostí, boli v zmysle, že ako sa nám mení matrica tela, tak je potrebných stále menej a menej prvkov a kvantity hmotného jedla. Radšej pravidelne a menšie porcie, než sa potom napchať raz denne. Ale opäť – je to individuálne, toto sú len také všeobecné informácie. Nedávno sme stretli pani, ktorá je na práne. Takýchto ľudí ešte nie je veľa, ale už sú. Nie je potrebné sa nikam hrnúť, treba si vychutnávať jedlo. Ja mám napríklad slabosť pre kávu alebo koláč v nejakej kaviarni, nechodím už na žiadne zájazdy k moru, takže kaviareň je niečo, čo mi vlastne zostalo ako kultúrny zážitok a čo si nenechám zobrať. Každý nech si chodí, kam chce. S Gaiou sa prepájame aj cez jedlo.

 

 

Počas kovidu sa zmenil aj postoj k hygiene. Strach so sebou priniesol vlnu prehnanej čistoty až extrémnej sterilnosti. Predtým som badala mierny posun smerom k rovnováhe, prestalo sa to s hygienou preháňať, no potom sa to opäť zmenilo.

Celesta: V dnešnej dobe sme sa dostali až do hyperprotektívneho chovania, chceme všetko ničiť, všetky mikroorganizmy. Až sme si spôsobili to, že nemáme dobrú črevnú mikroflóru. Je potrebné nevyhýbať sa kontaktu s baktériami, dostať sa s nimi do súladu, zharmonizovať sa, čím sa nám posilní imunita a sme zdravší. Udržať si stred vo všetkom.

 

 

Prepojenie s Gaiou


Ako sa môžeme napojiť na Gaiu?

Celesta: Buď v meditácii, alebo cez veci pozemské – tým, že sa hrabeme v pôde, rúbeme drevo, zbierame bylinky a podobne. Gaia ide primárne cez telo, dá sa to cítiť aj počas meditácie s ňou. Môžete vnímať napríklad teplo alebo vás to priam zavalí do podložky, je to taká zahusťujúca energia, ukotvujúca sila, ktorá je veľmi potrebná na to, aby sme tu mohli fungovať.

 

 

Vnímam ju cez všetky jej prejavy, je všade a vo všetkom tu na Zemi. A má úžasný zmysel pre humor. Teším sa na každú jar, keď po dlhej dobe les opäť ožije a okrem spevavých vtákov vidieť a počuť aj hmyz. Minulú jar som bola na prechádzke v lese. Všade poletovali motýle a vážky a ja som si tak v duchu hovorila, ako tie lietajúce malé tvory zbožňujem. No a to sa už na mňa doslova prilepil lietajúci chrobák, ktorého som sa nevedela zbaviť. Lietal mi priamo okolo tváre. Metala som hlavou, no nedal sa odbiť. Zacítila som láskavý smiech Gaii a jej prírodných bytostí: „Dávaj si pozor na svoje želania, milovaná.“ Tiež som sa zasmiala. Naozaj je potrebné si dávať pozor na to, čo si želáme.

Celesta: Raz som na posvätnej hore Říp, na vrchu ktorej je rotunda a tam galaktický portál, pri ktorom robím aktiváciu svetelných kódov, chcela zachraňovať nejaké chrobáky, no nešlo to. Lekcia spočívala v pochopení, že nie vždy máme zasahovať do prebiehajúcich prejavov, nie vždy je to dobré. Napríklad keď je po daždi, tak z cesty dávam nabok slimákov, aby po nich ľudia alebo cyklisti nešliapali. Potom sa dostanem do fázy, že som unavená, lebo je ich tam príliš veľa. Akoby mi dávala Gaia lekciu – tak čo, koľko ich tá tvoja ruka ešte zvládne preniesť?

Gaia s láskou telo odovzdáva, nie je to také strašné. Omnoho horšie je neprepojenie, ľudia sú od Gai odpojení – teda i sami od seba. My sme Gaia, my sme na jej tele. Nevnímame samých seba, to znamená, že nevnímame ani svoje telo, začneme ho deštruovať, začneme mu dávať veci, ktoré mu dávať nemáme. Je potrebné svoje telo milovať a s láskou sa oň starať, aby tu v zdraví slúžilo. Aj to je vlastne Gaia – starostlivosť o svoje telo.

 

Gaia a zemský kryštál
Rada sa spájam so stromami, vnímam ich cez energie. No raz sa mi ukázala prírodná jemnohmotná bytosť osiky. Bola obrovská, liezla ku mne dole hlavou po kmeni stromu, keď sa ku mne priblížila, tak sme si spojili čelá.

Celesta: Bytosti stromov volám Stromáci, sú takí obrovskí, sú niečo medzi bytosťou, stromom a machom, je ťažké ich opísať, no vyzerajú ako rozkošatený strom, kývajú svojimi konármi zo strany na stranu. Možno pôsobia trochu strašidelne, ale nie sú vôbec zlí. Sú to krásne bytosti.

 

Na jeseň som sa spojila so starým dubom. Má veľmi silnú energiu, pomalú, hlbokú a pokojnú. Jeho múdrosť je neskutočná. Duby nás učia zakoreniť sa, uvedomiť si svoje prepojenie s Matkou Zemou, aby sme cez vlastné chodidlá vypustili korene hlboko až k energetickému srdcu Gaii. Ona nechce od nás nič, len aby sme sa s ňou prepájali a cez lásku k sebe ju milovali.

Vtedy som od nej prijala posolstvo:

Chodíte okolo mňa, no nevnímate ma. Nevnímate slnko, nevnímate mraky, nevnímate stromy, lebo nevnímate samých seba. Vôbec si neuvedomujete hlbokú prepojenosť, ktorá existuje všade a vo všetkom. No príde čas, kedy sa rozpamätáte, a tí čo sa nerozpamätajú, prežijú život, že ani nebudú vedieť, prečo žijú a budú na niečo čakať, no zabudli na to, na čo čakajú. Čakajú na samých seba, na to, aby sa začali milovať. Lebo len cez lásku k sebe samému dokážu milovať aj to, čo je okolo nich.

Ak chcete byť prepojení s Gaiou, nie sú potrebné žiadne channelingy, pretože nenahradia váš vnútorný pocit, keď sa prepojíte sami so sebou. A cez svoje chodidlá zapustíte korene hlboko, hlboko, hlboko až k Matke Zem, k jej k energetickému srdcu, kde vždy dostanete podporu. Vždy ju tam budete mať, vždy sa s ňou môžete prepojiť. A ona vám na oplátku dodá silu, prečistí vás, odoberie z vás všetky súživé myšlienky, všetko, čo vás zaťažuje, čo k vám už nepatrí, čo by malo odísť, čo už je mimo vás, len vy ešte stále na tom nejako ľpiete. Staré priateľstvá, staré vzťahy, zvyky…

To, čo je skutočne dôležité, je vaša viera v samých seba, dôvera v to, že stojíte pevne na tejto Matičke Zemi a že dostávate podporu od všetkých bytostí, ktoré tu existujú v nehmotnom svete. Ak sa vám dostane podpora aj od ľudských bytostí, ktorí tiež v sebe nosia to žiarivé svetlo, duchovné poznanie, o akom sa vám predtým ani nesnívalo, aké hlboké je aj vo vás samotných, tak prežijete šťastný, spokojný a pokojný život. Nikdy nie ste sami. NIKDY NIE STE SAMI. Toto si, prosím, zapamätajte. Toto je to, na čo stále myslite, keď sa cítite osamelí, keď si neviete poradiť, že nikdy nie ste sami.

(Prijala: Maloma, 11. 10. 2022)

 

Celesta: Čo sa týka zemského kryštálu, keď sa sem inkarnujeme, tak sa naň napojíme. Je to vlastne prepájač. V iných rovinách sa tomu hovorí zemský kryštál, ktorý nie je hmotný, ale jeho vizualizácia nám pomôže predstaviť si, čo to je. Keď sa inkarnujeme do tela, do hmotnej schránky, deje sa to niekde v lone matky, vtedy sa naše vedomie napojí na iné vedomie.

Mnoho duchovne založených ľudí má tendenciu uletieť do krásnych navýšených úrovní, no je potrebné byť vedomý v hmote, pekne sa tu ukotviť, pretože sem na Zem prinášame iné úrovne práve cez ukotvenie, cez Gaiu. Preto je to také dôležité. A je jedno, či robíme manuálnu činnosť, alebo niečo vytvárame, alebo opravujeme – to nás v tú chvíľu ukotví, vibrácie sa dostávajú do tých najhustejších úrovní.

 

Zemský kryštál vnímam ako plazmatický, nehmotný, je to energetické srdce Gaii, ktoré pri „dotyku“ vydáva zvuk. Môžeme do neho vojsť, prečistiť sa a dobiť novou energiou. Cítim v ňom silu kameňa krištáľu, ktorý nás rozoberie a potom opäť poskladá, aby sme sa mohli znovuzrodiť. Je potrebné, aby sme sa najprv úplne rozložili, lebo na starých základoch nevieme vytvoriť niečo nové.

 

 

Gaia – žijúca knižnica a mocná bytosť v multidimenzionálnom priestore

Matka Zem nie je len fyzická planéta, ktorá umožňuje život, ale je to zároveň mocná duchovná bytosť, ktorá je súčasťou života, duchovného vývoja aj mimo nej, teda vo vesmíre.

Celesta: My dve a nám podobné duše sem prišli kvôli Gaii. Nezaujímala nás primárne ľudská rasa, ale to, že má planéta Zem, Gaia problémy. Bolo to silné volanie, ktoré sa rozprestrelo po galaxii – a mnoho dobrovoľníkov z rôznych sfér, dimenzií, z rôznych planét, z rôznych galaxií ju započulo. Tam počuješ všetko, o všetkom vieš, všetko vnímaš. Mnohí sme vypočuli jej volanie, ktoré bolo dosť naliehavé a súhlasilo s inkarnačným procesom. Aké to má následky, to už každý vidí sám. Tieto bytosti, ktoré sú dnes inkarnované v ľuďoch, nie sú ľudské alebo nemajú za sebou veľa pozemských inkarnácií, ich vedomie bolo rozdelené a cítia domov inde. Hovorí sa im hviezdne duše, star seeds. Tieto duše sa sem dostali úplne z iného dôvodu než iné duše, ktoré si sem prišli odžiť svoju karmu. Tým nechcem povedať, že nemáme v záznamoch nejakú karmu, ale v porovnaní s bežnou populáciou je minimálna. Môžeme to vidieť v zjavnom (hmotnom) svete, ako sa stále odžíva karma. Karma národov, karma rodín, jednotlivcov. A je nám tu veľmi ťažko.

 

Gaia sa vyvíja, zvyšuje si svoje vibrácie, je to súčasť vzostupu, hovorí sa tomu aj záblesk alebo Nová Zem.

Celesta: Narodila som sa v roku 1975, keď bola Gaia v určitej frekvencii, bola nejako nastavená a premýšľalo sa, ako to bude so vzostupom. Či pôjde ľudstvo s ňou, alebo sa ľudstvo zničí, ona vzostúpi sama. Ubehlo 47 rokov a niekoľkokrát bol pozmenený plán. Pred časom mi Gaia dala správu v zmysle: Nová Zem je vytvorená. To je akoby sme si predstavili počítač, ktorý sa preinštaloval, takže je tu nový program. Ten starý ešte beží, ale už máme nový program. Nová Zem je teda už inštalovaná, je tam všetko, je to dosť podobné ako tu, no niektoré veci tam nie sú. Je tam rastlinná a zvieracia ríša, je to akási kópia Gaie, bez určitých frekvencií a už sú tam prví osadníci. Nie sú v telách, zatiaľ sú tam len bytosti bez tiel.

Preto možno občas menej cítite, niežeby tu nebola vôbec, ona tu ešte stále je, ale akoby jej tu ubudlo. S Gaiou som intenzívne prepojená, takže vnímam, že asi rok, rok a pol je tu už v menšom percentuálnom zastúpení.

 

Koncom októbra si uverejnila slová, ktoré mnou veľmi rezonovali a týkali sa Novej Zeme:
Velmi vnímám Novou zemi. Je to časoprostorová kapsa, kde je klid a bezpečí. V této realitě potkáváte velmi blízké duše. Jdete krajinou a objevují se, jdete městem a zastavují vás. Nikdo nehovoří o vnějším světě, nikdo nezmiňuje informace z médií. Hovoří se o spirituálních tématech nebo klasických pozemských, o zpracování hub, ovoce a pomáhání si navzájem. Teď, když píši tento příspěvek, tak pozoruji zvířata (naše mainky a čévéčko/vlčici). Oni jsou v Nové zemi už dávno. Jsou ve své síle, starají se o sebe, mají vyvážený čas pro odpočinek, zábavu a potřeby těla, nežijí v minulosti a neřeší budoucnost. Jsou plně přítomna a naplněna. To je ten Zlatý věk, na který jsme tolik čekali. On nepřijde ze dne na den, on je přítomen v bezčasí, stačí se napojit mentálně a energeticky a jste v něm. Neříkám, že je to jednoduché. Při této akci musíte opustit veškerou minulost, která vás váže do 3D matrice, propustit své strachy a obavy, nechat hovořit své vyšší já/duši/intuici/vnitřní hlas a nechat se jimi vést. Neohlížet se zpátky. Nač se budu dívat nostalgicky na staré filmy, které mé upoutávají do emočních dramat staré 3D matrice? Nač budu číst marketingový manuál, jak se prosadit na trhu? Toto vše je uzavřeno. Kráčíme (někteří) zlatou světelnou spirálou v nové dimenzi zázraků. V lásce se rodí nová realita, nové bytí. Je to požehnaný čas.
(Přijala: Kristaaa-el (Celesta z pozemského vlivu též), 31. 11. 2022)

Celesta: Áno, tak som to vnímala v dušičkovom období, v keltskom sviatku. Uvidíme, čo bude zase na jar.

 

 

V poslednej dobe Gaiu čoraz viac vnímam ako žijúcu knižnicu. Podľa môjho vnímania knižnicu tvoria energetické mriežky, ktoré sú súčasťou Zeme, vnímam ju ako energiu bledomodrého svetla, ktorá pokrýva celú planétu. Knižnicu tvoria všetky záznamy Gaii, všetky skúsenosti, poznania, aj tie ľudské, všetko, čím si prešla, čo sa na nej udialo, je tam zaznamenaný celý jej vývoj. A tie záznamy tvoria obrovskú energetickú a informačnú databázu. Z nej si všetci, čo sme s ňou prepojení svojou DNA, môžeme čerpať informácie, záznamy. Preto je to žijúca knižnica, lebo záznamy žijú v nej, teda aj v nás. Zároveň sa informácie prenášajú aj do iných duchovných úrovní, mimo Gaie, a to cez silné energetické kanály, portály a slúžia ako zdroj informácií, poznania pri duchovnom vývoji aj v iných častiach vesmíru. Tie portály sú tak silne chránené, že sa k nim nedostane nikto nepovolaný.

Celesta: Tak nejako to je. Dokonale to nedokážem načítať z tohto vtelenia, to až budem zase bez tela. Každopádne mám takú dôveru v to, že chránené je to, čo má byť chránené a nepovolaným je vstup znemožnený, takže nejaké vykrádanie znalostí a informácií je skôr záležitosť tretej hustoty, než inde. Tak ako sa nedostanete do plynnej formy v tomto tele, tak sa nedostanete do vyššieho spektra frekvencií, keď ste zahustení a kmitáte pomaly. Dostanete sa tam bez ega a bez tela, v pokojnom stave bytia, vaše vedomie tam dokáže ísť, dokáže sa s kadečím spojiť.

 

Gaia a jej prírodné bytosti sa dokážu prepojiť aj s inými dimenziami či planétami. Minulú zimu som sa prechádzala medzi borovicami, svojou oranžovo-hnedou kôrou žiarili v pochmúrnom počasí ako slnko. A medzi nimi som pri napojení sa na duchovné sféry videla prichádzať krásnu bytosť, devu v dlhých šatách, strážkyňu lesa, ktorá sa niesla na chrbte mohutného jeleňa s obrovskými parohami. Predstavili sa mi ako Luliana a Omar.

Celesta: Jeleň je silové zviera, zjavuje sa, keď sa ľudia napájajú v šamanstve, vtedy chodí jeleň, hovorí sa mu aj kráľ lesa, je to niekto, kto vedie les. Jeleň vás môže previesť mnohými úrovňami a ukázať vám cieľ, ku ktorému by ste radi smerovali. Jeho múdrosť je nekonečná. Táto energia sa mi ukázala vo forme jeleňa so zlatými parohami. Možno preto sú o tom i rozprávky. Cítim, že všetko zjavené je také rozmanité, že to nie je možné ani popísať. Videla som úrovne rôznych farieb a rôznych hustôt. Niekde boli tvary, niekde nebolo nič a zároveň tam bolo niečo. Ťažko sa mi o tom píše, keď na to nie sú pojmy. Radšej by som tam čitateľov vzala so sebou, teda ich vedomie.

Ďakujem za rozhovor.

 

 

Katarína Maloma Mayerová

www.dotekhvezd.cz

Tags: No tags

Comments are closed.