Aplikácia metódy sofioterapie v živote rodiny


Rozhodli sme sa opäť uverejniť nestarnúci pohľad Marie Hereleckej a jej princípov sofioterapie, pretože táto múdrosť nestráca kvalitu ani časom. Ďakujeme, Maruška.

Najväčšou radosťou a naplnením pre každého terapeuta je úspešná spätná väzba, ktorá poukazuje na úľavu, vyriešenie problému či uzdravenie. Ak dôjde k takto naplnenej terapii u detí, je radosť dvojnásobná.

Prečo? Nielenže dôjde k uzdraveniu dieťaťa, čo je samo osebe úžasné, ale ak použijeme princípy sofioterapie, pochopenie súvislosti vzniku chorôb, teda vnímanie zrkadiel chybného správania rodičov alebo iných podnetov z vonkajšieho okolia, dochádza súčasne i k vývojovému posunu tých rodičov, ktorí chorobu dieťaťa riešia. V praxi sa však veľmi často stretávam so situáciou, keď rodičia veľmi rýchlo uvidia súvislosti, ale za chorobu svojich detí si začnú vytvárať extrémny pocit viny. A to napriek zdôrazneniu, že si deti svoju úlohu „učiteľa“ v rodine vyberajú samy a rastú tak spoločne so svojimi rodičmi či inými členmi rodiny.

Vnímam ako veľmi dôležité podrobnejšie vysvetliť princíp, na základe ktorého si môžu deti vybrať práve tých svojich rodičov a čo znamená pojem „sú našimi učiteľmi“, či inak povedané, prečo nie je dôvod cítiť bezprostrednú vinu za ich chorobu. Každé dieťa smeruje svoju nasledujúcu inkarnáciu do takého rodinného prostredia, ktoré mu v rámci jeho duchovného vývoja umožní čo najrýchlejšie vyrásť, čiže pochopiť svoje karmické zaťaženie cez prežívanie, ktoré mu ideálne sprostredkuje práve život s vybranými rodičmi.

Zjednodušený príklad: duša, ktorá bola v predchádzajúcej inkarnácii konfliktná a súdiaca, si pre svoje pochopenie vyberá rodičov so sklonom ku konfliktnému správaniu. Preto je dieťa citlivé aj na najmenší konflikt medzi rodičmi, na ktorý reaguje zdravotným problémom či iným nezdravým spôsobom správania. Takto svojich rodičov upozorňuje na to, kde robia chybu. Ak sú rodičia otvorení voči prijatiu zodpovednosti za súvislosti medzi ich správaním a zdravím dieťaťa, odstránia svoje etické chyby a transformujú negatívne smerovanie k pozitívnemu poznaniu. Ich pochopenie automaticky prechádza do informačného poľa dieťaťa. Tu je potom viditeľná tá dvojnásobná radosť, keď sa dieťa uzdravuje „na tele“ a rodičia „na duši“.

Celý uzdravujúci proces je možné zosilniť vedomou vďačnosťou rodičov voči dieťaťu za tlmočenie informácií prostredníctvom symptómov choroby a následným oslobodením dieťaťa od jeho pocitov potreby naďalej túto chybu rodičom tlmočiť. Závažnosť ochorenia dieťaťa zodpovedá nielen chybnému správaniu okolia, v ktorom dieťa vyrastá, ale zároveň závažnosti jeho vlastného karmického zaťaženia. Existujú však špecifické prípady, keď si dieťa vyberá ťažkú chorobu ako cestu k vyprovokovaniu rodičov k zmene ich myslenia či filozofického zamerania alebo sa stáva prostredníkom k impulzu, ktorý nasmeruje rodičov k objaveniu niečoho nového a neznámeho, často dôležitého pre spoločnosť. Napríklad dieťa lekára dostane chorobu, ktorú súčasná medicína nedokáže vyliečiť, a tým pomôže rodičom k aktívnemu prístupu hľadania nových metód liečenia. Rovnako aj učitelia majú často deti s poruchami správania a učenia, na ktoré naše školstvo zatiaľ nepozná spôsob a metódu nápravy.

Pre bližšie pochopenie problematiky uvádzam spätnú väzbu môjho klienta a zároveň absolventa sofioterapie. V tomto príbehu môžeme jasne uvidieť, aké dôležité je pre rodičov neprepadnúť pocitom viny za vzniknuté zdravotné problémy detí a symptómy ich chorôb vnímať ako príležitosť na rast a poznanie, čím deti plnia rolu našich učiteľov. Učiteľov života.

          Je dôležité, aby rodičia neprepadli pocitom viny za                     vzniknuté zdravotné problémy detí.

Ako nás deti naučili počuť a hovoriť vlastnú pravdu
K riešeniu chorôb detí prostredníctvom pochopenia súvislostí, ktoré nám ponúka sofioterapia, som sa dostal cez opakované ochorenia uší a dýchacích ciest mojich detí. Po prvej návšteve u Marušky (ako všetci voláme Máriu Heraleckú) som bol veľmi sklamaný. Nedala mi žiadne čarovné bylinky ani elixíry, ktoré uskutočnia nemožné okamžite a zázraky do troch dní, ale chcela odo mňa a mojej manželky, aby sme sa my – promovaní psychológovia – zamysleli nad svojím myslením, správaním a celkovým životným zameraním.

Keby bolo na mne, už by som sa u Marušky viac neukázal, ale moja žena to chcela skúsiť. A teraz, po niekoľkých rokoch štúdia sofioterapie, môžem zodpovedne konštatovať, že niektoré veci sa dejú okamžite a zázraky sa môžu stať do troch dní… aj bez čarovných byliniek. Alebo aj s tými voňavými bylinkami z Bielych Karpát, ale tie nie sú natoľko podstatné ako práve zmena myslenia, naladenia a správania. Problém, ktorý nás dlhodobo trápil, boli zmienené opakujúce sa ochorenia uší a dýchacích ciest. U oboch detí išlo o zápaly pravého ucha. Podľa Marušky sme my rodičia niečo nepočuli a naše deti to odmietali počuť. Išlo o našu neustálu potrebu zavďačiť sa vo svojom zamestnaní, neustály vnútorný boj, či sa správame dostatočne reprezentatívne a správne, ako nás vidí okolie, čo si o nás myslia nadriadení, kolegovia, podriadení…

Po prehodnotení našich chorobných nastavení nastalo rýchle uzdravenie detí. Občasné zopakovanie rovnakých modelov správania nám deti okamžite signalizovali ľahkými chorobami. Po čase sa však opäť vrátili zápaly uší – tentoraz ľavých. Zo seminárov sofiterapie sme už vedeli, že ľavá strana znamená počuté, ale nerealizované. Prekvapilo nás to, pretože sme si boli vedomí svojej pozitívnej zmeny. Ale Maruška nás informovala, že ide o rovnaké chybné naladenie, lenže teraz sme očakávali, ako nás bude prijímať naše blízke okolie z radov príbuzných a priateľov. Opäť sa objavil model slušného správania na úkor pravdivosti a nasledovania vlastných pocitov. Okamžite sme pochopili, že skutočne takto sa k svojim blízkym správame, netušiac, že deti môžu reagovať na naše zdvorilostné vystupovanie. Nebolo úplne jednoduché zmeniť naučené spôsoby správania a chápem, že to nie je jednoduché ani pre mnoho ďalších ľudí. Preto som sa rozhodol podeliť o tento príbeh. Odmenou za našu snahu bolo úplné uzdravenie našich detí.

Prial by som si, aby aj tí, ktorých sofioterapia prvýkrát zaskočí svojou požiadavkou pracovať na sebe, spoznali, že toto je cesta vývoja, ktorá smeruje nielen k uzdraveniu tela, ale predovšetkým k uzdraveniu duše cez prijatie vlastnej veľkoleposti a pravdivého vyjadrenia vnútornej slobody.

Marie Heralecká

www.umarusky.com

Tags: No tags

Comments are closed.