Znovuzrodenie človeka podľa Osha

Keď sa dieťa narodí do nevedomej spoločnosti, okamžite ho začína tvarovať podľa jej ideálov a presvedčení. Pritom zabúda na to najzákladnejšie – že dieťa má špecifický a originálny potenciál, a preto musí rásť v súlade so sebou. Podľa významného duchovného učiteľa Osha, ak to nie je možné, celý ďalší život prežije „v biede“ a „v pekle“. Nebude chápať, čo zlé sa stalo. Začne si myslieť, že autority (rodičia, učitelia, vychovávatelia, kňazi…), ktorí ho tlačili do chybného životného smeru, sú jeho nepriatelia. Títo ľudia nemuseli mať zlý úmysel, ale ho nevedome odklonili od samého seba.

A potom čas beží. V dospelosti sa už vie správať podľa toho, ako to vyžadujú spoločenské pravidlá a situácie. V každodennosti sa naučí, že určité ľudské prejavy a potreby je nevhodné prejavovať na verejnosti. Napríklad plakať, kričať, skákať, váľať sa po zemi, uvoľňovať plyny, chodiť po štyroch, nahodiť grimasu pri kontakte s inými a podobne. Osho upozorňuje, že v tomto momente sme našu vlastnú kreativitu, ľahkosť a hravosť zamkli do trezoru. Vtedy sme sa súčasne na hlbokej úrovni oddelili od vlastnej prirodzenej podstaty, nevinnosti a čistoty.

Návrat do detstva

Kedysi sme boli všetci autentickí! Prirodzení a sami sebou. Keď sme sa chceli smiať, smiali sme sa. Keď sme chceli plakať, plakali sme. Keď sme sa potrebovali hnevať, hnevali sme sa. Tancovali, skákali a kričali sme od radosti. Našou podstatou bola hravosť. Žili sme v nevinnosti. Nevedeli sme nič okrem toho, čo sme v tej chvíli potrebovali. Boli sme veľmi malí a potrebovali sme len prejavy lásky, pozornosti a starostlivosti druhých – to bola naša jediná istota a nevyhnutný pocit bezpečia.
Naša generácia vyrastala v atmosfére podmienečnej lásky rodičov k nám. To znamená, že ich pozornosť a podporu sme dostali, len keď sme boli poslušní a keď sme dosahovali žiadané výkony, či ich nenaplnené sny a ciele rodiny. Cenou za túto lásku bolo, že sme v tom momente začali „starnúť“, nie dozrievať a dospievať. 

Deň, keď sme sa stali dobrými chlapcami a dievčatami, bol pre nás katastrofou…! Prestali sme rásť – stali sme sa umelými, nepravdivými, vážnymi… Svet okolo nás bol taký vzrušujúci a my sme chceli ísť „von“ a všetko okolo seba objavovať! No stali sme sa nevedomými nositeľmi vedomostí o všetkom možnom, okrem nás samotných. V tomto procese sme zabudli, kým naozaj sme, a stratili sme vrodenú schopnosť uvoľniť sa do života.

Cesta ku kreativite

Mnohí sa ma pýtajú: Ako sa stať znova kreatívny? Buďte znova dieťaťom. Všetky deti sú tvorivé. Kreativita potrebuje slobodu: mentálnu, slobodu od znalostí a slobodu od predsudkov. Len kreatívny človek skúša a tvorí nové a jedinečné veci. Má ďaleko od robota či automatu. Takže keď sa chcete stať pravdivým, jedinečným a kreatívnym, vráťte sa do detstva.

Keď je dieťa malé, spoločnosť a dospelí ho učia robiť veci „správnym“ spôsobom. Ale kreatívny človek stále skúša tie „nesprávne“ postupy a neoverené metódy, Pokiaľ permanentne sledujete len „správne“ spôsoby robenia vecí, nikdy sa nespojíte so svojou tvorivosťou, originalitou a kreativitou.

„Ak chceš byť kreatívny, musíš riskovať všetko. Ale stojí to za to! Trochu kreativity má väčšiu cenu ako súčasný moderný svet. Keď tvoríš čokoľvek nové, napríklad malú misku či obraz, si súčasťou procesu stvorenia, pretože boh je stvoriteľ. Keď tvoríš, si v spojení s bohom.“
Osho

Osho born again

Duchovný učiteľ Osho na sklonku života pre oslobodenie človeka z väzenia modernej konzumnej spoločnosti, zameranej na myseľ a výkon, vytvoril zážitkový, hlboko účinný, radostný a liečivý, aktívne meditatívny proces bez analyzovania a slovného popisovania udalostí z obdobia detstva jeho účastníkov, ktorý nazval OSHO BORN AGAIN. 

Ide o týždenný hravý a slobodný pobytový seminár na znovuobjavenie krás a potenciálu vlastného detstva. Je určený pre všetkých dospelých – nevedomých, prebudených aj vedomých. Facilitujú ho skúsení certifikovaní lektori OSHO medzinárodnej nadácie. Pre Slovensko a Českú republiku som zatiaľ jediným facilitátorom a v našom centre SHANTI ho usporadúvame dvakrát ročne – v zimnom termíne na prelome rokov a v letnom termíne začiatkom prázdnin.

„Keď hovorím ‚tvoje stratené detstvo‘, myslím tým tvoju nevinnosť, tvoje oči plné prekvapení, nič nevediace a nič nemajúce – s pocitom, že si na vrchole sveta. Tie zlaté chvíle úžasu a radosti bez napätia, bez starostí a bez úzkosti treba znovu získať, znovu objaviť. Múdrosť je ako kruh, ktorý začal pri vašom narodení a vracia sa naplno a úplne späť do toho istého bodu.“ 

Osho

Každý deň v rámci programu Osho Born Again môžu jeho účastníci počas jednej hodiny dopoludnia prejavovať všetky svoje potreby a realizovať nápady, ktoré im boli v detstve zakazované, ktoré im neboli dovolené, či ktoré im nebolo možné prežiť, aby sa opäť mohli spojiť s čistou esenciou svojho vnútorného dieťaťa. Dať mu tak potrebnú pozornosť, slobodný priestor na vyjadrenie a správne miesto vo svojom živote. Aj keď dodatočne, ale o to komplexnejšie a výživnejšie.
Výsledkom je nespútaná oslava tvorivosti a ohňostroj nevinných nápadov a veselých situácií, ktoré si účastníci navnímajú a zažijú počas spoločného týždňa v úplne bezpečnom prostredí v blízkosti prírody. 

Pozorovanie pocitov

V dennom programe Osho Born Again je zaradená aj jedna hodina pozorovania vlastných pocitov v tichu, po spoločných aktivitách v skupine. Človek sa tak spája viac a tesnejšie so svojím vnútrom – srdcom, dušou a telom. Začína vnímať svoje skutočné pocity bez vonkajšieho nátlaku, ako sa má cítiť. Spája sa so svojím jazykom duše a vnútorným vedením. 

„To, čo ste doteraz robili vo vonkajšom svete, urobte aj s vnútorným svetom a stanete sa pozorovateľom. A keď stav pozorovateľa raz ochutnáte, radosť z toho, že ste svedkom, je taká veľká a nadpozemská, že by ste chceli ísť stále viac do hĺbky… Od nevedomosti k uvedomeniu je najväčší kvantový skok.“ 

Osho

Súčasťou procesu je Osho dynamická meditácia pri východe slnka a Osho kundalini meditácia, prípadne iná z jeho dielne, pri západe slnka, po ktorej nasleduje večerné stretnutie a zdieľanie. Účastníci tak zo dňa na deň viac a viac osobnostne rastú a získavajú nové pevnejšie miesto vo svojom osobnom svete a následne i spoločnosti. Odhadzujú strach vidieť a prijať sami seba. Stávajú sa viac a viac sebou.

„Treba mať obrovskú odvahu ísť po ceste sám a nechať celý dav ľudí ísť po diaľnici. Keď je človek v dave, cíti sa v pohode a v teple. Keď je sám, má pochopiteľne strach. Myseľ stále argumentuje: celé ľudstvo sa predsa nemôže mýliť – prečo som sám?! Byť súčasťou davu je lepšie, pretože keď sa niečo stane, nenesiete zodpovednosť. Všetci sú zodpovední, to znamená nikto a všetci sa schovajú pod spoločenskú zodpovednosť. Ale keď vystúpite z davu, beriete zodpovednosť do vlastných rúk. To znamená, keď sa niečo deje, ste zodpovedným. Ale pamätajte si základný bod – zodpovednosť a sloboda sú dve strany rovnakej mince. Môžete mať buď obe súčasne, alebo žiadnu. Pokiaľ nechcete mať zodpovednosť, nemôžete mať slobodu a bez slobody nie je rast.“
Osho

Opäť dieťaťom

V liečivom meditatívnom procese Osho Born Again si teda dovolíte jednu hodinu denne správať sa prirodzene ako dieťa. Čokoľvek ste vtedy chceli urobiť, urobíte to – tancujete, spievate, skáčete, beháte, korčuľujete sa, plačete, smejete sa, skúmate svet, pozorujete ostatných a spolupracujete s nimi, vytvoríte úplne nové hry či hračky – čokoľvek a v akejkoľvek podobe. Všetko je dovolené okrem priameho dotyku a ubližovania iným v skupine. Kľúčové je nechať plynúť autentické energie a otvoriť sa maximálnej kreativite.

Teraz a tu je šanca vrátiť sa späť na križovatku, kde ste sa zo svojej cesty vykoľajili. Ide o nutné do-prežívanie osobných potrieb a do-pochopenie zážitkov, dodatočné získanie nových uhlov pohľadu na vaše doterajšie miesto v rodine, v skupine, vo svete a v živote. 

S podstatným rozdielom – že počas týždňového procesu sa môžete vedome vydať cestou spontánnosti, hravosti, úprimnosti, nevinnosti, prirodzenosti, nadšenia, čistej lásky a radosti…k znovuobjaveniu vašej originality, jedinečnosti, integrity, individuality a slobody. Pretože keď sa ocitnete na ceste autenticity a pravosti, potom nájdete seba, svoj stred a vnútorný zdroj energie – a nadšenie a vitalita k vám prídu samy. Potom sa stanete sviežejší, čistejší, radostnejší a meditácia bude pre vás jedno-DUCH-šia. 

„Najskôr musíte nechať odplávať strach. Jeho prežívanie totiž nie je prirodzené, bolo vám vnútené. Pozrite sa na akékoľvek malé dieťa. Úplne akceptuje samo seba. Nemá túžbu byť niekým iným. Samo seba nesúdi. No všetci, keď dospejú, nezostanú sami sebou. Bude nutné nájsť odvahu sa vrátiť k sebe – byť sami sebou. Celá spoločnosť sa vám pokúsi zakázať, aby ste to urobili a bude vás za to trestať. Ale je oveľa lepšie byť trestaný od celého sveta, ako zostať mizerný, sfalšovaný, vykoľajený a žiť život niekoho iného. Môžete mať blažený život, ale k tomu vedie len jedna cesta. Byť samým sebou a to nezáleží na tom, kde ste. Od tohto momentu, na základe hlbokej akceptácie a úcty samých k sebe budete rásť. Budete nositeľom vašich vlastných kvetov. Nie kresťanských, nie budhistických, nie hinduistických, len absolútne vašich kvetov. Je to váš nový príspevok pre svet.“
Osho

Nové postoje

Proces Osho Born Again je skoncipovaný tak, aby účastníci tohto liečivého, aktívne meditatívneho procesu svoje vedomie zapájali do akcií a udalostí automaticky bez premýšľania, sviežo a s čistým zámerom. Aby si vonkajšie veci uvedomovali rovnakým spôsobom, ako svoju vnútornú krajinu: keď zatvoríte oči, vnímate fyzické procesy v tele, ruch myšlienok, energiu pocitov a emócií, farby a tvary snov či predstáv. A potom všetky aspekty vecí a žitia začnú vo vás pôsobiť a vy vnímate prúd života citlivejšie a vnímavejšie – bez tlaku a posudzovania, ako detskú hru. 

„Toto je tvoje druhé detstvo a tvoje nevedomie je zrazu obrovsky vnímavé a veľmi jasné. Si znovuzrodený. Nepotrebuješ vedieť, pretože cítiš a cítenie je vyšší stav ako vedenie. Keď sa jasnosť stáva čoraz transparentnejšou, stáva sa tvojou bytosťou.“ 

Osho

Ide o krásny, hravý a zábavný proces liečenia najviac zraniteľnej a potlačenej podosobnosti v nás – nášho vnútorného dieťaťa. Je to skutočný reštart a komplexný posun človeka na všetkých rovinách. Stačí vstúpiť do krajiny svojho detstva ešte raz – a znova sa narodiť.

„Všetci ľudia niečo robia. Málo ľudí dokáže nič nerobiť. Keď nerobíte nič, ste len vaše bytie. Robiť a byť sú dva rozdielne spôsoby, ako žiť svoj život. Dva životné štýly. Robenie je banálne. Bytie je božské, vznešené a nádherné. Nehovorím, že máme opustiť všetko, čo sme urobili. Hovorím, že robenie má byť vo vašom živote sekundárne a bytie má byť primárne – teda na prvom mieste. Robiť máme len to, čo je nutné k prežitiu. Skutočným luxusom je bytie. Je to naša naozajstná radosť a extáza.“
Osho

Ako to funguje?

Tento proces mi osvetlil detstvo, pomohol mi uvedomiť si korene môjho správania a reakcií, rozjasniť a korigovať pohľad naň a zaujať platné miesto v skupine. Okamžite som sa vžila do situácie, že mám asi 4 roky a som v škôlke s mojím mladším bratom. Dovolila som si v skupine účastníkov (zo strednej, východnej a západnej Európy) prejaviť a zrkadliť všetky osobné pocity, vnemy, emócie alebo nápady, ktoré prirodzene prišli bez akéhokoľvek obmedzenia. Vychutnala som si pocit zadosťučinenia, keď som mohla detsky protestovať – jačať, kričať, kopať či niečo hádzať na iného účastníka v skupine, ktorý zhodil moju vežu alebo mi zničil bábiku. Inokedy bolo úplne fantastické a mega oslobodzujúce iba žvatlať, pozerať sa von oknom, byť v tichu, pospevovať si alebo sa bezdôvodne smiať. Taktiež si vyberať na spoluprácu účastníkov prirodzene, bez vonkajšieho nátlaku alebo obmedzení – a byť v každej situácii sama sebou. V priebehu týždňového procesu v bezpečnom priestore pod vedením facilitátora som sa efektívne vnútorne očistila, výrazne schudla a zhodila zo seba hrubú vrstvu nepochopení, negatívnych emocionálnych nánosov a nespracovaných situácií. Veľmi sa mi páčili aj následné hodiny v tichu, keď som len sedela a mala priestor pozorovať prílev čerstvosti, energie, pocitov, vnemov, myšlienok, súvislostí, dôsledkov a uvedomení rôznych udalostí. Každý deň bol iný, veľmi zaujímavý a vzrušujúci. Skúsenosť byť znova v tele malého hravého dieťaťa v skupine podobne naladených kamošov a kamošiek bola veľmi silná. Bola som stále prítomná a bdelá v ľahkosti, otvorenosti, hravosti a slobode, uvedomovala som si všetky vnútorné pochody, ktoré som cítila v sebe aj mimo seba, rytmus a hĺbku dýchania, či mi je teplo alebo zima, či počujem zvuky, alebo vnímam slnečné lúče. K bližšiemu a tesnejšiemu spojeniu samej so sebou a scitliveniu v ľahkosti mi pomohlo aj to, že sme mali dostatok odpočinku, denné meditácie a ďalší dobrovoľný program. Z absolvovania procesu Osho Born Again som si odniesla úplne nové kľúčové poznanie a intenzívne prežité vnútorné uvedomenie: že svet, v ktorom žijem, je bezpečný. 

Letícia, Francúzsko

OSHO Born Again – všetky autorské práva vlastní OSHO International Foundation. OSHO je registrovaná ochranná známka OSHO International Foundation.

Patrick Monnot je certifikovaný lektor Osho Born Again, Osho Mystic Rose a Osho aktívnych meditácií. Je vyškolený ako konštelár, facilitátor vedomého dychu a kruhových tancov univerzálneho mieru. Venuje sa aj téme obnovy lásky k Zemi, joge smiechu a harmonickému spevu. Taktiež pôsobí ako ekostaviteľ, vývojár a vynálezca. Semináre osobného rastu a duchovného rozvoja navštevuje od 18 rokov. Jeho učiteľmi boli Michel Petit, David Hykes, Matthieu Ricard, Joanna Macy, Shams-Ud-Din, Vatayana a ďalší. Pochádza z Francúzska a pôsobí v SR, ČR a Francúzsku.

foto P. M. – archív a ilustračný obrázok

Text: PATRICK Michel MONNOT
preklad: Silvia MARISI Monnot,
www.StastnaRovnovaha.sk

Tags: No tags

Comments are closed.