Čo nám prinesie rok vodného Zajaca v priestore z pohľadu feng šuej?

Solárny kalendár, bežne známy v Číne ako farmársky kalendár alebo kalendára Hsia, je fascinujúcim spôsobom presný systém, ktorý zaznamenáva plynutie času. Pre potreby feng šuej a čínskej astrológie BaZi sa používa práve tento kalendár. Podľa neho začne na našom území 4. februára 2023 okolo 3:48 rok vodného Zajaca Gui Mao (癸卯).

Starí Číňania pripisovali vplyvu planét veľký význam, najmä 7 hviezdam Veľkého vozu a ich dvom neviditeľným spoločníkom. Lietajúca hviezda je poetický názov pre premenlivé vplyvy tejto nebeskej čchi, prejavujúce sa v priestore. Tak každý deň, mesiac, rok a dvadsaťročie prevláda iná energo-informačná kvalita čchi v našom životnom priestore. Lietajúca hviezda feng šuej sa zaoberá touto kvalitou čchi, jej smerom a tokom v súvislosti s časom. Objasňuje, prečo sa v priebehu času mení naše šťastie. Teraz sa pozrieme, aké bude šťastie tento rok v našich príbytkoch v jednotlivých sektoroch. Pôdorys bytu rozdelíme na 9 rovnakých obdĺžnikov alebo štvorcov (3 x 3) a podľa magnetického severu určíme severný a ostatné sektory. Tak hneď uvidíme, do ktorého priestoru nám vletela ktorá hviezda. Pozrime sa, čo nám prinášajú.

Centrum
Drevená zelená hviezda 4 (Wen Qu) bude vytvárať pohyb v centrálnom paláci. Prinesie rýchle myslenie a reflexy, romantiku, viac štúdia, umeleckého prejavu, kreativity či vnímania a vytvárania krásy. Ak by bol priestor poškodený, môže sa prejaviť nepokojom, nerozhodnosťou, škandálmi, túlaním, gamblerstvom, stratami v dôsledku špekulácií či veľkého rizika. V zdravotnej oblasti môže byť vyššia chorobnosť. V prípade potreby negatívne prejavy oslabíme elementom kov.

Východ
Zemská energia čiernej hviezdy 2 (Ju Men) bude atakovaná drevenou energiou východu a vytvoria tak bojovú kombináciu. Tá môže priniesť hádky, konflikty, prílišnú argumentáciu, nezhody, útoky a súdne spory. Problematické môžu byť vzťahy najmä medzi matkami a synmi, svokrami a zaťmi či staršími ženami a mladšími mužmi. Z pracovného a finančného hľadiska môžu prísť zisky, ale aj straty ako následok nevhodnej komunikácie. Zdravotne sa môžu prejaviť ťažkosti so žalúdkom a pečeňou. Ženy by sa mali vyhnúť tomuto sektoru. Energie stlmíme kovom.

Juhovýchod
Jadeitová 3 (Lu Cun) – drevená energia plná dynamiky, kreativity, ale aj hádavosti a konfliktov sa spojí s drevenou energiou juhovýchodného sektora. Môžeme očakávať vzostupy a úspechy napriek prekážkam či neočakávané výhry. Viac sa prejavia ambície, dynamika, vytrvalosť, naštartuje sa mnoho nových vecí. Ale aj manipulácia, šikanovanie, klamstvá, podvody, krádeže, muži môžu byť agresívnejší voči ženám a viac sa „naháňať“ za nimi. V zdravotnej oblasti sa môžu objaviť mentálne a nervové problémy najmä u žien. Vplyv korigujeme elementom oheň.

Juh
Prominentná hviezda tejto periódy biela zemská 8 (Zuo Fu) vstúpi do ohnivej energie juhu. Prinesie potenciál šťastných udalostí, osláv, podporu pre manželstvo a dobrý rodinný život. V pracovnej oblasti možnosti ľahšie zarobiť viac peňazí, bude viac finančného šťastia a bohatstva. Prejaviť sa môžu najmä mladší muži, ktorí majú podporu žien v strednom veku. Dôležitá je vytrvalosť, potom príde aj pomoc od vyššie postavených ľudí a šťastie na dobrých učiteľov a mentorov. Zo zdravotných záležitostí je potenciál ľahších problémov s kosťami alebo trávením. Priestor je vhodné čo najviac využívať, netreba ošetrovať.

Juhozápad
Dlhodobo priaznivá energia vodnej bielej hviezdy 1 (Tan Lang) bude v konflikte so zemským sektorom. To sa môže prejaviť nedorozumeniami a konfliktami medzi partnermi či manželmi, ktoré môžu viesť až k rozchodom. V pracovnej oblasti môžu prísť nezhody a nedorozumenia, no aj zaujímavé príjmy na základe dobrých referencií. Zo zdravotného hľadiska je ohrozený žalúdok a tráviace orgány, u žien riziko potratu, u mužov ťažkosti s potenciou. Tehotné ženy by sa mali tomuto priestoru vyhýbať. Ošetríme ho elementom kov.

Západ
Kovová energia bielej hviezdy 6 (Wu Qu) bude podporovaná kovovou energiou západu. Môže to priniesť väčšiu autoritu, dobré vodcovské schopnosti a vyššie postavenie, no aj nezhody, napätie a príliš veľa argumentov najmä u mladších žien. Priestor je vhodný pre vedúcich pracovníkov, pozor však na vyvyšovanie sa a manipuláciu druhých. Je tu tiež riziko krádeží a vlámaní. Zdravotne môžu byť ťažkosti s hrubým črevom, ústami, zubami. Priestor ošetríme elementom voda v pasívnej forme.

Severozápad
Energia zemskej žltej 5 (Lian Zhen), hviezdy cudnosti, je dlhodobo problémová, no v kovovom paláci bude čiastočne korigovaná. Aj tak môže priniesť nerozhodnosť, oslabenie autority a vodcovských schopností, finančné straty z nesprávneho vyhodnotenia situácie, ťažšie uplatnenie sa v práci najmä u mužov v strednom veku. Môže byť sklon k vyhýbaniu sa riešiť problémy a k stagnácii. Zdravie si treba posilniť, aby sa nevyskytli pľúcne ochorenia, ťažkosti v oblasti hlavy, mozgu a krku, je vyššie riziko kolapsov, zhubných ochorení – hlavne kostí. Priestor ošetríme elementom kov.

Sever
Energia ohnivej purpurovej 9 (Fu Bi) vie s vodnou kvalitou tohto paláca vytvoriť harmonické spojenie. Môže tak priniesť podporu kooperácie a partnerstiev. Je tiež šanca získať uznanie a vyššie spoločenské či kariérne postavenie, no môžu prísť aj náhle finančné straty. Môže byť viac šťastných udalostí v rodinách a vyššia plodnosť, no aj vyššia promiskuita a útoky najmä na ženy v strednom veku. Priestor je vhodný pre verejne vystupujúcich umelcov, verejne činné osoby a diskusné miestnosti. V zdravotnej oblasti sa môžu objaviť nevoľnosti, ťažkosti so srdcom, očami a kožou, je vyššie riziko pohlavných chorôb a potratov. Pri negatívnom prejave ošetríme elementmi drevo a kov.

Severovýchod
Tu sa usídlila červená hviezda 7 (Po Jun), má „pokrivený“ charakter a nie nadarmo sa jej hovorí hviezda zlodejka. S palácom zeme má špeciálny vzťah a budú spolu harmonizovať. To bude mať priaznivý vplyv na finančné záležitosti, ľahšie a väčšie možnosti získať prácu, posilnené sú verbálne a komunikačné schopnosti. Podporu má aj romantika a spokojný partnerský život. Po zdravotnej stránke je tu dobrá podpora pre pevné zdravie. Ak by bolo v priestore príliš veľa kovu, môže sa vyskytnúť vypočítavosť, menšie ťažkosti s chrbtom, kosťami a trávením a riziko vlámaní a krádeží. Ošetrovať netreba, pri negatívnom prejave použijeme vodu v pasívnej forme.

Energie v jednotlivých sektoroch aktivujeme svojím pobytom v nich (dlhšie ako 2 hodiny denne – spálňa, detská izbu, obývacia izba, pracovňa, kancelária…), preto sa odporúča tie „postihnuté“ v danom roku nepoužívať. Výnimkou je vchod, v ktorom sa aktivujú vplyvy, aj keď ho použijete len raz za deň. Málokto má dva vchody, aby mohol použiť ten druhý s lepšími ročnými lietajúcimi hviezdami. Vo väčšine bytov však nie je možné nepoužívať niektoré izby, v pracovných priestoroch kancelárie, výrobne a pod., vtedy sektory ošetrujeme odporučenými nápravnými a podpornými opatreniami. Robíme to so zámerom harmonizácie a podpory vplyvov ročných lietajúcich hviezd, nakoľko sú v každom sektore prítomné aj dlhodobo pôsobiace lietajúce hviezdy, ktorých energo-informačný vplyv sa „uzamkol“ v danom priestore v čase jeho postavenia. Ak chcete ošetriť aj tieto vplyvy, obráťte sa na erudovaného poradcu feng šuej, ktorý vám na základe výpočtov navrhne účinné opatrenia.

Disharmonické ročné vplyvy v roku 2023
Každý rok sa tieto vplyvy prejavujú v inom svetovom smere (astrologickom výseku, uhlovej vzdialenosti). Sú generované vládnucim znamením roka a nepriaznivý vplyv majú, len ak ich aktivujeme. Budeme pracovať s presným rozložením svetových smerov na našom pôdoryse.

Tai Sui
V tomto roku je generál Tai Sui (Thai Suej) – veľkovojvoda Jupiter – v sektore Zajaca, v druhej tretine východu (V2 = 82,5° – 97,5°). Jeho vplyv môžeme spustiť, ak v tomto sektore narušíme integritu neba a zeme hĺbkovými výkopovými prácami a väčšími rekonštrukciami priestoru. Šťastie neprinesie, ak v tomto roku začneme rekonštruovať alebo aj stavať novú budovu s priečelím na V2. Taktiež môžeme aktivovať jeho neblahý vplyv, ak mu budeme priamo čeliť my, teda ak sedíme natočení tvárou priamo na V2, teda priamo na rozmedzie V2 = 82,5° – 97,5° (či už pri práci, alebo akejkoľvek inej dlhodobejšej činnosti). Ak máme dvere priamo v tomto výseku, snažíme sa ich čo najmenej používať. Podľa intenzity narušenia sa môžu prejaviť rôzne zdravotné problémy, neblahé finančné dopady a spustiť sa séria vážnych zranení a iných nehôd. Na zmiernenie vplyvu už prebudenej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, ale hlavne v exteriéri pred vstupom do domu alebo budovy, v smere V2.

Sui Po
Zrkadlením vládnucej energie je opozitný smer druhá tretina západu (Z2 = 262,5° – 277,5°), sektor Kohúta. Táto energia nazývaná Sui Po (Suej Po) je jinovej podstaty a má slabší vplyv ako Tai Sui. Aby sme jeho vplyv neaktivovali, nesedíme chrbtom k tomuto smeru. Nerobíme rekonštrukcie domu alebo budovy, ktorej chrbát je v tomto smere, hlavne, ak je obývaná, nestaviame novú budovu, ktorej chrbát by bol týmto smerom. Ak je to možné, obmedzíme hluk a používanie dverí v tomto sektore. Na zmiernenie vplyvu aktivovanej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, v exteriéri v prípade vonkajších výkopových a stavebných prác v smere Z2.

San Sha
San Sha (San Ša) – tri škodlivé energie zahŕňa 3 typy škodlivých energií: Jie Sha (lúpeže, ublíženia na zdraví a peňažné straty), Zai Sha (nehody, nešťastia a choroby) a Sui sha (prekážky a ťažkosti). Tento rok pôsobia z kardinálneho západného smeru a ovplyvňujú priestor v uhlovej vzdialenosti od 232,5° (JZ3) – 307,5° (SZ1). Ich drevená energia pôsobí v sektore, ktorý patrí prirodzene kovu. Aby sme ich nevybudili, vyhnime sa i tu zemným výkopom a rekonštrukciám. Ani naše nohy pri spaní by nemali smerovať k týmto smerom. Ak budeme pri práci alebo iných dôležitých jednaniach sedieť tvárou k uvedeným smerom, bude to v poriadku. Zmiernenie škodlivého vplyvu kovovými predmetmi pomáha aj v týchto sektoroch.

Ak predsa len potrebujete začať rekonštruovať alebo stavať budovu natočenú na niektorý zo spomenutých smerov, požiadajte odborníka feng šuej, ktorý ovláda aj časovacie techniky ZeRi, aby vám vybral špeciálny vhodný čas na začiatok prác.

Ďalšie informácie z oblasti feng šuej, čínskej medicíny a astrológie, časovacích techník či lunárny kalendár a mnoho užitočných rád a tipov nájdete v našom Diári almanachu feng šuej 2023 a v kalendári Silové miesta Slovenska 2023.

Prajem vám radostný a úspešný rok vodného Zajaca 2023. ☺

Ing. Marta Látalová, Feng Šuej Inštitút
www.fscentrum.sk

Tags: No tags

Comments are closed.