Čo nám prinesie rok vodného Tigra v priestore z pohľadu feng šuej?

Solárny kalendár, bežne známy v Číne ako farmársky kalendár alebo kalendára Hsia, je fascinujúcim spôsobom presný systém, ktorý zaznamenáva plynutie času. Pre potreby feng šuej a čínskej astrológie BaZi sa používa práve tento kalendár. Podľa neho začne na našom území 3. februára 2022 okolo 21:58 rok vodného Tigra Ren Yin (壬寅).

Starí Číňania pripisovali vplyvu planét veľký význam, najmä 7 hviezdam Veľkého vozu a ich dvom neviditeľným spoločníkom. Lietajúca hviezda je poetický názov pre premenlivé vplyvy tejto nebeskej čchi prejavujúcej sa v priestore. Tak každý deň, mesiac, rok a dvadsaťročie prevláda iná energo-informačná kvalita čchi v našom životnom priestore. Lietajúca hviezda feng šuej sa zaoberá touto kvalitou čchi, jej smerom a tokom v súvislosti s časom. Objasňuje, prečo sa v priebehu času mení naše „šťastie“. Pozrieme sa, aké bude „šťastie“ tento rok v našich príbytkoch v jednotlivých sektoroch. Pôdorys svojho bytu rozdelíme na 9 rovnakých obdĺžnikov / štvorcov (3 x 3) a podľa magnetického severu určíme severný a ostatné sektory. Tak hneď uvidíme, do ktorého priestoru nám „vletela“ ktorá hviezda. Pozrime sa, čo nám prinášajú.

Centrum

Energia zemskej žltej 5 (Lian Zhen) – hviezdy cudnosti – je dlhodobo problémová, no vo svojom domovskom paláci bude pokojná – vládca je doma. Ak by bol priestor poškodený, môže sa prejaviť pohromami, neočakávanými a veľmi rýchlymi udalosťami, nestálosťou, prchkosťou a agresivitou. V zdravotnej oblasti sa môžu vyskytnúť závažné a chronické ochorenia, bolesti či zranenia tela a kostí. V prípade potreby ošetríme elementom kov.

Východ

Jadeitová 3 (Lu Cun) – drevená energia plná dynamiky, kreativity, ale aj hádavosti a konfliktov bude doma vo svojom drevenom paláci. Aj tak môže priniesť vytrvalosť, dobrodružstvo, zmeny, nové začiatky, obchodné príležitosti, ambície a odvahu, niekedy až prílišnú. Ale aj tendencie k agresivite, bezcitnosti, prílišnému riziku, hádavosti a sporom, najmä u mužov. Môže dôjsť k násiliu, sprenevere, nestálosti a častému striedaniu práce. Priestor však bude priať obchodu, športu, dobrodruhom a rizikovým povolaniam. Zdravotne môže priniesť hystériu, nervové zrútenia, hyperaktivitu, zlomeniny a iné úrazy. Energie stlmíme ohňom.

Juhovýchod

Drevená zelená hviezda 4 (Wen Qu) sa spojí s drevenou energiou svojho juhovýchodného sektora. Môžeme očakávať akademické a literárne úspechy, príjmy súvisiace s vedomosťami a štúdiom. Viac sa prejaví romantika, múdrosť a inteligencia, najmä u žien. V zdravotnej oblasti sa môžu objaviť dýchacie problémy. Pri veľkom množstve vody alebo poškodení priestoru hrozí riziko nestability, naivity, letargie, bezcieľnosti, zlej povesti a túlavých topánok. V prípade potreby pridáme element oheň.

Juh

Energia ohnivej purpurovej 9 (Fu Bi) – tak ako ostatné hviezdy tohto roku – bude vo svojom domovskom paláci a znásobí ohnivú energiu juhu. Prinesie potenciál slávy a popularity, srdečnosti, vášnivosti a šťastných udalostí. V pracovnej oblasti viac finančného šťastia a propagácie, väčší rozvoj zručností. Prejaviť sa môžu najmä ženy v strednom veku. Väčšie úspechy môžu prísť v reklame, politike a v biznise súvisiacom s krásou. Zo zdravotných záležitostí je potenciál ťažkostí spojený so ženskými orgánmi, srdcom, perikardom, tenkým črevom, jazykom, očami a rečou. Ak by bolo v priestore príliš veľa ohnivej energie, je tu potenciál prílišnej snahy o pútanie pozornosti, predvádzania sa, exhibicionizmu, smútkov a depresií, nedorozumení, problémov so sebarealizáciou a sebavyjadrením, príp. degradácia v práci. Vtedy harmonizujeme elementom zem.

Juhozápad

Zemská energia čiernej hviezdy 2 (Ju Men) bude v zemskom paláci vybudená. To sa môže prejaviť neočakávanými ziskami a nepriamymi príjmami. Viac sa však môže prejaviť stagnácia, lakomosť a nenásytnosť až pažravosť či zúfalstvo. Z pohľadu zdravotného hrozí obezita, ťažkosti s tehotenstvom a s trávením, kožné problémy, chronické alebo závažné ochorenia. Ženy by sa mali tomuto priestoru vyhýbať. Ošetríme elementom kov.

Západ

Tu sa usídlila červená hviezda 7 (Po Jun), má „pokrivený“ charakter a nenadarmo sa jej hovorí hviezda zlodejka. Tento sektor je jej domovský a vzájomne sa budú podporovať. Môže to priniesť nezhody a problémy vo vzťahoch, nerozhodnosť, neschopnosť dosahovať ciele, veľa prázdnych sľubov, stagnáciu najmä u mladších žien a dievčat. Priestor je vhodný pre prácu spojenú s IT, verbálnym prejavom, komunikáciou, pozor však na príliš ostrý jazyk. Hrozia krádeže a vlámania. Po zdravotnej stránke môžu prísť ťažkosti s hrubým črevom, ústami, zubami, operácie a bodné a rezné poranenia. Priestor ošetríme elementom voda v pasívnej forme.

Severozápad

Kovová energia bielej hviezdy 6 (Wu Qu) bude tiež vo svojom domovskom paláci s rovnakým charakterom. To môže priniesť dobré vodcovské schopnosti, väčšiu autoritu, ale aj rázne rozhodnutia, právne spory, napätie vo vzťahoch a v rodinách či firmách, uzatváranie sa do seba, rivalitu medzi mužmi, stratu postavenia či násilné udalosti. Podporu budú mať obchody na finančných trhoch a všeobecne financie. Z pohľadu zdravotného sa môžu vyskytnúť pľúcne ťažkosti, bolesti a zranenia hlavy, lebky a mozgu. Pri negatívnom prejave ošetríme elementom voda v pasívnej forme.

Sever

Dlhodobo priaznivá energia vodnej bielej hviezdy 1 (Tan Lang) bude rovnaká s vodnou kvalitou tohto paláca. Prinesie podporu v práci s informáciami a znalosťami, v akademickým činnostiam a školské úspechy, no aj riziko problémov so zákonom. Môže prísť viac romantických stretnutí, ale aj milostných afér. V zdravotnej oblasti sa môžu objaviť ťažkosti s obličkami, močovým mechúrom a pohlavnými orgánmi, alkoholizmus, a to najmä u mužov. Pri negatívnom prejave ošetríme elementom drevo.

Severovýchod

Prominentná hviezda tejto periódy biela zemská 8 (Zuo Fu) vstúpi do svojho paláca zeme a bude ho podporovať. To bude mať priaznivý vplyv všeobecne, no najmä na finančné záležitosti, prosperitu a bohatstvo. Ak by bolo zeme priveľa alebo je priestor poškodený, mohla by spôsobiť finančné straty v dôsledku nesprávnych rozhodnutí, problém udržať peniaze alebo nesprávne predstavy o bohatstve. Po zdravotnej stránke je dobrou podporou pre pevné zdravie. Ideálne je tento priestor čo najviac využívať. Ošetrovať netreba, pri negatívnom prejave použijeme kov.

Energie v jednotlivých sektoroch aktivujeme svojím pobytom v nich (dlhšie ako 2 hodiny denne – spálňa, detská izbu, obývacia izba, pracovňa, kancelária…), preto sa odporúča tie „postihnuté“ v danom roku nepoužívať. Výnimkou je vchod, v ktorom sa aktivujú vplyvy, aj keď ho použijete len raz za deň. Málokto má dva vchody, aby mohol použiť ten druhý s lepšími ročnými lietajúcimi hviezdami. 

Vo väčšine bytov sa však nedá nepoužívať niektoré izby, v pracovných priestoroch kancelárie, výrobne a pod., vtedy sektory ošetrujeme odporučenými nápravnými a podpornými opatreniami. Robíme to so zámerom, že harmonizujeme, podporujeme vplyvy ročných lietajúcich hviezd, nakoľko sú v každom sektore prítomné aj dlhodobo pôsobiace lietajúce hviezdy, ktorých energo-informačný vplyv sa „uzamkol“ v danom priestore v čase jeho postavenia. Pokiaľ chcete ošetriť aj tieto vplyvy, obráťte sa na erudovaného poradcu feng šuej, ktorý vám na základe výpočtov navrhne účinné opatrenia.

Disharmonické ročné vplyvy v roku 2022

Každý rok sa tieto vplyvy prejavujú v inom svetovom smere (astrologickom výseku, uhlovej vzdialenosti). Sú generované vládnucim znamením roka a nepriaznivý vplyv majú, len ak ich aktivujeme. Budeme pracovať s presným rozložením svetových smerov na našom pôdoryse.

Tai Sui

V tomto roku je generál Tai Sui (Thai Suej) – veľkovojvoda Jupiter –v sektore Tigra v prvej tretine severovýchodu (SV3 = 52,5° – 67,5°). Jeho vplyv môžeme spustiť, ak v tomto sektore narušíme integritu neba a zeme hĺbkovými výkopovými prácami a väčšími rekonštrukciami priestoru. Šťastie neprinesie, ak v tomto roku začneme rekonštruovať alebo aj stavať novú budovu s priečelím na SV3. Taktiež môžeme aktivovať jeho neblahý vplyv, ak mu budeme priamo čeliť my, teda ak sedíme natočení tvárou priamo na SV31, teda priamo na rozmedzie SV3 = 52,5° – 67,5° (či už pri práci, alebo akejkoľvek inej dlhodobejšej činnosti). Ak máme dvere priamo v tomto výseku, snažíme sa ich čo najmenej používať. Podľa intenzity narušenia sa môžu prejaviť rôzne zdravotné problémy, neblahé finančné dopady a spustiť sa séria vážnych zranení a iných nehôd. Na zmiernenie vplyvu už prebudenej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, ale hlavne v exteriéri pred vstupom do domu alebo budovy v smere SV3.

Sui Po

Zrkadlením vládnucej energie je opozitný smer prvá tretina juhozápadu (JZ3 = 232,5° – 247,5°), sektor Opice. Táto energia nazývaná Sui Po (Suej Po) je jinovej podstaty a má slabší vplyv ako Tai Sui. Aby sme jeho vplyv neaktivovali, nesedíme chrbtom tomuto smeru. Nerobíme rekonštrukcie domu alebo  budovy, ktorej chrbát je v tomto smere, hlavne ak je obývaná, nestaviame novú budovu, ktorej chrbát by bol týmto smerom. Ak je to možné, obmedzíme hluk a používanie dverí v tomto sektore. Na zmiernenie vplyvu aktivovanej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, v exteriéri v prípade vonkajších výkopových a stavebných prác v smere JZ3.

San Sha

San Sha (San Ša) – tri škodlivé energie zahŕňajú tri typy škodlivých energií: Jie Sha (lúpeže, ublíženia na zdraví a peňažné straty), Zai Sha (nehody, nešťastia a choroby) a Sui sha (prekážky a ťažkosti). Tento rok pôsobia z kardinálneho východného smeru a ovplyvňujú priestor v uhlovej vzdialenosti od 322,5° (SZ3) – 37,5° (SV3). Ich ohnivá energia pôsobí v sektore, ktorý patrí prirodzene vode. Aby sme ich nevybudili, vyhnime sa i tu zemným výkopom a rekonštrukciám. Ani naše nohy pri spaní by nemali smerovať k týmto smerom. Ak budeme pri práci alebo iných dôležitých jednaniach sedieť tvárou k uvedeným smerom, bude to v poriadku. Zmiernenie škodlivého vplyvu kovovými predmetmi pomáha aj v týchto sektoroch.

Ak predsa potrebujete začať rekonštruovať alebo stavať budovu natočenú na niektorý zo spomenutých smerov, požiadajte odborníka feng šuej, ktorý ovláda aj časovacie techniky ZeRi, aby vám vybral špeciálny vhodný čas na začiatok prác.

Ďalšie informácie týkajúce sa feng šuej, čínskej medicíny a astrológie, časovacích techník, lunárneho kalendára a mnoho užitočných rád a tipov nájdete v našom Diári almanachu feng šuej 2022 a kalendári Silové miesta Slovenska 2022.

Prajem vám radostný a úspešný rok čierneho vodného Tigra 2022.

Ing. Marta Látalová, Feng Šuej Inštitút
www.fscentrum.sk

Tags: No tags

Comments are closed.