Chcela by som sa spýtať na môj osobný život.

Chcela by som sa spýtať na môj osobný život. Zaujíma ma najmä oblasť vzťahov, pretože už viackrát som sa sklamala v láske. V poslednom čase som párkrát stretla bývalého priateľa a on medzi rečou nadhodil, či by sme sa neskúsili znova dať dokopy. Odpovedala som, že si to musím premyslieť. Mohlo by to podľa vás fungovať? Taktiež ma zaujíma pracovná oblasť, hlavne ktorým smerom by som sa mala uberať. (čitateľka narodená 21. 5. 1996)

Pred tým, než začnete uvažovať o prípadnom obnovení vzťahu, mali by ste si ujasniť niekoľko dôležitých vecí. Pokiaľ nebudete obaja odhodlaní na sto percent skúsiť to znova a len pristúpite na návrh toho druhého, vzťah vám zrejme dlho nevydrží. Hovorí sa, že rozbitý hrnček sa síce dá zlepiť, no už nikdy nebude držať pokope tak ako predtým. Ak ste sa už raz rozišli, niečo asi vo vašom vzťahu škrípalo. Každý z vás by si mal preto položiť otázku, aký bol jeho podiel na ukončení vzťahu. Mohlo by sa stať, že situácia sa znova zopakuje a opäť sa sklamete. 

Dôležitým faktorom je aj dôvod a spôsob vášho rozchodu. Nezabudnite, že je to stále ten istý človek, s ktorým ste sa rozišli, s rovnakými charakterovými vlastnosťami. V súčasnosti sa pre oboch javí lepším riešením nechať minulosť minulosťou a sústrediť sa na budúcnosť. Ak máte pocit, že si neviete nájsť vhodného partnera či svoje miesto v živote, môže to byť tým, že podvedome reagujete alebo konáte pod vplyvom dávnych spomienok, čím zotrvávate v pôvodných intenciách. V oblasti vzťahov sa potrebujete naučiť v rovnakej miere dávať i brať, len vtedy sa vám môže podariť udržať energiu lásky v rovnováhe. Ak podľahnete tendencii priveľa dávať a nič nežiadať, dostanete sa do citového deficitu. Keďže viete byť veľmi naviazaná na ľudí, ktorých máte rada, ťažko prežívate straty a odlúčenia. 

Váš terajší život je však výzvou na skoncovanie so všetkými zaužívanými vzorcami myslenia a správania, čo vám umožní pozrieť sa na situácie a ľudí z mnohých uhlov a perspektív. Práve iný pohľad vám prinesie nové nápady a riešenia a pomôže odhaliť to, čo vás blokuje. Máte tak možnosť prekonať vlastné obmedzenia a dostať sa zo svojich obáv a neistôt. Vyžaduje si to však istú dávku trpezlivosti samej so sebou. 

V druhej polovici budúceho roka budete mať priaznivé obdobie na vzťahy a vtedy môžete stretnúť niekoho, kto bude vo vašom živote zohrávať dôležitú úlohu. Daný vzťah by mohol mať dobrú perspektívu do budúcnosti, nakoľko to bude vhodný čas na vytváranie trvalých zväzkov. V oblasti práce by boli pre vás vhodné povolania vyžadujúce si kontakt s ľuďmi, s ktorými by ste sa mohli vzájomne inšpirovať, pretože v jednotvárnom prostredí strácate svoj elán. Potrebujete k svojmu životu každodenný pohyb, a preto by vám vyhovovala práca spojená s cestovaním. Uplatnenie môžete nájsť tiež na miestach vyžadujúcich zmysel pre detaily a presnosť. Máte schopnosť presadiť sa, no mali by ste si viac dôverovať, pestovať vytrvalosť a snažiť sa vždy dotiahnuť začaté veci do konca. Zmeny k lepšiemu v pracovnej oblasti môžete uskutočniť od septembra do februára nasledujúceho roka a do vašich tridsiatich dvoch rokov sa vám črtá možnosť dosiahnuť významnejšiu pozíciu.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.