ČAROkruhy v znamení zvieratníka

Júl 2022

Baran

Baran symbolizuje silu, ktorá sa prebúdza, rastie. Momentálne v kladnom ponímaní do úžasnej sily leta, do schopnosti objavovať hojnosť na všetkých úrovniach a schopnosti s ňou pracovať. Pri nezvládnutí baraních síl však prichádzajú problémy v materiálnej oblasti, starosti s autom, bytom, domom, s hmotným majetkom. Pritom je to tá istá energia leta, energia ohňa! Záleží však od teba, ako ju vieš či nevieš spracovať. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne a témy hodnôt pokračujú.
Teraz sa však k nim priradí aj téma hodnoty vlastného zdravia. Ako si na tom? Ofukuješ každú svoju ranku a staviaš sa do pozície obete, lebo choroba, úraz, nevoľnosť, bolesti k tebe prišli len tak pre nič za nič? Ty za nič nemôžeš? Alebo hneď vyriešiš problém cez lekára či alternatívu a viac sa k nemu nevraciaš? Alebo ignoruješ svoje zdravie a prevenciu? Tušíš, kde je správna odpoveď, ale odpovedz si pravdivo – ako to máš ty?
A, prosím, bez tlaku na seba. Už sme si kedysi písali o tom, akú šarapatu vie vonkajší tlak narobiť v tvojom tele, tak buď k sebe láskavý. Verím, že nepotrebuješ v lete teploty, úrazy, zápaly a iné ochorenia z tlaku. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi. Znovu o hmote, ale trochu v inom prevedení. Koľko a čo si ochotný a schopný investovať do vzťahov? Ak si muž, vieš zaplatiť večeru? Pozveš svoju lásku do cukrárne, kaviarne, na letné terasy a zaplatíš aj úhradu, aj darček či kvety? Ak si žena, vieš prijať pozornosť aj darčeky od svojho partnera?
Mantra na júl: Viem sa prejaviť aj cez hmotu.

 

Býk 

Býk a jeho sila súvisia s pôžitkami, príjemnými zážitkami, so schopnosťou vnímať aj krásu prírody, aj luxus v hmotnom svete. Tak si užívaj luxus leta a zahrň doň aj vzťahy so súrodencami. Nech si aj tie urobíš luxusné. Prečo? Lebo sú nesmierne dôležité. Po kvalitných vzťahoch s rodičmi sú na rade hneď súrodenci. Oslabené vzťahy s rodičmi a súrodencami signalizujú oslabenie všetkých tvojich vzťahov.
A neukazuj prstom na najbližších, preber zodpovednosť a urovnaj škrípajúce miesta medzi vami. Tak uzdravíš seba a svoje vzťahy. Hovorí o tom aj júlový spln. Bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne – teda liečenie na všetkých úrovniach, ty ale prelieč svoje vzťahy. Má to hlboký zmysel. Panenský spln ešte striehne aj na tvoju integritu – celistvosť medzi tým, čo si myslíš, čo hovoríš a čo konáš.
Akákoľvek nerovnováha medzi myšlienkami, slovami a konaním má svoje dôsledky. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a bude súvisieť aj so slovami, ktoré som napísala v predchádzajúcej vete. Integrita je na programe týchto dní, a tak pozor napríklad na vytváranie domnienok. Radšej si vždy over porozumenie, pýtaj sa, komunikuj. Platí to najmä v osobných vzťahoch, ktoré sú momentálne veľmi zraniteľné, krehké. Ak to tak cítiš, uvedom si, že je to prechodný stav, a nerieš zhurta všetko, čo sa deje v tvojich vzťahoch. Poznáš príbeh o kráľovi, ktorý venoval svojmu synovi prsteň a povedal, aby na jeho opačnú stranu pozrel vždy, keď bude v radosti alebo v smútku. Vieš, čo bolo na vnútornej strane prsteňa napísané? Aj toto sa zmení.
Mantra na júl: Moje myšlienky, slová a činy sú v súlade.

Blíženci

Blíženci majú silnú zručnosť komunikovať akýmkoľvek spôsobom. Sú zvedaví, prispôsobiví, a tak aj vedia klásť správne otázky. Si taký Blíženec? Ak áno, ideš na svojej energetickej vlne. Ak nie, niekde si si myšlienkami, slovami alebo svojím konaním priškrtil kohútik. Pokojne to mohlo byť aj v detstve, keď si počul od jedného svojho rodiča slová – buď už konečne ticho. A rečový kohútik si si zavrel. Pozor! Rodič nie je na vine.
To ty si si prišiel preliečiť na Zem správnu komunikáciu, takže preber zodpovednosť za seba a konaj. Podporí ťa v tom aj spln. Bude totiž v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Strede vládne Merkúr, planéta komunikácie. Panna má liečivé schopnosti a okrem toho Merkúr je vládnucou planétou aj Panny. Dobrá synchronicita, dobré spojenie, však? Hviezdy ti nahrávajú, a tak láskavo komunikuj s rodinou.
Zvláštnu pozornosť venuje svojim deťom. Často hovorím, že potrebujú spoločné zážitky s rodičmi, teraz pridávam – potrebujú aj osobnú komunikáciu. Čas na rozprávanie len ty a tvoje dieťa. V dňoch okolo splnu sa môže objaviť aj silná sebakritika. Tiež panenská záležitosť. Skús sa dostať do pozície pozorovateľa a postrehnúť, kedy u teba nastupujú sebaspochybňujúce či sebadeštrukčné programy. Rozpusť ich skôr, ako naberú na svojej sile a ty pôjdeš dolu so sebavedomím. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a popchne ťa k priateľom, známym, k ľuďom, s ktorými ti je dobre, s ktorými sa rád stretávaš, s ktorými si rád posedíš a podebatuješ. Oddaj sa tomu času leta a užívaj.
Mantra na júl: Komunikujem s láskou.

Rak

Rak má svoj hlavný priestor v rodine, ale v batôžku si nesie aj plno emócií a zvedavosti. Práve tá ťa posiela do sveta, no v batôžku si nesieš aj svoju rodinu, svoj rod. Pevné puto to je: hoci chceš byť aj slobodný, aj lietať po svete, ťah na rodinu ťa predurčuje intenzívne budovať svoje hniezdo po vyletení z rodičovského. Z toho všetkého môže vznikať vnútorné napätie a možno aj potreba nejakej pomoci pri zvládnutí úzkosti, strachov či bezmocnosti. Jednou z ciest sú kvalitné sebapoznávacie programy napríklad cez tvorivosť alebo cez hlboký pohľad do vlastného rodu. Ako?

Vytváraním rodokmeňa, rodostromu. Zíde sa ti to, zíde. A najmä ťa podporí pri liečení, čistení rodových línii, napríklad aj hneď v júlovom splne. Ten bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne a tebe otvára najmä nespracované traumy, bolesti, trápenia ženskej rodovej línie. Aká mama, taký/taká ty. Príklad: mama či babka majú strach ísť k lekárovi, rozbúcha sa im srdce, ak vidia blízko policajta, siréna zo sanitky alebo hasičského auta ich dostáva do mdlôb. Čo to všetko signalizuje?

Napríklad – strach z autorít, za ktorým môže byť strach zo zlyhania. Vylieč svoj strach z autorít a uľahčíš aj svojim predkom aj potomkom. Veľa komunikuj s predkami, kým ešte žijú. Veľa sa dozvieš, veľa pochopíš, veľa vyliečiš v rode. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi. Ak si prehrial rodinné vzťahy už v splne, nov ti žehná pokojom v rodine a teplom rodinného krbu. Ak nie, môžeš pociťovať ochladenie medzi tebou a najbližšími. Teplo rodu máš však vo svojich rukách.
Mantra na júl: Som svetlo a teplo rodu.

Lev

Lev má vo vienku silu. Tú životnú. Uvedomuješ si to? Tvoja sila sa totiž potrebuje prejaviť, byť viditeľná a užitočná, potrebuje tvoriť. Tvoriť aj radosť, aj deti, takže ak máš vo svojom hniezde už dosť detí, zameraj sa na radosť, ktorú dávaš im, sebe i partnerovi. Leto je úžasné so svojimi levími možnosťami.
Ešte sa však vrátim k tvojej sile a jej potrebe. Totiž ak ju držíš v tele a nemanifestuje sa vo vonkajšom svete, obracia sa proti tebe a robí šarapatu v tele. Vieš, že Lev ovplyvňuje srdce, ktoré bije od prvopočiatku tvojej existencie do posledného „cvalu“ v poslednej sekunde života? Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Myslím, že ti úžasne svieti do vzťahov. Najmä ten partnerský presvieti, preteplí.
Nasaj všetkými bunkami energiu pokoja, lásky a súcitu, posilníš sa do nasledujúcich dní. Nov totiž pootočí kormidlo žitia. Bude to tvoj najdôležitejší nov, lebo bude v Levovi a udeje sa vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h. Jeho témy? Peniaze, hojnosť, prúdenie, sila hmoty. Jasné, že nestačí vyložiť nohy na stôl a čakať tieto poklady. Hovorí sa: ako si užitočný pre svet, tak sa ti svet odmieňa. Keďže máš dar tvorenia, tvor, inšpiruj, zdieľaj, deľ sa, kráčaj vždy ďalej bez ohľadu, či si už na vrchole alebo ešte len vystupuješ do výšin. Cestou však momentálne nič nemeň. Ani zamestnanie, ani partnera. Nie je čas na takéto zmeny. Ak ich predsa len chceš urobiť, urob ich v sebe. Zmeň postoj k práci či k partnerovi, či k rodine. Nájdi dôvody pre radosť, šťastie a vďaku.
Mantra na júl: Tvorivosť je mojou témou.

Panna

Panna má hlboko v sebe zakódované uzdravovanie a všetky procesy, ktoré so zdravím, uzdravovaním, výživou súvisia. Šikovne sa pohybuje v dualite a rozlišuje. Poznáš? Dobré – zlé, zdravé – nezdravé, podporujúce – škodlivé? Je to fajne vnímať, ale práve v tomto rozlišovaní čaká na teba pasca v podobe pohŕdania. Čo je podľa teba dobré, berieš, akceptuješ, čo je zlé, ignoruješ alebo opovrhuješ. Negatívnym postojom sa dostávaš na úroveň toho istého, čím pohŕdaš. Si taký istý ako to, čo odmietaš. Silná káva, však? Ako zmeniť tieto vzorce správania? Len ich uvedomením, rozpustením, prípadne vyliečením cez návraty do detstva, kde sa objavili prvýkrát. Alebo inak.
Máš jasne nastavenú cestu do spirituality, do celistvosti, do advaity. Rozlišuj teda, kedy rozmýšľaš, hovoríš či konáš v dualite, kedy si v advaite. Kedy si ja, len ja a kedy myslíš na celok, ktorý podporuje aj teba, kedy si s ním v jednote. Podporí ťa v procese aj spln, je totiž v tvojom vlastnom znamení, a to v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne.
V dňoch okolo splnu sa môžeš cítiť veľmi silný, máš chuť robiť rázne kroky, ale sebaspochybňujúce programy môžu byť brzdou. Uvedom si však, že sila sa potrebuje prejaviť vo vonkajšom svete, tak s odvahou do toho. Daj ju do príjemného fyzického pohybu. Nič náročné, teraz nie je čas na výkony. Rýchlejšie prechádzky, dynamická meditácia, hry s deťmi… aj to sú možnosti. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi. Témy zo splnu ešte doznievajú, môžeš ich cítiť ako napätie, tak si plánuj relax, oddych, voľno.
Mantra na júl: Rozumiem a prijímam.

Váhy

Váhy si nesú v sebe vyváženosť medzi ženským a mužským princípom, pokoj, krásu a ťah na partnerstvo s duchovnými hodnotami. Práve to sú oblasti, kde môžeš rásť alebo zakopávať. Často počúvam otázku – aké je moje poslanie v tomto živote? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak si v mužskom tele, buď správnym mužom so všetkými kvalitami muža. Ak si v ženskom tele, buď ženou so všetkými kvalitami ženy.
Pozor!
Nie je to len vonkajší vzhľad, nie sú to len jemné sukničky a jánošíkovské opasky. Ide o prezentáciu muža či ženy vo všetkých oblastiach života – aj vo fyzickej, aj v mentálnej, aj v emočnej, aj energetickej, aj v spirituálnej s nástrojmi, ktoré sú určené mužovi či žene. Jednoducho: dávanie, vytváranie bezpečia a fyzická sila patria mužovi. Prijímanie, teplo a svetlo, neha patria žene.
Ak ideš životom správne, ak si vo svojej ženskej či mužskej polarite, všetky ostatné poslania, dary, talenty a požehnania samy vyplávajú na povrch a ty vieš. Niekedy hovorím – ži cnosti svojich znamení a žiješ to, čo očakávajú tvoji predkovia a na čo si nastavený a pripravený vyriešiť na Zemi. Nie je totiž náhoda, v akom znamení zvieratníka si sa narodil. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne, a keďže potrebuješ rovnováhu, vybalansuj svoj život. Veľa robíš? Naordinuj si pokoj, relax, veľa spánku. V oddychu prídu aj nové inšpirácie, zaujímavé myšlienky, fajné nápady, a tak spätne získa aj tvoja práca. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi, život ti prihrá nejaké príležitosti. Ich význam oceníš neskôr.
Mantra na júl: Som vo svojej polarite.

Škorpión

Škorpión symbolizuje hĺbky a premenu, a tak rozumie aj procesom umierania a zrodenia, uzdravovania a týkajú sa ho aj témy tajomna, sexuality, mágie či zvedavosti. Poznáš sa v tom? Nemusíš vo všetkom, ale zmenu, transformáciu máš v krvi veky vekov – predsa vždy povstaneš z popola ako fénix.
Už si pravdepodobne objavil v sebe veľkú duševnú silu, ktorej sa niekedy ľudia okolo teba boja. Nevedia ju síce definovať, no vedia niekde v amygdale, že ich čaká boj, útek alebo zmrznutie, a tak prichádza strach. Ty však, ak vieš s touto silou pracovať, rastieš. Si liečiteľom tiel i duší, podporovateľom zdravia na všetkých úrovniach. Je však dobré, ak vieš aj o svojich negatívnych vlastnostiach Škorpióna, lebo z času na čas sa môžu aj ony prejaviť.
Práve júlový spln ich môže intenzívnejšie prebúdzať. Bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne, ak nemáš v sebe rozpoznané strachy a nerozumieš im, môžu sa manifestovať cez zlosť až agresivitu. Ty však už máš informáciu o tom, čo sa môže diať, tak sa vieš pripraviť cez porozumenie svojim strachom, prípadne procesy s pokorou prijať. Spln je dobrou príležitosťou pozrieť sa do seba aj na ukončenia, ktoré potrebuješ urobiť v osobnom živote i v práci.
Ďalšia téma: ako vnímaš a prijímaš smrť? Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a pripravuje uvoľnenie. Na nov si daj pauzu, veď aj Luna je schovaná v čiernom závoji. V tichu sa priprav na intenzívny nádych. Keď sa na oblohe ukáže kosáčik Luny, posvieti ti na financie a úspechy. Samozrejme, ak si doteraz nesedel s vyloženými nohami. Nov v Levovi tvoje snahy ocení.
Mantra na júl: Rozumiem fénixovi.

Strelec

Strelec symbolizuje rast, rozmach vo fyzickom tele i v hĺbkach duše. Symbolizuje spojenie, vľúdnosť, pokoj, ale má aj svoje tienisté stránky presne v opačných vlastnostiach. Rád cestuješ? I to charakterizuje Strelca, ale ty už vieš, že cesty neznamenajú u teba zvedavosť, ale hľadanie hlbšieho zmyslu života a rozširovanie poznania.
Stačí, aby si vycestoval hen do susednej dediny, ale pokojne aj do veľkého sveta a nasávaš vedomosti, poznanie. Na konci svojich dní spoznáš, že všetko má svoj hlboký zmysel a že stvoriteľ vesmíru je najdokonalejší umelec.
O Jupiterovi, vládcovi Strelca, sa hovorí, že je veľké šťastie. Ak máš pocit, že šťastie akosi pri tebe zakopáva, pozri sa, kde ho sám brzdíš svojimi strachmi, negatívnymi vlastnosťami, bezmocnosťou a bludmi, ktorým veríš. Apropo, bludy, ktoré si možno zdedil zo svojho rodu alebo si si ich vytvoril sám, často potom blokujú jazykový prejav, komunikáciu. Pritom komunikácia je pre teba dôležitá. Totiž to, čo objavíš pri hľadaní zmyslu života a smrti, potrebuješ zdieľať so svetom. Daj pozor, aby to neboli len také „báchorky“, odovzdávaj svetu poklady, ktoré ti vesmír zveril. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Strede vládne Merkúr, planéta komunikácie, tak si ju rozmaznávaj. Inak tento spln prináša liečenie aj vo vzťahoch – podporuje urovnanie možnej krízy medzi partnermi, ale dlhodobé vzťahy nasmeruje do svadby. Nacíť sa na svoje vnútro a ono odpovie. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a signalizuje oddych.
Mantra na júl: Všetko má hlboký zmysel.

Kozorožec

Kozorožec symbolizuje zodpovednosť, vytrvalosť, húževnatosť a snahu dotiahnuť veci do konca. Každá z vlastností Kozorožca však môže prerásť aj do negatívneho pôsobenia. Záleží na priestore, v ktorom sa nachádzaš. Buď si v dôvere a kráčaš s cnosťami Kozorožca, alebo v nedôvere a strachoch. Vtedy aj na prvý pohľad kladné vlastnosti vieš otočiť do nepríjemných.
Napríklad vytrvalosť môže byť úžasnou kvalitou, ak vďaka nej doťahuješ veci do konca. Na druhej strane vytrvalosťou, ktorou niekoho uháňaš, napríklad do svadby, môžeš narobiť veľa nekomfortných situácií. Alebo žeby si niekomu prebral, prebrala svojou vytrvalosťou manželku, manžela? Tvojou vládnucou planétou je Saturn, ktorý chce od teba múdre a spravodlivé rozhodovanie. Ak je to inak, ide o nebezpečné hrádky, ktorých dôsledky sa ťahajú cez mnohé životy.
Potom ani netušíš, prečo sa ti dejú nepríjemné veci. Veď v minulom živote… ale súvislosti nevidíš. Karme, osudu neujdeš ani smrťou. Čisté a správne myšlienky, slová i konanie sú zárukou, že v ďalšom zrodení môžeš postúpiť do vyššieho levelu. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne a podčiarkne tvoje cnosti. Pozor však na prázdne pochvaly a nepravdivé hodnotenia. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi. Konečne si môžeš vyložiť nohy a oddychovať, venovať sa svojmu zdraviu a uvažovaniu o živote, smrti a vesmírnych zákonoch. To sú tvoje témy, však?
Mantra na júl: Rozlišujem správne od nesprávneho.

Vodnár

Vodnár je vizionárom, originálnym rebelom, slobodomyseľným vynálezcom, blízko má k reformám i k astrológii a v balíčku darov má aj intuíciu. Kde si sa našiel ty? Blízka mi je astrológia, tak sa zastavme pri nej. Mnohí astrológovia, ktorých poznám, hovoria, že bez intuície a vhľadov cez súvislosti sa ťažko nazerá do hviezdovedy.
Pritom každý z nich je narodený v inom znamení zvieratníka a jasne sa v ich slovách objavujú vlastnosti daných znamení. Jeden je sucho matematický, ďalší sa dá ľahko stiahnuť do negativity, jeden veľa rozpráva, ďalší menej a len holé fakty, ten zas len odborné výrazy, onen si aj intuíciu pozve k výkladu, tamten sa dobre počúva… a všetci podávajú informácie z tej úrovne poznania, kam sa sami dostali. Aj ja. Pýtam sa však ešte raz. Kde si sa našiel ty? Myslím, že v každom kúsok, lebo si tam i tu, ako vetrík poletujúci voľným priestorom. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Trochu strnulosti prichádza do tvojej rozlietanosti. Či zastavenie? Alebo stíšenie a obrátenie sa do seba? To bude ono.
Ak sa budeš v dňoch okolo splnu rozhodovať, rozhoduj sám. Neodovzdávaj svoju moc do rúk iných, od ktorých by si teraz chcel súhlas či potvrdenie svojho zámeru. Nespoliehaj sa na rady druhých, nezbavuj sa zodpovednosti za seba. Spln ti prináša ešte ďalšie témy z mužskej línie tvojho rodu. Súvisia práve so stíšením a hľadaním odpovedí v sebe. Kde a v akých situáciách si ako tvoj otec, dedko, pradedko? Je jedno, či si muž alebo žena, „mužské“ témy sa otvárajú pre všetkých Vodnárov do hĺbky rodu. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi, môžu sa objaviť prekážky, zastavenia.
Mantra na júl: Mám mnoho darov.

Ryby

Ryby symbolizujú cestu do spirituálneho sveta, do pokoja duše, s túžbou mať duchovné zážitky a občas im pramálo záleží na materiálnych hodnotách. Tiež si taký? Pripomínam, že žijeme v duálnom svete a hmota má v ňom svoju váhu. Vzdávať sa hojnosti, majetkov, peňazí, materiálnych vecí nie je tá správna cesta. V tejto súvislosti mi prišiel na um jeden vtip, myslím, že sa sem a pre Ryby hodí. „Ešte raz mi vypiješ všetok alkohol, vytrhám ti perie,“ vyhrážal sa papagájovi muž.
Keď raz prišiel domov, papagáj sedel na balkóne a ožratým hlasom vykrikoval pri tom, ako si trhal perie: „A načo mi je perie, načo?“ Aj materiálne „perie“ treba pre život. Čo však až tak Rybám netreba – to je alkohol či iný prostriedok unášajúci do opojného stavu. Keď nemá Ryba duchovné zážitky, ide po závislostiach. Kde sú závislosti, tam je chladné a prázdne srdce… a kolotoč sa točí. Ako ho zastaviť?
Napríklad – objav v sebe umelecké vlohy a rozviň ich. Medituj. Choď do ústrania, do tmy. Dopraj si masáž chodidiel. Behaj naboso v tráve, po skalkách. Možnosti veľa. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Poznaj svoje hranice a v dňoch okolo splnu ich neprekračuj. Žiadne extrémy, žiadne vypäté situácie. Skôr poď do stíšenia a spočítaj si svoje požehnania. Budeš potrebovať ísť do svojej sily v nove. Ten bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a ľahko sa môžu aktivovať sebaspochybňovacie programy. Sebavedomie klesá. Nevchádzaj do sporov a treníc v práci ani doma. Naplánuj oddych a pokoj zbraniam svojim dopraj.
Mantra na júl: Poznám svoje hranice.

Baran

Baran symbolizuje silu, ktorá sa prebúdza, rastie. Momentálne v kladnom ponímaní do úžasnej sily leta, do schopnosti objavovať hojnosť na všetkých úrovniach a schopnosti s ňou pracovať. Pri nezvládnutí baraních síl však prichádzajú problémy v materiálnej oblasti, starosti s autom, bytom, domom, s hmotným majetkom. Pritom je to tá istá energia leta, energia ohňa! Záleží však od teba, ako ju vieš či nevieš spracovať. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne a témy hodnôt pokračujú.
Teraz sa však k nim priradí aj téma hodnoty vlastného zdravia. Ako si na tom? Ofukuješ každú svoju ranku a staviaš sa do pozície obete, lebo choroba, úraz, nevoľnosť, bolesti k tebe prišli len tak pre nič za nič? Ty za nič nemôžeš? Alebo hneď vyriešiš problém cez lekára či alternatívu a viac sa k nemu nevraciaš? Alebo ignoruješ svoje zdravie a prevenciu? Tušíš, kde je správna odpoveď, ale odpovedz si pravdivo – ako to máš ty?
A, prosím, bez tlaku na seba. Už sme si kedysi písali o tom, akú šarapatu vie vonkajší tlak narobiť v tvojom tele, tak buď k sebe láskavý. Verím, že nepotrebuješ v lete teploty, úrazy, zápaly a iné ochorenia z tlaku. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi. Znovu o hmote, ale trochu v inom prevedení. Koľko a čo si ochotný a schopný investovať do vzťahov? Ak si muž, vieš zaplatiť večeru? Pozveš svoju lásku do cukrárne, kaviarne, na letné terasy a zaplatíš aj úhradu, aj darček či kvety? Ak si žena, vieš prijať pozornosť aj darčeky od svojho partnera?
Mantra na júl: Viem sa prejaviť aj cez hmotu.

 

Býk 

Býk a jeho sila súvisia s pôžitkami, príjemnými zážitkami, so schopnosťou vnímať aj krásu prírody, aj luxus v hmotnom svete. Tak si užívaj luxus leta a zahrň doň aj vzťahy so súrodencami. Nech si aj tie urobíš luxusné. Prečo? Lebo sú nesmierne dôležité. Po kvalitných vzťahoch s rodičmi sú na rade hneď súrodenci. Oslabené vzťahy s rodičmi a súrodencami signalizujú oslabenie všetkých tvojich vzťahov.
A neukazuj prstom na najbližších, preber zodpovednosť a urovnaj škrípajúce miesta medzi vami. Tak uzdravíš seba a svoje vzťahy. Hovorí o tom aj júlový spln. Bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne – teda liečenie na všetkých úrovniach, ty ale prelieč svoje vzťahy. Má to hlboký zmysel. Panenský spln ešte striehne aj na tvoju integritu – celistvosť medzi tým, čo si myslíš, čo hovoríš a čo konáš.
Akákoľvek nerovnováha medzi myšlienkami, slovami a konaním má svoje dôsledky. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a bude súvisieť aj so slovami, ktoré som napísala v predchádzajúcej vete. Integrita je na programe týchto dní, a tak pozor napríklad na vytváranie domnienok. Radšej si vždy over porozumenie, pýtaj sa, komunikuj. Platí to najmä v osobných vzťahoch, ktoré sú momentálne veľmi zraniteľné, krehké. Ak to tak cítiš, uvedom si, že je to prechodný stav, a nerieš zhurta všetko, čo sa deje v tvojich vzťahoch. Poznáš príbeh o kráľovi, ktorý venoval svojmu synovi prsteň a povedal, aby na jeho opačnú stranu pozrel vždy, keď bude v radosti alebo v smútku. Vieš, čo bolo na vnútornej strane prsteňa napísané? Aj toto sa zmení.
Mantra na júl: Moje myšlienky, slová a činy sú v súlade.

Blíženci

Blíženci majú silnú zručnosť komunikovať akýmkoľvek spôsobom. Sú zvedaví, prispôsobiví, a tak aj vedia klásť správne otázky. Si taký Blíženec? Ak áno, ideš na svojej energetickej vlne. Ak nie, niekde si si myšlienkami, slovami alebo svojím konaním priškrtil kohútik. Pokojne to mohlo byť aj v detstve, keď si počul od jedného svojho rodiča slová – buď už konečne ticho. A rečový kohútik si si zavrel. Pozor! Rodič nie je na vine.
To ty si si prišiel preliečiť na Zem správnu komunikáciu, takže preber zodpovednosť za seba a konaj. Podporí ťa v tom aj spln. Bude totiž v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Strede vládne Merkúr, planéta komunikácie. Panna má liečivé schopnosti a okrem toho Merkúr je vládnucou planétou aj Panny. Dobrá synchronicita, dobré spojenie, však? Hviezdy ti nahrávajú, a tak láskavo komunikuj s rodinou.
Zvláštnu pozornosť venuje svojim deťom. Často hovorím, že potrebujú spoločné zážitky s rodičmi, teraz pridávam – potrebujú aj osobnú komunikáciu. Čas na rozprávanie len ty a tvoje dieťa. V dňoch okolo splnu sa môže objaviť aj silná sebakritika. Tiež panenská záležitosť. Skús sa dostať do pozície pozorovateľa a postrehnúť, kedy u teba nastupujú sebaspochybňujúce či sebadeštrukčné programy. Rozpusť ich skôr, ako naberú na svojej sile a ty pôjdeš dolu so sebavedomím. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a popchne ťa k priateľom, známym, k ľuďom, s ktorými ti je dobre, s ktorými sa rád stretávaš, s ktorými si rád posedíš a podebatuješ. Oddaj sa tomu času leta a užívaj.
Mantra na júl: Komunikujem s láskou.

Rak

Rak má svoj hlavný priestor v rodine, ale v batôžku si nesie aj plno emócií a zvedavosti. Práve tá ťa posiela do sveta, no v batôžku si nesieš aj svoju rodinu, svoj rod. Pevné puto to je: hoci chceš byť aj slobodný, aj lietať po svete, ťah na rodinu ťa predurčuje intenzívne budovať svoje hniezdo po vyletení z rodičovského. Z toho všetkého môže vznikať vnútorné napätie a možno aj potreba nejakej pomoci pri zvládnutí úzkosti, strachov či bezmocnosti. Jednou z ciest sú kvalitné sebapoznávacie programy napríklad cez tvorivosť alebo cez hlboký pohľad do vlastného rodu. Ako?

Vytváraním rodokmeňa, rodostromu. Zíde sa ti to, zíde. A najmä ťa podporí pri liečení, čistení rodových línii, napríklad aj hneď v júlovom splne. Ten bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne a tebe otvára najmä nespracované traumy, bolesti, trápenia ženskej rodovej línie. Aká mama, taký/taká ty. Príklad: mama či babka majú strach ísť k lekárovi, rozbúcha sa im srdce, ak vidia blízko policajta, siréna zo sanitky alebo hasičského auta ich dostáva do mdlôb. Čo to všetko signalizuje?

Napríklad – strach z autorít, za ktorým môže byť strach zo zlyhania. Vylieč svoj strach z autorít a uľahčíš aj svojim predkom aj potomkom. Veľa komunikuj s predkami, kým ešte žijú. Veľa sa dozvieš, veľa pochopíš, veľa vyliečiš v rode. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi. Ak si prehrial rodinné vzťahy už v splne, nov ti žehná pokojom v rodine a teplom rodinného krbu. Ak nie, môžeš pociťovať ochladenie medzi tebou a najbližšími. Teplo rodu máš však vo svojich rukách.
Mantra na júl: Som svetlo a teplo rodu.

Lev

Lev má vo vienku silu. Tú životnú. Uvedomuješ si to? Tvoja sila sa totiž potrebuje prejaviť, byť viditeľná a užitočná, potrebuje tvoriť. Tvoriť aj radosť, aj deti, takže ak máš vo svojom hniezde už dosť detí, zameraj sa na radosť, ktorú dávaš im, sebe i partnerovi. Leto je úžasné so svojimi levími možnosťami.
Ešte sa však vrátim k tvojej sile a jej potrebe. Totiž ak ju držíš v tele a nemanifestuje sa vo vonkajšom svete, obracia sa proti tebe a robí šarapatu v tele. Vieš, že Lev ovplyvňuje srdce, ktoré bije od prvopočiatku tvojej existencie do posledného „cvalu“ v poslednej sekunde života? Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Myslím, že ti úžasne svieti do vzťahov. Najmä ten partnerský presvieti, preteplí.
Nasaj všetkými bunkami energiu pokoja, lásky a súcitu, posilníš sa do nasledujúcich dní. Nov totiž pootočí kormidlo žitia. Bude to tvoj najdôležitejší nov, lebo bude v Levovi a udeje sa vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h. Jeho témy? Peniaze, hojnosť, prúdenie, sila hmoty. Jasné, že nestačí vyložiť nohy na stôl a čakať tieto poklady. Hovorí sa: ako si užitočný pre svet, tak sa ti svet odmieňa. Keďže máš dar tvorenia, tvor, inšpiruj, zdieľaj, deľ sa, kráčaj vždy ďalej bez ohľadu, či si už na vrchole alebo ešte len vystupuješ do výšin. Cestou však momentálne nič nemeň. Ani zamestnanie, ani partnera. Nie je čas na takéto zmeny. Ak ich predsa len chceš urobiť, urob ich v sebe. Zmeň postoj k práci či k partnerovi, či k rodine. Nájdi dôvody pre radosť, šťastie a vďaku.
Mantra na júl: Tvorivosť je mojou témou.

Panna

Panna má hlboko v sebe zakódované uzdravovanie a všetky procesy, ktoré so zdravím, uzdravovaním, výživou súvisia. Šikovne sa pohybuje v dualite a rozlišuje. Poznáš? Dobré – zlé, zdravé – nezdravé, podporujúce – škodlivé? Je to fajne vnímať, ale práve v tomto rozlišovaní čaká na teba pasca v podobe pohŕdania. Čo je podľa teba dobré, berieš, akceptuješ, čo je zlé, ignoruješ alebo opovrhuješ. Negatívnym postojom sa dostávaš na úroveň toho istého, čím pohŕdaš. Si taký istý ako to, čo odmietaš. Silná káva, však? Ako zmeniť tieto vzorce správania? Len ich uvedomením, rozpustením, prípadne vyliečením cez návraty do detstva, kde sa objavili prvýkrát. Alebo inak.
Máš jasne nastavenú cestu do spirituality, do celistvosti, do advaity. Rozlišuj teda, kedy rozmýšľaš, hovoríš či konáš v dualite, kedy si v advaite. Kedy si ja, len ja a kedy myslíš na celok, ktorý podporuje aj teba, kedy si s ním v jednote. Podporí ťa v procese aj spln, je totiž v tvojom vlastnom znamení, a to v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne.
V dňoch okolo splnu sa môžeš cítiť veľmi silný, máš chuť robiť rázne kroky, ale sebaspochybňujúce programy môžu byť brzdou. Uvedom si však, že sila sa potrebuje prejaviť vo vonkajšom svete, tak s odvahou do toho. Daj ju do príjemného fyzického pohybu. Nič náročné, teraz nie je čas na výkony. Rýchlejšie prechádzky, dynamická meditácia, hry s deťmi… aj to sú možnosti. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi. Témy zo splnu ešte doznievajú, môžeš ich cítiť ako napätie, tak si plánuj relax, oddych, voľno.
Mantra na júl: Rozumiem a prijímam.

Váhy

Váhy si nesú v sebe vyváženosť medzi ženským a mužským princípom, pokoj, krásu a ťah na partnerstvo s duchovnými hodnotami. Práve to sú oblasti, kde môžeš rásť alebo zakopávať. Často počúvam otázku – aké je moje poslanie v tomto živote? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak si v mužskom tele, buď správnym mužom so všetkými kvalitami muža. Ak si v ženskom tele, buď ženou so všetkými kvalitami ženy.
Pozor!
Nie je to len vonkajší vzhľad, nie sú to len jemné sukničky a jánošíkovské opasky. Ide o prezentáciu muža či ženy vo všetkých oblastiach života – aj vo fyzickej, aj v mentálnej, aj v emočnej, aj energetickej, aj v spirituálnej s nástrojmi, ktoré sú určené mužovi či žene. Jednoducho: dávanie, vytváranie bezpečia a fyzická sila patria mužovi. Prijímanie, teplo a svetlo, neha patria žene.
Ak ideš životom správne, ak si vo svojej ženskej či mužskej polarite, všetky ostatné poslania, dary, talenty a požehnania samy vyplávajú na povrch a ty vieš. Niekedy hovorím – ži cnosti svojich znamení a žiješ to, čo očakávajú tvoji predkovia a na čo si nastavený a pripravený vyriešiť na Zemi. Nie je totiž náhoda, v akom znamení zvieratníka si sa narodil. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne, a keďže potrebuješ rovnováhu, vybalansuj svoj život. Veľa robíš? Naordinuj si pokoj, relax, veľa spánku. V oddychu prídu aj nové inšpirácie, zaujímavé myšlienky, fajné nápady, a tak spätne získa aj tvoja práca. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi, život ti prihrá nejaké príležitosti. Ich význam oceníš neskôr.
Mantra na júl: Som vo svojej polarite.

Škorpión

Škorpión symbolizuje hĺbky a premenu, a tak rozumie aj procesom umierania a zrodenia, uzdravovania a týkajú sa ho aj témy tajomna, sexuality, mágie či zvedavosti. Poznáš sa v tom? Nemusíš vo všetkom, ale zmenu, transformáciu máš v krvi veky vekov – predsa vždy povstaneš z popola ako fénix.
Už si pravdepodobne objavil v sebe veľkú duševnú silu, ktorej sa niekedy ľudia okolo teba boja. Nevedia ju síce definovať, no vedia niekde v amygdale, že ich čaká boj, útek alebo zmrznutie, a tak prichádza strach. Ty však, ak vieš s touto silou pracovať, rastieš. Si liečiteľom tiel i duší, podporovateľom zdravia na všetkých úrovniach. Je však dobré, ak vieš aj o svojich negatívnych vlastnostiach Škorpióna, lebo z času na čas sa môžu aj ony prejaviť.
Práve júlový spln ich môže intenzívnejšie prebúdzať. Bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne, ak nemáš v sebe rozpoznané strachy a nerozumieš im, môžu sa manifestovať cez zlosť až agresivitu. Ty však už máš informáciu o tom, čo sa môže diať, tak sa vieš pripraviť cez porozumenie svojim strachom, prípadne procesy s pokorou prijať. Spln je dobrou príležitosťou pozrieť sa do seba aj na ukončenia, ktoré potrebuješ urobiť v osobnom živote i v práci.
Ďalšia téma: ako vnímaš a prijímaš smrť? Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a pripravuje uvoľnenie. Na nov si daj pauzu, veď aj Luna je schovaná v čiernom závoji. V tichu sa priprav na intenzívny nádych. Keď sa na oblohe ukáže kosáčik Luny, posvieti ti na financie a úspechy. Samozrejme, ak si doteraz nesedel s vyloženými nohami. Nov v Levovi tvoje snahy ocení.
Mantra na júl: Rozumiem fénixovi.

Strelec

Strelec symbolizuje rast, rozmach vo fyzickom tele i v hĺbkach duše. Symbolizuje spojenie, vľúdnosť, pokoj, ale má aj svoje tienisté stránky presne v opačných vlastnostiach. Rád cestuješ? I to charakterizuje Strelca, ale ty už vieš, že cesty neznamenajú u teba zvedavosť, ale hľadanie hlbšieho zmyslu života a rozširovanie poznania.
Stačí, aby si vycestoval hen do susednej dediny, ale pokojne aj do veľkého sveta a nasávaš vedomosti, poznanie. Na konci svojich dní spoznáš, že všetko má svoj hlboký zmysel a že stvoriteľ vesmíru je najdokonalejší umelec.
O Jupiterovi, vládcovi Strelca, sa hovorí, že je veľké šťastie. Ak máš pocit, že šťastie akosi pri tebe zakopáva, pozri sa, kde ho sám brzdíš svojimi strachmi, negatívnymi vlastnosťami, bezmocnosťou a bludmi, ktorým veríš. Apropo, bludy, ktoré si možno zdedil zo svojho rodu alebo si si ich vytvoril sám, často potom blokujú jazykový prejav, komunikáciu. Pritom komunikácia je pre teba dôležitá. Totiž to, čo objavíš pri hľadaní zmyslu života a smrti, potrebuješ zdieľať so svetom. Daj pozor, aby to neboli len také „báchorky“, odovzdávaj svetu poklady, ktoré ti vesmír zveril. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Strede vládne Merkúr, planéta komunikácie, tak si ju rozmaznávaj. Inak tento spln prináša liečenie aj vo vzťahoch – podporuje urovnanie možnej krízy medzi partnermi, ale dlhodobé vzťahy nasmeruje do svadby. Nacíť sa na svoje vnútro a ono odpovie. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a signalizuje oddych.
Mantra na júl: Všetko má hlboký zmysel.

Kozorožec

Kozorožec symbolizuje zodpovednosť, vytrvalosť, húževnatosť a snahu dotiahnuť veci do konca. Každá z vlastností Kozorožca však môže prerásť aj do negatívneho pôsobenia. Záleží na priestore, v ktorom sa nachádzaš. Buď si v dôvere a kráčaš s cnosťami Kozorožca, alebo v nedôvere a strachoch. Vtedy aj na prvý pohľad kladné vlastnosti vieš otočiť do nepríjemných.
Napríklad vytrvalosť môže byť úžasnou kvalitou, ak vďaka nej doťahuješ veci do konca. Na druhej strane vytrvalosťou, ktorou niekoho uháňaš, napríklad do svadby, môžeš narobiť veľa nekomfortných situácií. Alebo žeby si niekomu prebral, prebrala svojou vytrvalosťou manželku, manžela? Tvojou vládnucou planétou je Saturn, ktorý chce od teba múdre a spravodlivé rozhodovanie. Ak je to inak, ide o nebezpečné hrádky, ktorých dôsledky sa ťahajú cez mnohé životy.
Potom ani netušíš, prečo sa ti dejú nepríjemné veci. Veď v minulom živote… ale súvislosti nevidíš. Karme, osudu neujdeš ani smrťou. Čisté a správne myšlienky, slová i konanie sú zárukou, že v ďalšom zrodení môžeš postúpiť do vyššieho levelu. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne a podčiarkne tvoje cnosti. Pozor však na prázdne pochvaly a nepravdivé hodnotenia. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi. Konečne si môžeš vyložiť nohy a oddychovať, venovať sa svojmu zdraviu a uvažovaniu o živote, smrti a vesmírnych zákonoch. To sú tvoje témy, však?
Mantra na júl: Rozlišujem správne od nesprávneho.

Vodnár

Vodnár je vizionárom, originálnym rebelom, slobodomyseľným vynálezcom, blízko má k reformám i k astrológii a v balíčku darov má aj intuíciu. Kde si sa našiel ty? Blízka mi je astrológia, tak sa zastavme pri nej. Mnohí astrológovia, ktorých poznám, hovoria, že bez intuície a vhľadov cez súvislosti sa ťažko nazerá do hviezdovedy.
Pritom každý z nich je narodený v inom znamení zvieratníka a jasne sa v ich slovách objavujú vlastnosti daných znamení. Jeden je sucho matematický, ďalší sa dá ľahko stiahnuť do negativity, jeden veľa rozpráva, ďalší menej a len holé fakty, ten zas len odborné výrazy, onen si aj intuíciu pozve k výkladu, tamten sa dobre počúva… a všetci podávajú informácie z tej úrovne poznania, kam sa sami dostali. Aj ja. Pýtam sa však ešte raz. Kde si sa našiel ty? Myslím, že v každom kúsok, lebo si tam i tu, ako vetrík poletujúci voľným priestorom. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Trochu strnulosti prichádza do tvojej rozlietanosti. Či zastavenie? Alebo stíšenie a obrátenie sa do seba? To bude ono.
Ak sa budeš v dňoch okolo splnu rozhodovať, rozhoduj sám. Neodovzdávaj svoju moc do rúk iných, od ktorých by si teraz chcel súhlas či potvrdenie svojho zámeru. Nespoliehaj sa na rady druhých, nezbavuj sa zodpovednosti za seba. Spln ti prináša ešte ďalšie témy z mužskej línie tvojho rodu. Súvisia práve so stíšením a hľadaním odpovedí v sebe. Kde a v akých situáciách si ako tvoj otec, dedko, pradedko? Je jedno, či si muž alebo žena, „mužské“ témy sa otvárajú pre všetkých Vodnárov do hĺbky rodu. Nov bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi, môžu sa objaviť prekážky, zastavenia.
Mantra na júl: Mám mnoho darov.

Ryby

Ryby symbolizujú cestu do spirituálneho sveta, do pokoja duše, s túžbou mať duchovné zážitky a občas im pramálo záleží na materiálnych hodnotách. Tiež si taký? Pripomínam, že žijeme v duálnom svete a hmota má v ňom svoju váhu. Vzdávať sa hojnosti, majetkov, peňazí, materiálnych vecí nie je tá správna cesta. V tejto súvislosti mi prišiel na um jeden vtip, myslím, že sa sem a pre Ryby hodí. „Ešte raz mi vypiješ všetok alkohol, vytrhám ti perie,“ vyhrážal sa papagájovi muž.
Keď raz prišiel domov, papagáj sedel na balkóne a ožratým hlasom vykrikoval pri tom, ako si trhal perie: „A načo mi je perie, načo?“ Aj materiálne „perie“ treba pre život. Čo však až tak Rybám netreba – to je alkohol či iný prostriedok unášajúci do opojného stavu. Keď nemá Ryba duchovné zážitky, ide po závislostiach. Kde sú závislosti, tam je chladné a prázdne srdce… a kolotoč sa točí. Ako ho zastaviť?
Napríklad – objav v sebe umelecké vlohy a rozviň ich. Medituj. Choď do ústrania, do tmy. Dopraj si masáž chodidiel. Behaj naboso v tráve, po skalkách. Možnosti veľa. Spln bude v stredu 13. 7. o 19.40 h v Panne. Poznaj svoje hranice a v dňoch okolo splnu ich neprekračuj. Žiadne extrémy, žiadne vypäté situácie. Skôr poď do stíšenia a spočítaj si svoje požehnania. Budeš potrebovať ísť do svojej sily v nove. Ten bude vo štvrtok 28. 7. o 18.57 h v Levovi a ľahko sa môžu aktivovať sebaspochybňovacie programy. Sebavedomie klesá. Nevchádzaj do sporov a treníc v práci ani doma. Naplánuj oddych a pokoj zbraniam svojim dopraj.
Mantra na júl: Poznám svoje hranice.

DagmaRA Sarita Poliaková

Tags: No tags

Comments are closed.