Voda a vosk

Obľúbenou metódou veštenia, známou už v staroveku, bolo veštenie z olova alebo z vosku, ktorý sa roztopený lial do vody. Voda ako životodarná a očistná tekutina mala v mágii osobitne významné postavenie. Ďalší živel – oheň – slúžil na roztavenie hmoty. Pomocou magického úkonu vznikal nový tvar, išlo teda o rovnakú činnosť ako v prírode, kde pôsobením energie na hmotu za pomoci vody vzniká celá naša živá príroda. V tomto prípade vznikal objekt rôznych tvarov, z ktorého sa veštili minulé aj budúce udalosti. Magickú moc mala aj voda, ktorá bola súčasťou obradu. Používala sa na liečenie, ale aj na negatívne účely. 

Táto praktika je dodnes živá. Výskumníci sa s ňou v teréne stretávali ešte aj v dvadsiatom storočí. Žiaľ, v súčasnosti množstvo publikovaných informácii, či už knižne, v časopisoch, alebo na webových stránkach, znemožňuje zistiť, čo je pôvodnou tradíciou a čo je už novodobou infiltráciou ľubovoľne dotvorenou podľa fantázie hocikoho, kto sa tomuto venuje. 

V minulosti táto činnosť napriek tomu, že bola značne rozšírená, bola v rukách najmä žien, ktoré boli považované za bosorky. A bosoráctvo bolo až do čias Márie Terézie smrteľným hriechom, za ktorý sa celkom samozrejme popravovalo. Napriek tomu bosorácke remeslo nezaniklo.

Procesy s bosorkami

To, ako bývali voda a vosk používané v mágii, nám dokladajú stredoveké a ešte aj novoveké záznamy zo súdnych sporov s čarodejnicami. Sú cenným dokladom, ako skutočne vyzerali čarodejnícke obrady spojené s liatím vosku do vody. Už v 19. storočí niektoré súdne záznamy zo začiatku 18. storočia z okolia Trenčína publikoval Jozef Ľudovít Holuby, významný slovenský etnograf a botanik, aj keď povolaním a vzdelaním evanjelický farár (* 25. marca 1836 Lubina, okres Trenčín – † 15. júna 1923 Pezinok). Píše: „Pretože práve v spisoch tohto procesu počarované vody a odlievanie z vosku sa často spomínajú, podám tu v doslovnom odpise svedectva sprisahaných svedkov, nakoľko sa na vodu a vosk vzťahujú:

18. septembra roku 1716 dňa bola Alžbeta Garajka z Ihríšť pri Púchove v Trenčíne odsúdená na smrť upálením. Asi 38-ročný Egregius Balthazar Okruczky tu tvrdí, že ,jedneho času, circiter ante Triennium, kdyžby Fatensovy jeden vul byl ochorel, chodjel sam za Garajku do Ihryšč, Prosyce ju, aby temu volovy jeho spomohla, ktera vinduce ven prinjesla vody a vosk ljala do njej, rykajice k Fatensovy, žeby bilo temu volovy preškodene, protoz dala mu tej vody do jednej pulzajdlykovej skljenky, aby tohoze vola napojil s nju, a jak potom napoji nebude lepšje, aby ho na tretí den odpredal.‘ 

Texty z procesov s čarodejnicami – bosorkami prepisujeme z latinčiny a z dobovej do dnešnej spisovnej slovenčiny: Jedného času, asi pred tromi rokmi, keď svedkovi ochorel jeden vôl, išiel za Garajkou do Ihryšč, prosiac ju, aby tomu volovi pomohla. Ona vyjdúc von priniesla vodu a vosk liala do nej, hovoriac svedkovi, že tomu volovi bolo ublížené, na čo mu dala tej vody do jedného dvojdecového pohára, aby toho vola napojil s ním, a ak po tom nápoji nebude lepšie, aby ho na tretí deň odpredal.

Keď pre toho vola vosk liala, poznala na ňom, že svedok má starú matku, ale že mu už dlho zavadzať nebude, ukazujúc to svedkovi na tom vosku. Druhý svedok asi 33-ročný Michal Okrucký, svedčí, že s voskom a vodou čarovala aj pre pátra Ugytckého, liala vosk za jeho prítomnosti a ukazovala mu na ňom, kadiaľ vošli do fary zlodeji. Ďalej svedčila urodzená Katarína Okrucká, 28-ročná, medzi iným, že keď Garajka prišla k jej bratovi, aby ho odvarkom istej zeliny dala umývať, žeby sa s rozhnevaným druhým bratom zmieril, požiadala ju, aby jej vosk liala, lebo že jej pradená ukradli. A keď Garajka ten vosk liala, povedala, že jeden z tých zlodejov tu v mieste býva a druhý svetom chodí. Na to kázala svedkyňa, aby Garajka tak robila, aby sa znak učinil na tom zlodejovi, sľúbiac jej dva šestáky. 

Liečivá voda

Johanna Krajčí z Nivnice, asi 22-ročná, svedčila, že majúc nezdravého muža, prosila Garajku o pomoc. Táto jej odkázala, aby prišla, že jej dá pre muža voľajakej vody. Keď svedkyňa k nej nešla, Garajka poslala na druhý deň svedkyni tri holby (cca 1,5 litra) akejsi vody, aby s ňou chorého muža pred východom Slnka celého po tri krát umyla, ale tak aby z tej vody ani kvapky mimo nepadlo, ani sa nikam nepodelo, a keď to po tri krát urobí, aby túto vodu, vyliala na cintorín, na hrob mužský, že jej muž ozdravie, čo svedkyňa vykonala, jej muž sa uzdravil a teraz je živý a zdravý… 

Ctihodná predstavená Marianna Zendely… asi 30-ročná, svedčila, že keď z kožucha jej muža a jej kožucha ktosi strieborné gombíky odpáral, chodila za Garajkou, aby jej tie gombíky vyhľadala. Garajke sa pri zlievaní vosku s jej veštením tá galiba stala, že povedala, že im tie gombíky ich nájomník odpáral, načo ale tá Marianna povedala, že oni ani nájomníka nemajú. Ilavskej obyvateľke, Barbore Stopke, ukradli peniaze. Garajka, lejúc vosk, kázala ich hľadať tam, kde prsť vyhádzali, keď kopali (záhradu), hľadajúc tie zakopané stratené peniaze ale doteraz nič nenašli.

Tá sláva, vypátrať bosorku, mučiť a upáliť ju, dráždila mnohých k prevádzaniu zjavnej krivdy.

Za liate vosku trest upálením

V roku 1720 zažaloval púchovský obyvateľ, Adam Fabricius, tamojšiu obyvateľku Magdalenu Kubány, manželku Zachariáša Petroselínyho, prezývanú Zacharka, že mu porobila z pomsty, keď bola súdom prinútená jeho žene a švagrinej polovicu zemianskeho domu a majetku odovzdať. Medzi aktami bosoráckeho procesu ,proti Magdalene Kubany Púchovskej bosorke‘ priložený je aj vyššie menovaného Fabricia tri celé strany zaplňujúci prosbopis, z ktorého pasáž vzťahujúca sa na čarovné vody znie takto: ,…do ktorého na prebývanie v ňom som vošiel, ale po dvoch alebo troch týždňoch do hroznej a ťažkej choroby som upadol, z ktorej dosť dlhý čas sa nemôžem pomocou žiadneho lieku, ako doktorskou tak aj lekárnickou pomocou dostať. 

Preto popri radách a informáciách mnohých statočných ľudí musel som takú vedomkyňu pohľadať, ktorá mi odkázala, aby som jej päťsto ihiel a svoje nože za pásom sám osobne do tretieho dňa priniesol, čo ak neurobím, do dvoch alebo troch týždňov že budem v zemi ležať. Čo ja počujúc, a zhroziac sa toho síce na pol mŕtvy, však ako som mohol v termíne tých troch dní som prišiel. Ako náhle som k nej vošiel, hneď mi povedala: Zemanom si chcel byť, vidíš bolo sa ti o zemiansku čiastku nesúdiť, a ak by si nebol prišiel, bol by si musel za dva alebo tri týždne v zemi byť. 

Potom prevzala tie veci odo mňa a po jednej hodine mňa prepustila domov, dajúc mi akúsi vodu, na umývanie seba, a pritom mi prikázala, aby som na takú vodu veľký pozor dal, že ten ktorý mi tú hroznú nemoc spôsobil má už znak na sebe, a že ako náhle tú vodu dostane, že sa toho znaku zbaví. Keď som vtedy prišiel domov, Zacharku nemocnú na zuby a ruku na ručníku nosiac som našiel, ktorá s veľkým nariekaním po dome chodila. Keď potom noc prišla toho dňa, ktorý som od tejto vedomkyne prišiel, podľa rozkazu jej s tou istou vodou som sa umýval a sediac aj so svojou manželkou na posteli, dobre uzamykanej izbe medzi jedenástou a dvanástou hodinou Zacharku zatvorenými dverami do izby našej prísť sme zbadali, ako keď pod posteľou našou tú vodu brala, jeden na druhého pozerajúc sa na ňu očami, že berie, berie, a ,nedaj, nedaj‘ sme volali, však žiadny z miesta pohnúť sme sa nemohli. Ráno potom Zacharka zdravá ako predtým chodila.‘

Keď stoličný fiškál proti tejto Zacharke žalobu pre čarodejstvo podal, boli aj manželia Fabriciusovskí ako svedkovia vzatí pod prísahu a mimo nich ešte šesť svedkov v Rovňach a 12. mája 1721 v Trenčíne. Zuzana Ďurček z Hoštiny svedčila, že keď raz Zacharka k svojej tetke Záhonke dala schovať akési strieborné veci, a tieto sa stratili, ona mala v podozrení slúžku, akoby to ona ukradla; preto vo dvore vodu preliala, aby bol zlodej poznačený. Keď Ďurčečkin syn cez to preliate prešiel, upadol do ťažkej choroby a po dlhom liečení aj zomrel; načo Zacharka povedala, že ho to Pán Boh potrestal, že falošne prisahal, akoby to striebro nebol ukradol.

Zacharkinu vopred stratenú vec jej obhajca – škoda, že jeho meno sa neudáva – statočne a rozumne zastával; vzdor tomu znel výrok na upálenie.

Roku 1720 bola Anna Žgeňa, obyvateľka malo-porubská, v Trenčíne pre čarodejstvo k sťatiu a upáleniu odsúdená. Aj v tomto procese sa často spomína zlievanie vosku a čarovných vôd. Hovorí sa tu o nej: ,Nepopiera liatie vosku, nad ktorým recituje modlitby… Vidí podľa značiek, ktoré sa objavujú v takom vosku, kde je akýkoľvek dom, cesta alebo cesta so škodlivým prachom.

V takom prípade sa objaví roztavený vosk v zemi, ale keď sa takáto voda vyleje, potom vyčnievajúci biely včelí vosk tohto druhu sa zvykne považovať za znamenie a človek rozpozná, aký druhu choroby môže mať a či je to jedovatá látka a či bola pripravená pre neho alebo iného ako otrava. Ale ak urobí smrtiaci vosk, jama sa javí ako slabý človek.‘

Iný svedok, Pavel Urban z Rovní, svedčil, že jeho počarovanému synovi jeden moravský ,vedomník‘ z Krasňovej poslal v džbánku akúsi žltú vodu a kdejaké zeliny s inými rozličnými vecami pomiešané, a kázal chorému sa tou vodou žehnat s križom a potom zas s vínom variť a vypiť.

Druhý raz bol o toho syna u Žgeňovej, ktorá poslala v džbánku vodu a nejakú zelinu, ,a kazala aby ten jeho syn v tej vode tu zelinu varit dal a pil ju najprv, zatím pak aby stal do škopa nahaty, a tu vodu varenu, aby ju dal na hlavu liat, čoby mu po všetkem tjele stjekla.‘ K tomu istému Urbanovmu synovi chodila aj jeho sestra k Žgeňovej, aby mu pomáhala. Táto sestra chorého svedčí, že Žgeňová zlievala vosk a povedala: ,hladte, prešjel, presypaly mu y prelaly… vidiš že je opuchnuty… a to mu pojde ta bolest od hlavy az do pyat, ukazujyc na vosku znaky.‘ Aj tejto dala Žgeňová do plošteka vodu a zelinu, a touto vodou kázala nemocného po tri razy napojiť, zeliny zvariť a odvarkom opuchlinu spláknuť.

Aj beckovské panstvo malo 11. mája 1722 dňa svoj bosorácky proces proti Susanne Roškovej, manželke Štefana Uhlárika, poddanej pani barónky Cath. Horeczky rod. Borcsiczky. Rošková bola obžalovaná, že svojho prvého muža (Tabačníka) otrávila, pred farským kostolom beckovským vody rozlievala a iné pletky porobiť mala; že však sudcom toho všetkého bolo ešte málo, vyniesli výrok, aby bola ,Torturali probae‘ (mučeniu) podrobená, a až potom že má byť konečný výrok vynesený. Či si zachránila život nevieme, lebo spisy chýbajú. Žalobca však žiadal ,extremum supplicium‘ (trest smrti) na základe zákonov.“

J. Ľ. Holuby o vyše sto rokov neskôr píše: „Dosť je ešte ľudí, ba až priveľa, ktorí sú práve tak poverčivými a čarom oddanými, ako boli tí, sto rokov pred nami žijúci. Čím viac čarodejstva mohli žalobníci, svedkovia, sudcovia bosorkám a bosorákom prisúdiť a z nich mučením vynútiť, tým podľa svojej mienky väčšiu službu vlasti a ľudstvu, ba i Bohu samému preukázali. 

Tá sláva, vypátrať bosorku, mučiť a upáliť ju, dráždila mnohých k prevádzaniu zjavnej krivdy. Nuž, a či aj za našich čias nie je dosť ľudí, ktorí sú, nie pre bosoráctvo, ale z iných dôvodov, ktoré najviac strašia po takých hlavách, v ktorých sa ani myšlienka slušnosti a spravodlivosti vyliahnuť nevie, pripravení práve tak mučiť a upaľovať?“ 

Od jeho čias uplynulo opäť vyše sto rokov…

Rudolf Irša
www.irsa.szm.com

Tags: No tags

Comments are closed.