ČAROkruhy v znamení zvieratníka

November 2022

Baran

Baran, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže na začiatku mesiaca sa pokojne vyplač, uvoľni emócie i napätie a potom sa nacíť na to, čo pohladí tvoju dušu. Možno sú to adrenalínové zážitky, ale rovnako ti poslúži aj vášeň v tom, čo robíš. Mars v čase splnu je totiž v 5. dome v Rakovi a spln 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Spolu ti ponúkajú tvorivú energiu býčou vytrvalosťou požehnanú a silu práve s vášňou spojenú. Odovzdaj sa týmto kvalitám a nechaj čas plynúť v takej aktivite, práci, pohybe…, ktoré ťa tešia. Uvedomuj si a precíť svoju hodnotu, svoju jedinečnosť, úctu k sebe, ale pozeraj na svet reálnymi očami. Žijeme v duálnom svete. Dobro existuje súčasne s nižšími kvalitami, ale keď poznáš svoju hodnotu, svoju autentickosť, ostávaš v pokoji láskavého srdca. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi. Je to čas stíšenia, aj čas nového nádychu. Až po nove rob nové kroky. Môžu sa týkať plánov na cestovanie, na relaxačné pobyty, ale aj nových prezentácií, kde môžeš objaviť aj dar reči a majstrovstvo jazyka. Mantra na november: S vášňou k životu kráčam životom.

 

Býk 

Býk, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže nastav sa, že v novembri ostaneš vo svojom pokoji, nech je svet v akomkoľvek chaose. Nie je cnosťou padať do chaosu s celým svetom. Naopak. Ak sa ti podarí ostať v pokoj srdca, máš viac možností pre seba i pre svet. Vo svojom osobnom živote sa tiež pravdepodobne dotkneš chaosu a stresu, to bude však tou skúškou, či vieš ostať v pokoji. V rozhovoroch buď bdelým, pokojným, nedaj sa strhnúť do hádok. Naopak, cez súcit a pokoj srdca buď stmeľujúcou bytosťou. Stabilitu máš v programe do tohto života, tak ostaň aj teraz v pokojných koľajach a najmä na spln, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v tvojom Býkovi. Iná situácia nastane v nove a v dňoch okolo neho. Ten bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi a bude chcieť od teba zmeny v osobnom živote. Otvor sa umeleckým možnostiam, budeš nielen tvoriť, ale aj liečiť svoje zatienené zranenia z rodiny, rodu. Teda tie, o ktorých možno tušíš alebo aj nie. Tušené či netušené ovplyvňujú súčasný život. Pamätaj i na relaxáciu. Mantra na november: S pokojom v duši som pevným Býkom.

Blíženci

Blíženec, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli, ale pozor: nenasadzuj si ružové okuliare. Teraz máš k nim veľké sklony. Ak už máš na očiach ružové okuliare, skús pozerať ponad ne. Z nadhľadu. Aj na svoje starosti, aj na životné nepríjemnosti, aj na nové výzvy osudu. A nechaj ich plynúť, to je najlepší spôsob, ako ostať v pokoji srdca. Nie vždy sa dá totiž všetko podľa našich predstáv zrealizovať. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Témou môže byť domov, rodina, deti a tvoja sila. Sila lásky alebo sila boja. Kam obrátiš svoje srdce? Na jednej strane mince je láska, na druhej boj, ale je to tá istá minca. Rozumieš? Všetko je v nás. Aj dobro, aj zlo. Rozhodnutie je na tebe. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi, ktorý vytiahne staré rodové neukončenia, ale zároveň ponúkne aj čiastkové riešenia. Upozorňujem: nie všetko sa dá momentálne vyriešiť do pokojného konca. Nádych, výdych, uvoľni sa a počkaj. Mantra na november: Skladám ružové okuliare, žijem naplno tu a teraz.

Rak

Rak, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže pozri sa teraz na svoje vzťahy. Pozri z nadhľadu. Nevieš ako? Pomôž si aj fyzicky. Vybehni na kopec, vyvez sa výťahom na najvyššie poschodie, nájdi hrad na skale a z neho pozri na vzťahy, v ktorých funguješ. Alebo aj nefunguješ celkom ideálne. Odstup dáva možnosť vidieť inak. Alebo sa vcíť do kože toho druhého a precíť váš vzťah z jeho pohľadu. Si empatickou bytosťou, vieš to. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi a posvieti ti práve do vzťahov, najmä rodinných. Uvedom si, že to, čo prežívaš v novembri, prežívali kedysi v inej spoločenskej situácii aj tvoji predkovia. Nič nové sa nedeje. Napoj sa s úctou na predchádzajúce generácie a dostaneš silu, ktorá ťa podporí, v mnohých veciach sa ti vyjasní. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi, ktorý ťa nasmeruje viac do pracovných vzťahov. Pozor však na manipuláciu. Ak ty manipuluješ v malom, okolitý svet ti nastaví zrkadlo vo veľkom. Ak ideš čisto, úspech je na dosah ruky. Mantra na november: Cez empatiu podporujem svoje vzťahy.

Lev

Lev, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže je čas naplno sa venovať partnerovi a rodine. Podporovať svojou pozornosťou vzťahy. Nič ti neutečie vo svete, naopak. Čím viac spokojnosti nájdeš v kruhu svojich najbližších, tým viac ju dokážeš vysielať do sveta. A takto ticho podporíš aj svoju kariéru, pretože momentálne asi cítiš pnutie týmto smerom. Kariéra neutečie, a keby aj utiekla, dobré vzťahy sú vždy oporou, ktorá ťa podrží. Všetko toto sa môže diať do splnu, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Býk nerád rýchlosť a podrazy, daj pozor. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi. Silné obdobie. Ak si ustál predsplnové a posplnové dni dôstojne, roh hojnosti a spokojnosti sa otvára. Otvára sa vďaka tvojmu upratanému vnútru. Nech by celý svet bol v chaose, ty sa vieš oprieť o svoje rodinné vzťahy a ustáť všetko. Vyvaruj sa však posudzovaniu, hodnoteniu, pohŕdaniu. Vždy sa vrátia ako bumerang s poriadnou silou naspäť. Veď vieš už tisíce rokov – nesúď, lebo budeš súdený. Mantra na november: Otvorené srdce lásku vysiela.

Panna

Panna, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže otvor sa zmenám, pohybu, aktivite. Osud ti momentálne nedovolí sedieť za pecou a najmä cez spln, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi, a v posplnové dni je čas na riešenie vzťahových záležitostí. Býk ti síce našepkáva, aby si sa venoval materiálnemu svetu, ale zároveň chce od teba aj pozornosť k osobným vzťahom. Všetko so všetkým súvisí. Ak si slobodný, slobodná, žiješ „nadivoko“, ale máš ťah uhniezdiť sa v rodine, hviezdy ti svadbu požehnajú. Chcela som napísať, že oplatí sa investovať do partnerského vzťahu, ale hneď mi napadlo, že za slovom oplatí sa stojí obchod, obchodný vzťah. Často to aj vnímame vo vzťahoch: ja ti dám ochranu, ty mi daj lásku; ja ti dám meno, ty mi daj starostlivosť; ja ti poskytnem sex, ty mi daj pocit dôležitosti, ty daj, vymeň, „predaj“ niečo zo seba… Celé zle. Nov bude 23. 11. h o 23.57 v Škorpiónovi. Škorpiónska energia je silne transformačná, osudová, často nesie v sebe skokové príbehy. Buď bdelý a pozorný. Mantra na november: Milujem čistým srdcom.

Váhy

Váha, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Začiatok novembra ti ponúka akúsi neutralitu – nič veľké sa nemusí diať, život plynie vo svojom koryte. Ak máš pocit, že je to pre teba priveľké ticho, uvedom si, že je tmavá časť roka a je to v poriadku. Rob si drobné radosti bežných dní: dobrá kávička, stretnutie s priateľmi, teplá vaňa s vôňou ruží… Ty vieš, máš pohodu a harmóniu vo svojej základnej výbave do života. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi a on ti práve ponúka hmotné radosti tohto sveta, také tiché plynutie v pokoji srdca. Iná situácia nastáva v dňoch okolo novu a po ňom. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi a iskra v tebe sa rozžiari jedna radosť. Škorpión má blízko k sexualite, a tak si daj pozor, ak túžiš po vzťahu alebo ten svoj chceš udržať, na prelietavosť a nezáväzné sexuálne „hrátky“. Ubezpečujem ťa, že nikdy nie sú nezáväzné. Vždy majú svoje dôsledky či už na fyzickej, mentálnej, emočne, alebo energetickej úrovni. Často neviditeľné dôsledky s viditeľnými prejavmi v budúcnosti. Mantra na november: Do vzťahov vstupujem dôstojne a zodpovedne.

Škorpión

Škorpión, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže čítam z hviezd – Slnko i Luna sú k tebe láskavé, spojili sa s Venušou a Merkúrom, a tak podporujú vyrovnanie mužskej a ženskej sily v tebe. Zároveň naznačujú s celým zoskupením planét oddych, možno nádych pred splnom, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Spln v Býkovi hovorí o naplnení materiálnych túžob, aj o odovzdaní sa pôžitkom. Čo tak luxusná večera s partnerom, partnerkou, priateľmi? Jedným posedením zadosťučinenie býčej energii. Totiž pôžitkárstvo a vychutnávanie si príjemných situácií je na programe týchto dní. Ide o reštart síl v tebe a impulz do rodu, že aj o hojnosti je život. Veľa rodových záležitostí sa v novembri otvára. Súvisí to so škorpiónskou energiou v tebe a s novom, ktorý bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi. Osudy v rode sa hlásia cez teba, najmä v partnerských vzťahoch a vzťahoch k deťom. Chcú nejakú zmenu, ktorú môžeš urobiť ty. Keďže je v hre aj Urán, môže ísť o prekvapivú a nečakanú menu. Pripomínam – máš ju v rukách. Mantra na november: Som zmenou, ktorú ja a môj rod chceme.

Strelec

Strelec, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže na vzťahy v rodine si posvieťme. Potrebujú pozornosť a… komunikáciu. Hovor, diskutuj, počúvaj. Pred akýmkoľvek rozhodnutím sa stíš a vypočuj všetkých, ktorých sa rozhodnutie týka. Aj keď by sa ti zdalo, že len okrajovo. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi a Býk hovorí o hmotných statkoch. Máš všetko v poriadku, čo sa týka domu, bytu, bývania? Najmä ak s niekým vlastníš majetok. Ide o férové konanie z tvojej strany? Alebo sa ti zdá, že druhá strana urobila chybné kroky? Postoj, kým budeš súdiť. Keď totiž súdiš, budeš súdený, ale to vieš už tisíce rokov. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi, ktorý ti svieti najmä do pracovnej oblasti a ponúka nejakú príjemnú zmenu. Zmenu, ktorá môže priniesť materiálnu hojnosť aj tvoje uspokojenie v oblasti spirituality. Poď teda do uvoľnenia, aby si všetky potrebné impulzy na zmenu zachytil. Mantra na november: Som súčasťou celku, ktorý ma presahuje.

Kozorožec

Kozorožec, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže pozri sa na to, ako rozumieš slovám: byť vo svojom strede. Ako ich cítiš? Od nich totiž závisí tvoj pokoj. Byť vo svojom strede, nech sa deje čokoľvek. Nech je okolo teba akýkoľvek chaos, ty ostávaš v pokoji svojho srdca. Tak to je. Tento pokoj ti pomôže prejsť aj splnom, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Ak bežne reaguješ na spln, napríklad nespavosťou, skús už pred splnom sa nastaviť na jeho býčiu energiu, a tak sa obklop pohodlím, mäkkosťou prikrývok. Fyzické pohodlie podporí aj vnútorné pohodlie duše. Nov bude 23. 11. o 23.57 v Škorpiónovi. Škorpión teraz môže vyvolať v tebe mocenské túžby. Pozoruj a nedaj sa nimi prevalcovať. Ak si muž, uvedomuj si, že si oporou svojej rodiny, nie tyranom. Si oporou partnerke a vzorom muža svojim deťom. Tvoj syn sa bude podľa teba správať v dospelosti, tvoja dcéra si podľa teba nájde partnera. Ak si žena, uvedomuj si, že nie si generálom v rodine, ale teplom a svetlom rodiny. Mantra na november: Som vzorom pre svoje deti.

Vodnár

Vodnár, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže začnime najprv zdvihnutým prstom: pozor na riskantné situácie alebo na spôsob ísť na všetko tvrdou hlavou, alebo ja dokážem všetko… Momentálne nie je čas tasiť hrebienok, je čas na pokoru, bdelosť a pozornosť. Najmä na spln, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi, oceníš svoj vnútorný pokoj, tiché nastavenia do života. To však neznamená, že sa nič nedeje – naopak, okolie ocení tvoju šikovnosť, schopnosť zvládať aj nadmerne zaťaženie. Teraz si multifunkčný a dokonca môžeš mať aj „dobrý nos“ na predaj či kúpu nehnuteľností. Spln v Býkovi, ktorý rád hrubú hmotu, robí svoje, ale konečné rozhodnutie nechaj až na dni po nove. Nov bude 23. 11. o 23.57 v Škorpiónovi, ktorý má momentálne pod palcom tvoje vzťahy. Dodáva im erotické šteklenie, nezadaným možnosť stretnúť partnera. Pozor však: precíť, čo od partnera očakávaš. Ak pocity šťastia, ktoré však nemáš v sebe, nestane sa tak. Pamätaj – nešťastný nešťastného priťahuje, šťastný šťastného. Mantra na november: Žijem v pokoji a pokore.

Ryby

Ryby, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže poď v týchto dňoch do pohody. November signalizuje, že vieš prepnúť z vysokého pracovného tempa do času, ktorý venuješ rodine. Vieš, ale aj chceš? Chceš len tak plynúť životom bez tlaku, čo všetko musíš? Prečo musíš? Chceš byť dobrým chlapcom, dobrým dievčaťom, aby ťa tvoji blízki milovali? Myslíš, že nebudú, ak budeš svoj? Zváž, rodina ťa potrebuje, si jej dôležitou bytosťou. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi a práve býčia energia ťa otáča do rodiny, do hniezda, kde sa cítiš dobre. Užívaj. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi a jeho energia svieti do tvojho životného štýlu. Ak cítiš, že je vhodné zmeniť životosprávu, podporiť imunitný systém, popracovať na svojom vnútornom pokoji, ale i sebavedomí a sebaistote, teraz je čas na zmenu. Momentálne je na trhu veľa možností na rôzne sebarozvojové kurzy asemináre, ale skôr, ako sa pre niektorý rozhodneš, nacíť sa naň cez svoju intuíciu a nech ti ona povie, kam ísť, či nejsť. Mantra na november: Milujem a som milovaný.

Baran

Baran, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže na začiatku mesiaca sa pokojne vyplač, uvoľni emócie i napätie a potom sa nacíť na to, čo pohladí tvoju dušu. Možno sú to adrenalínové zážitky, ale rovnako ti poslúži aj vášeň v tom, čo robíš. Mars v čase splnu je totiž v 5. dome v Rakovi a spln 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Spolu ti ponúkajú tvorivú energiu býčou vytrvalosťou požehnanú a silu práve s vášňou spojenú. Odovzdaj sa týmto kvalitám a nechaj čas plynúť v takej aktivite, práci, pohybe…, ktoré ťa tešia. Uvedomuj si a precíť svoju hodnotu, svoju jedinečnosť, úctu k sebe, ale pozeraj na svet reálnymi očami. Žijeme v duálnom svete. Dobro existuje súčasne s nižšími kvalitami, ale keď poznáš svoju hodnotu, svoju autentickosť, ostávaš v pokoji láskavého srdca. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi. Je to čas stíšenia, aj čas nového nádychu. Až po nove rob nové kroky. Môžu sa týkať plánov na cestovanie, na relaxačné pobyty, ale aj nových prezentácií, kde môžeš objaviť aj dar reči a majstrovstvo jazyka. Mantra na november: S vášňou k životu kráčam životom.

 

Býk 

Býk, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže nastav sa, že v novembri ostaneš vo svojom pokoji, nech je svet v akomkoľvek chaose. Nie je cnosťou padať do chaosu s celým svetom. Naopak. Ak sa ti podarí ostať v pokoj srdca, máš viac možností pre seba i pre svet. Vo svojom osobnom živote sa tiež pravdepodobne dotkneš chaosu a stresu, to bude však tou skúškou, či vieš ostať v pokoji. V rozhovoroch buď bdelým, pokojným, nedaj sa strhnúť do hádok. Naopak, cez súcit a pokoj srdca buď stmeľujúcou bytosťou. Stabilitu máš v programe do tohto života, tak ostaň aj teraz v pokojných koľajach a najmä na spln, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v tvojom Býkovi. Iná situácia nastane v nove a v dňoch okolo neho. Ten bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi a bude chcieť od teba zmeny v osobnom živote. Otvor sa umeleckým možnostiam, budeš nielen tvoriť, ale aj liečiť svoje zatienené zranenia z rodiny, rodu. Teda tie, o ktorých možno tušíš alebo aj nie. Tušené či netušené ovplyvňujú súčasný život. Pamätaj i na relaxáciu. Mantra na november: S pokojom v duši som pevným Býkom.

Blíženci

Blíženec, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli, ale pozor: nenasadzuj si ružové okuliare. Teraz máš k nim veľké sklony. Ak už máš na očiach ružové okuliare, skús pozerať ponad ne. Z nadhľadu. Aj na svoje starosti, aj na životné nepríjemnosti, aj na nové výzvy osudu. A nechaj ich plynúť, to je najlepší spôsob, ako ostať v pokoji srdca. Nie vždy sa dá totiž všetko podľa našich predstáv zrealizovať. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Témou môže byť domov, rodina, deti a tvoja sila. Sila lásky alebo sila boja. Kam obrátiš svoje srdce? Na jednej strane mince je láska, na druhej boj, ale je to tá istá minca. Rozumieš? Všetko je v nás. Aj dobro, aj zlo. Rozhodnutie je na tebe. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi, ktorý vytiahne staré rodové neukončenia, ale zároveň ponúkne aj čiastkové riešenia. Upozorňujem: nie všetko sa dá momentálne vyriešiť do pokojného konca. Nádych, výdych, uvoľni sa a počkaj. Mantra na november: Skladám ružové okuliare, žijem naplno tu a teraz.

Rak

Rak, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže pozri sa teraz na svoje vzťahy. Pozri z nadhľadu. Nevieš ako? Pomôž si aj fyzicky. Vybehni na kopec, vyvez sa výťahom na najvyššie poschodie, nájdi hrad na skale a z neho pozri na vzťahy, v ktorých funguješ. Alebo aj nefunguješ celkom ideálne. Odstup dáva možnosť vidieť inak. Alebo sa vcíť do kože toho druhého a precíť váš vzťah z jeho pohľadu. Si empatickou bytosťou, vieš to. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi a posvieti ti práve do vzťahov, najmä rodinných. Uvedom si, že to, čo prežívaš v novembri, prežívali kedysi v inej spoločenskej situácii aj tvoji predkovia. Nič nové sa nedeje. Napoj sa s úctou na predchádzajúce generácie a dostaneš silu, ktorá ťa podporí, v mnohých veciach sa ti vyjasní. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi, ktorý ťa nasmeruje viac do pracovných vzťahov. Pozor však na manipuláciu. Ak ty manipuluješ v malom, okolitý svet ti nastaví zrkadlo vo veľkom. Ak ideš čisto, úspech je na dosah ruky. Mantra na november: Cez empatiu podporujem svoje vzťahy.

Lev

Lev, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže je čas naplno sa venovať partnerovi a rodine. Podporovať svojou pozornosťou vzťahy. Nič ti neutečie vo svete, naopak. Čím viac spokojnosti nájdeš v kruhu svojich najbližších, tým viac ju dokážeš vysielať do sveta. A takto ticho podporíš aj svoju kariéru, pretože momentálne asi cítiš pnutie týmto smerom. Kariéra neutečie, a keby aj utiekla, dobré vzťahy sú vždy oporou, ktorá ťa podrží. Všetko toto sa môže diať do splnu, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Býk nerád rýchlosť a podrazy, daj pozor. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi. Silné obdobie. Ak si ustál predsplnové a posplnové dni dôstojne, roh hojnosti a spokojnosti sa otvára. Otvára sa vďaka tvojmu upratanému vnútru. Nech by celý svet bol v chaose, ty sa vieš oprieť o svoje rodinné vzťahy a ustáť všetko. Vyvaruj sa však posudzovaniu, hodnoteniu, pohŕdaniu. Vždy sa vrátia ako bumerang s poriadnou silou naspäť. Veď vieš už tisíce rokov – nesúď, lebo budeš súdený. Mantra na november: Otvorené srdce lásku vysiela.

Panna

Panna, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže otvor sa zmenám, pohybu, aktivite. Osud ti momentálne nedovolí sedieť za pecou a najmä cez spln, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi, a v posplnové dni je čas na riešenie vzťahových záležitostí. Býk ti síce našepkáva, aby si sa venoval materiálnemu svetu, ale zároveň chce od teba aj pozornosť k osobným vzťahom. Všetko so všetkým súvisí. Ak si slobodný, slobodná, žiješ „nadivoko“, ale máš ťah uhniezdiť sa v rodine, hviezdy ti svadbu požehnajú. Chcela som napísať, že oplatí sa investovať do partnerského vzťahu, ale hneď mi napadlo, že za slovom oplatí sa stojí obchod, obchodný vzťah. Často to aj vnímame vo vzťahoch: ja ti dám ochranu, ty mi daj lásku; ja ti dám meno, ty mi daj starostlivosť; ja ti poskytnem sex, ty mi daj pocit dôležitosti, ty daj, vymeň, „predaj“ niečo zo seba… Celé zle. Nov bude 23. 11. h o 23.57 v Škorpiónovi. Škorpiónska energia je silne transformačná, osudová, často nesie v sebe skokové príbehy. Buď bdelý a pozorný. Mantra na november: Milujem čistým srdcom.

Váhy

Váha, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Začiatok novembra ti ponúka akúsi neutralitu – nič veľké sa nemusí diať, život plynie vo svojom koryte. Ak máš pocit, že je to pre teba priveľké ticho, uvedom si, že je tmavá časť roka a je to v poriadku. Rob si drobné radosti bežných dní: dobrá kávička, stretnutie s priateľmi, teplá vaňa s vôňou ruží… Ty vieš, máš pohodu a harmóniu vo svojej základnej výbave do života. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi a on ti práve ponúka hmotné radosti tohto sveta, také tiché plynutie v pokoji srdca. Iná situácia nastáva v dňoch okolo novu a po ňom. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi a iskra v tebe sa rozžiari jedna radosť. Škorpión má blízko k sexualite, a tak si daj pozor, ak túžiš po vzťahu alebo ten svoj chceš udržať, na prelietavosť a nezáväzné sexuálne „hrátky“. Ubezpečujem ťa, že nikdy nie sú nezáväzné. Vždy majú svoje dôsledky či už na fyzickej, mentálnej, emočne, alebo energetickej úrovni. Často neviditeľné dôsledky s viditeľnými prejavmi v budúcnosti. Mantra na november: Do vzťahov vstupujem dôstojne a zodpovedne.

Škorpión

Škorpión, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže čítam z hviezd – Slnko i Luna sú k tebe láskavé, spojili sa s Venušou a Merkúrom, a tak podporujú vyrovnanie mužskej a ženskej sily v tebe. Zároveň naznačujú s celým zoskupením planét oddych, možno nádych pred splnom, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Spln v Býkovi hovorí o naplnení materiálnych túžob, aj o odovzdaní sa pôžitkom. Čo tak luxusná večera s partnerom, partnerkou, priateľmi? Jedným posedením zadosťučinenie býčej energii. Totiž pôžitkárstvo a vychutnávanie si príjemných situácií je na programe týchto dní. Ide o reštart síl v tebe a impulz do rodu, že aj o hojnosti je život. Veľa rodových záležitostí sa v novembri otvára. Súvisí to so škorpiónskou energiou v tebe a s novom, ktorý bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi. Osudy v rode sa hlásia cez teba, najmä v partnerských vzťahoch a vzťahoch k deťom. Chcú nejakú zmenu, ktorú môžeš urobiť ty. Keďže je v hre aj Urán, môže ísť o prekvapivú a nečakanú menu. Pripomínam – máš ju v rukách. Mantra na november: Som zmenou, ktorú ja a môj rod chceme.

Strelec

Strelec, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže na vzťahy v rodine si posvieťme. Potrebujú pozornosť a… komunikáciu. Hovor, diskutuj, počúvaj. Pred akýmkoľvek rozhodnutím sa stíš a vypočuj všetkých, ktorých sa rozhodnutie týka. Aj keď by sa ti zdalo, že len okrajovo. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi a Býk hovorí o hmotných statkoch. Máš všetko v poriadku, čo sa týka domu, bytu, bývania? Najmä ak s niekým vlastníš majetok. Ide o férové konanie z tvojej strany? Alebo sa ti zdá, že druhá strana urobila chybné kroky? Postoj, kým budeš súdiť. Keď totiž súdiš, budeš súdený, ale to vieš už tisíce rokov. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi, ktorý ti svieti najmä do pracovnej oblasti a ponúka nejakú príjemnú zmenu. Zmenu, ktorá môže priniesť materiálnu hojnosť aj tvoje uspokojenie v oblasti spirituality. Poď teda do uvoľnenia, aby si všetky potrebné impulzy na zmenu zachytil. Mantra na november: Som súčasťou celku, ktorý ma presahuje.

Kozorožec

Kozorožec, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže pozri sa na to, ako rozumieš slovám: byť vo svojom strede. Ako ich cítiš? Od nich totiž závisí tvoj pokoj. Byť vo svojom strede, nech sa deje čokoľvek. Nech je okolo teba akýkoľvek chaos, ty ostávaš v pokoji svojho srdca. Tak to je. Tento pokoj ti pomôže prejsť aj splnom, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi. Ak bežne reaguješ na spln, napríklad nespavosťou, skús už pred splnom sa nastaviť na jeho býčiu energiu, a tak sa obklop pohodlím, mäkkosťou prikrývok. Fyzické pohodlie podporí aj vnútorné pohodlie duše. Nov bude 23. 11. o 23.57 v Škorpiónovi. Škorpión teraz môže vyvolať v tebe mocenské túžby. Pozoruj a nedaj sa nimi prevalcovať. Ak si muž, uvedomuj si, že si oporou svojej rodiny, nie tyranom. Si oporou partnerke a vzorom muža svojim deťom. Tvoj syn sa bude podľa teba správať v dospelosti, tvoja dcéra si podľa teba nájde partnera. Ak si žena, uvedomuj si, že nie si generálom v rodine, ale teplom a svetlom rodiny. Mantra na november: Som vzorom pre svoje deti.

Vodnár

Vodnár, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže začnime najprv zdvihnutým prstom: pozor na riskantné situácie alebo na spôsob ísť na všetko tvrdou hlavou, alebo ja dokážem všetko… Momentálne nie je čas tasiť hrebienok, je čas na pokoru, bdelosť a pozornosť. Najmä na spln, ktorý bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi, oceníš svoj vnútorný pokoj, tiché nastavenia do života. To však neznamená, že sa nič nedeje – naopak, okolie ocení tvoju šikovnosť, schopnosť zvládať aj nadmerne zaťaženie. Teraz si multifunkčný a dokonca môžeš mať aj „dobrý nos“ na predaj či kúpu nehnuteľností. Spln v Býkovi, ktorý rád hrubú hmotu, robí svoje, ale konečné rozhodnutie nechaj až na dni po nove. Nov bude 23. 11. o 23.57 v Škorpiónovi, ktorý má momentálne pod palcom tvoje vzťahy. Dodáva im erotické šteklenie, nezadaným možnosť stretnúť partnera. Pozor však: precíť, čo od partnera očakávaš. Ak pocity šťastia, ktoré však nemáš v sebe, nestane sa tak. Pamätaj – nešťastný nešťastného priťahuje, šťastný šťastného. Mantra na november: Žijem v pokoji a pokore.

Ryby

Ryby, mám pre teba návrh. Vstúpili sme do tmavej časti roka, plus začína november, ktorý je často na svojom začiatku slzami skropený, a tak by sa mohlo zdať, že vonkajšie okolnosti nás do smútku posielajú. Áno, aj smútok, ľútosť, žiale sú kvalitami srdca, ale na strane bolestí a utrpenia. Keď máš smutné srdce, neznamená to, že si lepším, slušnejším človekom. Naopak, užialené srdce signalizuje pád do bezmocnosti. Poďme to teraz urobiť inak – hľadajme spolu cez hviezdy cestu do láskavosti, súcitu, lásky a pokoja srdca. O mesiac – v čase adventu a Vianoc – akoby sme našli. Takže poď v týchto dňoch do pohody. November signalizuje, že vieš prepnúť z vysokého pracovného tempa do času, ktorý venuješ rodine. Vieš, ale aj chceš? Chceš len tak plynúť životom bez tlaku, čo všetko musíš? Prečo musíš? Chceš byť dobrým chlapcom, dobrým dievčaťom, aby ťa tvoji blízki milovali? Myslíš, že nebudú, ak budeš svoj? Zváž, rodina ťa potrebuje, si jej dôležitou bytosťou. Spln bude 8. 11. o 12.02 h v Býkovi a práve býčia energia ťa otáča do rodiny, do hniezda, kde sa cítiš dobre. Užívaj. Nov bude 23. 11. o 23.57 h v Škorpiónovi a jeho energia svieti do tvojho životného štýlu. Ak cítiš, že je vhodné zmeniť životosprávu, podporiť imunitný systém, popracovať na svojom vnútornom pokoji, ale i sebavedomí a sebaistote, teraz je čas na zmenu. Momentálne je na trhu veľa možností na rôzne sebarozvojové kurzy asemináre, ale skôr, ako sa pre niektorý rozhodneš, nacíť sa naň cez svoju intuíciu a nech ti ona povie, kam ísť, či nejsť. Mantra na november: Milujem a som milovaný

DagmaRA Sarita Poliaková

Tags: No tags

Comments are closed.