Božský marketing

Talenty a dary

Človek žijúci v božskom marketingu sa vyznačuje tým, že pozná svoje talenty a dary, rozvíja ich a stále viac a viac si za nimi stojí.

Každý človek má kvality, ktoré sú špecifické a namiešané jedinečným spôsobom. Kombinácia týchto kvalít a talentov vytvára celok, ktorý je nenapodobiteľný. Jedine každý sám môže objaviť svoj vlastný kokteil talentov = kombináciu toho, aké zloženie talentov a schopností má. Nám civilizovaným ľudom to neuľahčuje fakt, že sme boli v škole známkovaní, príliš skoro hodnotení. (Ak vôbec je niekedy vhodný čas na hodnotenie…)

Museli sme podliehať určitej šablóne vo vedách, ako napr. v matematike, fyzike, chémii, ale aj v umeleckom smere, teda vo výtvarnej alebo hudobnej výchove. A to isté bolo aj v tanci alebo v športe. Škola výrazne obmedzila našu dôveru v talent, pretože nastavila určitú schému, šablónu, do ktorej sme sa museli zmestiť. Ak sme sa tam nezmestili, tak sme neboli dobrí, chválitební alebo výborní… Ale to neznamená, že človek nemá talent v danej oblasti.

Niekedy je cesta prejavenia daného talentu úplne iná ako tá naučená. Talent sa môže objaviť a prejaviť mimo rámec hodnotenia školy. Takže objavná cesta k tomu, aký talent nesieš práve ty, má hlboký význam. Začína oslobodením sa od hodnotenia ako takého…

V božskom marketingu nie je nič hodnotiteľné. V systémovom marketingu sa hodnotí, pretože hodnotenie nahráva systému stresu. Ale v božskom marketingu nie je čo s čím porovnávať. Tu je všetko jedinečné a všetko sa deje v pravý čas. Nie je čo hodnotiť, pretože prítomný okamih je v danú chvíľu a potom mizne. Neotáčame sa za tým, čo bolo. Jediný priestor, kde sa skutočne dá tvoriť, je prítomnosť.

A to je moment a bod, z ktorého božský marketing vychádza. Prítomnosť a radosť sú ukazovatele toho, že sa riadite božským marketingom. Keď máte radosť z toho, čo robíte, a keď sa viac zameriavate na radosť než na cieľ, tak z toho máte viac, ako keby ste čakali.

Božský marketing funguje mimo akýkoľvek rámec plánovania. Všetko sa odohráva vždy a iba v ten pravý čas. Jednoducho vtedy, keď sú všetky okolnosti zrelé a pripravené na to, aby do seba zapadli. Ako skladačka vytvorili celistvý obraz, ktorý má vibrácie a dáva okoliu jasnú správu o tom, čo sa práve deje. Táto skladačka sa nezloží ani o chlp skôr, než nastane jej pravý čas. Je to vždy v pravý čas, ktorý je možné vycítiť a vnímať, ale nie je možné ho naplánovať. Pokiaľ ho chceme naplánovať, začne nám skladačka unikať. Pretože sa začneme ponáhľať, začneme s niečím počítať a snažíme sa to božské a neuchopiteľné uchopiť. A práve v tú chvíľu nám prekĺzne pomedzi prsty.

Potom prichádza sklamanie. V božskom marketingu nie je možné úspech plánovať, ale je potrebné byť v prítomnosti a vychádzať z toho, čo nás baví. Čo nám skutočne robí radosť a čo je na nás v tejto chvíli ocenené, v čom si veríme a čo chceme rozvíjať ďalej. Ale aj naopak, čo chceme opustiť. Je to akoby sme mali obytné auto, kde má každá vec svoje miesto, takže v ňom nemôžeme mať celú knižnicu, pretože sa do toho auta jednoducho nevojde. Je to auto, s ktorým sme stále na cestách a vozíme si so sebou naozaj iba to, čo v danú chvíľu potrebujeme. Takže keď potrebujeme knižku Liečivé kúpele, pretože sa tým zrovna zapodievame a zaujímajú nás kúpele s esenciálnymi olejmi, tak ju tam máme a nemáme tam ďalších päť knižiek, ktoré možno budeme čítať o pol roka. Tie môžeme nechať prísť v tú správnu chvíľu. Zároveň môžeme v pravý čas knihu Liečivé kúpele niekomu posunúť a k nám príde ďalšia. Trebárs Múdrosť vlkov, pretože v danú chvíľu sa budeme nachádzať na samote v prírode a ponorenie do nej nám urobí dobre a prehĺbi poznanie. A práve to je treba pochopiť.

Nemusíme vlastniť všetko, aby sme mohli byť v božskom marketingu. Naopak, keď sa nachádzame v prúde božského marketingu, tak potrebujeme byť určitým spôsobom voľní. Ľahší, aby sme dokázali lietať, aby sme sa mohli pohnúť. A to nie sme, keď nás obklopuje veľa vecí, ktoré nás brzdia a ktoré nás niekde kotvia, napr. na mieste, kde už nechceme byť, alebo nás viažu k niekomu, s kým už nechceme byť. Skrátka pokiaľ tieto veci od nás vyžadujú neprirodzený priestor, čas alebo energiu, pozornosť, tak nás brzdia.

V živote je dobré kráčať pomalým tempom. Takým, ktoré nám dovolí dívať sa na ľudí okolo, na rastliny, na zvieratá, vnímať krásu, ktorá nás obklopuje. Keď sa začneme ponáhľať, tak si stojíme v ceste a brzdíme sa. Na druhej strane, stagnácia znamená skazu… Ako voda v rybníku, ktorá sa kazí rýchlejšie, pretože stojí. Voda, ktorá tečie z hôr do údolí, sa nemá ako pokaziť, pretože je v pohybe. Ale nie v monotónnom. Intenzita pohybu sa zdravo mení. Pohyb vodu kóduje, čistí a nabíja. Tým, že obteká rôzne kamene a zdoláva terén, sa do nej dostáva kyslík, prebiehajú v nej energetické procesy, ktoré ju udržujú vitálnou a čistou. To isté platí aj o človeku, ktorý je z drvivej väčšiny tvorený vodou a pulzujúcou prázdnotou. Každá kvapka vody si nenosí batôžtek, s ktorým skáče z kameňa na kameň. Je tam sama za seba, proste pláva.

Prítomnosť v božskom marketingu
ukazuje cez radosť a naplnenie,
smer, kadiaľ ísť.

V božskom marketingu máme TO, čím v danú chvíľu žijeme, a keď nám to To prestane slúžiť, posúvame TO ďalej a prichádza iné TO. Takto krásne sa udržuje stabilita a prúdenie zároveň. Stabilita je tá časť, ktorá dovoľuje, aby sme sa zapodievali tým, čo nás baví. Niekto v nejakú chvíľu začne háčkovať, nosí si so sebou bavlnky v malom kufríku… Ale pred pár rokmi ho ešte nemal. Namiesto toho nosil so sebou knižky a obrázky, ktoré už nemá, pretože ho nezaujímajú. To je stabilita – máme presne to, čo potrebujeme, a sme tým, čo nás baví, dovtedy, kým to odplynie. Než nás to opustí samo…

Takto sa talenty a dary môžu skutočne rozvíjať do hĺbky, do šírky… Môžu z nás vyvierať a vytryskovať, cítime a vnímame radosť, keď robíme tú správnu aktivitu. Spôsob, ako to robíme, je presne to, čo nás spája so zdrojom. Spojenie so zdrojom je základom božského marketingu. Pretože zdroj je miesto alebo element, a keď sme s ním v spojení, tak nás neustále nabíja a vedie. To ale neznamená, že sa nemusíme zastavovať a odpočívať. Vedie a nabíja nás aj v odpočinku. Pretože odpočinok nie je iba na to, aby človek spočinul a nabral sily, keď už nemôže ďalej. Ale je na to, aby sme mali zdravý rytmus, aby sme ešte viac spomalili.

V spomalenom rytme sa človek približuje sám sebe. To znamená, že sa približuje ku kontaktu so svojím zdrojom. Tam je všetko jasné. V kontakte nie sú pochybnosti ani domnienky. Sú tam len jasné a čitateľné odkazy od duše a ducha. Je to každopádne stav bytia alebo dimenzie, ktorá človeku dovoľuje, aby sa pozrel hlbšie do seba a uvidel viac ako doteraz. Spomalenie má obrovskú výhodu, že človek zrazu dokáže vidieť detaily aj celok zároveň. To nie je možné, keď je rýchlosť života príliš vysoká.

Napojenie sa na zdroj je dôležitá kvalita božského marketingu. Potom sa deje to, že ambície odplávajú a my sa nimi neriadime. Božský marketing vám povie, kadiaľ ísť, kde sa zastaviť, kedy zrýchliť a kadiaľ vôbec neísť. Život v súlade s božským marketingom zahrňuje kľud, zároveň vášeň, rozvahu, odvahu, radosť a súčasne logiku. Taktiež bezstarostnosť a zároveň zodpovednosť, slobodnú vôľu a veľmi precízny spôsob rozhodovania sa. Je v ňom vnútorný kompas, ktorý vedie k výberu správnych a pravých príležitostí. V božskom marketingu sa neriadime druhými, nekopírujeme ich.

V božskom marketingu sa veci dejú preto, že sú dozreté a pripravené. Nie preto, že ich (ne)chceme… Prítomnosť obsiahnutá v božskom marketingu ukazuje cez radosť a naplnenie smer, kadiaľ ísť ďalej. Úspech je tu definovaný inak.

Teším sa na vás nabudúce.

Text: Zuzana Hozoni, viac info: www.hozhoni.eu
Tags: No tags

Comments are closed.