Abeceda astrológie

Slnko

Svetlanka Oboňová prináša spolu s Mirkou Gorgosz webinár Abeceda astrológie. Základné astrologické kolo roka a postavenie Slnka v jednotlivých znameniach zverokruhu v skratke prinášame v tomto článku.

Čo je to astrologické kolo roka?
Astrológia pracuje so systémom dvanástich znamení zvieratníka, ktoré zobrazujú dvanásť základných archetypov reflektujúcich prirodzený vývoj. Tento vývoj môžeme vidieť v prírode, ale aj v ľudskom živote a dvanásť znamení zverokruhu ich prirodzene zrkadlí, najmä tým, ako Slnko putuje „krajinami“ jednotlivých znamení.

Astrologické kolo roka teda začína okamihom jarnej rovnodennosti, keď Slnko vstúpi do Barana. Archetyp Barana zobrazuje čas v prírode, keď sa pôda zohrieva natoľko, že to cítia semienka v nej uložené a objavujú v sebe silu k zrodeniu, predierajú sa zamrznutou pôdou za svetlom, je to čas, keď sa rodia mláďatá a celá príroda vibruje energiou zrodenia nového života.

V nasledujúcom období Býka už pôda vyživuje mladé rastlinky, ktoré v čase Barana vyklíčili. Čas, keď vyživené a posilnené rastliny vykvitnú a prilákajú opeľujúci hmyz, patrí slnečnému obdobiu Blížencov a prvé plody, ktorými nás mamička Zem vyživuje, prináša materské obdobie Raka. Obdobie Leva prináša čas na oslavy úrody a obdobie odpočinku a radovania sa z teplých a slnečných dní pred zberom úrody. Tú zbierame počas pracovitého obdobia Panny, keď triedime a rozdeľujeme úrodu podľa toho, čo spotrebujeme hneď, čo odložíme na zimu alebo spracujeme, aby nás vyživovalo v zime. V období Váh si užívame krásu posledných slnečných a teplých dní, tešíme sa z pestrých farieb, aby sme v čase Škorpióna privítali prichádzajúce obdobie tmy, listy zo stromov opadávajú, nadzemné časti rastlín umierajú, aby sa rozložili a premenili na živnú pôdu, v ktorej sa na jar zrodí nový život. 

V slnečnom období Strelca pôda oddychuje, zvieratá spásajú posledné zvyšky trávy, semienka z rastlín už ležia na zemi ukryté pod listami a odumretými rastlinami, možno aj pod prvou snehovou prikrývkou. Zimný čas Kozorožca je obdobím hospodárnosti a úcty k životnej energii, pôda odpočíva, životná sila rastlín sa koncentruje do koreňov, živočíchom sa spomaľuje metabolizmus, niektoré hibernujú. Čas Vodnára je obdobím chladu, ticha, prázdnoty a dobrého výhľadu, nič nás neobmedzuje vo videní pravdy – ani listy na stromoch, ani rozkvitnuté kríky… zvieratá sa prirodzene združujú v stádach v záujme prežitia. 

V čase Rýb sa topia ľady a sneh, cítime prvé oteplenie, ktoré je ešte klamlivé, ale srdce a intuícia vnímajú, že sa príroda pripravuje na nový život, zvieratá, ktoré sú prvými poslami jari, sa pária a plodia mláďatá. Každé znamenie zverokruhu v sebe nesie esenciu svojej úlohy v kole roka a odráža sa aj v našich životoch.

Ako sa astrologické kolo roka premieta do životov?
Úplne rovnako ako zvieratník zobrazuje životný kolobeh v prírode, zobrazuje ho aj v našich životoch. Archetyp Barana zobrazuje zrodenie, odvahu bábätka, ktoré opúšťa pohodlie maternice a pretlačí sa úzkymi pôrodnými cestami za svetlom, v ústrety novému životu. Archetyp Býka je čas malého dieťaťa, ktoré potrebuje starostlivosť, bezpečie a výživu, aby v období Blížencov spoznávalo, učilo sa nové veci, zdieľalo svoje myšlienky a hľadalo si priateľov. V období Raka je naše telo prirodzene nastavené na založenie rodiny, v čase Leva realizujeme svoje dary a zaujímame miesto na Slnku, aby sme v období Panny vložili svoje dary do služieb svetu. V období Váh zdieľame svoje dary s komunitou a prežívame radosť zo vzájomného obohacovania sa v medziľudských vzťahoch. V čase Škorpióna bilancujeme plodnú časť života, oslobodzujeme sa od záťaží a očakávaní, začíname si uvedomovať svoju smrteľnosť. Aby sme čelili vedomiu smrteľnosti, potrebujeme v období Strelca objaviť a pestovať vieru, pestovať si bohatstvo Duše. V čase Kozorožca si uvedomuje hodnotu životnej energie, preto už neplytváme ani energiou, ani emóciami na riešenie „zbytočností“, koncentrujeme sa na podstatné. V čase Vodnára sa už stávame pozorovateľmi života, vek a životné skúsenosti nám prinášajú potrebný nadhľad. Čas Rýb už prináša prípravu na blízkosť smrti, zmierenie so životom a láskavé rozplynutie sa v pocite jednoty so svetom, s dušou i Bohom. A hoci si každý z nás prejde v živote obdobiami všetkých archetypov zvieratníka, podporu na tejto ceste máme zobrazenú v našom osobnom kozmograme/horoskope.

Ako sa premieta Slnko do osobného kozmogramu?
Náš kozmogram ukazuje náš vnútorný vesmír so všetkou podporou aj s výzvami, ktoré sme si na žitie svojho príbehu so sebou priniesli. Slnko je v horoskope archetyp, ktorý zobrazuje naše JA, naše ego, vedomú vôľu, je to naša základná esencia prejavujúca sa navonok. Slnko nám ukazuje, akú energiu do tohto sveta prinesieme, kvalitu, ktorú potrebujeme vyžarovať, ktorou vyživujeme svet, ale aj seba samých. Slnečné znamenie je obvykle aj to, s ktorým sa najčastejšie identifikujeme, preto aj hovoríme ja som Váha, ja som Baran, ja som Strelec, pričom tým hovoríme, že máme Slnko v danom znamení, hoci ostatné planéty môžeme mať v úplne iných znameniach, a teda sme ovplyvnení energiou iných archetypov. 

Slnko však považujeme za najdôležitejšie, pretože tak, ako v prírode, aj v našom živote je naše osobné Slnko v našom jedinečnom vesmíre zdrojom svetla, tepla, výživy a života samotného. Naša slnečná kvalita je preto určujúca pre našu schopnosť realizovať sa v našej jedinečnosti a prinášať ju svetu. Prežívame ju v esencii prislúchajúcej znameniu, v ktorom sa Slnko v našej hviezdnej mape nachádza. O tom, akým spôsobom uchopíme našu tvorivú silu a energiu, či si dovolíme žiariť a ako to urobíme, akým spôsobom budeme obohacovať svet okolo nás, ale aj aké typy ľudí k sebe budeme priťahovať, rozhoduje kvalita, ktorú nám dáva slnečné znamenie, v ktorom sme sa narodili.

Čo znamená Slnko v jednotlivých znameniach?
Slnko je v horoskope archetypom vládcu, aký si daná krajina vyžaduje, prispôsobuje sa zákonom a pravidlám… Preto sa aj v každom znamení prejavuje rozličnými spôsobmi a cez nás vyžaruje svoju jedinečnú kvalitu. Rovnako ako Luna aj Slnko (a všetky ostatné planéty) potrebujú byť v našej hviezdnej mape dobre „nakŕmené“, aby sa mohli prejavovať vo svojej plnej sile a kvalite. Je dôležité, aby sme dodávali svojmu Slnku tú potravu, ktorú potrebuje práve v jeho konkrétnom znamení. Podobne ako u nášho fyzického tela je nesmierne dôležité rozpoznať rozdiel medzi „sýtením“ a „vyživovaním“, aby sme svoje Slnko nekŕmili prázdnou hmotou, vďaka ktorej bude len zväčšovať objem, ale nebude mať dostatok tvorivej sily, ale aby sme ho skutočne vyživovali. V každom znamení zvieratníka sú nároky na výživu iné, to, čo jednému prospieva, môže inému škodiť, to, čo niektoré znamenie vyživuje, môže byť pre iné znamenie jedom…

Čo je podstatou Slnka v jednotlivých znameniach?
Podrobne a do hĺbky sme sa témam Slnka v jednotlivých znameniach venovali s Mirkou Gorgosz z Duše ženy v 8-hodinovom webinári, ale skúsim opísať jednotlivé slnečné znamenia stručne.

Slnko v Baranovi prišlo vyžarovať energiu sily a sebapresadenia, má dar odvahy, schopnosť prekračovať vlastné limity.

Slnko v Býkovi buduje, chráni, vyživuje a vychutnáva si to, čo je hodnotné, má dar vernosti, štedrosti a starostlivosti.

Slnko v Blížencoch zvedavo objavuje pestrosť názorov a informácií, učí sa, zdieľa, má dar zvedavosti a ľahkej mysle.

Slnko v Rakovi vytvára hlboké city a vyživuje citové putá, vytvára rodinu (aj duchovnú), má dar romantickej lásky, oddanosti a starostlivosti.

Slnko v Levovi si je vedomé svojich darov a prirodzene ich vyžaruje a vyživuje nimi svet, má dar sebavedomia, radosti a tvorivosti.

Slnko v Panne rozdeľuje a určuje kvalitu a hodnotu, dáva svoje dary do služby, má dar rozlíšiť zdravé od nezdravého a schopnosť rozlišovať aj najmenšie detaily.

Slnko vo Váhach tvorí a zdieľa krásu, vytvára a podporuje harmonické vzťahy v komunite, má dar lásky k ľuďom, harmonizovania rozdielov, stavania mostov.

Slnko v Škorpiónovi vyžaruje emocionálnu silu, nezlomnú vôľu a schopnosť nahliadnuť do veľkej hĺbky, má dar hĺbavej a detektívnej mysle a hlbokých a intenzívnych citov.

Slnko v Strelcovi je hľadačom pravdy a zmyslu života, je strážcom viery, má dar optimizmu a viery v dobro.

Slnko v Kozorožcovi je baštou prežitia, ochranca poriadku, majster hospodárneho zaobchádzania so zdrojmi, má dar disciplíny a vytrvalosti.
Slnko vo Vodnárovi prišlo pátrať po vyššom poznaní, vedomostiach a vytvoriť svet, v ktorom sú si všetci rovní a rovnocenne spolutvoria, má dar originality a odvahy vyčnievať z davu.

Slnko v Rybách prišlo, aby rozvinulo majstrovstvo bytia v prítomnom okamihu, spojenia s božským zdrojom kreativity, má dar súcitu, láskavosti a prirodzeného vedomia jednoty so zdrojom.

Samozrejme, toto sú veľmi zjednodušené charakteristiky, ktoré zďaleka nevystihujú komplexnosť jednotlivých slnečných znamení a berieme tiež do úvahy, že okrem Slnka ovplyvňuje človeka ďalších najmenej desať planetárnych archetypov v horoskope.

Ako a čím ho nakŕmime v znameniach, aby bolo Slnko dobre integrované?
Slnko v Baranovi kŕmime sebadôverou – dôverou vo vlastné sily a schopnosti, potrebuje zažívať situácie, v ktorých prejaví odvahu a uvidí vlastnú silu.

Slnko v Býkovi kŕmime materiálnym a fyzickým bezpečím a ochotou užívať si pôžitky života.
Slnko v Blížencoch sa vyživuje učením, objavovaním, vstrebávaním nových informácií a zdieľaním so širokým spektrom ľudí.
Slnko v Rakovi kŕmime emocionálnym bezpečím, láskou a rodinnou súdržnosťou, potrebuje cítiť, že je emocionálne prijaté a preľúbené ako v matkinom náručí.

Slnko v Levovi sa vyživuje tvorivosťou, úspechom a uznaním jeho darov, miluje potlesk a ocenenie.
Slnko v Panne kŕmime pocitom užitočnosti a službou, ktorá nám dáva zmysel, ale aj kontinuálnou snahou o zdokonaľovanie (seba, ľudí, vecí, života).

Slnko vo Váhach vyživujeme krásou a pokojnými, harmonickými vzťahmi, miluje umenie, kultivovanosť a kvalitnú komunikáciu.

Slnko v Škorpiónovi sa vyživuje hlbokými a silnými emóciami, ale aj skúmaním podstaty ľudskej duše, hľadaním príčin a súvislostí.

Slnko v Strelcovi sa kŕmi objavovaním nových obzorov, štúdiom filozofie a cestami za hranice všednosti, spoznávaním rôznych kultúr a svetonázorov.

Slnko v Kozorožcovi sa vyživuje schopnosťou organizovať život tak, aby bolo zabezpečené prežitie, miluje dosiahnuť uznanie a prestíž vlastnou prácou, disciplínou a vytrvalosťou. 

Slnko vo Vodnárovi sa vyživuje inováciami, objavmi, vynálezmi, možnosťou tvoriť niečo originálne, keď si dovolí byť „iné ako ostatní“.

Slnko v Rybách sa vyživuje duchovnými a transcendentálnymi skúsenosťami, kreatívnym tvorením, poskytovaním súcitu a láskavosti.

Každá planéta sa prirodzene prejavuje vo svojej sile a podporuje nás v tvorení nášho životného príbehu, keď je pravidelne „kŕmená“ kvalitnou výživou. So silným a dobre vyživeným Slnkom prirodzene rastieme a dozrievame do svojej sily. Keď je však sila Slnka (alebo inej planéty) potláčaná, deformovaná snahou „zapadnúť do formy“ alebo zranená, mení sa na slabosť a jej nedostatočná sila v nás vyvoláva pocit nedostatočnosti a nie sme schopní dary Slnka integrovať – začleniť do každodenného života. Rovnako keď síce vykrmujeme svoje Slnko, ale ešte sme osobnostne nedozreli na zvládnutie jeho sily, samo Slnko nám bráni v jeho integrácii.

Ako sa prejavuje neintegrované Slnko v jednotlivých znameniach?
Oslabené, poškodené alebo neintegrované Slnko sa prejavuje v extrémnych prejavoch svojej kvality alebo, naopak, v nedostatku kvality. Ak sa prejavuje v extréme, vyvažujeme kvalitami protiľahlého znamenia, ak v nedostatočnosti, podporujeme a vyživujeme archetyp znamenia, v ktorom sa Slnko nachádza.

Slnko v Baranovi
Neintegrovaná sila – netrpezlivosť, nepremyslené jednanie, svojhlavosť, bezohľadnosť, sebeckosť, krátkozraký postoj k životu (vyvažujeme kvalitami znamenia Váhy).
Zranená sila – ustrašenosť, nedostatok sebadôvery, nerozhodnosť.

Slnko v Býkovi
Neintegrovaná sila – lenivosť, pomalosť, pôžitkárstvo, lakomosť, tvrdošijnosť, lipnutie na veciach aj ľuďoch (vyvažujeme kvalitou Škorpióna).
Zranená sila – pocit neistoty, bezcennosti, strach z nedostatku.

Slnko v Blížencoch
Neintegrovaná sila – nestálosť, povrchnosť, veľa začne, nič nedokončí, falošnosť, hyperaktivita, klebetnosť (vyvažujeme kvalitou Strelca).
Zranená sila – nedôvera vo vlastné mentálne schopnosti, strach začínať nové projekty, strach z vyjadrenia názoru.

Slnko v Rakovi
Neintegrovaná sila – citová závislosť, citové vydieranie, nesamostatnosť, detinskosť, náladovosť (vyvažujeme kvalitou Kozorožca).
Zranená sila – sebaľútosť, hľadanie „rodičov“ vo svojom okolí, presúvanie zodpovednosti za svoj život na iných, úniky do ilúzií a závislostí.

Slnko v Levovi
Neintegrovaná sila – nafúkanosť, arogancia, vyžadovanie obdivu a uznania, narcizmus (vyvažujeme kvalitou Vodnára).
Zranená sila – strach prejaviť svoje dary a talent, strach z výsmechu a poníženia, pocit nedostatočnosti.

Slnko v Panne
Neintegrovaná sila – posadnutosť dokonalosťou, kritickosť, pre detaily nevidí celok, chladná „rozumnosť“, logika bez citu (vyvažujeme kvalitou Rýb).
Zranená sila – ustrašenosť, prehnaná potreba istoty, šetrnosť vychádzajúca zo strachu, fixácia na maličkosti, zakomplexovanosť.

Slnko vo Váhach
Neintegrovaná sila – závislosť na sympatiách a prijatí okolím, pýcha, povrchnosť, odpor k nepríjemnostiam a konfliktom, kompromisy za cenu sebazrady (vyvažujeme kvalitou Barana).
Zranená sila – nerozhodnosť, nestabilita názorov, strach z konfliktov, zotrvávanie v nefunkčných vzťahov zo strachu zo samoty.

Slnko v Škorpiónovi
Neintegrovaná sila – tyran, cynik, fanatik, ničiteľ, chorobná žiarlivosť, pomstychtivosť, túžba po moci (vyvažujeme kvalitou Býka).
Zranená sila – sebadeštrukcia, pocit bezmocnosti, závislosť.

Slnko v Strelcovi
Neintegrovaná sila – domýšľavosť, vystatovačnosť, sklony preháňať, „sľubotechna“, morálna nadradenosť, presvedčenie o vlastnej neomylnosti (vyvažujeme kvalitou Blížencov).
Zranená sila – strach z odhalenia jeho chýb a slabostí, neschopnosť prejaviť slabosť.

Slnko v Kozorožcovi
Neintegrovaná sila – závislosť na výkone, práci, neschopnosť delegovať zodpovednosť, lakomosť, tvrdohlavosť, presvedčenie o vlastnej „jedinej pravde“, neprispôsobivosť (vyvažujeme kvalitou Raka).
Zranená sila – nepružnosť, strach z nového a neznámeho, neschopnosť odpočívať, lipnutie na osvedčených a zažitých modeloch.

Slnko vo Vodnárovi
Neintegrovaná sila – povznesenosť nad „malým ľudským svetom“, pocit výlučnosti, excentrickosť len preto, aby sa odlíšil, potreba provokovať, opozícia za každú cenu, bezcitnosť, chlad (vyvažujeme kvalitou Leva).
Zranená sila – strach prejaviť svoju jedinečnosť, strach z hlbokých citov, osamelosť ako únik pred citovým sklamaním.

Slnko v Rybách
Neintegrovaná sila – láskavosť a prispôsobivosť ako nástroj manipulácie, citové vydieranie, neurčitosť, neschopnosť zaujať jasné stanovisko, spasiteľské sklony, páchanie dobra, zraniteľnosť, depresie (vyvažujeme kvalitou Panny).
Zranená sila – strach z blízkosti, citová uzavretosť, neúprimnosť, spirituálny bypass, únik do závislostí.

Ďakujem za rozhovor.

Zuzana Mališová
www.radost.sk

Tags: No tags

Comments are closed.