1 iceland-2608985

Kde je otázka, tam je odpoveď

text: DagmaRA Sarita Poliaková, Vladimír Červenák, www.advaita.sk Keď sa objaví otázka, prichádza aj odpoveď. Niekedy ju dostaneme hneď zo svojho vnútra, inokedy odpoveď potrebujeme počuť od iného človeka. Prečo? Napríklad aj pre to, aby sme si cez jeho slová, jeho pomenovania a výrazy uvedomili to, čo vieme. Alebo nám poodkryje ďalší rozmer toho, čo potrebujeme ...