1

Príbeh o synovom odmietnutí

Niekoľkokrát sme v našich textoch hovorili o tom, že podľa polarity rozoznávame štyri typy ľudí: maskulínny muž – muž s mužským egom, feminínny muž – muž so ženským egom, feminínna žena – žena so ženským egom a maskulínna žena – žena s mužským egom. Každý z nich má základné znaky rovnaké a prejavy v živote ...