Porozumenie – najvyššia úroveň spojenia v komunikácii

Text: DagmaRA Sarita Poliaková, Vladimír Červenák, www.advaita.sk

Dve bytosti, ktoré komunikujú a dôjdu k porozumeniu, dôjdu k spojeniu. Je tretí medzi nimi? Je. Láska. Svieti do jedného i druhého, a tak majú porozumenie, majú lásku. Cítia v srdci, že sa milujú. Keď však porozumenie zmizne, láska zmizne, okamžite idú do konfliktu, idú sa pozabíjať, aj keď sú bratmi…

Vladimír Červenák: … A hneď vidíme, ako to máme s integritou. Niečo síce deklarujem, ale sme schopní aj lásku a porozumenie zažiť? Dnes veľa ľudí pochoduje za mier, pritom sú plní nenávisti a podporujú vojnu. To je zmätok v integrite ako dôsledok sebamanipulácie. To sa stane každému, kto nemá tretieho medzi sebou, teda kto nemá svetlo, kto nemá prepojený most. Jeho energetické telo skoro stojí. Je takmer mŕtvy, lebo len lenivúčko sa otáča a merkaba musí potom rotovať obrovskou rýchlosťou, aby svetlo hlavu rozsvietilo.

Prečo hovorím o dvoch alebo troch v porozumení? Môžem porozumieť aj sám sebe? Môžem, ale vtedy som tiež dvaja: ten, čo chce porozumieť, a ten, čo dáva porozumenie. Keď si sám, nemáš toho, s kým porozumenie – ten tok energie tečie, lebo láska je prúd energie, ktorý prechádza. Jeho zdroj je v trojuholníku, keď sa prepojíme o fraktál vyššie. Tu sme jedno, to jedno nám dáva porozumenie. Ak nemáme fraktál zvedomený, budeme bojovať o moc. Vyšší fraktál, ktorý nás presahuje, nás zjednocuje.
Príklad: väčšinou sa, kým žijú rodičia alebo aspoň jeden z nich, rodina sa stretáva. Deti navštevujú rodičov a cítia, že sú rodina. Keď babka, dedko zomrú, rodina sa väčšinou rozpŕchne, už ich nedrží vyšší fraktál. Ale keď máme zvedomnený spirituálny fraktál, vieme, že sme súčasťou celku, ktorý nás presahuje. Tento presah dáva zjednotenie. Sme jedno spoločenstvo, jedna rodina. Keď sme ohrození, tak sa okamžite podporíme.

Držte spolu, ste jedno. Ide totiž o to, aby sme toto zažili aspoň na úrovni matky zemegule. Potom už len s mimozemšťanmi budeme bojovať. Ale keď sa zjednotíme v rámci galaxie, tak aj boj s mimozemšťanami prekonáme. Na to však musíš mať vedomie fraktálov, uvedomovať si vertikálnu rovinu v kríži. Ak si len horizontálnej rovine pozemského žitia, tak každý je tvoj nepriateľ, ešte aj mole. Na tomto vidno, aká je naša dôvera tenučká a aká obrovská je nedôvera.

Väčšina ľudí na zemi deklaruje vieru v niečo, čo nás presahuje. Prevažná väčšina, a napriek tomu vedomie je také nízke, že posledných desaťtisíc rokov sú dejinami vojen. Teraz sme zažili na našom území polstoročne bez vojen, ale netýka sa to celej zeme. Neustále sú vojny. Ale nie sú to len vojnové konflikty. To sú aj konflikty medzi nami, v nás. Konflikty subosobností v nás, ktoré nemajú zvedomnený trojuholník. Pritom do akéhokoľvek chrámu kresťanského, keď vojdeš, je tam Boh otec Hospodin s trojuholníkom na hlave, s otvoreným okom. Hneď máš porozumenie: vidíš trojuholník, a keď opíšeš kružnicu, tak dva vrcholy trojuholníka sú v obvode kruhu a jeden v strede.

Geometria jednoduchá posvätná, kvet života. To je základný poriadok sveta.Ten, kto nechápe tento poriadok, v chaose žije. Tam už potom prichádza – som viac, som menej, kde som, som stratený, pocit stratenosti, pocit zmätku – pocit chaosu v živote všetko mu ukazuje. Na čo pozrie, všade vidí chaos. Veľmi ľahko potom rozpoznáme, v akom utrpení človek žije. Stačí, keď povie pár viet o tom, čo si myslí o svete. Presne to, čo si myslí o svete, hovorí o tom, v čom žije a akou optikou sa na svet pozerá.
Naučte sa pozerať správne na svet a precíťte súcit s tými, ktorí vidia všade samé hrôzy. Môžeš vidieť aj ty hrôzy samé, ale môžeš vidieť aj krásu. Medzi tým, ako boli vojny, sa udialo sto nádherných vecí. Máme tendenciu kvôli amygdale sledovať najmä zlé príbehy, lebo nás ohrozujú. Pritom keď prepóluješ, vystúpi nesmierne veľa krásy, to nevidíme. Fungujú tu paralelne dve reality. Ony nie sú od seba oddelené, len preostrením pohľadu mením fókus. Niečo vystúpi, niečo sa spomalí v realite a ty si ten, kto určuje, ako ďalej s fókusom pracuješ. Čo vytiahneš? Čo zmizne? Čo sa rozpustí? To je zákon – kam ide pozornosť, tam ide energia.

Napríklad, Dalajláma učí, že my môžeme byť vnútorne v rajskej záhrade, ale súcitom sme prepojení s tými, ktorí žijú v pekle, a tak hneď vedľajší dom môže byť v pekelnej sfére, ty však môžeš byť v nebeskej. Sféry prepojíš súcitom. Sila súcitu je v prepájaní sveta. To ťa udrží v rovnováhe, to ťa udrží v pokoji a nechá ti tvoju silu. Udržíš si svoju silu a vtedy môžeš mať dosť sily pomáhať iným, ktorí sa topia, a chcú byť zachránení. Rastieme spolu…

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *