Agape Technik

Svet sa mení a ľudia spoznávajú vlastné JA

Ako na aktuálnu situáciu reagujú senzibilní ľudia?

 

 

Viezla som sa metrom do práce a snažila som sa ešte viacej spomaliť a ostať v tele, aby som nevnímala frekvencie, ktoré sa okolo mňa odohrávali. Žijem vo Viedni a stav, ktorý vo svete nastal, sa odráža a zanecháva stopy vo všetkých ľuďoch – vedome či nevedome.

Bolí ma, ako sa svet zmenil, ale ľudia dostali možnosť vo vývoji a objavení vlastného ja. Mám pocit, že „smútok“, ktorý cítim denne okolo seba, sa stal realitou a súčasťou každého človeka, lebo už nie sme schopní utekať a ignorovať realitu. Vďaka médiám, správam, novinám, ktoré podvedome odviedli dôkladnú manipuláciu vedomia a vytvorili stav strachu, rozdelenie spoločnosti… lebo sme to dopustili.

Choré duše, ktoré počas tohto obdobia vznikli, stratili silnú imunitu, lebo strach oslabuje nielen našu myseľ, ale hlavne naše zdravie… 

Ach, toľko mi toho behá po rozume. Táto situácia je pre mňa veľmi ťažká, pracujem v nemocnici, kde rozdelenie spoločnosti je na dennom poriadku. Cieľ bol rozdeliť nás, čo sa naozaj podarilo… Touto cestou vás prosím  nesúdiť rozhodnutia ľudí, každý ma svoj vlastný vnem a spracuje strach svojím tempom… Strach, ktorý vznikol najmä vďaka politike. 

Každý vírus či choroba sa dá oveľa lepšie zvládnuť, ak sa zdravo stravujeme, prijímame vitamíny a podporujeme imunitu. 

Strach a denná šikana ľudí pôsobí presne naopak, robí nás chorými.

 Stretla som sa s tým, že ľudia pozitívne testovaní na covid nemali príznaky… Po oznámení výsledku dostali počas noci horúčky a bolesti hrdla – až po objasnení výsledku sa upokojili a stav prešiel. 

Nezabudnite na to, že myšlienky nás robia chorými a vedia nás aj uzdraviť. Záleží len na nás, ktorú cestu si vyberieme. Nenechajme covid zničiť to najcennejšie, čo máme – to malé svetielko, ktoré nosíme v sebe… Nenechajme covid rozdeliť rodiny či dokonca partnerstvá, lebo presne to bol zámer celej situácie – zameriavať sa na okolie a konflikty namiesto toho, aby sme intuitívne vnímali dôvod a pôvod. 

Prosím, musíme ešte viac otvoriť srdcia a dávať pozor na slová v hneve povedané. Lebo slová a bolesť prejde, no jazva na srdci ostáva navždy.

Ako táto situácia ovplyvňuje senzibilných ľudí?

Senzibilní ľudia sa delia na dve skupiny. Prvá prežíva senzibilitu vo svojom vnútri. Sú to introverti, ktorí svoje vnímanie prežívajú vo svojom svete. Druhá skupina extrovertov je iná, títo jedinci si svoju senzibilitu často ani neuvedomujú.

Extrovertní senzibilní ľudia

 • Nemajú problém s komunikáciou a ľahko nadväzujú kontakty, oslovujú ľudí, vedú konverzácie. Viesť krátke rozhovory im nerobí problém, je to pre nich mostík pri prechode do hlbších tém. 
 • Nemajú problém so skupinami ľudí. Majú priateľov, ale aj známych.
 • Vyznačujú sa silnou impulzívnosťou a spontánnosťou. 
 • Vedia očariť a silou energie, ktorú vyžarujú, sú schopní stiahnuť skupiny ľudí na spoločnú cestu – motivujú, rozhodnutia sú rýchle a nemajú strach riskovať.
 • Často po reakciách reflektujú svoje rozhodnutia a opravujú svoje reakcie, ak je to potrebné. 
 • Nosia srdce na jazyku, čo nie je vždy výhodou. 
 • Často sa stávajú aj vodcami skupín, inšpirujú sa spoločnosťou, cítia sa príjemne a bez stresu.
 • Sila energie z nich robí silných bojovníkov, ak je to potrebné.
 • Hovoria veľa a vedia aj dobre počúvať, sú schopní myslieť na rôznych úrovniach zároveň.
 • Sú kreatívni. Milujú nové veci. Sú zvedaví. Zmena je život. Potrebujú impulzy, nemajú strach začať s niečím novým.

Introvertní senzibilní ľudia

 • Uprednostňujú jedného – dvoch ľudí, skupiny im spôsobujú stres.
 • Priateľov môžu spočítať na jednej ruke.
 • Impulzívnosť nie je rozvinutá, skôr sa vyznačujú tým, že premýšľajú pred tým, než zareagujú. Vážia slová, potom aktívne rozprávajú.
 • Táto skupina ľudí pozoruje a vníma situáciu a potom trafí výrokmi a slovami presne tam, kde to má byť. Intuícia ide viac cez myseľ ako pocit. Často je ich odpoveďou – Lebo to VIEM, nie cítim.
 • Introvertní ľudia čítajú najprv návod a potom stavajú, extrovertní ľudia najprv skúšajú stavať, a až keď to nefunguje, použijú návod.
 • Táto skupina rada analyzuje veci, projekty, ktoré už existujú. Pričom extrovert, naopak, vytvára nové projekty.

Existuje skupina senzibilných ľudí, ktorí majú vlastnosti z oboch skupín. 

Záleží od života, ktorý viedli, od detstva, ktoré prežili. V skutočnosti sú extrovertní senzibilní ľudia aj ambivertívni – čo znamená, že v sebe nosia časť introvertných a aj extrovertných vlastností. Je dôležité spoznať vlastné JA, aby sme sa naučili v správnych situáciách používať tento dar senzibility.

Ambivertívny senzibilný človek, ako napríklad osoba, ktorá pracuje v predajni Ikea, použije svoje schopnosti a vie bez problémov osloviť zákazníkov a prezentovať produkty, o ktorých kvalite je presvedčená. Má schopnosť venovať sa zákazníkovi bez presadzovania svojich vlastných myšlienok, zostáva neutrálna a bez vplyvu vlastného postoja či mienky. 

Introvertné schopnosti – počúvať zákazníka, a tak vycítiť jeho potreby – sú darom pri navigovaní zákazníka. Tak používa ambivertívný senzibilný človek obidva dary. Treba sa naučiť rovnováhe. 

Ak však použije senzibilný človek svoje danosti nesprávne, môže sa stať, že situácia dopadne úplne inak. Ak by napríklad táto osoba pri predaji využila iba svoj introvertný dar, čakala by, kým ju zákazníčka osloví. Pokiaľ by využila iba svoju extrovertnú časť daru, vnímala by len seba a odporučila len to, čo sa jej páči, nenechala by priestor zákazníčke.

Je potrebné spoznať svoje intro a extro stránky a pozorovať, ako na vás reaguje spoločnosť.

 Prečo sa tejto téme tak často venujem? Ľudia so silnou senzibilitou sa často schovávajú či dokonca hanbia za svoje vnemy, sú nepochopení, čo môže vyvolať aj rôzne choroby, nielen fyzické, ale aj psychické. 

Veľmi často vnikajú vzťahy, manželstvá dvoch senzibilných ľudí, kde neskôr dochádza k problémom – lebo jeden je intro a druhý extro, čím vznikajú vo vzťahu konflikty a nepochopenie. Odporúčam pár sedení, kde ako pozorovateľ lepšie priblížim problém komunikácie a sily, ktorá vzniká nesprávnym použitím energie. Práve to je častým dôvodom, prečo sa cítia niektorí partneri pod tlakom, manipulovaní, i keď to je nevedome vyvolané.

Milí senzibilní ľudia, ak ste sa v týchto bodoch spoznali, želám vám veľa sily v tomto období, vnímame to intenzívnejšie ako iní… ale máme úlohu a silu viesť na tejto ceste ľudí k pravde a oslobodeniu. 

Bolesť je proces sebaobjavenia a sebapoznania, bolesť nás núti stiahnuť masku z tváre a uvidieť našu dušu, naše vlastnosti – pozitívne i negatívne. Je čas uvedomiť si, že život je proces, v ktorom sa denne učíme niečo nové. Systém, v ktorom žijeme, nás brzdí v rozvoji.

Čo je náš skutočný strach? 

Položme si zopár otázok: 

Čo potrebujem v živote, aby som bol šťastný? Bol som doteraz šťastný? Čo je cieľom môjho života? Pracujem v oblasti, ktorá ma napĺňa?
Porozmýšľaj nad tým, čo si chcel robiť v detstve, čo bolo tvojím snom a čo zmenilo tvoj názor, ovplyvnilo myslenie – bol to strach? Máš strach pred zmenou, slobodou???

Ak prestaneme mať strach pred vlastnými snami a začneme konečne žiť, pochopíme, čo je významom života. Každý z nás prišiel na zem preto, aby pochopil, že to jediné, čo nás robí naozaj šťastnými je LÁSKA… k sebe samému, lebo iba keď ľúbiš seba, si schopný milovať iných. V tom je ukryté uzdravenie duše, uzdravenie sveta. Len to je možnosť zachrániť svet a otvoriť srdcia plné svetla, ktoré pretlačia tmu, ktorá sa na nás blíži.

Spravili sme chybu v minulosti… nesúďme sa.

Spravili sme zlé rozhodnutie… nesúďme sa.

Bolo nám ublížene… neľutujme sa.

Všetko, čo v sebe dusíme, nám bráni v rozvoji, tým ostaneme stáť v slepej uličke. Odpustenie je nesúdenie – cesta k novému rozvoju sveta, lebo zmena začala a duše, ktoré to pochopili, sa začínajú zhromažďovať. 

Nie sme sami, ale kto nehľadá… nenájde. Touto cestou vám želám veľa sily na ceste.

Tatiana Petronczki

tatiana.petronczki@outlook.com

Vitalita september 2021

Tags: No tags

Comments are closed.