Ženská intuitívna energia, duchovný vývoj a pomoc z duchovného sveta

„Všem poutníkům se na vědomost dává, že nadešel čas, kdy podpora vaše jest tak veliká, že cítit je i ve vlasech, ne jen v duších vašich. Proto nebojte se, otevřete svá srdce a my do nich proud lásky vyšleme, my, vaši průvodci a strážci od věky věků, kteří se podílíme na duchovním vývoji vašem, jsme tu vždy přítomni a náruč máme otevřenou.“
An-ab-el

 

Denisa Celesta Kralovičová (dotekhvezd.cz) je nádherná multidimenzionálna bytosť, intuitívna terapeutka s darom channelingu, ktorá spolu s An-ab-el(-om), svojím duchovným Strážcom, pomáha ľuďom pri duchovnej transformácii.

Tento článok nie je len pre ženy, rovnako ako ženská (tvorivá, intuitívna) energia nepatrí len k ženám. Každá ľudská bytosť má v sebe mužskú aj ženskú energiu, navzájom sa obohacujú, dopĺňajú, ak sú v harmónii, je to rovnováha medzi rozumom a srdcom. Vďaka srdcu cítime, vnímame, vidíme veci také, aké naozaj sú, vrátane seba samých. Vďaka mysli dokážeme tieto pocity a vnemy dekódovať do myšlienok, obrazov, vízií alebo čohokoľvek, čím sa prejavuje naša autenticita a celistvosť, ktorými žijeme svoj život.

Obrázok pomáha prepojiť obe hemisféry tak, aby sme využívali i našu intuitívnu časť.

Tak ako ženy, ktoré boli dlhé stáročia ponižované, utrápené žiaľom a biedou, prenasledované a upaľované, zneužívané pre „vyšší“ účel, politiku či upevnenie moci, majú svoje zranenia aj muži. Staré bolesti a smútky a aj skúsenosti, kedy im nebolo dovolené prejaviť city, boli nútení ich potláčať a byť tým silným mužom. Veď chlapi predsa neplačú. 

Celesta: Muži museli ísť bojovať, zabíjať v mene Boha, boli nasadení do prvých línií mocenskými silami. Tieto zranenia zo zneužitia, využitia a psychického znásilnenia v nich zostali a vyvierajú na povrch, aby boli vyliečené. Je to taká krehká časť ich samých, je to tá neha a láskavosť, ktorú museli v sebe potlačiť, aby obstáli v drsnom svete, ktorý im bol násilím vytvorený.

Ako ubiehali stáročia, my všetci, muži i ženy, sme postupne strácali svoju ženskú energiu. Nedôverujeme svojmu vnútornému hlasu, intuícii, ktorá „vidí“ našu cestu, hoci očami je ešte nerozpoznateľná. Túžime všetko riadiť a máme strach pustiť sa po prúde života s dôverou, že sa nám otvoria vždy tie správne dvere. Nedokážeme prejaviť či hlboko prežívať svoje pocity. Potláčame ich v sebe, až sa ich nahromadí toľko, že nám to spôsobuje utrpenie. 

V tejto dobe k nám prúdia veľmi silné svetelné energie, ktoré nás zasahujú, menia, transformujú. Či si to uvedomujeme, alebo nie, či sledujeme Schumannovu krivku, astrologické zmeny, svoje vnútorné vízie, alebo cítime zmeny v prírode – Matka Zem sa vibračne mení. Tieto energie z nás vyplavujú na povrch staré bolesti, smútky, aj strachy. Celesta, ako to vnímaš?

Celesta: Súčasné energie prítomné na planéte Zem sú iné než pred x rokmi a menia sa každým dňom. Každý ich však vníma inak, podľa svojho vyžarovania, podľa svojich skúseností a vibrácií. V súčasnej situácii sa rozhodlo mnoho bytostí, že odídu z fyzickej úrovne. Niektoré bytosti tu zostanú a budú tvoriť onú Novú Zem a niektoré bytosti si dožijú inkarnáciu podľa svojho plánu, hoci nám prebudeným sa možno zdá, že tak nie je možné žiť. Je to však ich prianie, je to ich vývoj. Bytosti, ktoré tu chcú dlhodobo zostať a chcú veci úplne inak, v súčasnosti zápasia s témou strachu. Niekedy majú dobré dni a niekedy to na nich všetko padne. Majú však dostatok síl a odvahy na to, aby touto etapou prešli.

Vnímam to tak, že sú to staré potlačené strachy, ktoré chcú byť zvedomené a prepustené. Ešte nedávno som si myslela, že sú na to potrebné špeciálne cvičenia, metódy, no moja skúsenosť je, že jediné, čo naozaj potrebujem, je pustiť to. A po čase to odznie samo na energetickej úrovni.

Celesta: Ľudia sa ma často pýtajú, ako môžu všetku tú bolesť a trápenie vypustiť. Je na to jednoduchá odpoveď – svojím zámerom. Vedome sa sústrediť na to, čo chceme, o čo nám ide. Môžeme využiť duchovných sprievodcov alebo bytosti tu vtelené a pôsobiace ako sprievodcovia, terapeuti, ale veľká časť vždy leží na samotnom jedincovi a jeho zámere.

Občas je to náročné. Bolesť či smútok sú v nás tak hlboko, že ich nevieme hneď nájsť a zvedomiť. No ak sa otvoríme liečiacemu procesu, tak nám v tom nekonečný vesmír pomôže. Nikdy nemôžeme byť odpojení od svojich duchovných strážcov ani od svojho vyššieho JA. Pomáhajú nám postaviť sa opäť do svojej sily, liečiť staré bolesti, prepúšťať to zo seba von bez toho, aby sme stratili cit. Prežívať bolesti, najmä tie z dávnej minulosti, je potrebné hlboko, lebo iba tak emócie môžu odznieť. Aj tie dobré, aj tie zlé. Ale zase v nich nie je nutné pobudnúť príliš dlho.

Celesta: V súčasnosti je potrebné prepustiť všetky bolesti z našich záznamov duše i tela. Všetku ťažobu a bolesť nechať odplávať, rozlúčiť sa s ňou. Tento proces nie je jednoduchý, je však možný a pomôže jedincovi k rýchlemu duchovnému vývoju a naplneniu jeho cesty. Môžeme zrušiť všetky vzorce, ktoré nám boli implementované, môžeme sa rozlúčiť s nastaveniami, ktoré nám už vôbec neslúžia. Tú moc máme. Záleží na každom z nás. Ľudia môžu prejsť aktivačným procesom, mnohí prechádzajú transformačným a rekalibračným procesom. Každý podľa svojho plánu a svojho zámeru.

Aktivácia, transformácia, rekalibrácia. Znie to veľmi ezotericky, no v žiadnom prípade to nie je len pre vyvolených. Sú to všetko procesy, ktorými prechádza vedomý človek, keď sa napojí na duchovný svet, na samého seba, svoje vnútro.

Celesta: Aktivačný proces je určité obdobie, kedy človek prechádza veľkým uvedomením si, kým skutočne je. Jeho dary a vlohy sa môžu aktivovať spontánne alebo je proces spustený jeho zámerom. Transformačný proces je celé obdobie premeny, kedy sa z naprogramovaného jedinca matrixom (vplyvmi z okolia) stáva celistvým ja. Toto obdobie je vlastne množinou a aktivačné úseky sú podmnožinou. Tak a teraz si nie som istá, či to mám správne, pretože je to už 40 rokov, čo som túto tému počula z vonkajšieho sveta, a keďže ma to vôbec nebavilo a nebaví (matematika podávaná súčasnou logickou sférou deťom), tak som to asi i zabudla (smeje sa).

Myslím, že si to povedala správne. Naša transformácia, teda naša celková duchovná premena súvisí aj so zmenami energií na Zemi, so Vzostupom planéty, jej transformáciou.

Celesta: Vzostup planéty je proces, kedy časť ľudstva prestúpi do vyššej úrovne bytia. Každá duša podľa svojho plánu, ktorý si sama schválila a stanovila. Sú chvíle, kedy je fyzické telo veľmi vyčerpané a zoslabnuté zo všetkých tých premien a volá nás, aby sme zmenili svoje konanie a začali s ním spolupracovať a komunikovať. Súčasťou vzostupu sú i fyzické neduhy, na ktorých človek môže pracovať, uvoľňovať svoje psychické bloky a prechádzať svojím procesom vyladenia na frekvenciu, ktorá je mu naplánovaná či k nej dospel skôr v čase sám svojou duchovnou prácou.

Čo je rekalibrácia?

Celesta: Rekalibračný proces je pojem, ktorý používajú nehmotné bytosti. Podľa mňa je ekvivalentom transformačného, kedy re-kalibrovať je vlastne nastaviť sa do pôvodnej predlohy, znovunastaviť sa. Je to premena z nižšieho frekvenčného pásma do vyššieho. Jedná sa o previbrovanie všetkých jemnohmotných tiel a následne potom fyzického tela do pásma, ktoré je v súlade s Matkou Zem. Tento proces trvá v časovom období roky, u niekoho i mesiace a každý má špecifické prejavy. 

Niektorí z nás už procesom rekalibrácie tela prešli. Niektorí teraz prechádzajú či majú ďalší stupeň a iní sa nedávno prebudili z ilúzie, v ktorej žili, a zrýchlene sa pohybujú dopredu. Všetky transformačné procesy potrebujú veľké množstvo našej energie. Kde energiu strácame? Prečo sme takí unavení? Každý má svoj osobitý príbeh a môže sa zamyslieť, ako na tom je, a hľadať riešenie. Niekto je veľmi empatický a citlivý a má otvorené svoje štruktúry do mnohých metrov okolo seba. Taký človek čistí priestor, ostatné bytosti, harmonizuje, kade chodí. O to viac by mal dbať na svoj energeticko-čistiaci režim a nabíjací režim svojich jemnohmotných tiel. O to viac by sa mal venovať i svojej duši, aby bol zase pripravený vykonávať svoju misiu, pre ktorú prišiel na planétu Zem.
Niektorí jedinci majú zase inú úlohu. Sú veľmi pevne ukotvení, sú to transformátori negatívnych energií. Cez nich tak nejako všetko preteká, čistí sa a vyplavuje v novom šate. Takí jedinci by skôr mali dbať na fyzické telo, éterické majú dostatočne nepriechodné pre cudzie vplyvy, ktoré by chceli snáď toto narušiť. Mali by však veľmi dbať na odpočinok, čistú stravu a fyzické cvičenie.

Pred časom som prijala channeling od bytostí, ktoré nám s týmto rekalibračným procesom pomáhajú:

Krystalická přeměna DNA/vznik nových buněk/rekalibrace
Milovaní,
v současnosti mnozí z vás procházejí procesem, který my nazýváme Rekalibrace. Tento proces započal již před mnoha lety, u některých před pár, a někteří z vás nyní rekalibrujete krátce. Na mnohé to teprve čeká a tak mohou pak získat vědomosti a poznatky od vás. Budete takoví nositelé nového vědomí, budete a jste již průkopníci světla, šiřitelé světla a světlonoši.
Popsat proces rekalibrace slovy je velmi nemožné, leč pokusíme se pro vás zprostředkovat tento přenos. Jedná se o vymizení fází vývoje, které neslouží již Celku. Jedná se o přeskupení buněk do určitých kmitočtů a záznamů. Jedná se o přefázování jednotlivých center a vysvícení spektra nových září.
Proto nyní dbejte na svůj klid a pitný režim a usebírejte se do nitra. Pak přechod bude jednodušší a nebude stát tolik energie.
Zdravíme vás velice, jsme zářivé bytosti Centrálního slunce a v současnosti bdíme nad lidstvem a jeho přechodem/rekalibrací. Pomáháme též ostatním civilizacím. Nejste v přechodové fázi sami. Milujeme vás a nezapomínáme kolik odvahy jste prokázali příchodem do takovéto hustoty. Vždy vás budeme provázet a ve své čistotě vám pomáhat pro vaše nejvyšší dobro, pro spojení se zdrojovou esencí/stvořitelskou energií.
Přeloženo z Light/galactic language

Pomoc z duchovného sveta
Pohovorme si o duchovných sprievodcoch, ktorí nám v transformačnom procese pomáhajú. Pri liečení starých vzorcov, bolestí či smútku mi pomáha aj bytosť Isis (mne to meno znelo s mäkkým s).

Aj ty s ňou máš skúsenosti. Kto to je a ako ju vnímaš?

Celesta: Bytosť Isis. Hm, bolo o nej už toľko napísané. Každý autor to, samozrejme, písal cez svoj vlastný pozemský filter. Preto si dobre nacíťte, každý sám za seba, aká je to esencia. Je potrebné dávať si pozor, na čo sa človek napája. Mal by sa riadiť svojím srdcom, ale čitatelia sa iste vedia napojiť svojím zámerom na to, čo potrebujú.

Čo je to pozemský filter?

Celesta: Pozemský filter je súbor všetkých nastavení, obmedzení a infiltrovaní z úrovní Zeme. Všetci ho máme, niekto viac a niekto menej. Snažím sa ho mať čo najmenej, ale aj tak viem, že tam stále je (to ma niekedy rozčúli, teda moje vyššie ja sa mi potom napríklad smeje).

Vnímam to ako škatuľkovanie, hodnotenie, rozdeľovanie vecí na dobré a zlé, všetky predsudky, názory, to, čo sme len prebrali a riadime sa tým bez otázok, bez akéhokoľvek spochybňovania. Samozrejme, nevieme všetko overiť, ako to v skutočnosti je, no myslím si, že ak máme otvorené srdce, tak sa dokážeme pozerať na to, čo prežijeme v reálnom svete aj v tom duchovnom bez predsudkov či prebratých definícií.

Celesta: Je to tak. Čo sa týka Isis, tak je naozaj potrebné sa oprostiť od toho, čo nám tu bolo povedané. Raz mi napríklad na seminári, povedal jeden pán, že je to „Ízis“, vyslovil to s písmenom z. Povedala som mu, že počujem tú esenciu, ten zvuk ako Isis s s. Bol ovplyvnený silným pozemským filtrom, lebo väčšinou sa jej meno tu na Zemi vyslovuje s tým z. 

Isis som kedysi vnímala v meditáciách ako krásnu esenciu. Raz, už to bolo dávnejšie, sme sa zúčastnili hromadnej meditácie, videla som tam Isis, ako niečo robí s Gaiou. To bolo moje prvé stretnutie s ňou. V súčasnosti mám priamo webinár, kde pracujeme pod jej vedením a ukotvujeme cez fyzické telá tieto prenádherné esencie čistoty, lásky a jemnosti. Dostali sme na ňom nejaké zasvätenie, že by sme mali jej esenciu predávať viac ženám, teda najmä ženám. Pretože ženy sú nositeľkami pradávnej múdrosti, ktorú majú rozptýliť po Zemi, aby z nej mohli čerpať aj muži. Pri tom, ako sme meditovali, tak k nám prehovorila, bolo to také silné, že nám priam došli slová. A tak keď sme mali mať zdieľacie kolo, tak dlho trvalo, než sme mohli o tom hovoriť. Bolo to hlboko vnútorné. Tie procesy ešte stále dobiehajú.

Isis sa mi prvýkrát zjavila, keď som bola za zlatou bránou, je to akási dimenzia zázrakov. Chcela som sa napojiť na energiu Síria. Videla som podobné svetlá ako aura borealis, širokej škály farieb. Zjavil sa Thovt a povedal mi: „Tú energiu si najlepšie navnímaš cez ňu.“ A už som ju videla, ženu v rúcho zlatom zdobenom, s kravskými rohmi a medzi nimi korunu v podobe disku. V hlave sa mi objavilo jej meno: Isis. Prešla mnou obrovská vlna energie. Bola som z nej taká prekvapená, že som nevedela tú jej energiu zachytiť. Môj mozog začal hneď mudrovať, že sa mi to určite nepodarí. No ako som odtiaľ odchádzala, tak som sa opäť uvoľnila a so svojím zlatým drakom, s ktorým som prepojená, som sa odrazu ocitla na brehu mora. Zreteľne som počula jeho šum. Uprostred mora, priamo na jeho hladine, stála bytosť v bielych šatách a mala krásnu materskú energiu. Opýtam sa, kto to je. Povie, že je Isis. Prídem k nej bližšie. Okolo mňa poletujú zvláštne zlaté iskričky, neviem, či dopadajú z neba alebo sa vytvárajú z mora, jednoducho sa tam zjavili. 

Tomuto stretnutiu predchádzalo ešte jedno, samozrejme v duchovnom svete v smaragdovej jaskyni s duchovnou priateľkou menom Sarija. Tá mi dala do ruky niečo malé, zmestilo sa mi to do dlane. Bolo to žiarivé svetlo. Povedala, že mi to patrí, je to časť môjho srdca, ktoré som si u nej odložila, je to lúč Zdroja, svetlo, ktoré rozjasní moje srdce, dodá mu silu a povzbudenie Zdroja. Na to som roztvorila svoje srdce a prijala som do neho to svetlo. Bol to zaujímavý zážitok. 

Isis o tom svetle vedela a povedala mi: „Nájdi kľúč k bránam do iných svetov.“ „Čo je ten kľúč?“ opýtala som sa jej. Odpoveď ma prekvapila: „Je to svetlo, čo si dnes dostala. Lúč Zdroja, svetlo tvojho poznania. Prijmi ho do svojho srdca, lebo len srdcom otvoríš brány, ktoré majú byť pred tebou otvorené. Počúvaj svoje srdce a riaď sa ním!“ A naozaj sa mi odvtedy otvorilo mnoho duchovných brán.

Celesta: Nevedela som, že Isis je prepojená s vodou. Ukázalo sa to až v meditácii, ktorú mi nadiktovala pre ľudí.

Tiež som to nevedela. No potom som o tom čítala a všetko sa mi poskladalo. To sú tie úžasné synchronicity. Stretávam sa s ňou vždy na hladine mora. Keď raz ku mne prišla na vodnom (morskom) drakovi tmavozelenomodrej farby, tak mi povedala, že všetko je prepojené. Som jednou z jej dcér, tak isto ako je ona dcérou mne. Som jej matkou rovnako, ako mi je matkou ona. 

Celesta: To je pekné. Ona ťa totiž chcela dať na rovnakú úroveň, aby si nemala pocit, že si ten nikto a ona je tá mocná.

Pred rokom sa mi bytosť Isis prejavila prvýkrát aj do channelingu s týmto posolstvom pre planétu Zem:
Přenastavení ženského principu, ukotvení Esence ISIS na Zemi
Vzedmula se další energetická vlna, která tlačí do našich struktur a z nich vyvěrá veškerá bolest a zranění na ženské úrovni bytí. Již takových vln proběhlo několik a tato jako by šla až do morku našich kostí, do krve a z kvantové úrovně do jakýchsi záznamů v našich kvantových DNA uspořádáních. Cítí to především bytosti v ženských tělech, ale odehrává se to i v mužských tělech, jen jiným způsobem. U žen je to tak, že vyvěrá pradávná zranění z této esence křehkosti a jemnosti. Všechna ta příkoří a násilí z této úrovně vyplouvají nyní na povrch a žádají o zvědomění a léčení. Mocenský boj temných ve vládách světa a jejich poskoků nyní zesílil a ukazuje svou pravou tvář. Již se neskrývá do líbivých slov a přetvářek pod rouškou lidskosti. Otevírá se v Pravdě a své Obludnosti, aby bylo pochopeno pro všechny, oč tu běží. 

A tak usedly pradávné bohyně, kněžky a vědmy do kruhu a radily se, co s obyvatelstvem planety. I vzešel z toho výsledek takový, že ženy dostávají nyní podporu a láskyplné energie od jemnohmotných říší ze všech sfér Bytí a Universů. Proto se jim zvědomují veškerá traumata a bolesti dávno uložené z kolektivní úrovně lidství. Ve druhé fázi se bude dít, a u některých též již děje, i u mužů. Budou se učit citlivosti, otevřenosti, vyjadřování lásky, rozhodování ze srdce a přestanou používat bojové energie pro své cíle, zanechají je pro obranu a ochranu žen. Celá společnost se tak promění. K tomu je „uzavření“ zrychleným katalyzátorem a turbulentním čističem. Sledujme tedy svá nitra, zanechme obavy a čistěme všichni, co můžeme, abychom mohli v novém nastavení vstoupit do éry lidství. Do epochy, která je nazvána Zlatý věk. Ač se to nyní nezdá, jsme v přelomovém období nastavení zcela jiné společnosti člověka universálního/vesmírného/galaktického. Veškerá bytí se spojují, aby pomohla Gaie a jejím obyvatelům. Jsou zde zástupy podpůrných bytostí a pomáhající esence ze Zdroje. Péče a láska je zajištěna. Jediné, co k tomu je potřeba, je otevřít se tomu a pochopit, že podporováním druhé strany nenávistí, bojem, zoufalstvím a zmarem, se vše zdržuje a oddaluje.

Věřím, že mnoho duší toto poselství vyslyší a pochopí do nitra svého srdce. Na tuto cestu Vám přeji to nejcennější a to je sebepřijetí, sebelásku a pochopení vlastní hodnoty, pak již postavíme jiný svět.
An-ab-el a Kristaaa-el (zvuk duše Celesty, jej hviezdne meno)

Kto ti pomáhal v transformačnom procese postaviť sa do tvojej sily?

Celesta: Mala som mnoho učiteľov a sprievodcov. Spočiatku hmotných a neskôr už tých nehmotných. Už pár rokov vnímam svojich Strážcov, mám ich niekoľko. Najviac známa postavička je An-ab-el. Rád komunikuje s ľuďmi, robí humor, odpovedá na otázky, je to taký komik, ale dokáže byť i veľmi úprimný, až to nie je príjemné, no dokáže tiež vyslať toľko lásky, až všetci plačeme.

Ako by si opísala An-ab-el-a?

Celesta: Je pre mňa dosť ťažké predstaviť niečo, čo je neuchopiteľné, nemá to žiadnu hmotnú podobu v tejto realite, ale budem sa snažiť. Tak ako som ho spoznala za tých pár rokov, čo som začala vnímať jeho prítomnosť. Jeho pravá forma je také zlatavé svetlo, vidíš zhruba obrys hlavy, ale potom som už videla len svetlá. Nevidela som ani ruky, ani nohy. Je bytosť bez nejakého vyjadrenia úplne. Napriek tomu má svoje vedomie, komunikuje, vidí do problémov tu na Zemi, čo je naozaj zvláštne. Má zvláštny nadhľad a presah do mnohých oblastí. Koľkokrát ma dokáže vyviesť z ťažkých stavov, napr. zo strachov, do ktorých ešte občas padnem, alebo čo sa týka zdravia a budúcnosti, lebo to je pre mňa citlivá téma dva roky. Zvláštne je na ňom najmä to, že má veľmi silnú energiu. Tú ľudia vnímajú. Je ťažké ju popísať. Raz sa jeden pán pýtal na prednáške priamo Anabela cezo mňa, z akej je dimenzie. On sa potom smial a hovoril, že keď potrebuje číslo, tak je to 24. dimenzia, ale že tam je iná realita, nie je možné to presnejšie vyjadriť slovami.

Tú jeho úžasnú energiu môžem potvrdiť. Ako Anabel vníma nás ľudí?

Celesta: On nás natoľko nerozlišuje, berie nás ako svetlo. Niekedy, samozrejme, ľuďom radí podľa pohlavia. Napríklad jednej pani hovoril, že je zbytočné, aby sa toľko vysiľovala tvrdým cvičením, keď je v ženskom tele. Väčšinou však radí bezpohlavne.

Aj tu vidno, že striktné delenie na ženy a mužov je opäť len pozemské. Samozrejme, máme v sebe iné esencie, ale všetci sme vo svojej pravej podstate svetlom, tak ako nás vidí tvoj Strážca.
Keď som sa začala stavať do svojej sily, tak mi pomáhalo mnoho duchovných bytostí. Úroveň mojej sebalásky bola dosť mizivá. Keďže som mávala často sny so zvieratami, tak ma to pritiahlo k šamanským cestám. Tie mi otvorili cestu k duchovnému svetu, pomohli mi získať sebavedomie, že schopnosť napojiť sa na jemnohmotný svet mám. Preto ich nazývam skôr duchovné cesty, lebo nie som šamanka, nedržím sa nejakých presných šamanských pravidiel, riadim sa intuitívne, svojím srdcom.

Inšpirácia pre vedomých ľudí
Veľa sa píše o čistení rodových záťaží, bolesti, rušení energetických pečatí, blokov spájaných so ženskou rodovou líniou v súvislosti napr. s ponižovaním žien až po upaľovanie čarodejníc. No na chlapov akoby sa zabúdalo. Čo by si im poradila zo svojich skúseností a znalostí, ktoré máš, aby sa postavili do svojej sily?

Celesta: Nie som v mužskom tele, takže môj pohľad bude trochu obmedzený, no pokúsim sa. V súčasnosti už nie je potrebné ísť do vojny a brániť sa voči útočníkom. Rovnako sme prišli na to, že to bolo riadené zhora a vyvolávalo to hladomor a biedu, aby sme boli ľahšie ovládaní. Môžeme teraz odmietnuť i túto psychologickú vojnu. Muži sa môžu postaviť do vlastnej sily a povedať NIE na to, čo s nimi neladí. Odmietnuť všetky obmedzenia ľudskosti a dôstojnosti, pretože oni vedia, že pravda je v srdci a srdce napovie. Na to je však potrebné otvoriť svoje srdce. Mnoho mužov ho má uzavreté. Nechceli byť ďalej zraňovaní (i ženami) a trpieť bolesťou. Bolo preto jednoduchšie srdce úplne uzavrieť a byť tvrdým vojakom. Dnes už to nie je potrebné. 

Čo sa týka tém mužov, s ktorými obidvaja pracujeme (Celesta i Michael, jej manžel, ktorý pracuje intuitívne s energiou), tak sa týkajú tém srdce a vzťahy, srdce a jeho otváranie.

Čo by si poradila ľudským bytostiam vo všeobecnosti, aby zvládli tieto náročné procesy v súčasnosti?

Celesta: Odporučila by som hlavne byť sám, sama a v tichu a prázdnote vyrovnávať svoje energie, ďalej dobíjanie sa prírodou mimo mestský hluk a hluk zo strojov, áut a ľudskej činnosti. Myslím, že v súčasnosti je to gro.

Každý má svoje individuálne napojenie a mieru otvorenosti srdečnej čakry. Podľa toho tiež myslí, koná a prejavuje sa v hmote. Preto starostlivo sledujte, akí ľudia sú vo vašom blízkom okolí, s kým sa prepájate pri fyzickom stretávaní, ale i pri online stretnutiach, aké čítate články, channelingy, správy a na aké filmy sa dívate. Všetko je energia a tá sa rôzne prelína, hromadí, prestupuje, ničí, uzdravuje, rúca a stavia. Nie je možné počúvať len slová, načúvajte srdcom. Vnímajte energie cez srdečnú čakru. Aký je to pocit? Je tam prázdno alebo snáď ťažoba a tlak? Alebo je tam prúd lásky a bezpečia? Preverujte, naciťujte, nebuďte odpojení slniečkári a buďte vždy bdelí v prítomnosti.
Vyberajte si videá a knižky, články a channelingy podľa energií. Ladia s vami? Prinášajú vám poznanie, radosť, harmonizujú s vaším srdcom? Potom ste s nimi v súlade. Vymedzujte sa energiám zastrašujúcim, ovplyvňujúcim, manipulatívnym, vyvolávajúcim tieseň a úzkosť, kedy zostanete po prečítaní či sledovaní rozladení, vyčerpaní a depresívni.

Každý musí konať sám za seba, nemožno povedať – čítaj toto a to ti pomôže. Každý má svoju zodpovednosť a volí. Chystáme sa byť stabilnými bytosťami, učíme sa byť vo svojej sile a vieme, kto sme. 

Držím všetkým palce v tejto dobe informácií, v tejto dobe chaosu a neprehľadnosti. Avšak cesta sa otvorí každému, kto je pripravený a morálne čistý, prepláva veľmi hladko týmto marazmom.

Vďaka srdcu cítime, vnímame, vidíme veci také, aké naozaj sú.

Rekalibrácia buniek

Katarína Maloma Mayerová

Tags: No tags

Comments are closed.