Zaujímala by ma budúcnosť nášho manželstva

Zaujímala by ma budúcnosť nášho manželstva, ktoré bolo uzatvorené v máji 2010 po polročnej známosti. Po vzájomnej dohode žijeme od septembra minulého roka v oddelenej domácnosti. Chcela by som vedieť, či má význam snažiť sa o záchranu tohto vzťahu, alebo ho čím skôr ukončiť a začať nový život. Deti nemáme. (čitateľka narodená 24. 10. 1989)

Každý z vás vstupoval do manželstva s určitými predstavami, ktoré sa postupom času začali rozchádzať s realitou. Pred svadbou ste sa poznali pomerne krátko na to, aby sa stihli prejaviť všetky svoje vlastnosti a danosti. Rozdielne hladiny energií si nevedia nájsť cestu k sebe a nie príliš priaznivá konštelácia sa medzi vami prejavuje stále viac. Nekomunikuje sa vám spolu ľahko, ale na niečom ste sa s manželom dokázali dohodnúť.

Usúdili ste, že lepšie bude žiť v oddelenej domácnosti, čo však bolo len zavŕšením dlhodobých problémov. Vo vašej povahe je veľa citovosti a romantizmu a nie je pre vás jednoduché vyrovnať sa s nepríjemnými situáciami a nesúladom v akýchkoľvek vzťahoch. Domov, rodina a vzťahy každého druhu sú pre vás veľmi dôležité. Potrebujete k životu harmóniu, ste láskavá a citlivá a tieto vlastnosti spolu s úprimnosťou a potrebou žiť pre druhého sú vo vašom rebríčku hodnôt na vysokej priečke.

Disponujete tiež silnou vôľou a pevným charakterom a pokiaľ ste o niečom presvedčená, neváhate dať najavo svoj názor. Po vašom boku by mal byť preto partner, ktorý by týmto vlastnostiam porozumel a vedel ich oceniť. Váš manžel má trochu iné predstavy o fungovaní vzťahu a na rozdiel od vás je pre neho ťažké poddať sa pocitom a intuícii. Uprednostňuje argumentáciu chladného rozumu a má tendenciu prehodnocovať svoje názory na ľudí a situácie. Nemá rád, ak niekto kladie na neho určité požiadavky alebo mu hovorí, že niečo musí urobiť či ako to má urobiť.

Ak sa mu zdá, že ktosi by mu chcel organizovať život, stane sa nedotklivým a náladovým a bude robiť presný opak, pretože chce robiť veci svojím vlastným spôsobom a tempom. Aj vo vzťahu potrebuje dostatok priestoru, inak sa dokáže vzoprieť a vzťah prerušiť. Je možné, že nadobudol pocit, že vaše kritériá na neho sú privysoké a nedokáže ich splniť. Do akej miery je však schopný brať niekoho vážne záleží tiež na tom, akým spôsobom mu svoje názory predostrie. No problémy vo vašom vzťahu začali vznikať zrejme už dosť dávno a nespokojnosť je obojstranná. Vaše manželstvo funguje dlhší čas iba zotrvačnosťou a udržiava ho viac-menej vaša silná vôľa, pretože sa ťažko vyrovnávate s pocitom, že niečo končí. Avšak niektoré aspekty vo vašich dátumoch narodenia naznačujú partnerskú krízu končiacu rozchodom. 

Napokon, obaja ste pochopili, že vaše manželstvo má dosť vážne trhliny a jeho umelé udržiavanie by neprospelo ani jednej strane. Vašou neľahkou úlohou v tomto živote je naučiť sa zvládať vnútorné obavy a napriek všetkým skutočným či imaginárnym zábranám zaujať pevné stanovisko. V tomto aj nasledujúcom roku vás čaká náročné obdobie. Prínosom je, že v uvedenom čase sa budete vedieť pozrieť na veci z viacerých uhlov pohľadu, ľahšie sa tak vyrovnáte s minulosťou a vykročíte novým smerom.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.