Zatmenia nie sú len príťažlivý astronomický jav

Sú tu s nami každoročne, prichádzajú s obrovskou intenzitou a prinášajú správy o veľkých životných udalostiach a medzníkoch.

Zatmenia spadajú na nov a spln Luny. V skutočnosti sú trikrát silnejšie ako obyčajný nov či spln Mesiaca. Zatmenie Slnka sa odohráva počas novu Mesiaca, vtedy Luna stojí medzi Slnkom a Zemou a cloní svetlu Slnka. Zatmenie Mesiaca sa odohráva počas splnu Luny, kedy Zem stojí medzi Slnkom a Lunou.

Zatmenia sú jeden z najintenzívnejších prostriedkov, aké univerzum používa, aby upozornilo na oblasť života, ktorá je podrobená náhlej zmene a prispôsobeniu sa novým podmienkam. 

Zatmenie Slnka sa spája s novým začiatkom, otvára nové príležitosti. Zatmenie Mesiaca býva zvyčajne emocionálnejšie, uzatvára cyklus a prináša kulmináciu udalostí. Na posúdenie, či je zatmenie priateľské alebo menej, je potrebné vidieť celý obraz, kompletnú konverzáciu všetkých planét navzájom v tomto čase a dôležitú úlohu zohráva aj osobný horoskop.

Nie všetky zatmenia vždy cítia všetci rovnako a intenzívne. Záleží na tom, či sú planéty v osobnom horoskope dotknuté pod významným matematickým uhlom alebo či sú vo význačnej väzbe s inými planétami. Podľa toho, v ktorom dome sa prepojenie odohráva, je konkrétna oblasť života podrobená drobnohľadu. 

Zvyčajne máme do roka štyri zatmenia v znameniach, ktoré sú od seba vzdialené 6 mesiacov. Napríklad v roku 2020 alebo 2011 či 2009 sme mali až 6 zatmení, čo znamenalo prispôsobovanie sa obrovským zmenám vo veľmi krátkom časovom úseku.

V tomto roku 2022 prebiehajú zatmenia na osi Býk a Škorpión. Transformácia bude dokončená v roku 2023 a do rovnakej osi sa vrátia opäť až po 7 – 8 rokoch.

V rokoch, kedy sa zatmenia odohrávajú vo vašom znamení, budú patriť medzi významné medzníky. Platí to pre slnečné znamenie ako aj ascendent. Ak ste Slnkom či ascendentom Býk alebo Škorpión, rok 2022 patrí medzi výrazné medzníky. Napríklad v roku 2021 sa odohrávali zatmenia na osi Blíženci a Strelec, započaté už v roku 2020, a tieto znamenia či už Slnkom alebo ascendentom prechádzali transformáciou. 

Zatmenia sa opakujú každých 19 rokov v rovnakom znamení a pod takmer rovnakým uhlom. Prinášajú tú istú tému, ale na inom stupni nášho poznania.

Hoci v roku 2022 zatmenia prebiehajú v znameniach Býka a Škorpióna, všetci máme vo svojom osobnom horoskope niekde umiestnené tieto dve znamenia. 

Nasledovná tabuľka prináša prehľad o zatmeniach v roku 2022.

Zatmenie Slnka 30. apríl 2022 10° Býk 36’
Zatmenie Luny 15. máj 2022 25° Škorpión 17’

Zatmenie Slnka 25. október 2022 2° Škorpión 07’
Zatmenie Luny 8. november 2022 15° Býk 59’

Každé zatmenie je výraznou udalosťou na nebi. Poďme sa pozrieť, čo mať na zreteli, ak zatmenia prinesú neočakávané udalosti a zmeny.

1. Jediná možná cesta je cesta dopredu. So zatmeniami môže niečo končiť a niečo začínať, avšak vesmír od nás vyžaduje progres, tak voľba vrátenia sa naspäť do pôvodného stavu už nie je v ponuke, neexistuje. Starý život sa stal históriou. Pravdaže, vždy máme možnosť urobiť zmenu v novej situácii, avšak zmena sa musí týkať nových vyhliadok, nových perspektív, nie vrátenia sa do „starých” dní.

2. Všetky nové správy vnímajme ako definitívne. Zatmenia nám prinášajú nové skúsenosti v neprebádaných oblastiach. Môže to byť aj náhla zmena smeru, kedy buď Slnko, Luna alebo planéta v osobnom horoskope je dotknutá zatmením pod významným matematickým uhlom. Požadujú od nás pohľad vpred, nie dozadu. Ak by si situácia vyžadovala uzmierenie, najbližší možný čas sú presné 4 mesiace od zatmenia, kedy bude vzdialenosť od zatmenia 120 stupňov, teda harmonický trigon. Je potrebné rátať s tým, že veci sa nedostanú do „starých koľají“, ale je možné nájsť vyhovujúce riešenie.

3. Neiniciujme veľké zmeny. V čase zatmenia zvažujme ponuky a návrhy, odpovedajme na podnety, ale neiniciujme nové aktivity. Počúvajme, ale nevytvárajme uzávery. Dôležité podpisy zmlúv je vhodné odložiť pár dní po zatmení, kedy bude vo vzduchu menej napätia. Niečo si počas zatmenia môže vyžiadať nečakanú okamžitú pozornosť, majme v pláne nenáročný program.

4. Svetlo sveta môže uzrieť prekvapujúca pravda. Zatmenia majú v popise práce vyniesť na svetlo pravdu o skutočnosti, podmienkach a veciach, ktorých sa v osobnom horoskope dotýkajú. Môžeme taktiež uvidieť pravý charakter niekoho blízkeho. Pohľad na novú realitu nemusí byť vždy príjemný, ale buďme vďační za pohľad pravde do očí.

5. Chráňme svoje zdravie. Ak zatmenie pripadne na narodeniny alebo 180 stupňov od narodenín či na ascendent, teda na prvý dom osobného horoskopu, ktorý vypovedá o otázkach zdravia, opatrnosť je obzvlášť na mieste. Taktiež môže zatmenie vyniesť na povrch nejaký zdravotný neduh a rýchla kúra prinesie úľavu.

Zatmenia môžu priniesť situácie, ktoré prekvapia, zbavia pocitu súladu a rozhýbu nás, aby sme tak mohli prejsť z jednej úrovne zrelosti do ďalšej.

PhDr. Miroslava Hrubeš Lettrichová
www.astrovhlad.sk

Tags: No tags

Comments are closed.