Z listu čitateľky

S priateľom sme sa spoznali v lete 2018. Zatiaľ je to v podstate vzťah na diaľku, pretože pochádzame každý z iného kúta Slovenska. Napriek menším nezhodám si dobre rozumieme a máme sa radi. Uvažujeme o spoločnej budúcnosti. Chcela by som, aby priateľ prišiel bývať a pracovať do môjho rodiska.

Nie som si však istá, či by mu to vyhovovalo. Rada by som preto vedela, ako to vyzerá s našou spoločnou budúcnosťou. V tomto roku končím štúdium na vysokej škole a chcela by som poznať aj vyhliadky ohľadne môjho budúceho zamestnania. (čitateľka nar. 25. 6. 1998)

 

Medzi vami a priateľom sú prítomné prevažne súladné hladiny energií a váš vzťah je založený aj na určitej duševnej spriaznenosti. Môže vás tak spájať viacero spoločných záujmov a názorov, i keď sú vaše povahy dosť rozdielne. Obaja máte tiež podobnú emocionálnu silu, ktorá vám dodáva odhodlanie uskutočniť vaše sny a túžby.

Z vašej strany vystupujú viac do popredia praktické a organizačné schopnosti a nechýba vám ani dostatok vytrvalosti na uskutočnenie plánov. Väčšinou nič nenechávate na náhodu a skôr než niečo podniknete, zvyknete si všetko dôkladne premyslieť. Svoj život i partnerský vzťah beriete zodpovedne a máte isté obavy, či by vášmu priateľovi vyhovovala zmena bydliska a zamestnania. Občas vám môže pripadať trochu neistý, je však charakterovo silný a má schopnosť presadiť sa v živote. Stresujúce situácie môžu trochu ubrať z jeho sebaistoty, no vie byť usilovný a má zmysel pre zodpovednosť.

Aj do vzťahu dokáže vnášať stabilitu a je ústretový, pokiaľ mu je ponechaná určitá miera nezávislosti, ktorú k svojmu životu potrebuje. Má otvorenú a priamu povahu, a ak by mu niečo nevyhovovalo, nemal by problém prejaviť svoj nesúhlas. O plánovanej spoločnej budúcnosti by ste sa mali spolu pozhovárať a hľadať také riešenie, ktoré by obom vyhovovalo. Nezhody, ktoré môžu medzi vami z času na čas vzniknúť, sú dôsledkom najmä rozdielnych pováh, nakoľko sa tu stretávajú dva rôzne temperamenty. Váš priateľ môže niekedy reagovať impulzívnejšie, no onedlho ani nevie, čo vlastne spôsobilo jeho reakciu.

Máte citlivejšiu povahu a zavše môžete mať pocit, že potrebujete viac pozornosti a empatie. Ani v budúcnosti nie sú vylúčené podobné situácie, avšak tieto občasné nedorozumenia máte šancu pomerne dobre zvládnuť, pretože okrem súladných hladín energií hovorí vo váš prospech aj priaznivé obdobie v čase zoznámenia. Takýto vzťah je zväčša založený na hlbších citoch a každý z vás zohráva dôležitú úlohu v živote toho druhého. Vhodná konštelácia na uskutočnenie vašich plánov nastane najmä v druhej polovici tohto roka a bude pokračovať aj v tom ďalšom. Vtedy budete môcť bez väčších problémov zrealizovať zmeny ohľadne spoločnej budúcnosti. Po skončení štúdia sa vám môže podariť v poslednom štvrťroku tohto roka nájsť si vyhovujúcu prácu.

Priaznivé obdobie v tomto smere potrvá tiež v prvých troch mesiacoch nasledujúceho roka. Bude to vhodný čas na nové začiatky, aktivity či rozbehnutie vlastných projektov.

Yvetta Cintulová

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.