Vlci a manipulácia…

Myseľ, ktorá akceptovala manipuláciu trendmi v minulosti, ju akceptuje znova. Zároveň bude očakávať, že sled nenormálností je len trend, ktorý skončí. Takáto myseľ neprehliadne za oponu. Zmanipulovaná myseľ nerozozná skutočného nepriateľa = sama seba. Potrebuje nepriateľa vonku, aby mala s kým bojovať.

Ak vydesíte dostatočné množstvo ľudí, tak získate ich životnú energiu. Ak túto masu ľudí presvedčíte o nepriateľovi, ktorého sa treba báť, získate ich myšlienky. Je to obrovská sila mentálneho poľa. Spomeňte si, aké je to silné, keď na vás myslí čo len jeden človek.

Ak sa masa ľudí bude zaoberať určitým problémom, tak ho zhmotní. Aj keby neexistoval reálne. Myšlienková sila tejto masy, spojená s ich emóciou strachu, daný problém stvorí. Minimálne jeho dôsledky. Tým, že začne premenovávať javy a dávať ich do nezdravých súvislostí, stvorí nepriateľa. Akéhokoľvek – reálneho alebo nereálneho.

Aplikácia manipulatívnych schopností na masy. História nielen 2. svetovej vojny to jasne dokazuje. Stačí zvládnuť tieto štyri body – mať médium na ovládanie masy, prepracovaný plán, posluhovačov a masu, ktorá uverí.

1. Médium na ovládanie masy
Toto médium sa nebuduje v kríze, buduje sa dlho predtým. Tým, že sa v ňom ukazuje svet pozlátka a „dôležité správy“. Roky sa buduje rozdiel medzi ľuďmi. Medzi obyčajnými, ktorí na médium čumia,  a tými privilegovanými, ktorí v tom médiu majú tú „česť“ účinkovať. Post v médiu je pre nich životná výhra, pretože zabezpečí privilegovanosť v bežnom živote. Slávu a možnosti, ktoré sa bežnému občanovi nedostávajú. Roky bežia a tento rozdiel sa posilňuje rôznymi akciami a zábavnými reláciami… Aby si tvrdo pracujúci občan mal čo obľúbiť. Aby mal každý svoj dôvod sledovať médium zas a znova. Nebadane sa tvorí závislosť emočná aj mentálna založená na pocite uvoľnenia alebo na pocite informovanosti. V dnešnej dobe médium nahrádza sociálny kontakt a dáva človeku ilúziu, že vie, čo sa vo svete deje.

2. Prepracovaný plán

Plán ako vytvoriť nepriateľa a ako bojom proti tomuto nepriateľovi rozdeliť ľudí na názorové tábory. Pozor. Sú to len názorové tábory. Pretože vytvorená vojna ovplyvňuje všetkých. Bez ohľadu na názorový tábor. Názorová vojna sa vytvorí na odvedenie pozornosti od hlavnej témy. Od dôležitých vecí.

3. Posluhovači plánu

To sú jedinci, ktorí sa dajú zapredať. Z filmu Matrix poznáte také správanie a túžby zapredaných jedincov. Mať moc, obdiv a vplyv. Za toto urobia čokoľvek. Nedbajú na svoju dušu. Nekomunikujú s ňou. Uverili hre, ktorá sa hrá. Uverili ilúzii vlastnej dôležitosti. Chcú byť vplyvní. To im dáva pocit výnimočnosti a jedinečnosti, ktorú má každá bytosť od stvorenia. Božská jedinečnosť týmto ľuďom ale nestačí. Chcú stále viac a viac pozlátka… Nepozerajú sa, kam vedie ich konanie. Čo to spôsobí pre ostatných. Pozerajú sa len a výhradne na svoj profit…

4. Masa, ktorá uverí

Bez tejto skupiny by sa hra hrať nedala. Masa ľudí znamená veľké množstvo energie. Znamená veľkú silu namierenú jedným smerom. Ten smer je naprogramovaný, zmanipulovaný. Trénuje sa na spoločenských trendoch. Myseľ človeka sa trénuje na sledovanie módnych trendov. Spoločenských, v muzike, v móde, umení… Za trendy sa schová všetko. Ich hlavnou úlohou je navyknúť občana sledovať ich, dôverovať im a riadiť sa nimi. Máme na to slovné spojenia ako: Nebyť pozadu. Držať krok s dobou. Mať prehľad. Byť in…

Kto je, tak na neho poukazujú prstom. Slabý človek sa podriadi trendom, aby nebol terčom výsmechu alebo posudzovania. Silný človek sa nepodriadi. Nepotrebuje obdiv ostatných. Potrebuje viac vlastnú slobodu než falošný obdiv. Silný človek má vždy napojenie na Stvoriteľa. To mu dáva silu a odvahu na ceste. Silný človek sa opiera o božské hodnoty. Nie o ľudské.

Silný človek

Je fenomén v každej dobe. O silných ľuďoch sa nehovorí ani v histórii. Pretože neboli po vôli mocným. Ich prínos pre spoločnosť sa pripíše niekomu inému. Ak masa zostane ticho a takúto krádež prejde mlčaním, stane sa to, čo vždy v takýchto prípadoch. V priebehu jednej až dvoch generácií sa lož stane pravdou. Učebnice v školách sú plné takýchto premenovaných faktov.

Vlastné poznanie je skutočným prínosom pre človeka aj vesmír. No vzdelávací systém deti odúča objavovať svet. Odúča ich zvedavosti a otvorenosti. Odúča ich trpezlivosti v objavovaní pravdy. Odúča ich nazerať na svet zdravo a kriticky. Odúča ich od toho najdôležitejšieho – od vlastného uhlu pohľadu. Deti sa v školách učia preberať vhodný uhol pohľadu. Neučia sa jasne formulovať ten vlastný. Ak majú iný uhol pohľadu, tak nie sú vedené k tomu, aby ho jasne vyjadrili a zasadili do konceptu diania, v ktorom sa nachádzajú. Naopak, sú zahanbované a presviedčané o „správnom“ názore. Česť výnimkám, školám, ktoré prijmú názor každého dieťaťa.

Vlastný uhol pohľadu je skutočný poklad, ktorým každý obohacuje svet. No musí byť skutočne vlastný, nie prebraná fikcia alebo ilúzia. Ak vytvoríme masu navyknutú preberať uhol pohľadu od odborníkov, tak máme žiadanú masu energie, pripravenú k manipulácii. Masa vytrénovaná na trendoch zachytí najnovší trend v akejkoľvek oblasti, aj v oblasti zdravia. A síce si každý bude myslieť svoje, tak sa nebude riadiť vlastným hlasom. Poslušne počká na vyjadrenie autorít. Až tieto slová budú brať ako smerodajné. Aj keby to znamenalo, že informácie sú nepodložené a evidentne idúce proti globálnemu dobru.

Takáto situácia je vojna. Pretože každý zdravo zmýšľajúci človek sa nachádza v konflikte medzi tým, čo hovorí vnútro, a tým, čo hovoria „vládcovia sveta“. Sme vo vojnovom stave akonáhle vieme, že nám niekto klame, ale nemáme mu to ako dokázať. A zdá sa, že musíme poslúchať.

Nepriateľ zdravia ani nemusí existovať, aby nám ubližoval. Stačí, keď v jeho existenciu uverí masa. A začne to fungovať. Normálne veci sa začnú považovať za nenormálne. A naopak. Absolútne nezdravé veci sa začnú označovať za prospešné a nátlakom zavádzať do praxe. Tým sa stávajú nástrojom moci a násilia. No myseľ navyknutá na trendy to berie ako ďalší trend, ktorý má začiatok a potom má aj koniec. Myseľ, ktorá akceptovala manipuláciu trendami v minulosti, ju akceptuje znova. Bude očakávať, že sled nenormálností je len trend, ktorý skončí. Takáto myseľ neprehliadne za oponu.

Zmanipulovaná myseľ si nevšimla smer, ktorým ju trendy vedú. Preto keď je vo vojne, tak nevie pod tým veľkým tlakom odhadnúť, čo je už za hranou. Nechá sa tlačiť príliš ďaleko. Chráni si svoje pohodlie príliš dlho. Zistí príliš neskoro, že nič neochránila. Naopak, že svojou pohodlnosťou prispela k vlastnej záhube. Toto však zmanipulovaná myseľ neprizná. Toto počúva od tých druhých. Od tých, ktorých považuje za nepriateľa. Od tých, ktorí osvetľujú cestu a dávajú kožu na trh. Zmanipulovaná myseľ nerozozná skutočného nepriateľa = sama seba. Potrebuje nepriateľa vonku, aby mala s kým bojovať. Nenávistne sa stavia proti všetkému, čo prináša. Silní a slobodní sú nepriatelia zmanipulovaných myslí.

Takto je to po stáročia. Je absolútna ilúzia myslieť si, že sa spoločnosť rozdeľuje kvôli nepriateľovi.

Ľudí nerozdeľuje nepriateľ

Nie… Ten nepriateľ sem mohol prísť kvôli tomu, že spoločnosť rozdelená je. Že svet je pod vládou autorít, ktorým nejde o ľudské dobro.

Ak človek žije v spoločnosti, kde sa snaží vyniknúť nad ostatnými, je to zle.

Ak človek žije v spoločnosti, kde jedni stoja na javisku a druhí tlieskajú pod ním, je to zle.

Ak človek žije v spoločnosti, kde musí mať vládu, aby mu hovorila, čo je správne, je to zle.

Ak človek žije vo svete, kde štáty musia mať vojsko a strážené hranice, a predsa je toľko kriminality, tak je to zle.

Ak človek žije v spoločnosti, kde si musí všetko overovať, no overené za chvíľku neplatí, je to zle.

Ak človek žije v spoločnosti, kde názor na vírus dokáže doslova rozbiť rodiny a priateľstvá, tak sme vo vojne.

To, čo žijeme, nie je len trend. Neskončí to, ak s tým neskončíme my. S trendmi, s pohodlnosťou, so snahou mať viac. A hlavne v tom, že to tolerujeme. Že sa na to dívame v telke. Že vôbec pripustíme svet celebrít a svet autorít a že dokonca týmto postavičkám veríme.

Želám nám, aby sme sa spojili s tými, ktorí sú nám blízki. A v tomto prepojení tvorili. Aby sme neplytvali energiou argumentovaním, ale aby sme spájali sily a tvorili spoločenstvá podobne naladených ľudí a vytvárali nový svet…

Zvolávam vlkov. Ľudí, ktorí si vážia slobodu a božskú iskru v sebe nado všetko, ktorí vidia za oponu…

Zuzana Hozhoni

www.hozhoni.eu

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.