Vedomá rodina nového veku

Vedomá rodina sa čím ďalej, tým viac dostáva do povedomia ľudí. Keby sme si pojem vedomá trošku rozobrali, časti slova ved by sme mohli rozumieť vo význame – vedieť, vidieť. Napríklad védy boli v poňatí starých Slovanov pôvodné staroslovanské nábožensko-historické texty. A teda samotný pojem véd by sme mohli chápať v prenesenom význame ako múdrosť, poznanie, bdelé vedomie, vedenie. Ved by sme mohli v spojení s doma alebo má preložiť, ako mať múdrosť doma, teda v tele – duši. Pojem rodina – v základe rod, a teda rodové korene, pôvod. Ak by sme pokračovali ďalej, podarilo by sa nám toto slovné spojenie rozlúsknuť úplne a ďalšie vysvetľovanie by už nebolo potrebné. Tento článok však nechcem ukončiť tak rýchlo.

Rodina je základnou a najdôležitejšou štruktúrou celistvosti spoločnosti. Od nej sa odvíja všetko ostatné. Hovorí sa, že šťastná a zdravá žena dokáže vytvoriť šťastnú a zdravú rodinu. Šťastná a zdravá rodina zase šťastnú a zdravú dedinu, mesto, krajinu, svet. Nikdy by sa nemala z rodinnej atmosféry vytrácať kvalita radosti, lásky, šťastia, zdravia, harmónie, pokoja, viery a spolutvorenia. Sú to tie základné koreniny, ktorými si namiešame tú najblahodarnejšiu polievku na svete! A vedzte, že je to pravda.

Poďme sa bližšie zamerať na to, čo znamená vedomá rodina v bežnej praxi. Rodinu vnímame po fyzickej stránke ako celok, ktorý tvorí muž, žena, deti, domáce zvieratá… po energetickej stránke predstavuje možnosť symbiotického spolužitia spojeného so spolutvorením, kde každý dopĺňa každého. Tým pádom každý zvyšuje výkonnosť každého. Je dôležité, aby sa toto dialo vzájomne. Aby sa tento jav podarilo dosiahnuť, podporovateľ by mal dobre poznať toho, koho chce podporiť. Napríklad ak chce muž podporiť ženu, mal by ju dobre poznať a mal by vedieť, ako ju podporiť. Poznať jeden druhého je dôležité, pretože práve v nepoznaní vzniká najviac problémov. Ľudia si bežne myslia, že niekto niečo potrebuje – dá mu to a potom očakáva nejaký určitý výsledok. V skutočnosti to však možno daný človek nepotreboval, prípadne ho to môže dokonca zaťažovať, obmedzovať a môže dôjsť k zbytočným konfliktom. Preto je podstatné, aby sme dokonale poznali toho, koho podporujeme, aby sme vedeli, čo naozaj potrebuje, aby sme mu dali to pravé, čo zvýši jeho efektivitu, posilní ho. Môžeme podporiť buď konkrétneho člena rodiny, aby bol silnejší, výkonnejší, alebo môžeme podporiť činnosť, ktorú vykonáva. Avšak treba si zapamätať – pomoc by mala byť nezištná, a teda bez očakávania, že za ňu dostaneme niečo naspäť. Napríklad keď niekto potrebuje vodu, tak mu ju dáme, lebo ju potrebuje, a nie preto, lebo za to následne očakávame „pohár mlieka“. Len takto môže rodina fungovať v skutočnej harmónii a úprimnej podpore, bez tlaku. Rodinné vzťahy by nemali byť založené na biznise. V prípade vzájomnej dohody môžeme pre seba robiť veci s očakávaním, ale malo by to byť jasne vykomunikované a dohodnuté vopred – dobrovoľne a bez nátlaku, inak potom dochádza ku sklamaniam, čím sa vzťahy v rodine oslabujú a posilňuje sa nedôvera, čo sme práve nechceli docieliť.

Treba začať od seba v postupnosti človek – rodina – spoločnosť. Na to, aby sme dobre poznali a podporili rodinu, mali by sme dobre poznať samých seba. Pokiaľ človek nevie, čo sám skutočne a nevyhnutne potrebuje, robí na seba zbytočný nátlak, má neadekvátne nároky, očakávania, trápi sa, keď nevyhovie druhým, oslabuje sám seba, stráca čas a energiu a životom sa jednoducho „len tak motá“. Ak človek pozná sám seba a vie, že mu niečo škodí, tak to nebude jesť a ubližovať si.

V rodine to funguje rovnako. Pokiaľ mám len ilúziu o tom, ako jednotliví členovia rodiny fungujú, neviem ich podporiť – a tým, čo im dám a čo od nich chcem, ich len zaťažujem. Avšak keď to robím správne, podporujem jednotlivcov, činnosť a všetko, čo sa v rodine deje, nastáva jav, nazývaný synergický efekt. Znamená to, že už pri trojčlennej rodine, trojica ako celok získava niekoľkonásobne vyššiu silu ako traja jednotlivci, dokonca je viac ako desať jednotlivcov. Výkonnosť rodiny začne rádovo stúpať a pre rodinu to znamená, že bude zdravá, silná, sebavedomá, bohatá a bude sa jej dobre dariť po všetkých stránkach. V podstate tak ako rodina priamo vplýva na spoločnosť, je rovnako schopná pomôcť komukoľvek. Tak ako človek fungujúci v pravde vie podporovať sám seba, tak aj rodina žijúca v pravde sa vie posilniť, a tým posilní aj celú spoločnosť.

Duchovné hľadisko vedomej rodiny

Vráťme sa ešte k samotnému pojmu „vedomá“. Z duchovného hľadiska to znamená, že viem, čo sa naozaj deje, teda čo sa deje v pravde. Toto býva najčastejší problém. Ľudia si často myslia, že vedia, čo sa naozaj deje, no v skutočnosti nemajú o tom ani páru. Vedomí v rodine sme vtedy, keď sme si vedomí svojich činov, vieme, aké to bude mať následky, a vieme, ako stav, ktorý sa deje v rodine, nastal a aj to, ako ho zmeniť. Napríklad chceli by sme, aby boli deti silné a sebavedomé po psychickej stránke, a myslíme si, že to dosiahneme napríklad výchovou, ktorá spočíva v trestoch a odmenách. Takže keď mi dieťa vyhovie, dám mu odmenu, keď mi nevyhovie, dostane trest. V skutočnosti sa stane to, že sa dieťa naučí vyhovovať autoritám, ale o psychickej sile, zdraví a sebavedomí sa tu už hovoriť nedá. Naopak, vedomá výchova detí spočíva v tom, že niečo pre dieťa urobím alebo mu poviem a všímam si, ako na to reaguje, sledujem, či to, čo som urobil, ho posilnilo alebo oslabilo a na základe toho robím ďalšie rozhodnutia. Napríklad dieťa vyhreším a sledujem, čo to s ním spravilo. Všimnem si, že zostalo neisté, roztrasené, z toho vyplýva, že od tohto momentu už navždy viem, že vždy, keď naň kričím, tak ho oslabím. Takže to nebudem používať na jeho posilnenie. Povedzme si opačný príklad, vidím, že sa s niečím trápi, pomôžem mu prísť na to, ako to vyriešiť (pozor, nespravím to za dieťa), alebo s dieťaťom diskutujem, ako by to bolo možné vyriešiť a nechám rozhodnutie na ňom. Môžem vidieť, že následná radosť z riešenia mu dodáva silu na dokončenie činnosti. Dá sa povedať, že to, čo robíme s deťmi v detstve, budú v dospelosti robiť sami sebe Ak ich budeme pričasto trestať, budú v dospelosti obmedzovať samy seba. Keď budeme k deťom štedrí, naučia sa štedrosti. Ak deti budeme nenávidieť, naučia sa nenávidieť samé seba, naopak ak budeme k deťom láskaví, naučia sa láskavosti.

Vo vedomej rodine zohráva veľkú úlohu vzťah rodičov. Zdravé fungovanie v mužsko-ženskom princípe, vzájomná podpora, spolupráca, porozumenie a láska. Muž sa postará o opravu záchoda, upchatý odtok, čím vznikne manželke priestor na to, aby mohla skvalitniť atmosféru v domácnosti, vnímať muža a to, čo on ako muž potrebuje na to, aby sa mohol v domácom prostredí mentálne vyladiť a zharmonizovať a aby načerpal silu do nového dňa. Ak by však muž ženu zavaľoval ďalšími a ďalšími povinnosťami, žena nemá priestor navnímať svojho muža a nezostáva jej energia ani na milostné chvíle. Dôležité je, aby sa partneri udržali mentálne bdelí a nemotali sa v nezmyselných emóciách, starých krivdách, čím by sa oberali o energiu, kde by muž stratil silu vykonávať praktické veci v domácnosti, práci a žena by nemala silu a pokoj tvoriť prívetivú domácu atmosféru. Ak však je napríklad žena bez muža, požiada o pomoc kohokoľvek, aby jej zostal priestor pre dieťa, na energetické ladenie domácnosti, dekorovanie, vône, varenie. Dôležité je nezameriavať sa na to, čo by sme od druhých chceli, ale čo môžeme pre koho v rodine urobiť. Vedomý prístup je vo vnímaní duchovného zákona príčin a následkov, z ktorých si skladáme život. Väčšina rodín krachuje na tom, že minimálne jeden člen rodiny, niekedy viacerí len niečo chcú. Tam, kde každý od každého len niečo chce a robí nátlak, to nemôže kvalitne fungovať.

...zdravá rodina = zdravá dedina, zdravá dedina = zdravá krajina, zdravá krajina = zdravá planéta...

V rodine sa môžeme vzájomne vnímať a podporovať v tom, čo nás baví. Ak ženu bavia napríklad romantické filmy, tak s ňou muž môže ísť do kina. Ak muža baví autokros, môže zobrať so sebou ženu a deti a zdieľať spoločný zážitok. Dôležité je vzájomne sa vnímať v miere nám príjemnej. Pokiaľ z nás „neubudne“, snažíme sa partnera, deti podporovať a zdieľať činnosť, ale ak nám to nie je príjemné, hľadáme iné možnosti spoločného zdieľania a trávenia času, ktorý zbližuje. Robíme pre tých druhých to, čo potrebujú, dôležité je, aby to bolo vzájomné. Pozor, aby nedochádzalo ku chceniam, kde by sme na členov rodiny príliš tlačili, aby robili činnosti, ktoré by sa im priečili, potrebné je, aby sa to udialo bez tlaku a v radosti. Ďalej je dôležité vypovedať svoje potreby úprimne. Napríklad muž sa môže posťažovať na nedostatok sexu. Podstatné je to nahlas úprimne vypovedať a len tak sa dá dopracovať k tomu, prečo je ho nedostatok a ako to napraviť. Muž sa môže opýtať, v čom je problém a ako môže žene pomôcť, ak má žena napríklad bolesti alebo zápal, môže jej kúpiť liek alebo ju zaviesť k doktorke. Alebo žena povie, že na to nemá chuť, a opäť sa posunú bližšie k riešeniu, ale zotrvávať v milosrdných lžiach veru nepomáha, nedá sa na nich stavať, preto je otvorená komunikácia taká dôležitá, a to vo všetkých vzťahoch.

V rodine je dôležitá vzájomná podpora, „byť tu jeden pre druhého“ a často aj kompromis. Ak nemáme radi dovolenky, ale vieme, že väčšina členov rodiny ich miluje a cítia sa potom plní energie, svieži a šťastnejší, treba hľadať kompromis tak, aby boli obe strany spokojné. No ale kto by nemal rád dovolenky, však?

Konflikty v rodine môžu spôsobovať nenaplnené túžby a chcenia, ktoré chceme mať naplnené. Napríklad chcem, aby žena varila mastnejšie jedlá, ale neviem, ako jej to povedať, zvolím vetu: „Moja mamička varila mastnejšie jedlá a to mi viac chutilo.“ Tým môžem ženu zraniť, ale problém nevyriešim. Preto je dôležité otvorene vyjadriť, čo potrebujeme. V druhom rade je potrebné zvážiť relevantnosť toho, čo chceme. Napríklad chceme od detí, aby mali dobré známky a tlačíme na ne. Často to ale nie je o tom, že deti chcú mať zlé známky, a preto ich majú. Môžu mať na to mnoho dôvodov. Deti môžu byť nervózne z učiteľky alebo sú napríklad veľmi inteligentné a metóda učenia im nevyhovuje. Často sa stáva, že nadpriemerne inteligentné deti s IQ 180 a viacej rozmýšľajú úplne inak ako bežné deti, preto nedokážu ísť súbežne s ostatnými deťmi, a tak ich učitelia, ktorí si to nevšimnú, môžu považovať za podpriemerné až hlúpe. V takom prípade pomôže buď vymeniť školu, učiteľa, alebo sa vykašlať na známky. Keďže nie je možné, aby dieťa išlo v súlade s tradičnými osnovami, sú alternatívne vyučovacie programov a školy, ktoré by možno dieťaťu vyhovovali viac. Tým pádom si môžete prestať robiť ťažkú hlavu zo zlých známok. Tu pomôže:

  • zváženie a relevancia potrieb,
  • komunikácia potrieb a
  • vzájomná dohoda (kde však môžeme otvorene vyjadriť, čo pre toho druhého dokážeme a čo nedokážeme urobiť).

Druhou skupinou konfliktov môže byť veľmi rozdielna mentálna úroveň medzi partnermi, deťmi. To znamená, že keď je napríklad jeden partner veľmi povrchný a druhý je hĺbavý a vždy potrebuje ísť do podstaty veci, tak sa nedokážu ani poriadne porozprávať. Pretože ten povrchný so záujmom hovorí niečo, čo je pre toho druhého zbytočnosť a, naopak, ak by hĺbavý chcel rozprávať o koreni veci, povrchného by také rozprávanie nudilo a nebol by schopný to pochopiť a vnímať, pretože tomu nerozumie. V tomto prípade ide o partnerstvá, ktoré dlho nevydržia. Ak by vydržali, tak len v prípade mnohých vzájomných dohôd. Napríklad ak by hĺbavý partner hovoril niečo, čomu nerozumiem, tak to neodmietam a beriem to minimálne tak vážne ako hĺbavý partner, aj keď to nechápem. Takže základnými konfliktami môžu byť – chcenia, požiadavky a mentálna nerovnováha. Je potrebné, aby si boli partneri aspoň mentálne podobní. Ak sú rodičia vyladení „na jednej vlne“, tak si poradia spoločne aj s deťmi, ktoré by boli od nich odlišné, a to na základe lásky k nim a spoločnej istote v celistvosti a vzájomnom porozumení.

Inšpiráciou nám môžu byť Indiáni. Pre nich znamená rodina všetko, povýšili ju až na takú úroveň, že u nich zdravé, vedomé a funkčné rodiny boli v takom počte, že vytvárali zdravú, funkčnú a vedomú spoločnosť. A opäť sa tu opakuje princíp zdravá rodina = zdravá dedina, zdravá dedina = zdravá krajina, zdravá krajina = zdravá planéta.

Nový vek prináša so sebou nové možnosti, nové kvality, alternatívne vzdelávacie systémy, moderné vzdelávanie, internet a sociálne siete umožňujú prísun množstva informácií, avšak najvýznamnejším faktorom je, že akákoľvek psychosomatika je mnohonásobne silnejšia a rýchlejšia než kedykoľvek predtým. To znamená, že ak mal niekto v minulosti vážne ochorieť alebo rýchlo vyzdravieť, trvalo to desať rokov – avšak v novom veku to môže stihnúť za, povedzme, štyri týždne. Navyše je tu doba dvojková, roky 2021 – 2029, čo znamená, že doba praje fungovaniu vo dvojici, párovej spolupráci. Projekty, ktoré boli prv akokoľvek nedosiahnuteľné, sa dajú vo dvojici ľahko zrealizovať. Rodia sa deti s oveľa silnejšou a vyvinutejšou intuíciou, deti jasnozrivé, ktoré môžu pomôcť rodičom vyhnúť sa mnohým problémom.

Ing. Matej Hlohovský, Mgr. Marcela Šípošová
Možnosť osobnej konzultácie: 0948 733 965, marcellasiposova@gmail.com, Facebook: Vzorce Života
Tags: No tags

Comments are closed.