Večerné obrady

Ak všetko ráno vzniká a ožíva, tak aj večer všetko zaniká a umiera, aby sa mohlo opäť ráno zrodiť. Horúce letné dni sú presne to ročné obdobie, kedy všetci očakávajú večernú úľavu od slnečnej žiary – rovnako ako rastliny, tráva, stromy a živočíchy. V teplé letné dni však na rozdiel od zimného večera mnohé ožíva, prebúdza sa a rastie.

Keď je slnko v lete najvyššie, napriek jeho životodarnej sile mnohé dokáže rýchlo umrieť, zhorieť, uschnúť. Chýba nám to, čoho je v zime nadbytok, čiže vlhko, chlad a tma… Rovnováha živlov a síl je prirodzene zachovaná a preto je zbytočné proti nej bojovať. Treba sa viezť na vlne hoc horúcej až pálivej. 

Malá smrť západu

Západom slnka utíchnu zvuky prírody a zrodí sa nočné ticho. Vtáci pomaličky prestanú spievať, hmyz ešte zotrvačne lieta, malú chvílu, snažiac sa stihnúť priaznivý čas. Konečne sa ochladí, zotmie a ožije úplne nový svet. Ožíva svet nočných dravcov, ktorý celý deň ležali v tieni. Lesné nočné bytosti ožívajú a nevidené sa pohybujú slobodne svetom bez slnka a života. Je to zvláštny čas, kedy žije to, čo je cez deň mŕtve a to, čo sa zdá žívé, so slnkom sa stiahne. Rastliny, hríby môžu rásť, aby sa ráno zobudili väčšie a silnejšie. Pre ľudí nastáva čas večera, západu a noci. Niekto sa poddá spánku a únave – zvolí si cestu oddychu a pokoja. Iní, vybudení denným bojom, sa venujú rastu, posilneniu ducha a obradom. 

Obrady západu a večera

Niekedy čakáme, až slnko konečne zapadne za obzor, hoc sa ponáhľame s prípravami a ceníme si každé slnečné svetlo, ktoré nám pomáha. No všetci vieme, že západom slnka sa môže obrad a večerný život začať. Ľudia sa zastavia a sedia, stoja a pozorujú, ako Svarog na svojom ohnivom voze zachádza za obzor. Niekto si to ani nevšimne a chladnokrvne zapne umelé osvetlenie, nezávislé na prírodných kolobehoch. U nás však vtedy ožíva večerné ľudské slnko – v podobe ohňa. Oheň slúži ako nočné slnko obradov, kedy môžu viniknúť veci, ktoré cez deň stoja na slnku alebo v tieni. Oheň noci ich oživí a dáva im priestor, ako javisko hercom. Ľudské bytosti sa po západe inak oblečú, nastroja a zmenia. Zmení sa i ľudské telo – oči začnú inak pracovať, zmysly sa zostria, pozornosť sa zvýši a vnímanie času a priestoru sa natiahne alebo inak skreslí. Často sa nám stalo, že miesto večerného obradu v noci veľké sa nám na dennom svetle zdalo pusté a riedke, vzdialenosti zrazu iné – malé alebo veľké. To čaro noci, ktoré má v pohybe veľkú moc. Nie je potrebné si na večer nejako upravovať stav vedomia umelými látkami. Noc a večer majú moc, ktorá sama zmení vaše vnímanie seba i sveta okolo vás. Čarovnú zmenu osobnosti sme videli veľakrát. Po západe slnka sa spáči prebúdzajú a ožívajú nočným životom a naopak, denní aktivisti vädnú ako šalát na pravé poludnie.

Noční chodci

Večerné obrady patria času, kedy sa otvárajú magické brány , prístupné iba na krátky čarovný, všemocný čas , aby vpustili tých, ktorí chcú vidieť nočné tiene. Sú ľudia, ktorí milujú východ slnka, a sú schopní pre tú chvíľu vstávať hoci aj o štvrtej. Nedajú si ujsť okamih, kedy sa tma poberie preč a prvý lúč slnka sa dotkne predranného sveta, ešte zívajúceho a malátneho. Ten čas narodenia, božskej iskry oživenia polomŕtveho, zázrak Života, ich nabíja nádejou a silou. No a potom je tu iná skupina bytostí, kochajúca sa svetom zapadajúceho slnka, jeho mäkkými farbami, rozmazanými obrysmi, zmierlivou a utíšenou energiou. Tá sadá na kopcoch, vyvýšených plošinách, silových miestach práve v čase, keď sa slnko začína skláňať k obzoru, a zažíva chvíle blaženosti a pocity zmysluplného zakončenia dňa. Z vlastnej skúsenosti poznáme ľudí, čo ožívajú pri západe slnka, a aj keď boli celý deň zalezení vnútri, zapadajúce slnko ich vytiahne von, do lesa, na cestu. Padajúci súmrak zobúdza ich driemajúce zmysly a vydávajú sa na cestu, niekedy aj do polnoci. Možno sú to aj prastaré pohnútky v našej krvi, možno sa takto naši predkovia ozývajú a pripomínajú nam, že sme patrili k skupine strážcov rodu a nočných chodcov. V každom prípade, nočné prechody krajinou ,až do úsvitu, a práca s tmou, patria do vybavenia našej výuky na letných školách, táboroch, Škole nového života. Ľudia, čo to absolvujú, deti nevynímajúc, získavajú o rozmer viac, a tmou ich už nikto nevystraší. Tiež obrady delíme na večerné, nočné a denné. Lukostreľbu na nočnú a dennú. A presne dodržiavame zákon rovnováhy: svetlo a tma, deň a noc, východ a západ. Tak je svet v poriadku.

text aj snímka:Karpatské slnko, Duchoslav a Weleslawa
www.karpatskypecuch.org

Tags: No tags

Comments are closed.