Škola šťastného života

Volám sa Janka Vnuková, som koučka, terapeutka a lektorka. K tomuto povolaniu som sa dostala postupne. Dlhé roky som pracovala v rôznych firmách na pozíciách obchodnej riaditeľky, viedla som tímy a všimla som si, že viem kolegov motivovať, povzbudiť a podporiť tak, že dosahujú lepšie výsledky, pričom majú zo seba úprimnú radosť. Tiež ma často kontaktovali priatelia, ktorí sa potrebovali porozprávať a vyrozprávať. Všimla som si, že im je po našom rozhovore lepšie a že vo svojich životoch napredujú. Rozhodla som sa osamostatniť a založila som spoločnosť Terapia láskou. Tento názov som zvolila, pretože som si uvedomila, že jediným kľúčom k šťastnému životu je láska. Tu treba však vysvetliť, že sa jedná v prvom rade o lásku k sebe samému. Lebo až keď vieme milovať sami seba, keď prijmeme a vážime si seba, až vtedy vieme milovať, prijať a vážiť si ostatných. Opačne to nejde. Je to jednoduché, je to fyzika. Pretože je potrebné čo najviac ľudí prebudiť z ilúzie a z hry na lásku, založila som Školu šťastného života.

Prezraďte nám, aká bola Janka ako dieťa?

Janka ako dieťa bola podľa všetkého dosť ustráchaná. Vyhodnotila, že je dôležité poslúchať, lebo ak poslúchať nebude, bude zlá a vinná za smútky, hnev a iné emócie ostatných. Preto sa rozhodla, že urobí všetko, aby bola pre ostatných dobrá. A teraz v dospelosti si to tá Janka postupne odstraňovala. Uvedomila si, že stačí, keď je dobrá sama pre seba. Veru nešlo to z večera do rána, bol to dosť dlhý proces, a ešte aj teraz niekedy nastane malý skrat. Avšak dnes už viem z tej situácie rýchlo vystúpiť, transformovať zakaždým ďalšie vrstvy nespracovaných emócií. 

Čo všetko vás stretlo na ceste života, čo rozvinulo vašu osobnosť do dnešnej podoby?

Ako hovorím – všetko je proces. Mám pocit, že som si musela prejsť asi všetkým (smiech), aby som bola dostatočne „vytrénovaná“ a z vlastnej skúsenosti vedela „poradiť“ druhým ľuďom. Veľa som sa o sebe učila, čítala som, navštevovala rôzne kurzy a semináre. Som veľmi vďačná za všetkých, ktorí ma učili a sprevádzali. A potom prišiel čas konečne žiť všetko to, čo som sa naučila. Lebo diskutovania o živote už bolo dosť. Je potrebné nielen o ňom diskutovať, ale ho naozaj žiť. 

Kedy prišiel ten moment, keď ste si uvedomili, že stačilo, keď ste si povedali – idem žiť a svetu ukázať svoju výnimočnosť, vytvoriť si svoje miesto na zemi?

Neviem, či by som použila práve slovo výnimočnosť, používam slovo jedinečnosť. Len pre vysvetlenie: so slovom výnimočnosť sa hrá skôr vaše ego, vaša myseľ. Chce sa oddeliť, niečím vyniknúť a potľapkať sa za to po pleci. Kdežto slovo jedinečnosť vás skôr nabáda, aby ste si uvedomili svoje dary a cnosti, doslova a do písmena, aby ste si pomenovali, čo v skutočnosti ponúkate svetu. Je to niečo, čo si máte po prvé uvedomiť a potom precítiť radosť zo seba samého, že ste presne takým, akým ste. Ak to urobíte naozaj cez pocity a nielen tľapkaním seba samého po pleci, ako v prvom prípade, tak sa vám ihneď zmení energia. Zmení sa vaša vibrácia a začnete si okamžite tvoriť realitu inak. Toto je jedna z vecí, ktoré sa učíme v Škole šťastného života.
Kedy prišiel ten moment u mňa a pocit, že byť koučkou je moje poslanie? Neviem presne kedy, ale potom to bolo dosť rýchle. Vedela a cítila som, čo viem ponúknuť, a mala som zo seba radosť. To je celé. Dnes si však uvedomujem, že to bolo len dočasné poslanie. Otváram sa novým možnostiam.

Koučka, ktorá pomáha napĺňať sny iných. Čo učíte?

Učíme sa pracovať so svojou energiou tak, aby sme žili ľahšie a radostnejšie. Jediným zadaním pre náš život je žiť radosť. Naše auto chodí na benzín alebo naftu. My chodíte na radosť. Ak auto nemá benzín, zastane. Ak človek nemá radosť, zastane. V Škole šťastného života sa učíme vrátiť sa k svojej podstate. Skoro každý z nás už držal na rukách bábätko. Všimli ste si, že z tej perinky na vás pozerala LÁSKA? Áno, presne tak sa narodil každý z nás. Potom sme si však nabrali na seba v rodinách a v tomto systéme neuveriteľné množstvo presvedčení, uverili sme, že nie sme dosť dobrí. Neskôr však prídeme do bodu, kedy začneme tušiť, že niečo nie je v poriadku, sme nešťastní, plní strachov a smútku. A začneme pátrať po pravde. V skutočnosti sa v priebehu toho pátrania a sebapoznávania len postupne rozpamätávame na to, že láskou už dávno sme, že to nikam nezmizlo a že sme len na chvíľku uverili niečomu inému. Sme stále tou láskou, radosťou a krásou, ktorá bola v perinke. To je tá naša pravá podstata. 

Všimla som si, že pri riešení problémov svojich klientov cítite energiu, ktorá plynie z ich slov. Váš jemnocit je niečo ako indikátor úrovne rozpustenia blokov. Ako získať tento šiesty zmysel? Môže ho v sebe rozvinúť ktokoľvek?

Určite áno, dokáže to každý. V podstate len vnímate energiu, vibráciu slov a vaše ucho je už vytrénované a zachytí slabú vibráciu. Takto viem, kedy je alebo nie je klient v súlade so sebou. Všetci, ktorí sú v Škole šťastného života, to vďaka cvičeniam, ktoré robia, začnú vnímať po veľmi krátkej dobe, dokonca už po prvom tréningu. 

Akonáhle zacítite slabú vibráciu, viete, že je tam niekde disharmónia, blok, nejaké presvedčenie, ktoré vás zdržiava a bráni vám v šťastnom bytí. Aj ja sa učím o sebe stále naďalej, preto hovorím so sebou nahlas. Vďaka tomu rozpoznám aj svoju slabú vibráciu pri niektorých výrokoch. Odporúčam to každému.

Tých cvičení, ako si otvoriť svoju energiu, svoje kvantové pole, svoje duchovné srdce, je mnoho. Učíme sa to už na prvom tréningu a všetci tú zmenu okamžite vnímajú. Je to jednoduchšie, ako si ľudia myslia. Niekto z toho robí vedu a niekto to ľuďom len ukáže a oni to hneď vedia. 

Poďme si niečo povedať o LÁSKE. Vaša webstránka sa ešte donedávna volala Terapia láskou. Tento názov ma doslova nabáda porozprávať sa o nej. Čo je láska?

Odpoviem vám len v krátkosti. Téma je to totiž rozsiahla. V podstate budem s vysvetlením dosť rýchlo hotová. Láska je zo srdca. Opakom lásky nikdy nebola len nenávisť. Opakom lásky je strach. Strach je spoločný menovateľ všetkých negatívnych emócií. Strach je z hlavy. Ľudia sa mylne domnievajú, že to, čo žijú, je láska. Ja hovorím, že to láska nie je. Ozajstná láska, čistá láska je láska bez akýchkoľvek podmienok. To, čo žijú ľudia na tejto prekrásnej zemi, to je iba HRA na lásku. V nej sú podmienky, manipulácia, závislosti, hnev, zlosť, žiarlivosť, neprajnosť, závisť a veci podobné. V Škole šťastného života sprevádzam klientov pri spoznávaní seba samého tak, aby čo najrýchlejšie vyskočili z tejto hry na lásku. Je totiž veľmi vyčerpávajúca. Všimli ste si? Ľudstvo je veľmi unavené. Nevšimlo si, že žije len hru na lásku. Tá hra je večný boj, preto tá vyčerpanosť. Ak však už žijete LÁSKU, už neexistuje nepriateľ, už nie je s kým bojovať. Pracujem iba s ľuďmi, ktorí sú ochotní vzdať sa tohto bojovného postoja, vzdať sa všetkých pocitov zrady, krivdy, nespravodlivosti, jedu, hnevu, zlosti, pocitu obete atď. Sebaláska je, keď sa máte natoľko radi, že sa týchto negatívnych pocitov vzdáte, respektíve ich transformujete na pochopenie, súcit, lásku, pokoj, dôveru, slobodu, ticho, radosť, ľahkosť, zodpovednosť a stanete sa skutočným tvorcom krajšieho života.

Ak sme v živote veľa lásky nezažili a ani ju v sebe necítime, ako vieme tento základný cit v sebe rozvinúť?

Ak ste ju nezažili, je to preto, že sa to tak malo stať. Všetko sa deje vždy správne. Takto si to nachystala vaša duša a cez tieto skúsenosti sa prišla naučiť o láske. Prvé, čo je nevyhnutné v takom prípade urobiť, je rozhodnúť sa, že vystúpite z tej drámy a navždy opustíte program obete. Bez toho to nepôjde, je to kľúč. Vždy sa pýtam klientov, či ich to robí šťastnými. Ak nie, môžu sa rozhodnúť, že to zmenia. Ak niekto necíti lásku, je to preto, že je väčšinu času v strachu, čiže v hlave. Má v nej taký mentálny hluk, že duša stráda, nedostane sa k slovu. 

Môžete nám prezradiť konkrétne cvičenie na rozvoj lásky v nás?

Ťažko sa popisujú, robíme ich na tréningoch. Len v krátkosti spomeniem, že s klientmi veľmi detailne rozoberiem, ako seba samého vnímajú. Popíšu svoje pozitívne a negatívne vlastnosti. Potom sa tomu dosť hlboko venujeme. Ako hovorím, popisovať to tu nemá zmysel, je to rozsiahle. Výsledkom týchto cvičení je, že pochopia, ako fungujú, prečo si vytvárajú vzťahy také, aké vytvárajú, prečo majú problémy. Potom príde ďalšia fáza, lebo nestačí len pochopiť a porozumieť na mentálnej úrovni. Tak to robia všetci. Všetci všetko chápu, čítajú, vedia, ale aj tak si s tým nevedia rady a stále vytvárajú rovnaký príbeh. My to v škole robíme takto: To, čo sme na mentálnej úrovni pochopili a porozumeli, „preženieme“ cez srdiečko, to znamená, že to transformujeme na lásku, súcit, pokoj, slobodu, zodpovednosť, radosť, prirodzenosť atď. Hovoríme tomu UVEDOMENIE. Meníme slabé na silné. Akonáhle to človek urobí, navýši svoju vibráciu a začne tvoriť inú realitu. Pocítia to všetci, ktorí sú zainteresovaní v tom jeho príbehu. Niečo je totiž inak. Možností, ktoré môžu nastať, je veľa. Buď sa k vám ostatní pridajú, alebo z vášho života odídu. Je to v poriadku, pokiaľ ste sa predtým rozhodli, že idete žiť šťastný život bez ohľadu na následky. Chce to pevné rozhodnutie, že urobíte pre seba všetko, lebo ste práve navždy prestali zrádzať seba samého. Tomuto tiež hovoríme sebaláska.

To, čo viete zmeniť, zmeňte.

Keď sa pozrieme na aktuálnu situáciu vo svete, veľa lásky nenájdeme. Ako sa udržať nad touto ničivou energetickou vlnou? Nie každý sa môže len tak zobrať a žiť v prírode, mimo civilizáciu.

V tomto sa asi nezhodneme. Vy môžete a môže každý. Každopádne bude to presne tak, ako to cítite a ako o veci rozmýšľate. V každom momente zadávate objednávku do vesmíru. Bude vám vyhovené. Ako klientovi by som vám povedala, že poďte, ideme odstrániť z vašej hlavy všetky presvedčenia a obmedzenia, ktoré v nej máte, a preto nemôžete vytvoriť iný príbeh. 

Čo sa týka toho, čo sa deje vo svete: Sledujem dianie len okrajovo, nemám televízor ani rádio. Áno, na Facebooku sa mi sem-tam zobrazí nejaký príspevok, z času na čas si niečo prečítam a aj emotikonom vyjadrím svoj postoj. Diskusií na sociálnych sieťach sa zúčastňujem len zriedka. Píšem už veľmi málo príspevkov, nakoľko som ich už napísala dosť a mám pocit, že napísané a povedané už bolo všetko. Treba to žiť. Presne z toho dôvodu som ani nedokončila knihu, ktorú som začala pred dvoma rokmi písať. V kníhkupectvách je kníh dosť, doslova vypadávajú z regálov. 

Ale poďme naspäť k tomu, čo sa deje na tejto planéte. Vychádzajme zase len z toho, že všetko sa v každej sekunde deje správne. Môže sa vám to páčiť a nemusí. Keď sa vám to nepáči, máte viacero možností. To, čo nie je vo vašich silách, to nemeňte. To, čo viete zmeniť, zmeňte. Vystúpte z konzumného spôsobu života a prestaňte veriť, že sa vás bytostne dotýka a že nemôžete žiť v súlade s prírodou. Opak je pravdou. A vo veľmi krátkej dobe sa tomuto ľudstvu ukáže pravda a aj to, že je potrebné sa vrátiť k pôde, dopestovať si pre seba potraviny, žiť v súlade s prírodou a dať si konečne pokoj. Všimli ste si, že SNAŽIŤ sa mať pokoj, nefunguje? Jediné, čo funguje, je DAŤ si pokoj. Tiež je to rozsiahla téma. V poslednej dobe sa stále viac a viac venujem ľuďom, ktorí by chceli žiť v prírode, na rodových statkoch, farmách a radi by niečo také aj vytvorili.

To, čo teraz spomínate, súvisí nejakým spôsobom aj s vaším rozhodnutím premenovať firmu a dať jej názov Nová zem?

Áno. Aj v mojom živote prichádza stále k zmenám, rovnako ako na celej planéte. Je dôležité vystúpiť zo starej energie, z energie strachu. Je potrebné otvoriť sa novým veciam, možnostiam, novej energii, láske. Presne o tomto je Nová zem, ktorú tu niektorí ľudia už začali vytvárať a budú na nej tí, ktorí dokážu žiť v láske a v súlade s prírodou. Budú tvoriť v radosti, vzájomne sa podporovať a spolupracovať. Budú žiť v skromnosti, pokore, úcte, vzájomnom rešpekte a vďačnosti, vedomí si všetkých darov, ktoré nám zem dáva. Na toto treba zamerať pozornosť. Tam, kde je vaša pozornosť, tam je vaša energia. Tam, kde je vaša energia, tam to narastie. 

Obdobie pandémie – novej svetovej vojny zvanej COVID. Ako vidíte túto etapu vývoja ľudstva a jej príčiny? Je to skutočne vývoj?

Myslím, že som ich už pred chvíľou pomenovala. Ak dovolíte, ani v tomto rozhovore nebudem živiť túto tému svojou energiou. Zamerajme pozornosť na krajšie veci. My si vyberáme, čo ideme tvoriť, a robíme tak v každej sekunde. Celé je to len určitý medzník, aby sa konečne ľudia spamätali a vrátili k svojej prirodzenosti, zložili masky a aby sa rozhodli žiť v súlade so sebou samým. Dá sa to, len si potrebujú vyhádzať z hláv všetky obmedzenia, presvedčenia, postoje, ktoré im v tom bránia. Ešte raz podotýkam, je to ľahšie, ako si myslíte. Sama som toho dôkazom, žijem tak, ako to tu spomínam. Inšpirujem ľudí, idem im príkladom. Vytvorila som prekrásnu permakultúrnu záhradu a jedlý les. Každého, kto má úprimný záujem, rada privítam. 

Mojím zámerom je venovať sa stále viac ľuďom, ktorí cítia, že by sa chceli odsťahovať z veľkých miest a žiť v prírode, len ešte stále nevedia, ako to urobiť, prípadne majú plnú hlavu presvedčení, ktoré im bránia v realizácii prvých krokov. Môžu sa prísť pozrieť na môj pozemok, inšpirovať sa, spracovať si svoje strachy vďaka koučingu alebo krátkemu transformačnému pobytu v mojej chatke Nová zem a budú k svojmu snu bližšie. Transformačné pobyty sú, samozrejme, nielen pre týchto ľudí. Oddýchnuť si a načúvať chvíľu svojej duši môže prísť ktokoľvek. Chatka Nová zem má slúžiť na pobyty pre ľudí dobrej vôle, s otvoreným srdiečkom, pre ľudí, ktorí túžia urobiť zmenu v sebe samom, tiež pre dovolenkárov, cyklistov a turistov. V prípade záujmu sa môžu niečo naučiť o tvorbe permakultúrnej záhrady alebo aj priložiť ruku k dielu. Aj takí sú a pýtajú sa, či môžu pomôcť. S vďačnosťou ich pomoc prijímam.

Máte nejaké návod, ako dostať strach pod kontrolu, navodiť harmóniu tela i duše? 

My nemáme dostať strach pod kontrolu, máme sa zbaviť strachu a kontroly. Tieto dve veci spolu úzko súvisia. Sú z hlavy. Nedá sa nimi vytvoriť Nová zem. Ako navodiť harmóniu? Je veľa cvičení, vďaka ktorým sa dostanete do stavu pokoja. Ide však o to, aby ste si pokoj dokázali udržať. Nestačí len chvíľku meditovať. Celý náš život má byť meditáciou. So všetkými týmito vecami pracujeme počas terapií a v škole. Učím ľudí tak, aby si vedeli vo veľmi krátkej dobe pomôcť sami. Mojím zámerom je odovzdať im všetko, čo som sa naučila a ukázať im skratky, ktoré fungujú. Učím určitý spôsob, ako si odblokovať všetky nánosy a blokády, ktoré v sebe máme.

Čo môže urobiť každý z nás? 

Prestať venovať pozornosť tomu, čo nechcete, aby sa dialo, a začať venovať pozornosť tomu, čo chcete, aby sa dialo. Možno tomu nie všetci porozumejú. A aj to je správne. Porozumejú tí, ktorí tomu majú porozumieť. Tí, ktorí sú pripravení. S takými ľuďmi pracujem.

Môžete na záver niečo odkázať našim čitateľom?

Rozhodnite sa, že idete do toho, že idete vytvárať krajší svet. A konajte. V žiadnom prípade sa ale nepýtajte, že AKO to máte urobiť. Na otázku AKO? totiž reaguje hneď vaša hlava. Spustí sa a hľadá riešenia. Ak sa dostanete na určitú úroveň vedomia, pochopíte, že nie je potrebné hľadať. Vy máte a môžete nachádzať. Nepýtajte sa preto AKO? Pýtajte sa PREČO? Prečo to chcem? Aký pocit chcem mať, čo tým sledujem, ako chcem žiť, čo za pocity chcem žiť? Vtedy začne hovoriť vaša duša, zostaňte bdelí, pozorujte, keď spočiniete v tichu, budete ju počuť hovoriť.
Na záver ešte krátky odkaz: Šťastie a hojnosť sa nehľadajú, ale uvedomujú.

www.jankanovazem.sk

Ďakujem. 
Marcela Koffler

Tags: No tags

Comments are closed.