S priateľom sme sa zoznámili v novembri 2019

S priateľom sme sa zoznámili v novembri 2019. Až na občasné menšie nezhody funguje náš vzťah celkom dobre a plánujeme si založiť rodinu. Niekedy sa však pristihnem pri pochybnostiach a kladiem si otázku, či nám to takto spolu vydrží aj naďalej. Chcela by som preto vedieť, či sme vhodnými partnermi pre spoločný život a akú perspektívu má náš vzťah do budúcnosti. (čitateľka narodená 8. 9. 1994)

Váš vzťah začínal v tzv. citovom období, v ktorom sa častejšie stretávame s ľuďmi, ktorí sa môžu stať našimi dobrými priateľmi alebo partnermi. Sú to naše spriaznené duše, s ktorými máme zväčša veľa spoločného a v mnohých témach si preto môžeme s nimi dobre rozumieť. S priateľom máte viaceré zhodné hladiny energií a navyše pôsobí medzi vami aj určitá magnetická príťažlivosť, ktorá spojila vaše cesty. Obaja ste okrem toho vstúpili do tohto života s predsavzatím vyvážiť dávne karmické podlžnosti, ktoré boli dlhší čas odsúvané. V dôsledku toho sa môžete neraz ocitnúť v zložitých situáciách týkajúcich sa rôznych medziľudských a partnerských vzťahov, ale tiež finančnej oblasti či zdravia. Tieto situácie sa zvyknú v rôznych obmenách opakovať, čo znamená, že sa opätovne dopúšťate rovnakých chýb. Pokiaľ si to dokážete uvedomiť a budete sa vyhýbať podobným chybám, prestanú sa dané situácie opakovať. Menšie nezhody preto považujte za príležitosť, ako získať potrebné ponaučenia a vyhnúť sa obdobným scenárom. No harmónia vo vašom vzťahu bude do istej miery záležať aj od ochoty každého z vás pristúpiť na určité kompromisy. Výhodou je, že obaja ste pomerne rozvážni, viete riešiť veci s prehľadom a radi žijete prítomnosťou. Spravidla máte jasno v tom, čo chcete v živote dosiahnuť a snažíte sa na tom usilovne pracovať. Vďaka vašej schopnosti koncentrovať energiu môžete ľahšie dosiahnuť úspech a obstáť v záležitostiach, ktoré si vyžadujú precíznosť. Navonok síce pôsobíte sebaisto, ale vo svojom vnútri ste veľmi citlivá a zraniteľná.

Niekedy môžete mať pocit, že sa vám vo vašom úsilí málo darí, čo je spôsobené nedostatkom sebadôvery. Súvisia s tým aj vaše pochybnosti, i keď na to nemáte vážny dôvod. Vaša analytická a hĺbavá myseľ dokáže všetko rozoberať do podrobností, čím však trápite najmä seba samu.

Kľúčovým slovom vášho dňa narodenia je rovnováha a v priebehu svojho života sa budete musieť učiť udržiavať v rovnováhe svoju silu, energiu, city aj materiálnu oblasť, nakoľko princíp rovnováhy medzi vonkajším a vnútorným svetom je pre vás rozhodujúci. Priateľ vám v tom môže byť nápomocný, pretože je charakterovo silný a má schopnosť vyrovnať sa s mnohými neľahkými situáciami. Je tiež rodinne založený a zodpovedný a zväčša si dokáže zachovať svoju rozvahu.

Pomerne silné vzájomné puto vytvorilo vzťahu dobré základy a v prípade potreby by ste dokázali byť jeden druhému oporou. Tento vzťah je pre oboch v istom zmysle skúškou trpezlivosti a vytrvalosti, no snažte sa namiesto pochybností viac upriamiť pozornosť na jeho kladné stránky. Vcelku priaznivé obdobie na začiatku vzťahu môže mať vplyv aj na jeho vývin do budúcnosti.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.