S otevřením Třetího oka pomůže odvápnění epifýzy

Věděli jste, že ve vašem těle existuje energetické centrum, které může zvýšit vaši pozornost, koncentraci a také vyvolat intuitivní schopnosti? Pokud se zajímáte o duchovno, určitě jste již slyšeli o Třetím oku – energetickém centru, sídlícím mezi mozkovými hemisférami v oblasti lidského čela. Probuzené a otevřené Třetí oko nám může zajistit doslova nadpřirozené schopnosti – intuici, předvídání budoucnosti, telepatickou komunikaci a dokonce i možnost astrálního cestování. Díky síle Třetího oka budete vždy vědět co udělat, abyste se v předstihu vyhnuli problémům a zajistili si úspěch. Co na tyto možnosti, které nezasvěceným skeptikům mohou znít naprosto nepravděpodobně, říká moderní věda?

Věda potvrzuje existenci Třetího oka

Moderní vědecké výzkumy odhalily, že v oblasti kam dávní mudrcové kladli umístění Třetího oka, skutečně existuje žláza, které má naprosto unikátní a úžasné schopnosti. Jde o takzvanou epifýzu, neboli šišinku mozkovou.

Tato drobná žláza, veliká přibližně jako zrnko rýže, hraje zásadní roli v tom, jak spíme, vystupujeme, rozhodujeme se a vnímáme realitu. Jde o žlázu s vnitřní sekrecí, která produkuje hormony melatonin a endogenní halucinogen Dimethyltryptamin neboli DMT, který je odpovědný za to, že se nám zdají sny. Vědci byli naprosto ohromeni, když zjistili, že tato nenápadná žláza skutečně funguje jako oko! Přestože je umístěna uvnitř naší hlavy, je šišinka citlivá na světlo a buňky z nichž je složena se podobají buňkám v lidském oku. V dávné minulosti naši předkové měli oči tři – toto třetí oko se nacházelo na povrchu hlavy a jako sídlo instinktu mělo nezastupitelnou funkci v boji o přežití, díky němuž naši prvohorní předkové prošli úspěšně evolucí až do současnosti. Toto takzvané parietální neboli temenní oko se však vyskytuje do dnešních dnů u některých živočichů, jako jsou určité druhy ještěrů, žab, salamandrů, některých kostnatých ryb, žraloků a mihulí.

Proč moje Třetí oko nefunguje?

Určitě si říkáte, pokud má Třetí oko každý z nás, proč právě to moje nefunguje? Jak to, že nemám schopnosti intuice, nedokážu se telepaticky napojit na ostatní lidi ani nedokážu předpovídat budoucnost? Je to proto, že vaše Třetí oko spí. Vzhledem k tomu že jste jej dosud nepoužívali, je uzavřené, stejně jako u čerstvě narozeného kotěte. Na jeho otevření a probuzení musíte pracovat pomocí duchovních cvičení, meditací, soustřeďování energie, odblokování a čištění čaker a mnoha dalších technik. Prohlédnutí vašeho Třetího oka brání ovšem ještě jedna věc – zvápenatění šišinky mozkové, které se vyskytuje u většiny lidí v civilizovaných zemích.

Zvápenatění šišinky – co to je a jak se to projevuje?

Díky modernímu životnímu stylu, plnému stresu a konzumace různých škodlivin se u většiny lidí postupem času vytváří v mozku takzvaný acervulus cerebri neboli mozkový písek. Jde o usazeniny, tvořené převážně fluoridy a solemi kalcia a magnezia. Fluorid, který se běžně vyskytuje v pitné vodě, zubních pastách i v pesticidech, se postupně hromadí v mozku a zejména v epifýze. Na rozdíl od zbytku mozku totiž není epifýza oddělena od zbytku těla hematoencefalickou bariérou. Ve skutečnosti má jeden z nejbohatších přívodů krve, takže není chráněna před toxiny, které se v těle mohou časem nahromadit.

Tato akumulace fluoridu vytváří fosfátové krystaly a vytváří kolem šišinky mozkové tvrdou skořápku zvanou kalcifikace, která brání pronikání energetických impulzů a brání čakře Třetího oka v její funkci – být energetickým centrem, které akumuluje životní energii čchi a rozvádí ji do celého těla. Vaše Třetí oko se tak ocitá v žaláři, který má na jeho funkci velmi negativní vliv.

Vědci také zjistili, že kalcifikace – zvápenatění šišinky mozkové vede k dalším problémům ohrožujícím zdraví:

Snížené produkci melatoninu
• Zhoršení cyklu spánku a bdění
• Narušení regulace cirkadiánního rytmu

Co patří mezi hlavní příčiny kalcifikace epifýzy

Mezi hlavní příčiny kalcifikace epifýzy patří zejména nadbytek fluoridů v životním prostředí okolo nás. Najdete je v jídle, v kosmetice (zubní pasty) a v mnoha dalších zdrojích. Ještě donedávna byly fluoridy dokonce uměle přidávány do pitné vody, oficiálně za účelem prevence proti zubním kazům. Ve skutečnosti však pozdější vědecké výzkumy prokázaly, že pravidelné užívání fluoridů prakticky žádný vliv na zdraví zubů nemá, ale zato snižuje lidskou inteligenci, lidé se po něm stávají apatičtějšími a snadněji ovladatelnými. Mezi další vedlejší účinky patří rychlejší nástup puberty u dětí, snižování tvorby melatoninu v epifýze a z toho plynoucí poruchy spánku. Jednoduše řečeno, pokud je vaše šišinka kalcifikovaná, nejste v rovnováze s přírodou, což brání řádnému biologickému fungování organismu.

Nedokonale fungující šišinka vás zbavuje intuice a omezuje váš úžasný potenciál. Jelikož je epifýza a v ní sídlící Třetí oko spojením našeho těla s přírodním i duchovním světem, omezením její funkce vznikají problémy. Lidé s kalcifikovanou šišinkou a uzavřeným Třetím okem jsou odpojeni od svých instinktů, od přírody i od sebe navzájem. Bez plně fungující epifýzy vás mohou mediální zprávy snadněji programovat, formovat systémy falešné víry a podporovat lidi ve špatných rozhodnutích. Ostatně pokud se rozhlédnete okolo sebe, jistě uvidíte dostatek důkazů, že tomu tak skutečně je.
Abyste se stali skutečně vidoucími, a probudili vaše Třetí oko, budete se muset pokusit osvobodit šišinku z jejího vězení. Odvápnění šišinky je důležitou součástí vašeho probuzení!

Jak odvápnit epifýzu a probudit Třetí oko

Naštěstí nám Matka Příroda sama podává pomocnou ruku a nabízí potraviny a látky, které dokážou kalcifikaci šišinky odstranit a zabránit jejímu dalšímu vzniku. V první řadě je potřeba z vaší životosprávy odstranit zdroje nežádoucích látek, které kalcifikaci šišinky způsobují. Jsou to zejména některé potraviny či některé zubní pasty. Fluoridy se do potravin dostávají hlavně díky chemickému ošetření pesticidy, je proto důležité konzumovat pouze potraviny v bio kvalitě, ideálně z důvěryhodných zdrojů.

Významným zdrojem fluoridu je černý čaj

V čajových lístcích byl nalezen velmi vysoký obsah fluoru, mnohem vyšší než v jiných rostlinách. Čajovník totiž akumuluje fluoridy z životního prostředí, zejména z pesticidů, a čaj se tak stává velmi významným zdrojem fluoridu v lidské dietě. Vyšší množství fluoridů bylo nalezeno v černém čaji.

Fluoridy a pitná voda – víte co pijete?

V minulosti byla největším zdrojem fluoridů pitná voda. Fluoridy se do ní přidávaly od padesátých let dvacátého století, oficiálně kvůli prevenci zubního kazu. Na konci osmdesátých let se však v ČR od této praxe upustilo, jelikož se zjistilo, že fluoridy mají spoustu negativních účinků, včetně poškozování inteligence u dětí. I přesto, že s v současnosti pitná voda v ČR již nefluoruje, pořád v některých lokalitách obsahuje nadměrné množství vápníku, chloru a fluoru. Pokud si nejste jisti že nežijete v některé z těchto lokalit, můžete se obrátit na místního dodavatele pitné vody a požádat o zprávu o jejím složení. V případě že voda je vápenitá nebo obsahuje větší množství fluoru či chloru, je nejlepším řešením filtrace vody. 

Bohužel fluorid je velmi obtížné z vody odfiltrovat a většina komerčně prodávaných uhlíkových filtrů to nedokáže. Je proto potřeba použít pokročilejší vodní filtry, pracující na principu reverzní osmózy.

Vyhněte se fluoridům ze zubních past

Jedním z největších zdrojů fluoridů jsou zubní pasty, které každý z nás používá. Jak z toho ven? Zuby si přece čistit musíme. Naštěstí jsou již v obchodech dostupné zubní pasty bez fluoridů. Můžete si také zkusit vyrobit zubní pastu sami, není to nic složitého. Stačí smíchat jedlou sodu s kokosovým olejem a směs doplnit například kurkumou, drceným hřebíčkem či mátou. Ty dodají pastě skvělou chuť a navíc pomáhají odvápnit epifýzu.

Zbavte se amalgámových plomb

Jedním z důvodů, proč je vaše funkce vaší epifýzy omezená, jsou i amalgámové plomby. Ty totiž obsahují rtuť, která je vysoce toxická. Pokaždé, když pijete nějaký horký nápoj, uvolní se z amalgámu rtuťové výpary, které nejen poškozují nechráněnou epifýzu, ale navíc tráví celý váš organismus. Nestačí ovšem jít jen tak k zubaři, aby vám plomby odvrtal a nahradil výplní bez amalgamu. Při vrtání byste vdechli obrovské množství prachu obsahujícího rtuť. Jediný způsob jak se zbavit amalgámových plomb bezpečně, je metoda IAOMT, při které dochází k současnému odsávání prachu vzniklého při vrtání, takže téměř žádný amalgám nevdechnete. I při odvrtávání metodou IAOMT byste však neměli odstraňovat více než 1 -2 plomby za měsíc, aby se organismus stačil regenerovat. Bez odstranění amalgámových plomb je detoxikace epifýzy aktia vace Třetího oka velmi obtížná, ne-li nemožná. Nemůžete vyživovat a energizovat své Třetí oko, dokud je váš organismus ve stavu permanentní chronické otravy.

Odstraňte kalcifikaci epifýzy

Jakmile snížíte obsah fluoridů přijímaných v jídle a zastavíte kalcifikaci epifýzy, měli byste začít pracovat na odstranění fluoridových usazenin z jejího povrchu. Jde o postupný proces, se kterým byste měli začít co nejdříve.

Jaké potraviny a doplňky stravy pomohou s odvápněním šišinky?

Kurkuma – indický šafrán

Její aktivní složka, kurkumin, dokáže zabránit a potenciálně zvrátit poškození epifýzy způsobené fluoridy. Podle odborníků kurkumin významně snižuje toxický účinek fluoridu, jelikož zvyšuje antioxidační obranu. Byly také prokázány účinky proti neurodegeneraci vyvolané oxidačním stresem. Kurkumu dostanete koupit v jakémkoli obchodě, je to jedno ze základních koření indické kuchyně. Aby však účinné látky v kurkumě správně fungovaly, neměla by kurkuma obsahovat zbytky umělých hnojiv a pesticidů. Kupujte proto pouze organickou kurkumu v bio kvalitě. Kurkumin se nejlépe uvolňuje v tuku, je proto dobré užívat kurkumu svařenou v plnotučném mléce, ideálně s trochou indického másla – ghí.

Jód

Dalším prostředkem, který pomáhá při obnovení správné funkce epifýzy, je jód. Tento nepostradatelný prvek se vyskytuje v mořských rybách a řasách a pomáhá štítné žláze při regulaci hladiny hormonů v těle. Dokáže toho však mnohem více. Napomáhá vylučování bromidu, fluoridu a jedovatých těžkých kovů, včetně rtuti a olova, které se v našem těle ukládají díky kontaminaci okolí. Zajistí také, že se vápník, který konzumujete, usadí tam, kde má, to znamená v kostech a zubní sklovině. Je proto důležité jíst potraviny, které obsahují vysoké množství jódu, jako jsou mořské řasy a mladé mořské ryby. Využít můžete také doplňků stravy s jódem.

Kyselina fulvová

Kyselina fulvová pomáhá odstraňovat toxiny a těžké kovy z organismu, což napomáhá odvápnění šišinky. Díky své schopnosti pohlcovat negativní i pozitivní ionty dokáže také dodávat antioxidanty a minerály přímo do potřebných buněk. Potravinové doplňky obsahující tento vysoce účinný přírodní antioxidant snadno seženete v jakémkoli obchodě se zdravou výživou.

Shilajit – altajské mumio

Mumio je přírodní směs organických i anorganických látek, která má charakteristickou aromatickou vůni a hořkou chuť. Mumio či skalní balzám vyvěrá v jeskyních a skalních průrvách pohoří Altaj a jeho užívání vytvoří správnou rovnováhu minerálů, která je nezbytná k detoxikaci šišinky a otevření vašeho Třetího oka.

Sibiřská houba Chaga – rezavec šikmý

Silný antioxidant, který působí přímo na epifýzu a povzbuzuje její činnost. Výzkumy tvrdí, že 1 gram chagy má stejný antioxidační účinek jako 2 kg bobulí goji. Chaga obsahuje kromě živin a přírodních léčivých látek také přírodní melanin, který ulevuje epifýze a pomáhá nám s lepším usínáním. Kromě toho má také silný antivirový účinek, normalizuje trávení, snižuje hladinu glukózy a zvyšuje hladinu inzulinu v krvi.

Tamarind

Zbytky fluoridů, které se ve vašem organismu a v epifýze usadily, je potřeba z těla vyplavit. Je proto velmi užitečné hodně pít, zejména čistou, pramenitou vodu, a užívat tamarind, nejlépe ve formě pasty. Jeho chuť je příjemně nakyslá a obsahuje látky, které způsobí intenzivní vyloučení zbytků fluoridů z vašeho těla prostřednictvím moči.

Spirulina a chlorella

Tyto řasy dokážou skvěle pohlcovat těžké kovy a odstranit je tak z vašeho organismu. Chlorelu a spirulinu můžete užívat denně, například ve formě tablet či prášku, rozpustného ve vodě. Pomohou vám zbavit organismus veškerých škodlivin, proto by měly být součástí každého detoxu.

Odvápnění šišinky je pouze prvním krokem na cestě probuzení Třetího oka a získání úžasných schopností, které duchovní zrak nabízí. Jde o zdlouhavý, ale krásný proces. Pokud jej chcete co nejvíce urychlit, je vhodné přihlásit se do kurzu otevírání Třetího oka, který pořádá největší odbornice na toto téma v ČR – MUDr. Monika Sičová, která ve svých lekcích spojuje dokonalou znalost meditačních a duchovních technik s poznatky nejmodernější lékařské vědy. Díky tomu bude vaše cesta k osvícení kratší a mnohem jednodušší. Kurzy jsou dostupné i online, takže na osvobození svého Třetího oka můžete pracovat i z pohodlí vašeho obývacího pokoje.

MUDr. Monika Sičová

www.monikasicova.cz

Tags: No tags

Comments are closed.