Rok vodného Zajaca – Gui Mao 2023

Začiatok nového čínskeho lunárneho roku vodného Zajaca – Gui Mao 2023 začína 22. januára. Solárny rok začína 4. februára 2023. Celým rokom nás bude sprevádzať tajomná sila jinovej vody a citlivosť a vnútorná skrytá sila dreva. 

Rok vodného Zajaca je predzvesť jemnosti a pokoja. Pokoj a intelektuálne zmeny sa stávajú hlavnou dynamikou roka. Individuálne aj kolektívne je čas na liečenie rán, znovuzískanie vnútornej rovnováhy a vytváranie plánov do budúcnosti. Je dôležité akceptovať možné ujmy, ktoré človek môže utrpieť, a zároveň mať jasno a zachovať ostražitosť, pokiaľ ide o vlastné túžby.

V roku 2023 budú musieť tí, ktorí sa chcú vyšplhať na spoločenský vrchol vďaka uznaniu, nevyhnutne vedieť ovládať súkolia rétoriky a ľudskej psychológie, aby sa ich existenčné túžby stali skutočnosťou. Inovatívny prístup, ale s úctou k tradíciám a originalita budú naše tromfy. Je lepšie sa zamerať na spoluprácu s malou skupinkou ľudí a dbať na priateľské a korektné vzťahy, kde bude priestor na otvorený a úprimný rozhovor.

Dariť sa bude odvetviam, ktoré budú prinášať inovatívne prístupy, umeleckým odvetviam, ale aj umeleckému podaniu akéhokoľvek produktu či služby. Je potrebné prebudiť v práci úprimný záujem a vášeň. Pridať príbeh vašej cesty. Prosperovať bude všetko spojené s krásou, ženskou krásou a starostlivosťou, terapie a psychológia. Nebudú zaostávať ani personalistika, inteligentná zábava a všetko spojené s informačnými technológiami, novými technológiami a zábavou vôbec. 

Aký je Zajac? Veľmi činorodý, aktívny, poriadny, pedantný čistotný a priamy. Pôsobí tvrdo, ale vo vnútri je veľmi citlivý. Pracuje efektívne. Je to tímový hráč, ale vie pracovať aj samostatne. Domáca úloha pre každého na tento rok – sebaláska a emočná stabilita.

Jinová voda je ako jazero – tajomná a pokojná. Všetko sa odohráva pod hladinou. Tak ako aj zrod dieťaťa sa odohráva v plodovej vode a čaká na svoju manifestáciu v tomto svete, aj v našom živote je čas na zahĺbenie sa do vnútra, regeneráciu, vnútornú prácu na sebe, zameranie sa na našu vnútornú silu, aby sme boli pripravení na opätovné vynorenie. Mali by sme sa koncentrovať na jednu činnosť alebo oblasť, ktorej sa chceme venovať, zlepšovať sa v nej a skúmať ju do hĺbky, hľadať jej podstatu. Vnútorná disciplína a pestovanie silnej vôle bude kľúčom k úspechu.
Iný prejav jinovej vody možno prirovnať k mrakom na oblohe. Môžu sa zmeniť na príjemný osviežujúci dážď alebo na nebezpečnú búrku. Svojím konaním vyberieme, ako silu vody transformujeme vo svojom živote. Pestujme pokoru, rešpekt a vľúdnosť. Je čas vďačnosti za predchádzajúce cykly života a úcty k predkom. Je to obdobie pozorovania, introspekcie, ale aj duchovného vyrovnania dlhov. Venujme pozornosť predkom v našej rodovej línii, avšak v adekvátnej miere, v prípade príliš intenzívneho kladenia otázok sa môžeme ocitnúť v slepej uličke na našej duchovnej ceste.
Pri spomienke na bolestnú udalosť sa môžu dokonca znovu objaviť staré zlé návyky. Existuje riziko, že sa znovu nečakane objavia staré problémy, ktoré napriek spôsobenej bolesti našťastie poskytnú príležitosť vyriešiť si ich raz a navždy. Preto je vhodné mať sa na pozore pred akoukoľvek nadmernou fantáziou a nepodliehať melanchólii. Je to ten najlepší čas nájsť najvhodnejšie odpovede na naše otázky, spojené s hľadaním odpovedí na akceleráciu osobnej evolúcie. 

Dávajme si pozor, aby sme sa nenechali ovplyvniť neúplnými informáciami. Ak nemáme dostatok informácií, nevieme sa správne rozhodnúť.

Je to prelomový rok pre ľudí na duchovnej ceste, ale aj pre tých, ktorí cítia potrebu zmeniť prístup k životu ako takému. Držme si palce, aby sme zachytili to správne volanie a nastúpili na tú správnu cestu – cestu naplnenia poslania našej duše. Nezabúdajme, že prvý impulz ide vždy od našej duše, neprehlušujme ho myšlienkami a pochybnosťami vedomia.
Aktívnejšie by mali pristupovať k životu ľudia narodení v roku Zajaca, Kozy, Prasaťa a Potkana. Máte veľa podpory, tak to využite. Nebude to možno ľahký rok, ale prinesie vám možnosť na rýchly rast cez skúsenosti, ak vyjdete z komfortnej zóny a budete konať. 

Zo zdravotného hľadiska si musíme viac chrániť obličky a pľúca. Obličky sú párový orgán. Ich funkciou je zbavovať krv škodlivín vzniknutých pri metabolických procesoch, udržiavať rovnováhu vody v organizme a produkcia hormónov. Kvalita obličiek ovplyvňuje našu životnú silu, schopnosť tvoriť a konať, aj to, ako sme schopní realizovať naše želania a napĺňať svoje ambície. Je to dôležitý orgán spojený s našou sexualitou a u žien aj s menštruačným cyklom. Ak niečo zo spomínaných oblastí nefunguje tak, ako má, mali by sme obličkám venovať pozornosť a podporiť ich.
Pľúca majú hubovitú štruktúru a prebieha v nich výmena plynov medzi vzduchom a krvou. Správne dýchanie nás ochráni pred chorobami a pomôže nám aj pri vnímaní života ako takého. Aj keď je dýchanie pre nás samozrejmosťou, skúsme každý deň urobiť aspoň pár uvedomelých nádychov do spodnej časti bruška, vnímajme krásu vôkol nás a poďakujme… 

Môže sa prejaviť predispozícia na ochorenia hrubého čreva ako „dráždivé“ črevo alebo hemoroidy. Vieme to regulovať vhodnou stravou a nepodceňujme prevenciu. 

Najlepší šport tento rok je v spojení s vodou, prírodou a vedomým dýchaním. Beh, plávanie a triatlon nám dobre prekrvia cievy a celý organizmus. Príjemné dlhé prechádzky zasa pomôžu zregenerovať medzistavcové platničky. Je lepšie zamerať sa na skupinové cvičenia. Nezabúdajme na relax, výborné sú kvalitné masáže.
Oblečenie volíme vo farbách bielej, tmavých odtieňoch modrej, zelenej až po čiernu. 

Energia vody nás ovplyvňovala posledných päť rokov, na konci toho roka odovzdá žezlo ohňu. Poďakujme jej a preukážme jej úctu a vďaku. Ako ukazuje zmena klímy, voda je čoraz vzácnejšia. Vždy, keď môžeme, buďme fyzicky v spojení s vodou. Využime možnosť okúpať sa v prírodných jazerách alebo potôčiku alebo len tak pri ňom posedieť. Buďme vnímaví ku všetkému, čo nám voda prinesie.

Uvádzame pár príkladov výnimočných dní s konkrétnym časom na začatie dôležitých projektov v roku 2023:
11. 11. 2023 o 7.08 hod.,
21. 11. 2023 o 8.08 hod.,
16. 12. 2023 o 8.08 hod.

Každý rok prináša nové vyhliadky, nové príležitosti a nové výzvy. Tie sa prejavujú v podobe 12 zvieracích znamení, a ak pochopíte každé z nich, budete sa môcť lepšie orientovať v roku vodného Zajaca a vytiahnuť z neho to najlepšie. Na základe astrológie BaZi má každý z nás vo svojom osudovom diagrame nielen jedno, ale rovno štyri zvieracie znamenia. V tomto článku nájdete, čo pre nás tento rok pripravil z pohľadu nebeských energií. Zároveň nezabúdajme, že všetko môže byť inak, ak konáme podľa svedomia a svoju pozornosť vkladáme len do pozitívnych myšlienok.

Pilier roka predstavuje náš vonkajší svet, ako sú naši priatelia, sociálna sieť, známi, starí rodičia a vzdialení členovia rodiny, obchodní partneri. Firmy a spoločnosti, s ktorými obchodujeme a spolupracujeme.
Mesiac predstavuje našu kariéru, pracovný výkon, pracovné prostredie, podnikanie, príležitosti, rodičov, súrodencov a širšiu rodinu, manažment, mentorov a nadriadených. Sebakontrolu.
Denný pilier predstavuje nás samých, naše zdravie, manželského partnera, domov, naše vnútorné pocity a všetko, čo je pre nás osobné. Komunikáciu s okolím. 

Hodinový pilier predstavuje naše deti, podriadených, zamestnancov, ambície, ciele, sny a investičné príležitosti. Sexuálny život. 

Desaťročný pilier nám prináša externé vplyvy, na ktoré nemáme vplyv, ale ovplyvňujú naše možnosti.
Pozitívne hviezdy v ktoromkoľvek z pilierov prinesú pozitívny výsledok súvisiaci s daným aspektom nášho života.

Zajac (roky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Zajaca)
Ľudia vám venujú pozornosť. Je čas, aby ste zintenzívnili svoju hru. Snažte sa byť v centre pozornosti a môžete rátať so slávou. Budete mať schopnosť zmeniť nepriaznivú situáciu na priaznivú. Získate pomoc od správnych ľudí v správnom čase. Pomocná ruka bude podaná väčšinou zo strany žien. Tento rok bude vynikajúci na akademické aktivity, prinesie dobré výsledky na skúškach. Vďaka všeobecnej hviezde by ste mohli získať nový pracovný titul alebo pozíciu. Je to vodcovská hviezda a môžete získať vedúce postavenie. Ak sa nachádza v dennej vetve, potom váš manžel bude viesť váš spoločný vzťah. V mesačnej vetve by ste mohli dostať povýšenie. Zaznamenáte nárast čistých zdrojov a príjmov. Je to dobrý rok na hromadenie bohatstva a investovanie do nehnuteľností, podielových fondov, akcií atď. Budete reagovať mimoriadne citlivo a sentimentálne. Vyhnite sa sledovaniu emotívnych filmov. Stretávajte sa s priateľmi alebo sa pridajte k nejakej skupine pozitívne naladených ľudí. Dávajte si pozor nielen pri športe, máte sklon k chorobám a zraneniam. Venujte pozornosť zdravotným problémom súvisiacich so stresom.

Drak (roky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Draka)
Dostane sa vám pomoci od správnych ľudí v správnom čase. Majte otvorenú myseľ, aby ste mohli prijímať rady. Ľudia budú k vám priťahovaní vašou ušľachtilosťou. Mali by ste pomáhať ľuďom, byť mentorom. Veľkodušný prístup bude vašou odmenou. Platí totiž zákon reciprocity – dostanete to, čo dávate. Budete mať úžitok z pomoci ľuďom vo svojom spoločenskom kruhu, priateľom, obchodným partnerom a ľuďom vo vašom odvetví. Ak máte Draka v mesačnej vetve, poskytnite pomoc ľuďom vo vašom pracovnom prostredí. Je čas dávať a nezabúdajte, že dostanete toľko, koľko dávate. Očakávajte zmeny a rýchly rast. Ak dokážete zmeniť svoje staré spôsoby, potom môžete túto hviezdu využiť vo svoj prospech. Zbavte sa nepotrebného, pustite z rúk nadbytočnú záťaž. Budete mať úžitok z cestovania, pohybu, premiestňovania a posunu. Môžete rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia. Vyhnite sa prílišnému plánovaniu. Partnerstvá, dohody, zmluvy by sa mohli pokaziť. Budú sa vyskytovať hádky a spory. Budete čeliť nepríjemnostiam a výzvam. Nespoliehajte sa na druhých, aby ste predišli sklamaniu. Nedávajte priestor emóciám ani v prípade, ak vás niekto zradí. Môže to byť niekto z radov vašich priateľov, obchodných partnerov atď. V mesačnej vetve to môže byť niekto zo širšej rodiny alebo z práce. V dennej vetve by vás mohol zradiť váš manžel/partner alebo by sa váš manžel/partner mohol cítiť zradený vami. V hodinovej vetve by vás mohli zradiť vaše deti alebo mladší zamestnanci. Pri jednaní so ženami opatrne, aby ste ich v ľahkovážnosti neurazili. Mohli by ste mať mimomanželské problémy (napr. vaša priateľka sa stane manželovou najlepšou priateľkou). Alebo by ste sa mohli zapliesť do zneužívajúceho vzťahu, ktorý sa len zhoršuje. Energia nebeskej prázdnoty značí, že si robíte veľa plánov a hovoríte o mnohých veľkých cieľoch, ale nakoniec všetko vyprchá. Jediný spôsob, ako túto hviezdu zvládnuť, je robiť si krátkodobé plány, mať svoje ciele stanovené asi na mesiac a tieto ciele dosiahnuť. Ďalším spôsobom, ako zvládnuť túto hviezdu, je spontánnosť, vôbec nič neplánovať. Aj nepriaznivú situáciu budete vedieť premeniť na priaznivú.

Had (roky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Hada)
Ľudia, ktorí vám podajú pomocnú ruku v prípade potreby, budú skôr muži. Ak chcete aktivovať priaznivú hviezdu, mali by ste vy osobne pomáhať iným, je to zákon reciprocity – dostanete to, čo dávate. Aj nepriaznivé situácie nakoniec dobre dopadnú a ešte môžete mať z nich aj úžitok. Získate plodné a výhodné príležitosti. Dostanete pomoc pri dosahovaní vašich cieľov a vízií. Stretnete sa mnohými nápomocnými ľuďmi. Spolu s nebeskou milostivou hviezdou naznačuje ušľachtilé konanie, potrebný je však váš aktívny prístup. Vyhľadajte mentorov a nechajte si poradiť. Budete si užívať akademické úspechy, môžete si zvyšovať svoje zručnosti a učiť sa nové predmety. Dostanete príležitosť cestovať, spojiť sa s ľuďmi zďaleka. Ak sa chcete presťahovať do zahraničia, potom je tento rok na to vhodný. V mesačnom pilieri by ste mohli rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia alebo sa venovať cezhraničnému online podnikaniu. Dbajte na svoje zdravie, ľahšie ochoriete. Opatrnosť je na mieste, ak má vaše dieťa túto hviezdu. Budete čeliť zdravotným problémom súvisiacim so stresom. Jednoducho sa uvoľnite, mohli by vám pomôcť antistresové aktivity. Meditujte, cvičte jogu či tai-či, chodievajte na masáže. Máte sklon k zraneniam, preto opatrne pri šoférovaní alebo manipulácii s ťažkými strojmi. Budete radi robiť veci sami. To môže priniesť problémy a ovplyvniť tak váš rodinný život s partnerom. Tieto problémy vás budú opäť ďalej tlačiť k tomu, aby ste robili veci sami. Je to začarovaný kruh. Najlepší spôsob, ako zvládnuť túto energiu, je vynaložiť úsilie a vyjsť s rodinou von alebo s priateľmi osamote. Zamerajte sa na riešenie problémov iných ľudí. Navštívte všetkých chorých príbuzných a priateľov. Je pravdepodobné, že niekoho z nich môžete stratiť. Peniaze míňajte opatrne. Vyhnite sa špekulatívnym investíciám, ako aj hazardným hrám. Rozhodujte sa na základe informácií, inak by ste mohli čeliť finančnej strate.

Kôň (roky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Koňa)
Kôň má jednu z piatich hlavných hviezd bohatstva – mesačnú hviezdu. Máte veľa nápadov na vytváranie bohatstva. Realizujte svoje nápady a dočkáte sa výnosov. Ak je to potrebné, najmite si tím na realizáciu vašich nápadov. Mesiac je podnikateľská hviezda. Je to pasívna hviezda, preto ju podporte svojou aktivitou. Mesačná hviezda označuje aj ušľachtilú nápomocnú energiu od žien. V práci môžete získať veľkú podporu napr. zo strany vašej nadriadenej. V podnikaní sa môžete zamerať na dámsku klientelu. Vďaka hviezde šťastia na oblohe budete mať zmysluplné vzťahy. Ak máte Hada v dennom pilieri, slobodní môžu hľadať partnera. Ak ste už v partnerstve, možno sa vám narodia deti. Táto hviezda označuje ďalší šťastný krok vo vzťahu. V ročnej vetve sa vaše vzťahy v spoločenskom kruhu zlepšia alebo si nájdete blízkych priateľov. Príde vám veľa pozvaní na večierky, oslavy a pod. Môže byť tlak na plnenie náročných termínov a budete sa obávať, či budete všetko zvládať. To všetko vedie k stresu. Ideálnym spôsobom, ako túto hviezdu zvládnuť, je naplánovať si termíny, investovať do mesačného plánovača. Vypočítajte si počet pracovných dní, ktoré potrebujete na dokončenie práce, a potom pridajte ďalších 30 %. Tento rok vás prinúti veriť v karmu, budete žať to, čo ste zasiali. Nevyriešené problémy z minulosti sa vám vrátia. Aktivujte si slnečnú hviezdu a mali by ste sa s tým vyrovnať. Musíte si strážiť svoje účty. Mohli by vás podviesť, najmä ak je vaším denným nebeským kmeňom jangový oheň (bing). Dávajte si pozor pri naberaní nesprávnych zamestnancov/podriadených, ktorí by vám mohli zapríčiniť straty. Opatrne by ste mali manipulovať s ťažkými strojmi.

Pripravte sa na to, že v roku 2023 sa budete snažiť vydať zo seba to najlepšie, pretože nastane čas odvahy a statočnosti. Ak ste doteraz brzdili akékoľvek plány, toto je vaša chvíľa konať namiesto toho, aby ste sa zdržiavali. Rok 2023 je pre vás príležitosťou nájsť svoju lásku, takže je vhodný pre tých, ktorí sa usilujú o dlhodobý vzťah. Mohli by ste sa stretnúť s určitým množstvom klebiet a stresu zo strany vášho okolia, sústreďte sa preto na zachovanie chladnej hlavy. Tlak na vás doľahne len vtedy, ak to dovolíte.

Koza (roky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Kozy)
Tri harmónie značia budovanie silných väzieb so správnymi ľuďmi, ktorí vás podporia vo vašom úsilí. Vo všeobecnosti to značí pokojný rok. Vaše umelecké schopnosti sa zvýšia. Vynikajúci rok pre spisovateľov, dizajnérov, textárov, umelcov, kuchárov a akúkoľvek inú tvorivú prácu a podnikanie. Budete vytvárať inovatívne diela. Nevýhodou je, že to ide ruka v ruke s excentrickosťou a osamelosťou, ak nevyužívate správne svoje umelecké schopnosti. V spoločnosti sa budete tešiť obľube. Okamžitá sláva zo dňa na deň je možná, najmä ak ste sa narodili v roku Kozy. Ľudia vám veria a veria tomu, čo robíte. Budete mať dar reči, keď budete hovoriť, ľudia vás budú počúvať. V pracovnom procese vás čaká postupný kariérny rast. Máte schopnosť vyvolať v ľuďoch pocit istoty a budú vám dôverovať. Vaše postavenie, dôveryhodnosť a reputácia sa budú zlepšovať. Môžete sa stať vplyvným činiteľom vo svojom odbore. Študenti prejdú úspešne na skúškach. Máte schopnosť riešiť problémy, uhladiť ťažké udalosti a zmeniť negatívne na pozitívne. Dobrý rok na vyriešenie všetkých vašich minulých problémov. Môžete sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na iných. Budete musieť prevziať zodpovednosť za udalosti, ktoré neboli spôsobené vami. V podstate sa stanete obetným baránkom. Nerozčuľujte sa, len sa tomu postavte čelom a pracujte na sebe. Svoj dlh si budete môcť vymáhať niekedy v inom roku. Ľudia sa vám budú snažiť prekaziť vaše plány, pretože vám budú závidieť úspech. A v tomto konaní nebudú hrať fér. Za chrbtom vás budú ohovárať. Prestaňte sa kvôli nim trápiť a venujte sa svojej práci. Napredujete, a to býva často tŕňom v oku tých druhých. A ako sa hovorí – aj zlá reklama je reklama. Správajte sa opatrne, čo sa týka zdravia a choďte radšej na preventívne lekárske vyšetrenie. V prípade, že podľahnete klamlivým emóciám, pocitu stratenosti a životnej bezcieľnosti, jednoducho tomu nedávajte pozornosť. Skutočnosť je úplne iná. Vďaka všetkým pozitívnym hviezdam môžete skutočne nájsť odpovede na svoje otázky.

Opica (roky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Opice)
V tomto roku máte jednu z top hviezd bohatstva. Môžete zvýšiť svoj príjem, majetok a vplyv. Mali by ste načerpať vedomosti a stať sa vplyvným v určitej zručnosti alebo odvetví, získať vedúce postavenie. Ak sa zapojíte do kľúčových projektov a stanete sa nenahraditeľným, budete môcť dosiahnuť vysoký plat. Je možné, že budete riešiť kúpu a/alebo sťahovanie do nového domu a/alebo rekonštrukciu domu. Prídu aj dobré ponuky nehnuteľností, preto by ste mohli uvažovať o takomto investovaní. Financie vnímajte pozorne, budete mať sklon míňať ich na materiálne veci, dokonca aj na veci, ktoré nepotrebujete. Keďže ste už v nákupnej horúčke, čo tak kúpiť si akcie stabilných firiem, podielové fondy a ak máte peniaze navyše, potom by ste si mohli kúpiť aj tú nehnuteľnosť. V priebehu tohto všetkého si dajte pauzu! Vychutnajte si trochu kávy, nasávajte slnko a vôňu kvetov. Spotrebovaním príliš veľa svojej energie sa môžete cítiť skleslo a akoby mimo. Vaša celková energia čchi sa vyčerpáva. Nahromadíte si ju opäť primeranou aktivitou, ktorá vás baví – robte jogu, tai-či, dlhé prechádzky, meditácie. Vyhýbajte sa poskytovaniu pôžičiek. Mohli by vás podviesť pri kúpe bezcenných akcií spoločnosti alebo by ste mohli investovať do programu bez rastu. Je to pravdepodobnejšie, ak ste sa narodili v hodine Opice. Ak ste sa narodili v mesiaci Opice, sledujte všetky svoje finančné pracovné transakcie. Môžete v práci prísť o peniaze. Ak ste Opica z roku, mohli by vás okradnúť (nie doslova!) vaši priatelia, obchodní partneri – mohli by ste urobiť nesprávne obchodné rozhodnutia na základe rád iných, čo by viedlo k peňažným stratám.

Kohút (roky 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Kohúta)
Tento rok nie je pre ľudí narodených v znamení Kohúta najlepší. Ak však ochotne podstúpite horskú dráhu a užijete si ju, vyjdete z nej ako víťaz. Bude to rok mnohých zmien. Môžete očakávať veľké zmeny vo svojom spoločenskom kruhu, medzi priateľmi a v širšej rodine, ako sú napríklad vaši starí rodičia. Narodení v mesiaci Kohúta sa pripravte na veľké kariérne zmeny. Ak nie ste spokojní so svojou súčasnou kariérnou situáciou, mohli by ste tento rok využiť na uskutočnenie svojich zmien. Narodení v deň Kohúta zmenia situáciu v osobnom vzťahu. Ak ste slobodní a vo vzťahu, môže dôjsť k uzavretiu manželstva. Ak ste uviazli v zlom manželstve a chcete z neho odísť, môžete tento rok využiť na podanie žiadosti o rozvod. Tí, ktorí nemajú momentálne v manželstve žiadne problémy, prejdite vzniknuté situácie mlčaním. Čítate dobre! Mlčte a všetko bude v poriadku. Potrebujete sa postarať o svoje zdravie. Navštívte lekára hneď pri prvých príznakoch, ako sa nebudete cítiť dobre. Narodení v hodine Kohúta zmenia svoje osobné sny a ciele. Zmena môže nastať u vašich podriadených/zamestnancov v rôznom slova zmysle. Aj problémy s deťmi riešte včas. Mohlo by dôjsť k drastickej zmene vo vašich investíciách. Dobrou správou je, že v tomto roku sa vaše veľké problémy rozpustia a stanú sa z nich už len malé problémy. Ľudia k vám budú súcitní a dobrosrdeční. Budete vedieť liečiť a riešiť svoje problémy. Ak ste dobre zainvestovali, môžete očakávať zvýšenie hodnoty vášho majetku. Ak máte nejaký výrobok, potom sa hodnota vášho výrobku zvyšuje. Ak ste investovali do podielových fondov alebo akcií, potom sa hodnota vašej investície zvyšuje. Je to veľká hviezda pre obchodníkov s nehnuteľnosťami alebo developerov. Pod vplyvom väčšej spotrebiteľskej hviezdy sa aj z najväčšieho lakomca stane rozhadzovač. Budete míňať na získavanie materiálnych vecí, dokonca aj takých, ktoré nepotrebujete. Teraz, keď ste už v nákupnej horúčke, čo tak kúpiť akcie blue chip (dôveryhodné, stabilné spoločnosti), podielové fondy, a ak máte peniaze navyše, potom by ste si mohli kúpiť aj nehnuteľnosť. Sledujte však svoje účty pozorne, aby ste sa na konci roka neocitli vo finančnej kríze. Pri dosahovaní akéhokoľvek cieľa budete čeliť mnohým výzvam. Musíte mať plán B aj plán C v prípade, že budete mať problémy s plánom A aj B. Mohli by vás ovplyvniť aj negatívne nastavení priatelia pri vašom rozhodovaní. Problémy sa môžu objaviť v súvislosti s opačným pohlavím. Máte sklon k nehodám počas šoférovania alebo cestovania. Ak teda máte v pláne cestovať, nezabudnite prijať aj správne bezpečnostné opatrenia, ako napr. uzatvorenie riadneho poistenia. Vaša kvalita práce by mohla byť ovplyvnená nedostatkom sústredenia. V roku 2023 nebude mať Kohút núdzu o neprajníkov, jednoducho si ich nevšímajte a sústreďte sa na seba.

Pes (roky 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Psa)
Energie tohto roka vám prinesú príležitosti pre upevnenie moci, autority a postavenia. Dokážete premeniť negatívny výsledok na pozitívny. Prehĺbi sa vaša schopnosť riešiť problémy, ľudia za vami prídu, aby ste im pomohli. Čím viac budete pomáhať druhým, tým lepšie pre vás. Budete mať správne zdroje a budete poznať správnych ľudí, ktorí vám pomôžu rásť v akejkoľvek oblasti vášho života. V tomto roku by ste si mali vybudovať kontakty na zlepšenie svojej kariéry alebo podnikania. Urobíte dobrý dojem všade, kde prídete. Predtým, ako investujete svoj čas, urobte si o ľuďoch určitý prieskum. Ukazuje sa príležitosť na dosiahnutie rýchlych ziskov, ale treba vždy myslieť aj na druhú stranu mince, aby neprišli aj rýchle straty. Ako to teda zvládnete? Vyhnite sa príliš dlhému zotrvaniu v hre. Musíte odísť hneď, ako dosiahnete svoju výhru. Ak to neurobíte, budete čeliť zbytočným zdržaniam a prekážkam. Plány môžu zlyhať kvôli váhaniu a pomalému napredovaniu. 

Silné, láskyplné a užitočné vzťahy vám pomôžu prežiť rok 2023 napriek určitým problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je to tiež skvelý rok pre vedcov a akademikov, najmä pre tých, ktorí sa snažia o nové objavy vo svojich oblastiach. Môžu sa objaviť neprajníci a ľudia, ktorí budú chcieť narušiť vaše ciele, ale nevšímajte si ich. Jednoducho sa sústreďte na svoje hodnoty a ciele a pokračujte ďalej.

Prasa (roky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Prasiatka)
V tomto roku tvorí Prasa trojitú harmóniu so Zajacom. To naznačuje budovanie silných spojení so správnymi ľuďmi, ktorí vás budú podporovať vo vašom úsilí. Vo všeobecnosti to naznačuje pokojný rok. Vo svojich prílišných snahách sa prejavia vaše sklony k agresivite, zastavte sa včas. Pri kontaktných športoch si musíte dávať pozor, pretože existuje možnosť zranenia. Ľahko sa môžete dostať do fyzických súbojov. Mohli by ste čeliť menším zdravotným problémom. Obozretnosť je na mieste nielen na cestách, ale aj doma. Stretnúť sa môžete s prírodnými katastrofami, ako sú napríklad lavíny, cyklóny, elektrické/požiarne nebezpečenstvo, zemetrasenia, záplavy a vírusové ochorenia. Mali by ste sa venovať obľúbenému športu alebo pravidelne cvičiť. V opačnom prípade sa môže prejaviť frustrácia a podráždenie. Pozor na krvácanie a podobné zdravotné problémy. Preventívna zdravotná prehliadka je to, čo môžete pre seba urobiť.

Potkan (roky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Potkana)
Zdvihnite poháre a pripravte sa na párty, pretože rok 2023 sľubuje fantastický rok pre všetky Potkany. Bude to radostné obdobie, takže sa nebojte dobrodružstva a zabávajte sa tak často, ako len môžete. V práci bude možnosť povýšenia, plodné investície a podniky môžu očakávať pekné zisky. Možné sú však hádky s ľuďmi vo vašom okolí. Takže si nezabúdajte zachovať otvorenú myseľ a vnímavosť k iným názorom a bude sa vám dariť.
V roku Zajaca je jednou z nepriaznivých interakcií s Potkanom „necivilizovaný“ trest. Je to trest, ktorý označuje utláčanie zo strany iných. Existuje mnoho spôsobov, ako sa s týmto problémom vyrovnať. Vyhnite sa chodeniu na rande naslepo. Vyhýbajte sa popíjaniu s cudzími ľuďmi a radšej si miešajte vlastné nápoje. Úplne najlepšie urobíte, ak sa vzdáte pitia alkoholu. Vyhýbajte sa prechádzkam v tmavých uličkách. Mimoriadne opatrne sa správajte pri kontakte s opačným pohlavím počas potkaních mesiacov a dní (december), Zajaca (marec), Kohúta (september) a Koňa (jún). Preventívne noste so sebou paprikový sprej a/alebo švajčiarsky nôž, prípadne paralyzér, alebo píšťalku pre prípad možného prepadnutia. Ak majú vaše deti túto hviezdu, dajte pozor na ich aktivity a ľudí, s ktorými sa stýkajú. Nechajte im do telefónu nainštalovať GPS sledovač. 

Hviezda cnosti šťastia prináša pozitívne požehnanie. Prináša možnosti bohatstva a posilňuje všetky ostatné hviezdy prinášajúce bohatstvo. Táto hviezda naznačuje, že nájdete alebo stretnete tých správnych ľudí. Mali by ste sa zúčastňovať na podujatiach, cestovať s ľuďmi, spájať sa s ľuďmi. Získate príležitosť zlepšiť svoj životný štýl. Veľa osláv a šťastných udalostí. V rodine nastanú šťastné udalosti a s tým spojené oslavy. Zlepšujú sa medziľudské vzťahy, ktoré nepriamo pomáhajú aj kariére. Váš faktor obľúbenosti je vysoký. Využite príležitosti na budovanie nových kontaktov. Máte v horoskope sprievodcu nebeského požehnania, ale musíte si dávať pozor na svoje negatívne myšlienky, pretože by sa mohli premeniť na skutočnosť. Je to zákon fyziky – čomu venujeme pozornosť, to si zhmotňujeme. Dostanete pomoc, aby ste dosiahli to, čo chcete. Do zamestnania môžete prijať správnych ľudí alebo stretnúť správneho obchodného partnera. Sú tu aj nepriaznivé hviezdy s menším vplyvom, keď je lepšie dať si pozor na jazyk, v závažných prípadoch by sa to mohlo zmeniť na právny problém. Budete čeliť zásahom zvonka do vašich medziľudských vzťahov, klebetám a ohováraniu. Zo skúseností už určite viete, že je lepšie vyhnúť sa ich počúvaniu a následnému konaniu na základe klebiet. Určite by tak došlo k zbytočným nezhodám. Môže sa objaviť emocionálna nestabilita. Vo vašich plánoch a projektoch dôjde k prekážkam. Opatrne v nových vzťahoch. Je tu náznak na škandalózne a netradičné milostné spojenia. Ak ste už vo vážnom vzťahu, s opačným pohlavím jednajte opatrne.

Byvol (roky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Byvola)
Využite svoje tvorivé schopnosti, aby ste zažiarili. Jasná hviezda na oblohe naznačuje tvorivosť, analytickú a inteligentnú osobu, ktorá sa môže presláviť využitím svojich vedomostí a talentu. Kľúčovým slovom je tu využitie, čo znamená aktivitu a odhodlanosť pri vašich aktivitách. Keďže názov označuje, že ide o jasnú a žiarivú hviezdu, môžete sa na ňu pozerať aj ako na hviezdu nádeje v temných časoch. Možno budete čeliť drobným problémom s ľuďmi, ktoré vám spôsobujú stres. Objaví sa nepríjemná situácia, keď ľudia budú chcieť, aby ste sa zapojili do ich banálnych záležitostí a pomohli im z nich von. Snažte sa vyhnúť takýmto nástrahám, čím viac sa budete angažovať, tým viac budete v strese. To môže viesť aj k emocionálnym problémom a depresiám. Tieto stavy sa môžu zhoršiť kvôli prítomnosti hviezdy osamelosti, ktorá naznačuje, že sa budete cítiť osamelo a nebudete sa mať s kým porozprávať. Je to emocionálne vyčerpávajúce. Ale vždy môžete využiť a aktivovať pozitívne hviezdy, ako je napríklad cnosť šťastia (v roku 2023 na severe 352,5 °– 7,5 °). Urobte si tiež plán, aby ste vyšli von a bavili sa, zamiešali sa medzi podobne zmýšľajúcich ľudí. Máte sklon k nehodám a zraneniam; môže ísť o obyčajné škrabnutie alebo aj operáciu. V tomto roku sa vyhýbajte dlhodobému používaniu severozápadnej miestnosti. Ak máte v horoskope aj Kohúta, potom zvýšte opatrnosť pri šoférovaní, obsluhe ťažkých strojov, manipulácii s ostrými predmetmi, v podstate pri narábaní so všetkými zbraňami a pri kontaktných športoch. Mohli by ste tiež čeliť strate majetku v súvislosti s rodinnými a domácimi záležitosťami. Musíte si dávať pozor na svoje slová. Buď nevedomky ublížite alebo urazíte iných ľudí. Mohli by ste stratiť blízkeho príbuzného alebo priateľa. Starší členovia vašej rodiny si zaslúžia vašu pozornosť, sledujte aj ich zdravotný stav. Pripravte na pomerne náročný rok. Niektorí ľudia by vás mohli ohovárať za chrbtom, ale nevšímajte si ich a pokračujte vo svojej práci. Aj keď sa cítite osamelo, nezabúdajte, že máte ľudí, ktorí vás majú radi, takže pobyt v ich blízkosti vám pomôže. Tento rok sa môže zdať ako ťažký boj, ale zvládnete to, je to vždy vo vašich rukách a nakoniec vás to posilní.

Tiger (roky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 a narodení v mesiaci, dni alebo hodine Tigra)
Získate príležitosti zarábať peniaze z viacerých zdrojov (aspoň z piatich). Vo vašom horoskope máte hviezdu slávy, úspechu a bohatstva. Objavia sa príležitosti na získanie vysokého spoločenského postavenia a podpory od ostatných. Čakajú vás nové projekty. Nová úloha môže byť náročná, ale vaše úsilie sa vyplatí. Vaše pracovné zaťaženie sa zvýši a tým aj váš stres. To by mohlo viesť k zabúdaniu. Zabudnete, kam ste si uložili dôležitý spis alebo svoje osobné veci, ako je peňaženka, mobil, telefón alebo kľúče. Mohli by ste čeliť právnym problémom a problémom s dokladmi, čo by mohlo viesť k nezhodám a strate majetku. Pred podpisom akýchkoľvek zmlúv alebo dokumentov si musíte prečítať aj všetky drobné písmená a najať si právnu pomoc. Urobte si preventívnu zdravotnú prehliadku, aby ste sa vyhli akútnym zdravotným problémom, ktoré by sa mohli stať závažnými. Vyhnite sa dlhodobému pobytu v miestnosti so žltou hviezdou č. 5 , ktorá je tento rok na severozápade a má súvis so zdravotnými problémami. Rok Zajaca je pre vás vhodný na cestovanie, pokiaľ sa budete primerane starať o svoju bezpečnosť.

Pre všetky znamenia platí: Bazi je nebeská energia (čchi), na zmiernenie jej nepriaznivých vplyvov vždy môžete využiť dlhodobý pobyt v priaznivých miestnostiach vášho bytu podľa feng šuej (zemské energie) a vybrať si dobré dátumy pre svoje ciele a aktivity (energia človeka). Podporíte tak to, čo si prajete v živote vylepšiť. Informáciu, ako sú rozdelené jednotlivé smery podľa zamerania kompasom vo vašich domoch a bytoch, nájdete aj v našom kalendári Silové miesta Slovenska alebo v diári a almanachu feng šuej. Rovnako si tam môžete vybrať priaznivý dátum pre svoju činnosť alebo, naopak, vyhnúť sa dátumu, ktorý je pre danú činnosť nepriaznivý. Vysvetlivky nájdete v úvodníku. Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte nás na Facebooku (Feng shui Institut Slovakia) alebo si objednajte osobný výklad.

Radka Fronková a tím Feng Šuej Inštitút
www.fsinstitut.sk

Tags: No tags

Comments are closed.