Rok 2022 bude o voľbe a rozhodnutí

Petra Nel Smolová je krásna, charizmatická a múdra žena s darom cenných vhľadov a uvedomení. Pôsobí ako karmická astrologička, konštelárka a terapeutka. Postupným poznávaním vesmírnych a pozemských zákonitostí dospela k pochopeniu univerzálnych zákonov príčin a následkov, prepojenosti jednotlivých častí života a jeho celistvosti. O tom sú aj jej prednášky, semináre a kurzy. Je autorkou dvoch kníh, v ktorých odhaľuje, ako uchopiť umenie tvoriť si vlastný osud a ako zužitkovať tajomstvá hviezd pre spokojný život. Žije pri Plzni, má dcéru a syna.

Po náročnom roku 2021, plnom veľkých skúšok, zmien a zovretia ľudstva pod nadvládou Saturna, množstvo vedomých ľudí vstupuje do roku 2022 s nádejou, že si vďaka záštite planéty šťastia Jupiter na chvíľu vydýchne. Ako to vidíš?

Pravdou je, že astrologický vládca Jupiter je planétou šťastia, hojnosti a vývoja. Na strane druhej prináša tiež zveličovanie a pocit nenaplnenosti. Umožňuje nám posunúť sa ďalej a v roku 2022 pozitívne uchopiť dostatok prichádzajúcich dobrých príležitostí. Otázkou je, či ich dokážeme integrovať a zužitkovať. Ak budeme len čakať, že ono sa to samo zmení pre naše dobro, tak zákonite príde sklamanie a ľudské nádeje sa nenaplnia. Jupiter je totiž aj symbol očakávaní a prianí. Preto musíme zostať triezvi a umiernení, lebo veľké očakávania často prinášajú sklamanie.

Buďme pripravení, že nám do života vstúpi šťastena – ak ju uvidíme a chopíme sa príležitostí. Vždy totiž záleží na tom, ako človek kvalitu šťastia a spokojnosti prežíva. Či je optimista, vidí to dobré a to si potom aj do života priťahuje, alebo je nespokojný, pretože je mu stále málo. me to vždy vo vlastných rukách.

Numerologická vibrácia šestkového roku 2022 s troma dvojkami evokuje obraz domova, rodinného krbu, šťastného partnerstva, lásky a krásy, intuície a súcitu… Ako budú hviezdy priať týmto aspektom?
Už teraz je veľmi dôležité postavenie Venuše symbolizujúcej lásku, vzťahy, rodinu, hodnoty a zabezpečenie, ktoré prejdú veľkou transformáciou. Venuša stojí v Kozorožcovi ako retrográdna od 5. novembra 2021 do 6. marca 2022. Také dlhé pôsobenie je veľmi významné pre premenu hodnôt v spoločnosti, ako aj v človeku. Téma lásky a vzťahov teda prejde zásadným prerodom.

K Venuši a číslu šesť patrí aj potešenie a radosť, čo súčasné opatrenia veľmi obmedzujú. Nemôžeme naplno robiť to, čo máme radi a čo nás teší. Ľuďom je vzatá radosť zo života. Zostali nám predovšetkým povinnosti. To nás povedie k inému prežívaniu a k novému vnútornému nastaveniu.

Venuša si taktiež prejde konjunkciu s Plutom, čo vynesie na povrch bolestivé emócie a potlačené zranenia. Teraz ich budeme môcť uzdraviť a urobiť zmeny. Keďže Venuša je spojená aj s Neptúnom, príde mnoho pocitov hlbokého odpustenia, zmierenia, požehnania a bezpodmienečnosti. Budú sa liečiť rodové línie a akékoľvek vzťahy. Prvotný a určujúci je vzťah k sebe, pretože podľa neho sa vzťahujeme k druhým. Naše medziľudské vzťahy nám signalizujú, aký máme vzťah sami k sebe.

Postavenie Venuše v Kozorožcovi je predzvesťou témy, ktorá nás čaká po celý rok. Je to o voľbe, čo chceme žiť, o uvedomení, čo si zhmotňujeme v živote, a o našej schopnosti hospodáriť.

Ktoré vesmírne udalosti (zatmenia, konštelácie, tranzity atď.) budú mať vplyv na zrod nového človeka?
Dôležitá je konjunkcia Jupitera a Neptúna v Rybách v marci až máji a novembri až decembri. Vtedy môže dôjsť k dôležitému zlomu skrz odpustenie, zmierenie, uvidenie a rozpustenie ilúzií, falošných očakávaní a klamstiev. Ide o zážitok vo vnútri človeka, ktorý je taký hlboký, že sa dotýka podstaty bytia a stvorenia. Môžu sa rozpustiť aj závislosti. Len pozor, aspekt pôsobí podľa úrovne vedomia človeka a tí, ktorí verili ilúzii, si odžijú hlboké sklamanie a rozčarovanie. Môže sa im pred očami rozpadnúť ich svet, aj keď do budúcnosti im to prinesie mnoho dobrého. Treba byť veľmi obozretným voči alkoholu, drogám a liekom, pretože všetko bude pôsobiť niekoľko násobne silnejšie.

Presne 1. mája môžeme uvidieť na nebi jasnú konjunkciu Venuše a Jupitera, ktorá je požehnaním pre lásku, vzťahy, šťastie a spokojnosť. Zároveň nás 16. mája čaká úplné zatmenie Mesiaca, keď bude pre nás zásadná sila vôle, odhodlanie a opustenie minulosti.

Super spln, keď je Luna najbližšie k Zemi, nastane 13. júla. Z nášho vnútra vynesie nevedomé emócie, ktoré intenzívne precítime. Môžu sa týkať vzťahu k nášmu rodu, rodičom či k tomu, čo sme zažili v detstve a bolo to také silné a bolestné, že sme to radšej zasunuli do podvedomia. Ideálne je to len prijať.

Čiastočné zatmenie Slnka nás čaká 25. októbra a prináša tému odvahy. Byť sám sebou a ísť si svojou vlastnou cestou. To sú zásadné konštelácie roka.

V decembri dôjde k vzácnemu úkazu, k zatmeniu Marsu Lunou. Koniec roka sa preto bude niesť v téme Marsu – mužského princípu, boja, ochrany, rozhodnutia, vôle, konania a ega. Luna symbolizuje ženu – matku – dieťa a emocionálne potreby. Symboliku zatmenia Marsu Lunou je možné vysvetliť niekoľkými spôsobmi: cit môže upokojiť rozbúrený hnev či osobná sila je vedená cez srdce; alebo mužský princíp stojí za ženou v podpore či ženský princíp mu nedá priestor. Na konci roka uvidíme, ako rozhodnutie dopadlo. Rok 2022 bude skutočne bohatý.

Zmení sa náš postoj k zdraviu, podpore imunity a liečenia s dopadom na starostlivosť o seba a iných?
To sa zmení zásadným spôsobom, pričom všetky naše hodnoty sa už menia. Prijmeme väčší podiel zodpovednosti za vlastné zdravie a viac sa budeme o seba starať. Nášmu telu budeme načúvať viac a budeme hľadať prírodné lieky.

Čo hovoria hviezdy o ďalšom priebehu súčasnej svetovej informačnej, epidemiologickej a biologickej vojny?
Vzhľadom na to, že sme podľa tarotu v roku Blázna, čo je symbol 22, máme dve možnosti. Prvá je, že sa pod tiažou obmedzení zrútime, pretože stále pribúdajúce požiadavky na nás budeme chcieť naplniť. Tu je dôležité zdôrazniť, že ak nepovieme DOSŤ!, bude pokračovať stále väčšie a väčšie obmedzovanie.

Druhá možnosť je, že prekročíme svoj strach, vlastné obmedzenia a zhodíme zo seba všetko, čo nám bráni byť vo svojej sile. Vlani sme si prežili všetko, čo sme potrebovali, aby sme uvideli úplný obraz seba, druhých i spoločnosti, v ktorej žijeme. Rok 2022 je o tom, čo s tým urobíme.

Nachádzame sa v prestupovom roku do inej úrovne vedomia. Kľúčové otázky sú: Aké je naše človečenstvo? Žijeme lásku alebo strach? V roku 2022 sa ukáže, či je kolektívne vedomie natoľko silné, aby sme dokázali prejsť do novej úrovne vedomia, ktorá začne rokom 2023. Takže rok 2022 je najmä o voľbe a rozhodnutí, zmeny v roku 2023 prídu podľa toho. Všetko značí, že ide o proces zmeny nastavenia celého ľudstva, ktoré práve prebieha a vyvrcholí v roku 2025.

Neptún ukončuje 164-ročnú púť, keď prejde celým astrologickým zverokruhom. V tomto období nám zviditeľňuje naše závislosti, otroctvo, ilúzie a lži, ktorým podliehame. Zhora sme vedení k tomu, aby sme v sebe prebudili božské schopnosti – milosrdenstvo, odpustenie a bezpodmienečnú lásku.

Aké budú podľa vesmírneho jazyka kľúčové aspekty roka 2022?
Celý rok by som názorne rozložila na dve časti – podľa postavenia Čiernej Luny, čiže pôsobenia karmy – univerzálneho zákona príčiny a následku.

Prvá časť roka: 1. január až 15. apríl, Čierna Luna v Blížencoch – vyrovnávame karmu v informáciách: pravda – lož, zneužívanie a prekrucovanie informácií. Učí nás to, ako podliehame informačnému priemyslu, ako komunikujeme, ako dokážeme vyhľadávať a triediť informácie, či sme schopní povedať svoj názor. Sme vedení k tomu, aby sme sa dostali k svojej múdrosti a dôverovali si. Aby sme pochopili silu každej našej myšlienky a to, že kam zameriavame svoju pozornosť, to sa zhmotňuje. A aby sme si osvojili umenie pracovať so svojou pozornosťou, predstavivosťou a energiou myšlienok či dokázali zastaviť zahltenú myseľ, keď nás ovláda a dostáva do strachu a paniky.

Je to náročný čas plný klamu a lží, stávame sa viac a viac citliví k nerovnováhe v informáciách. Ľahko sa dostávame do pocitu márnosti a beznádeje. V januári až marci sa má naplniť „pohár karmy“ klamstiev, manipulácie, ilúzií a zneužití slova, aby mohlo dôjsť k strhnutiu závoja a dostala sa na povrch pravda a sila. Jupiter začne v priebehu marca pôsobiť a napomáhať priaznivému obratu, ktorý vyvrcholí v apríli.

Druhá časť roka: 15. apríla až 8. januára 2023, Čierna Luna v Rakovi – vyrovnávanie karmy u detí, matiek, rodiny, rodových línií, pocitu bezpečia a istoty, aby sme im dali správnu a harmonickú dôležitosť. Vnímam, že by sa mal zásadne zmeniť postoj k ženám a materstvu. Treba im priznať viac ocenenia, uznania a poďakovania. Čierna Luna vytvára aspekty s generačnými planétami, čo symbolizuje ovplyvnenie celosvetového diania s dosahom na udalosti v ďalekej budúcnosti.

V máji až decembri – Urán v konjunkcii so vzostupným uzlom podporuje zmenu, rozhodnutie, prejavenie a prielom. Máme k dispozícii naše schopnosti a všetky možnosti, tak sa žiada len mať odvahu a urobiť krok do neznáma.

Tak ako sa cez mocenské princípy objavuje snaha o udržanie človeka v moci, rovnako aj v jednotlivcoch sa v októbri až decembri prejaví naše negatívne JA. Prekonáme ho tým, že viac zaktivujeme a precítime silné pôsobenie viery, božej vôle – lásky, ktoré pomáha nastoleniu správnej cesty jednotlivca i ľudstva.

Bude čas a priestor na nové zie a zámery aj v oblasti práce, podnikania či bývania?
Tento rok je o voľbe, preto budeme podporovaní uskutočňovať kroky vpred, pričom je dôležitá umiernenosť a triezvosť. Nič nepreháňať ani nepodceňovať. Nechcime toho veľa a ani málo. Ideálna je zlatá stredná cesta.

Buďme otvorení novým možnostiam, príde ich mnoho. Máme robiť všetko inak, novým spôsobom a s novým zámerom – odvážnym, úprimným a pravdivým. Na nebeskú podporu nových plánov, zmien a ich realizácie sa môžeme tešiť od mája do decembra.

Kolektívnu transformáciu hodnôt nasleduje hospodárska a finančná kríza. Ako sa má ďalej vyvíjať táto oblasť spoločnosti?
Áno, nastáva masívna hodnotová transformácia a prerod. Menia sa hodnoty ľudí – zisťujeme, že mnoho vecí nepotrebujeme. Urán, ktorý stojí v Býkovi už od 18. augusta 2018, ukazuje, že sa úplne zborí stará ekonomika, aby bola postavená nová na iných princípoch. Ekonomika neustáleho rastu končí, nastupuje udržateľný rozvoj a čaká nás návrat k lokálnemu hospodáreniu. Tento proces prebieha a je užitočné sa pripraviť na to, že niektoré suroviny nebudú vôbec dostupné alebo budú príliš drahé. Urán stojí v Býkovi až do 6. júla 2025 – dovtedy bude prebiehať transformácia hodnôt a hlboké ekonomické zmeny. Potom sa tento trend rozšíri na oblasť obchodovania, informatiky, cestovania a vzdelávania.

Veľkou témou súčasnosti je riešenie nášho vzťahu k planéte a prírode. Kedy dostane skutočná ekológia zelenú?
Presne tak. Je to spojené so zmenami ekonomického a hodnotového systému. O tom taktiež vypovedá symbolika Uránu v Býkovi. Býk reprezentuje Matku Zem, jej plodnosť, prírodné suroviny, a to všetko sa vyčerpáva. Ak nezmeníme postoj k prírode, vytvárame našim deťom a ďalším generáciám neľahké podmienky. Našťastie ony majú už iný vzťah k prírode a ekológii.

Aká je astrologická predpoveď smerovania vývoja ľudskej rasy na Zemi? Rozdelíme sa v nasledujúcich mesiacoch a rokoch podľa úrovne vedomia? 

Prechádzame cez sito, ktoré ukazuje, ako je človek nastavený a aká je jeho vyspelosť. Máme možnosť urobiť veľký pokrok, ktorý tvorí ďalšiu realitu planéty. Musela by som vysvetliť celé fungovanie vesmíru, galaxií, stvorenia a procesu vývoja vo všetkých realitách, čo v jednom rozhovore nie je možné. Poodhalím teda aspoň zopár informácií. Premena, ktorou prechádzame, sa nedeje len na Zemi. Vesmír je živý organizmus, ktorý sa nestále vyvíja a mení na všetkých úrovniach, v galaxiách a rôznych formách života. Prišiel čas významného oživenia novej časti stvorenia. Aby to nastalo, má prebehnúť zrodenie novej úrovne vedomia v človeku. Treba opustiť starú formu nastavenia života a zrodiť sa do novej. Podľa našej osobnej úrovne vedomia sme prepojení s energiami novo sa rodiaceho stvorenia. Podľa toho sa zapisuje, v akej realite budeme žiť. Práve sa tvoria nové svety i nové nastavenie vedomia človeka na Zemi, čo je pre myseľ ťažko uchopiteľný proces. Postačí nám teda mať hlbokú dôveru a vieru, že je nám pomáhané, že sme podporovaní a akékoľvek okolnosti, ktoré s stretávajú, slúžia k poznaniu božskej podstaty v nás. O všetko ostatné je postarané.

Tvoje astrologické vhľady zverejňuješ na webe. Dlhoročné skúsenosti si zasa zhmotnila do kníh – Alchymie tvoření života a Skryté životní cykly.
Na mojom webe sa venujem týždenným, mesačným a ročným horoskopom. Sú tam články, spirituálny vývoj, modlitby, meditácie, astroseriál a živé vysielania. V období, keď nie je možné kvôli veľkej cenzúre vysloviť pravdu verejne, mi to členský web umožňuje. Knižku Alchymie tvoření života som napísala pre klientov, ktorí v náročnom čase potrebovali podporu a nádej. Podľa ich spätných reakcií je liečivá. Druhá kniha je o prirodzených cykloch, ktorým podliehame. Ide o praktického sprievodcu s popisom slnečných znamení a vývoja spoločnosti z iného pohľadu.

Ako je podľa teba možné zužitkovať múdrosť hviezd pre spokojný život?
Kľúčové je poznanie, akým nástrojom tvoríme, a na to slúži astrológia. Keď poznám seba, moje dary, slabé miesta, karmu a učebné lekcie, môžem sa správať a žiť vedomejšie. Najprv si treba uvedomiť, kým som a aké nastavenie programov mám. Mnoho vecí je projektovaných a pokiaľ tieto projekcie neuvidíme, nemôžeme si tvoriť osud, ale, naopak, osud tvorí náš život.

Osud si vytvárame sebapoznaním a nakoniec zistíme, že nie sme svoj osud ani pocit, ani myšlienka, ani karma, ale že všetko prechádza skrz vedomie človeka a že je to tvorivá sila rôznych možností a nekonečnosti života. Potrebujeme sa zbaviť absolútneho stotožnenia sa s osobou, s egom. Keď začneme vnímať naše vedomie a chopíme sa tvorivej sily, premieňame a zhmotňujeme svoju realitu na základe sebapoznania zákonitostí stvorenia. Ide o to, prežiť si JA SOM a NIE SOM z tohto sveta. Keď navnímate v sebe väčšiu bytosť spojenú so stvorením, vystúpite z karmy, z osudu a stávate sa tvorcom svojho života, bez ega, chcenia a očakávaní. Plne prepojení s prítomnosťou a so žitím v láske.

Čitateľom Vitality s láskou prajem, nech si v každom okamihu života uvedomujú, že je o nich postarané a vždy je niekto v blízkosti, kto im podá pomocnú ruku. Stačí vyslať prosbu, modlitbu a dôverovať. Život je plný zázrakov.

Ďakujeme za inšpiratívny rozhovor.

Text: Silvia Marisi Monnot Shanti

www.StastnaRovnovaha.sk

Foto: www.AstrologiePetraNel.cz

 

Tags: No tags

Comments are closed.