Otec

Sen:

Som v cudzom meste s obomi dcérami. Majú asi 10 – 12 rokov. (Teraz sú už dospelé.) Niekam cestujeme mestskou dopravou. Ony si zo mňa trochu uťahujú. Celkovo som nejaká zmätená. Je zlé počasie, som slabo oblečená. Ani neviem, kam presne ideme. Nastúpili sme na autobus, o chvíľu sme vystúpili a rozhodli sa, že zvyšok cesty pôjdeme električkou. Vošli sme do električky. Našla som miesto na sedenie. Vedľa mňa sedí muž, myslím si, že môj muž. Zrazu sa predkloní, akoby mu prišlo zle. Vidím dieru po guľke a počujem zvuky. Chvíľu mi trvá, kým si uvedomím, že niekto strieľa, lebo dier pribúda. Vrhám sa na zem, volám otca. Volám ho otec, aj keď sa na môjho otca vôbec nepodobá. Ležíme na zemi v električke. Otec vyzerá, že je ranený a krváca. Počujem zvuk, ako keď z hrdla fľaše vyteká voda. Uvedomujem si, že to jemu vyteká krv z rany a možno zomiera. Volám 911, lebo neviem, aké číslo mám volať v cudzom meste. Dovolám sa, vysvetľujem a pýtam si číslo záchranky tu v Bruseli. Oni ma vôbec neberú vážne. Iba sa veselo so mnou rozprávajú. Číslo mi nedali. Električka zastala. Neviem, či mám vystúpiť. Vnútri nevidím dcéry ani muža. Nevidím ich ani vonku. Cez zatvárajúce sa dvere sa tlačím späť, električka je prázdna, chcem von. Šofér mi zastane. Ani vonku nie sú. Vbehnem do najbližšej reštaurácie, hľadám ich.

V sne sa objavuje cesta, zmätok, výsmech, deti, otec, smrť, autorita, volanie o pomoc, nerozhodnosť. Čo ukazuje sen snívajúcej žene? Vie, kde sa nachádza vo svojom živote? Je cesta, po ktorej kráča, pre ňu tá pravá? Nachádza sa na svojom mieste v živote? Vo vzťahoch? Miesto súvisí s prvou čakrou. Bezpečie, rodina, rod, zem. Z vlastností sú to agresivita, kreativita, sexualita, úcta, pokora. Prejavuje žena tieto vlastnosti vo svojom živote? Pri rozhovore s ňou vyjde najavo, že nevyjadruje hnev, hoci ho cíti. 

Ako ďalšie vyplávajú na povrch bloky, ktoré len nedávno riešila. Smútok a zahltenosť. Bola smútna z toho, že jej muž nezdieľal jej nadšenie pri objavovaní krásy v cudzom prostredí, ktorá ju ale nadchýnala. Krása, ktorej predchádza tvorenie, ženský princíp. 

Zahltenosť. Čoho je veľa? Sú to stavy, ktoré prežíval aj jej otec. Nie náhodou sa v sne objavuje vedľa nej. Je však zranený, vyzerá, že smrteľne. Čo to pre snívajúcu znamená? Že sa oslobodzuje od „kvalít“, ktoré prebrala od otca. Mohol byť smutný a zahltený otec autoritou pre svoju dcéru? Žena cíti zmätok. Z toho, že nevie, kam ide. Niekto cudzí – šofér, riadi jej život. Robí to, čo sa považuje za správne. Čo to je? Poslušnosť voči tomu, čo a ako treba robiť – Brusel a inštitúcie, ktoré stanovujú pravidlá pre členské štáty. Pre ňu to znamená obmedzenia v práci. 

Výsmech blízkych. Rodový vzorec z mužovej strany. Komunikácia jeho rodičov s ním a následne jeho so svojimi dcérami. Spochybňuje ženu, kontroluje, či sa o všetko postarala. Žena je z toho zmätená. Spĺňa prehnané nároky namiesto prijímania opory a podpory. Nerozhodnosť, hľadanie pomoci. To, čo nedostala od otca, mužské kvality, nenachádza ani u muža. V akom stave je jej vnútorný muž? Vie sa s ním spojiť, vie poskytnúť podporu sama sebe? A čo jej vnútorná žena? Je pre jej vnútorného muža dostatočnou inšpiráciou? Nekontroluje sa príliš pri vyjadrovaní kreativity?
Snívajúca načrela do svojich hĺbok. Postupne potrebuje v rôznych životných situáciách začať robiť také zmeny, aby stavy a pocity, ktorým v sne čelila, nezažívala v realite. 

Čo to znamená? Byť sama sebe autoritou, počúvať svoju intuíciu. Mať v rovnováhe mužský a ženský princíp. Byť rozhodná, stáť si za tým, čo tvorí, čo jej robí radosť. V práci aj vo vzťahoch. Vtedy bude stáť v živote na svojom mieste. Jedna z jej dcér jej to ukazuje. Je v štádiu rozhodovania sa medzi intuíciou a istotou. Podobne ako snívajúca žena. Ísť do zahraničia, kam ju ťahá srdce a vzťah, alebo vsadiť na istotu, v podobe dobre platenej práce? Čo vidí u svojej matky? Našej snívajúcej ženy? Má nasledovať to, čo ju naozaj teší a robí jej radosť. Nenechať sa spochybňovať autoritami, sebou ani blízkymi. V rozhovore tvrdí, že práca, ktorú robí, ju napĺňa a teší. Má si teda veriť a pokračovať v nej.
Smútok a radosť zo života. Žena sa cíti smutne z toho, že nepočúva svoju intuíciu. Snaží sa vyhovieť svojim blízkym a autoritám. Má radosť z práce, v ktorej pomáha druhým ľuďom. Ako sa rozhodne?

Rozhodnime sa pre radosť a buďme vďační snom aj situáciám, ktoré nám ukazujú, kde máme svoj nevyužitý potenciál.

Alena Hromčoková
www.zisen.sk

Tags: No tags

Comments are closed.