Ostruha na patě, zácpa, porucha štítné žlázy

Několik lidí se mě při přednáškách ptalo, zda a jak se dá autopatií zlepšit nebo odstranit ostruha na patě. Protože veškeré vědění o autopatii pochází z praxe, podíval jsem se do svých záznamů a našel jsem. A tento článek je o tom, že autopatie zlepšuje celkovou samoregulaci organizmu, která se může vypořádat i s takovou čistě fyzickou potíží. Ale jde vždy o léčení celku.

Jedním z mých případů je paní, která přišla nejen s velmi bolestivou ostruhou na patě, ale i s tím, že trpí celoživotní úpornou zácpou. Doporučil jsem jako techniku přípravy autopatického preparátu dech s varem (probublat svým dechem vodu v autopatické lahvičce a trochu ji tam povařit plynovým hořákem) a dělat to opakovaně jedenkrát týdně, začít s jednou minutou průtoku autopatickou lahvičkou (použije vodu z vlastní studny nebo filtr na odstranění chloru), a každý další týden přidat jednu minutu průtoku (2 litry). Odnesla si autopatickou lahvičku, hořák a návod, jak má preparát udělat doma v koupelně. Na kontrolu přišla za dva měsíce a řekla mi, že to dělala poněkud jinak, než jsem doporučil. Když se dostala na dvě minuty průtoku, viděla, že jí to pomáhá, a tak už dál množství vody nezvyšovala, ale opakovala preparát častěji, 5x týdně. Po čtrnácti dnech používání autopatie přešly celoživotní zácpy a už tři týdny nemá žádné potíže s patou. Fyzické se přizpůsobilo tomu jemnému – organizující vitální síle. A jak rychle! Velká změna v životě té dámy, protože pohoda střeva má vždy mnohočetný vliv na psychiku i celkové zdraví.

Jiným případem patní ostruhy byla paní, která mě navštívila hlavně kvůli poruše štítné žlázy, na níž brala substituční hormony. Měla také zvýšený krevní tlak a nedobrou psychiku, trpěla strachem a v noci často plakala, měla špatné spaní. Doporučil jsem tehdy (je to už deset let) autopatický preparát ze sliny (bez varu), prolít 2 litry AL, jednou týdně. Za dva měsíce mi řekla, že hned první noc po podání báječně a celou noc spala. Pak se jí vrátila energie. Připadalo jí zajímavé, že hned po podání autopatie vždy cítila až euforický příval energie, která ale postupem dní ubývala a znovu se obnovovala dalším podáním za týden. Nedávno byla u endokrinologa, a ten jí řekl, že se hodnoty štítné žlázy vrátily do normy (kde před tím nebývaly), dál bere umělý hormon v pilulkách. Upravil se jí zcela krevní tlak. Náladu má vynikající a vůbec už neplakala. Protože účinek dvoulitrové dávky vždy postupně od podání klesal, dohodli jsme se, že zvýší množství prolité vody na 3 l jednou týdně, aby tím prodloužila dobu účinku. Kontrola po půl roce od prvního setkání: Má stále mnoho energie. Štítná žláza a krevní tlak jsou v pořádku. Stala se s ní velká vnitřní změna. Má opět radost ze života, má i nové přátele, a léčí je autopatií poté, co absolvovala kurz. Kdysi v mládí psala básně, pak se v ní s postupujícími nemocemi zdroj inspirace uzavřel. A nyní ho má zas. „Jako bych se zbavila jakési skořápky“, říká. Lépe vnímá pocity jiných lidí a cítí větší empatii. Na patě měla ostruhu, zatvrdlou bouli, a to po mnoho let. Při první návštěvě se o ní, jako o něčem nepodstatném, vůbec nezmínila. Pokoušela se ji už kdysi léčit, ale marně. Lékařka řekla, že se jí nikdy nezbaví. Ale před třemi měsíci zmizela. Ptáte-li se, jaký postup bych zvolil právě ve vašem případě, přikláněl bych se spíš k autopatickému preparátu s uvařeným dechem – ovšem s využitím pravidel, která jsou popsána v mojí knížce Autopatická svépomoc a jaká se učíme na kurzech. Jde vždy o celostní léčbu.

Ale pozor! Může to změnit nejen vaši patu, ale i vás samotnou a hlavně váš pocit ze života.

Mgr. Jiří Čehovský
www.autopatie.cz
Tags: No tags

Comments are closed.