Muž vnímajúci pulz našej doby

 

Ladislav Pacák
Jsem zralý muž, který jen sám ví, odkud vyšel, čím prošel a kam a k čemu směřuje. Ono poznání bývá většinou nastartováno různými životními zkouškami. Ať to bylo dramatické ukončení slibně se vyvíjející sportovní kariéry těžkým úrazem, rozchodem od rodiny nebo úmrtím někoho z blízkých.

To vše člověka vede k zamyšlení o sobě samém na cestě životem. Vždy se objeví nové příležitosti, které ukáží směr a možnosti. Byla to úžasná cesta na paneskou Altaj s posvátnou horou Bělucha. Byli to i přátelé s jistými schopnostmi, nebo i knihy, tedy příběhy těch druhých. Namátkou uvedu ty, o kterých vím, že jimi byly: Hovory s Bohem, Pátá dohoda, Moc versus síla, Kvantové léčení a mnohé další. Také různá zaměstnání, od profesionálního sportovce, přes pedagoga a manažera úspěšné firmy, až po osobní setkání se svými velkými učiteli: ve sportovním světě se podíleli ikony LH – Vlasta Bubník, Vlado Dzurilla.

Na mém směřování realizovat a poznávat sebe sama to byli s určitostí: Masaru Emoto, MUDr. Pavel Nývlt, Jaroslav Dušek, Luisa Muratori, Alicia Hamm, MVDr. Josef Staněk, Kristián Beňo, MUDr. Karin Hollá a mnozí další, kteří mě ovlivnili, ale zároveň mi umožnili předávat u nich nabrané zkušenosti a podělit se o ně.
Tuto schopnost má každý a každý z nás je na různé úrovni schopen pomáhat druhému. Je však jen málo Avatarů, kteří mohou druhým pomoci s léčením, vždyť nakonec se musí každý vyléčit sám.
Používám jen to, co mám bezpečně vyzkoušeno sám na sobě a čemu věřím. Pomáhájí mi i tato motta:
Miřte slovem přesně. Neberte si nic osobně. Nevytvářejte si domněnky. Vždy dělejte vše jak nejlépe dovedete. Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.
Toltécké učení

Pán Pacák, vo svojej krajine ste známy ako človek, ktorý pomáha iným zbaviť sa psychických a najmä fyzických obmedzení. Dlhodobo pracujete s orgánovým skenerom K.O.S. a v rámci terapií používate metódy YUEN a RUŠ. Mohli by ste nám priblížiť základné princípy vašej terapeutickej praxe?

Děkuji za Vaši otázku, v odpovědi se pokusím přiblížit terapii v praxi. Především bych chtěl upozornit na to, že jsem absolvoval kurzy a výuku před mnoha lety a nejsem certifikovaným terapeutem RUŠ. Certifikát sice z roku 2010 mám, ale v mezičase jsem již žádný další potřebný kurz u pana Karla Nejedlého neabsolvoval. Hned však dodám, že si každý terapeut, na základě dalšího vzdělávání se v mnoha oblastech, vytvoří kompilát vlastních postupů. Ty se snaží neustále vylepšovat i díky zpětné vazbě od klientů.
Ve vlastní terapii dávám prostor klientům (někdy 3 až 4 hod), aby se mohli podělit o to, s čím za mnou přišli. Společně pak nacházíme to, co jim problém způsobuje a následně vyřešíme.

Pomáhám tím, že kladu cílené otázky a vše si zapisuji.
Dále používám jen citace klienta. Tím jej vedu k tomu, aby si sám svou otevřeností traumata objevil a pomohu mu, aby je přijal, rozpustil a byl schopen odpustit. Většinou řešíme všechny vztahy a traumata z dětství.

Jeden příklad.
Klientka asi 45 let prožívá trauma – nikdo mě nemá rád, co tady na tom světě vlastně dělám. Asi po hodině terapie jsme se dostali až k okamžiku, kdy v prenatálu, tedy u maminky v bříšku vnímá, jak se rodiče dohadují, jestli se má narodit nebo ne. Vibračně tuto energii dítě vyhodnotí a trauma je na světě a komplikuje i současnost.

Potvrzení správnosti postupu, lze ověřit kineziologicky. Každá buňka v těle ví, že jí pravda posiluje. Při pravdivém tvrzení, pevně předpažená ruka figuranta odolává tlaku na paži shora a nepovoluje (vždy tlačit stejnou silou). Naopak, při lživém tvrzení oslabuje (jsou i jiné techniky). Lze vyzkoušet ve dvojci, kdy figurantovi tvrdíme prokazatelnou nepravdu ( např. za bílého dne tvrzením, venku je noc, nebo úmyslnou záměnou jména klienta). Při pravdivém tvrzení ruka nepovolí. Jenom trochu cviku. Popsané funguje i u malých dětí..

Jednu věc používám, abych klienta lépe poznal. Požádám jej, aby mi nakreslil barevnou kompozici, kde je dům, strom, cesta, rybník, had a slunce. Určitě mnozí znáte a jste schopni zjistit, jak daný člověk mometálně vidí svět. Setkal jsem při terapii s mladým mužem, který namaloval obrázek jako malé ikony v PC, vše vedle sebe a ještě pouze černou pastelkou. A ihned víte, v jakém rozpoložení se dotyčný v dané chvíli nalézá. Toto zábavné malování používá také kamarádka, učitelka v MŠ, aby lépe poznala děti a jejich okolí.

Největší radost mi však dělá, když mi klient po nějakém čase zavolá a pochlubí se, že se mu daří, díky absolvované terapii, odstraňovat mnohé problémy sám.
Pracuji s ogánovým skenerem K.O.S. Využívám ho při práci s přípravky Lavylites a Alaganex, aby se mohli zájemci na základě reportů a konzultací zaměřit na konkrétní produkt.

Princip: každý orgán i buňka v lidském těle má svou přesnou vibraci. Tyto jsou v jemných elmg. impulsech měřitelné na biorezonančních skenerech. Přístroj K.O.S. v podrobných reportech pouka-zuje na možné příčiny nerovnováhy v těle.

Výhody: měření trvá velmi krátký čas, je neinvazivní a výsledky lze z reportů sdělit klientovi okamžitě, popř. poslat na mail adresu. Získané hodnoty mohou být podkladem pro navržení řešení dané nerovnováhy v našem organizmu. Určitě však nebudou suplovat lékaře.

Co měříme: pH těla, toxiny a těžké kovy, funkce gastro, kardiovaskulární, jater, slinivky, žlučníku, imunity i lymfatického systému, základní fyzický stav, alergeny, tuk v krvi. Dále např.kalcifikaci prostaty, nerovnováhu gynekologických hodnot, alergeny, hospodaření těla s vodou a mnoho dalších.

Proč tedy měřit: poukázáním na hodnoty v reportech se můžeme rozhodnout k pozitivním změnám ve svém životě. Díky reportům se každý rychle a velmi dobře orientuje v možnostech nápravy v konkrétních oblastech.

V kontexte vyššie uvedeného, aký je váš pohľad na to, čo sa deje v nás? Ničí nás viac strach z nového vírusu alebo vírus samotný?
Všechny existující strachy z nemoci, že přijdu o práci, z úmrtí blízkých, o zdraví své i svých dětí, nedostatku financí atd., bych zastřešil pod jediný archetyp a to je STRACH ZE SMRTI .
Pokusím se vysvětlit na realném příkladu, co se děje ve stresové situaci, kdy se měřitelně mění vaše imunita i jen tím, čemu věnujete pozornost. Ani nemusíte být v nějaké dramatické situaci. Jen si třeba přečtete nyní velmi častý článek o nemoci, která tu vždy byla přítomna.

Bez ohledu na to, ke kterému táboru přívrženců se přikloníte, jste vždy v opozici něčemu.
Na přístroji se ukáže okamžité snížení funkce imunitního systému. Následky tohoto stavu nemusím ani zdlouhavě rozepisovat. Jen podotknu, že většina z nás má nějaké slabé místo ve svém organizmu, ať to jsou poúrazové, pooperační stavy, zapouzdřené chronické nemoci nebo i dílčí momentální ataka všudepřítomných virů a bakterií. Pokud tedy zatěžujeme svůj imunitní systém i tím, jak negativně smýšlíme, pak se mohou projevit i dlouho utajené neduhy a začít se projevovat. To vše může být důsledkem komplikací při zvládání i jednoduchých viróz.

Samozřejmě nelze opomenout stav našeho druhého mozku, to je kvalita mikrobioty celého našeho střevního a zažívacího traktu (úžasný k řešení je VETOM).
V této oblasti si mnozí z nás nosí až několik kilogramů balastu i po desítky let, který zanáší klky tenkého střeva (rozložená plocha tkáně střeva je při délce 3 – 5m až 350 m2). Nefuguje proto dostatečné zpracování stravy, ani dodávání vitamínu do organizmu, protože se ona plocha pro předávání i zdravé výživy sníží natolik, že účinnost je velmi malá.

Tělo je podvyživeno přes vydatnou i zdravou stravu, není schopno ji zpracovat ani využít.
Je tedy evidentní, že covid je v rukou politiků a novinářů oním spouštěčem strachu. Sám o sobě by tuto lavinu nikdy nezpůsobil.
Navíc dnes už normální diskuze s jasnou argumentací neexistuje. Téměř nemáte ani prostor něco vyslovit. STRACH je to, co panuje téměř po celém světě a plní se tím mysle lidství a to může zapřičinit nerovnováhu i v přírodě a tedy i kataklizma (zemětřesení, cunami). 

Napadá mě zde jedno srovnání z knihy dr. Howkinse o úrovni vědomí lidstva v současnosti. Přestože dva mluví stejnou řečí, je to jako by jeden mluvil hebrejsky a druhý japonsky. Není to o inteligenci, vždyť i zdravý selský rozum bez většího vzdělání je schopen rozeznat svojí intuicí pravdu. PRAVDA se nakonec vždy obnaží a stojí v nahotě přímo před vámi.

Také se podívejte, kam se společnost dostala svojí úrovní výuky ve všech typech vzdělávání, jaké vyrobila neschopné politiky. Mnozí ke svým titulům došli nepoctivě a v realitě nejsou schopni čelit zásadním rozhodnutím a nést zodpovědnost.
Dnes silně ovládají onen strach a stále jej přiživují také média. Když si občas něco přečtu nestačím se divit. Novináři mají dnes zřejmě aprobaci lékaře, ekonoma, či politika a ví přesně, kdo co má dělat. Připadá mi, že právě oni na něčí zadání strach šíří vědomě. Zajímavou informaci s touto tématikou jsem zaregistroval teprve nedávno. Jde o množství informací, které nás denně obklopují a zahlcují a díky pozornosti, kterou jim věnujeme, nemáme na nic čas. Ve studii se říká, že řadový člověk počátkem 19. století měl za celý svůj život takové množství informací ze svého okolí, jaké se k nám dostávají dnes za jediný den. 

Čo teda robiť v spleti týchto dualitných informácií a dezinformácií, aby sme si udržali vnútornú stabilitu a dostali strach pod kontrolu? 
Můj návod na zbavení se strachu tedy je: více se soustředit sám na sebe, udržovat si pozitivní nadhled, obklopovat se stejně laděnými lidmi, zdravě se stravovat, hýbat se, budovat si stále imunitu a vzdělávat se a umět se s pokorou a citem rozhodovat ve svém životě tak, abych neubližoval sobě ani svému okolí.

Môžete sa s nami podeliť o konkrétny návod na odstránenie strachu prostredníctvom vyššie spomínanej metódy RUŠ?
Jde o meditaci, kterou aplikuji řadu let i sám na sobě. Spočívá v kouzle vizualizace. Máte zavřené oči a vytvoříte si před sebou obraz v rámu (jako život), je zastřený temnou barvou (znázorňuje všechny strachy ve vašem životě)- zkuste to prožít. Po nějaké chvíli tuto temně černou barvu shrnete jako krepový papír a zmačkáte do malé kuličky velikosti špendlíkové hlavičky a vytěsníte mimo obraz do dalekého vesmíru. Představte si úplně nový obraz, který celičký zaplnite krásnými barvami, květinami, zpívajícím ptactvem a hluboce prožijete to nové. Vždy se na tvářích těch, kteří toto malé kouzlo prožijí, rozprostře milý úsměv a vyzařují klid a mír.

V médiách sa objavuje množstvo konšpiračných teórií. Aký je váš pohľad na tieto väčšinou poplašné správy? 
K problematice konspiračních teorií, zastávám přísloví, že na každém šprochu, pravdy je trochu. Arogance lidstva a nepokora k přírodě je beze sporu veliká. Nejúrodnější půdu zastavěly továrny, dnes na pokraji krachu. Postřiky a umělými hnojivy likvidujeme její kvalitu. Ovoce a zelenina, které musí být sklizeno s předstihem, tedy nezralé, jezdí v kamionech po celé Evropě.

Jednotlivé státy nejsou soběstatečné v produkci vlastních potravin. V 60. letech, kdy platily normy pro kvalitu potravin, nemají zdaleka onu výživovou kvalitu. Kde jsme se to ocitli, když nám je prodáváno máslo, obsahující 75 % tuku, šunka obsahuje 60 % masa. Máme 6 druhů mléka, které má trvanlivost několik měsíců, 10 druhů jogurtů, z kterých se jen pár přibližuje chuti, již jsme znali z dětsví.
Obsah vitamínu C v našem ovoci se za poslední období snížil na 15%.
Taktéž manipulace s cenami energií, kdy jejich cenu zvyšují tzv. emisní nesmyslné povolenky obchodované na burze a to jen v EU. To vše ovlivňuje naši realitu. Dovolili jsme v této hře nadnárodnostním firmám, aby nás nejen klamaly, ale i ovládaly. Přitom, ve jménu našeho zdraví, nám svým počínáním o něj usilují. Toto jsou pro všechny viditelná reálná fakta. A největším paradoxem dnešní doby je, že se zkracuje délka života. Naše těla jsou dokonalá a měla by zvládnout prožití aktívního a vitálního života 120 až 150 let.

Co člověk vnímá hůře, pokud se nezajímá více do hloubky, je například ovlivňování počasí, viz kniha ,,Hazard s počasím“ a pohled amerického vědce Russela Branda.
A jak říká prof. P. Stanék, vždy když do naší civilizace přišla nějaká novinka v podobě technické revoluce, vždy se to podepsalo na člověku. Naše tělo je geniální, tak jak bylo stvořeno a určitě má velký problém se vyrovnat nejen s kosmickým slunečním zářením, ale i s energiemi, které vyzařují nové technologie. Mám na mysli elektřinu, rádio, TV, mobilní sítě 5G, které skutečně ovlivňují měřitelně naše jemnohmotná těla. Při měření na org. skeneru často nacházím jedince, kteří usínají u TV, či používají mobil jako budík v dosahu hlavy a jsou překvapeni, nakolik jejich počínání ovlivňuje jejich zdravotní stav. Bohužel v tomto ohledu je naše informovanost mizivá.

Více lze zhlédnout v ruském dokumentu ,,Voda“.
Zde mimo jiné ukazují na pokusech pana Emota s různým působením na vodu, která se zamrazila. Pokud na ni působil pozitivně vážnou hudbou nebo jí vyslal laskavá slova, krystaly vody se zformovaly do krásných pravidelných obrazců, připomínajících vločku sněhu. Pokud na stejnou vodu působili negativní energii, tedy ji nadávali, popřípadě jí vystavili tvrdé haevy metal hudbě, krystaly se zbortily. A malá příměra k zamyšlení, člověk je asi z 80% tvořen vodou. Nechávám bez dalších úvah.

Technologie nám v mnohém pomáhají, ale mohou i ubližovat.
Zde je zásadní problém, kdy společnosti tají negatívní účinky daných technologií, nebo přímo zkreslují účinky na zdraví člověka. Za zmínku stojí, že v době mého vojákování v r. 1974, nemohla být služba na radiolokátorech kvůli záření dlouhodobě ve službě, přesto se u mnoha z nich objevila neplodnost. Přitom spoustě novým technologiím jdeme sami dobrovolně naproti. Zaměstnanci jedné holandské společnosti si nechali pro zjednodušení svého života voperovat pod kůži ruky čip, který jim umožňuje vstup do areálu firmy a jen do sekcí, kam mají přístup a mohou je použít i při platbě atp.

Nové technológie nám prinášajú i nové možnosti. Pokiaľ viem, ste horlivým zástancom produktov maďarského vedca Tibora Jakabovicza. 
Samozřejmě, abych nebyl tendenční, musím uvést i svou osobní velice pozitivní zkušenost s úplně novými nanoinformačními technologiemi Lavylites, které svými frekvencemi napomáhají tělu, aby se napravovalo samo. Princip je jako u homeopatik, jen s tím rozdílem, že je v jednom flakonu až 3000 vibračních informací, aby si náš organizmus z tohoto švédského stolu vybral to, co v danou chvíli potřebuje. Tělo je dokonalé a má v sobě zakódované informace a ví dobře, jak má vypadat zdravé. 

Do akej miery môže byť ich účinok na naše telo transformačný?
Mám nespočet osobních referencí o pomoci s tímto produktem. Uvedu jednu, u které jsem byl osobně. Moje známá cca 65 let, v práci zakopla o kabel od PC a zlomila si ruku v lokti. Odvezl jsem ji do nemocnice, kde jí ruku zasádrovali a navrhli operaci, což odmítla. Po 16 dnech byla na kontrole popř. přesádrování, ale k autu, kde jsem na ní čekal, přišla k mému překvapení bez sádry. RTG ukázal dokonale srostlou kost. Po celou dobu používala sprej i přes sádru. Jediný, kdo nesouhlasil s odstraněním sádry, byla sestřička, která doktorovi oponovala, že každý takový úraz vyžaduje sádru, minimálně na 6 až 8 týdnů. Pan doktor údajně vyzkoušel všechny palpáčivé pohyby ruky a protože paní Alena neměla žádné bolesti a RTG byl čistý, propustil ji bez sádry. Podobný efekt lze doložit z jedné stomatologické ordinace i s RTG snímky po aplikaci v ústní dutině s přípravkem Lavyl 32. 
Mimořádným produktem, kterým už rok disponuji a zjištuji všechny jeho možnosti, je přístroj HEALY, který pracuje přes kvantové pole. Lze s ním mj. měřit i % vitalitu našich čaker. Na žádost pana dr. Staňka, jsem mu každý den měřil čakry na dálku. Bydlí na druhém konci Brna než já. Pro konfrontaci s přístrojem si sám měřil čakry na Oberonu a Healy obstálo, hodnoty se shodovaly. Musím dodat, že po celou dobu, kdy jsme tato měření prováděli, měl téměř stále, ve svých 82 letech, naměřené hodnoty všech čaker na 95 až 98%. Vždy, když se našla nějaká denní odchylka, např. na třetí čakře, potvrdil mi, že měl ten den problém s trávením.

Prečo tak málo počujeme o týchto produktoch napriek ich blahodarnému vplyvu na organizmus?
A opět paradox, tato moje tzv. zdravotní tvrzení, u kterých jsem byl a účastníky osobně znám, nikde nelze publikovat a mnoho takových produktů se musí schovávat v rámci EU pod pláštík výživové podpory nebo kosmetiky. Schvalování v ČR u SÚKLu by bylo nákladné, trvalo by dlouho a mimořádné produkty typu ENERGI, GW, WELLU, ZINZINO, LAVILITES, ALAGANEX, KANNAWAY, H2 EUROPE, PHYTO DYNAMIC, VETOM a další, by se ke klientům asi nikdy nedostaly.

Ktoré z nich by ste odporučili pri liečbe COVID-u v rôznych štádiách zasiahnutia organizmu?
Omezím se jen na to, co pomohlo mě. Netroufám si někomu radit, každý jsme individuální vesmír a neexistuje univerzální rada. Covid jsem zřejmě prodělal už před dvěma roky. Nebyl jsem víc jak 15 let u lékaře (mimo prohlídku na ŘP ve svých 65 letech), ale byl jsem nucen ulehnout na dva dny do postele. Hodně jsem pil čaje a čistou vodu a používal Lavylites, GW řasy, k tomu Zinzino (Omega3), B komlex a Vetom. Později po návštěvě u pana dr. Staňka přibyl i vitamín AD3, koloidní Au a koloidní Ag.

Keď sa pozrieme na túto pandémiu z duchovnejšej perspektívy, kde sú jej príčiny?
Zkusím se dotknout tématu svým pohledem. Každý člověk na této naší krásné Zemi je duchovní. Ve své inkarnaci prochází řadou úkolů. Jedinec by se by se měl stále zdokonalovat a rozvíjet ve svých schopnostech. Spoustu duší zůstává ještě neprobuzených, ale současná doba je úžasná pro vyuku všech bytostí. A to nejen pro individuální Duši, ale i tu kolektivní. Evoluci nelze zastavit a jak bude rychlá, záleží na každém jedinci. 

Nepochybuji o tom, že silné duchovní jádro v srdci Evropy se zakódovaným Slovanstvím ve své DNA, sehraje ještě nezastupitelnou úlohu na cestě ke stabilitě a dalšímu rozvoji nové civilizace.
Nyní se nacházíme ve stavu, který nejlépe popisují pánové Josef Staněk s Peterem Staňkem. Jde o úpadek lidstva. Dějiny se opakují, ale lidé se nepoučili. Naši předkové by asi neschvalovali současný poživačný život bez víry, pokory a pracovitosti. Zkouška se jménem covid nás nesjednotila, naopak vyvovala obrovský chaos. Máme pocit, že nelze najít optimální řešení, ale pak musí a přijít vyšší spravedlnost, která naší civilizaci do pokory určitě dostane. Tzv. politická elita je obrazem úpadku naší civilizace, zároveň je jeho produktem. Momentální duchovní úroveň lidství je velmi nízká.

Podle publikace dr. Davida R. Howkinse ,,Síla versus moc“ je na úrovni 205 bodů (nad 200 b. začíná lidstvo alespoň trochu pozitivně uvažovat a konat). Úroveň kristovství zanechaná v poli mysleformy lidství, jako otisk energie tohoto Avatara, je kalibrována na 1000 bodech. Proto nás stále ještě čeká mnoho práce na vzdělávání se k růstu duchovní úrovně …

Sám jsem prošel několika procesy, než se mi ukázal směr.
Zde se mi líbí jeden citát z Bible: Je jedno po které cestě kráčíš, vždyť všechny cesty vedou ke mě. Moc jsem nevnímal, když moje babička dělala kříž nad chlebem než jej rozkrojila. Nebo moje maminka, když se před každým jídlem v pomodlila a za jídlo poděkovala. Ale na chuti jakéhokoliv jídla od nich bylo vždy znát, že je pro nás dělají s láskou. Až moje časté úrazy ve sportu mi ukazovaly, už toho zanechej, přestaň to dělat. A opravdu až prasklá lebka a zlomená ruka mě nasměřovala k cestě pokory a vnímání světa v souvislostech. K tomu mi pomohl i samotný sport s jeho výcvikem periferního vidění. Začal jsem potkávat zajímavé lidi, kteří už na cestě byli delší dobu. Ti mi pomohli v tomto, pro mě dosud neznámém světě, se dílčím způsobem orientovat a nacházet postupně azimut svého zaměření. U některých z nich jsem viděl i jejich mimořádné schopnosti pomáhat lidem. Dnes to však vidím tak, že je potřeba ukázat každému možnosti, tedy tu cestu, jak si může pomoci sám.

Jestliže má situace řešení, není třeba si dělat starosti. Jestliže nemá situace řešení, jsou starosti zbytečné.
Dalajláma

Ďakujem za úžasný rozhovor.


Marcela Koffler

Tags: No tags

Comments are closed.