Moc osobných konštelácií

Prevratná doba transformácie a hlbokých zmien na úrovni jednotlivca, skupín, spoločnosti a ľudstva prináša človeku úplne nové situácie. Odkrývajú sa mu a zaťažujú ho rôzne osobné problémy a opakujúce sa situácie vo vzťahu k sebe, k iným a svetu.

Môžu sa týkať jednej alebo súčasne niekoľkých úrovní jeho života (detstva, rodiny, zázemia, domova, vzťahov, partnerstva, sebavedomia, bývania, zdravia, vitality, práce, poslania, koníčkov, financií, podnikania, vzdelávania, pracoviska, firmy, archetypov, ženských a mužských aspektov, a tak podobne). Je múdre a nevyhnutné pre ďalší život sa problémov a záťaží priebežne zbavovať a riešiť ich. Našťastie máme na to k dispozícii mocnú, veľmi efektívnu, rýchlu a overenú zážitkovú terapeutickú metódu osobného rozvoja s trvalým účinkom s názvom KONŠTELÁCIE. Okrem skupinovej práce umožňujú diskrétnu a citlivú prácu s jednotlivcom, presne šitú na jeho aktuálne potreby.

Konštelár v konšteláciách pracuje priamo s dušou, čiže podvedomím/nevedomím človeka, ktoré je síce skryté, no priam fatálne ho ovplyvňuje a pôsobí práve v kľúčových chvíľach a rozhodnutiach jeho života. Preto aj keď sa všemožne snaží napríklad o radostný pohľad na svet, o úspech, o zdravie či šťastné vzťahy, v jeho podvedomí uložené dôsledky zapletení, ťažkých osudov a tráum, ako aj vytesnené či potlačené emócie nastúpia na scénu a všemožne mu bránia pohnúť sa z miesta a bolestnej pozície.

Trpieť je v 21. storočí ešte dovolené, ale nie je už povinné.
Patrick Monnot

Ultra rýchla terapia

Podstatou pôsobenia systemických konštelácií je vystúpenie zo začarovaného kruhu, objavenie príčiny a precítenie oslobodzujúceho pocitu. Ide o ultra rýchlu psychoterapiu, pretože trvá približne 60 minút. Navyše človek získa množstvo nových užitočných vhľadov, cenných informácií, pocitov a vnemov o súvislostiach a dôsledkoch toho, čo nosí v sebe, čo k nemu patrí a čo doteraz nemal zvedomené.

Je dokázané, že pri výbere iných terapií a metód riešenia môže dosiahnutie podobného efektu trvať doslova dlhé roky úsilia a oveľa viac prostriedkov, ak sa vôbec výsledok a naplnenie zámeru dostavia.

Efektívna hra 

Konštelácia v priebehu zopár sekúnd či minút ukáže akoby röntgenový snímok problematickej oblasti života, ktorú si klient prišiel riešiť. Vytvorením priestorovo-časového obrazca zo zástupných symbolov danej situácie je dnes možné konštelácie stavať v skupinách ľudí, individuálne pre jednotlivcov, dokonca aj online. Metóda vďaka jej efektivite pomohla, presvetlila a odľahčila život miliónom ľudí na viacerých kontinentoch.

Obľúbená metóda 

Vďaka poctivej praxi a výskumu renomovaných terapeutov, filozofov, lektorov, sociológov, psychológov, koučov či šamanov bola zdokonalená a rozšírená na takmer všetky oblasti života. Preto je o ňu v súčasnosti na Slovensku veľký záujem a okrem jednotlivých osobných konštelácií je možné absolvovať aj výcviky, v priebehu ktorých sa človek stáva vedomejším, citlivejším a vnímavejším, zharmonizuje si život a súčasne sa pripraví na dráhu profesionálneho konštelačného sprievodcu.

Výhody osobnej konštelácie 

Osobná konštelácia pracuje individuálne so systémom klienta a jeho prvkami, ktoré reprezentujú zástupné symboly. Poskytuje mu absolútne súkromie, bezpečný priestor, čistotu vhľadov i zásahov do konštelácie bez vplyvu iných ľudí a okolností. Je vhodná pre tých, ktorí z viacerých dôvodov nie sú ochotní či pripravení otvoriť sa s ich osobnými príbehmi a súkromím skupine, ďalej pre tehotné a mamičky malých detí, ľudí s vysokou citlivosťou či oslabených v dôsledku ochorenia, starších ľudí a tínedžerov. Za dieťa stavia konšteláciu rodič, starý rodič či vychovávateľ.

Radostný záver 

Sila osobnej konštelácie spočíva v poskytnutí iného pohľadu na situáciu – z odstupu alebo nadhľadu, kde hlavnú rolu hrá klient v úlohe pozorovateľa. Rušivé a nepodstatné vplyvy sú eliminované, napätie a nejasnosti sa postupne uvoľnia. V priebehu terapie sa z hmly zablokovaných emócií, reakcií a neznámych faktov odhalí osobná pravda, ktorá oslobodzuje. Následne sa ukáže riešenie, ktoré človeku poskytne podstatne lepší životný pocit, s ktorým odchádza domov. Konštelácia teda končí zharmonizovaním východiskového stavu.

Typy osobných konštelácií:
· individuálne,
· figúrkové,
· papierové,
· stolové,
· kruhové,
· online,

· a ďalšie.

Ako to začalo?

Zakladateľom systemických konštelácií je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger, ktorý ich pôvodne vyvinul ako rodinnú terapeutickú metódu. Výhodou je, že nie je nutná prítomnosť rodiny či prvkov ďalších systémov, ktorých je klient súčasťou. Konštelár pracuje s jeho vnútornými obrazmi, i keď ďalšie postavy nechcú spolupracovať, delí ich veľká vzdialenosť alebo už nežijú. Veľa bolestí korení v rodine, kde človek rástol, ktorá utvárala jeho správanie a pohľad na seba a svet okolo. Tieto programy a zážitky automaticky vnáša do súčasného konania a vzťahov, až pokým to vďaka vedomej práci na sebe nezmení.

Zopár príbehov za mnohé 

Jozef ma vyhľadal, pretože jeho synovia s ním po rozvode úplne prestali komunikovať. V konštelácii sa ukázalo, že vytvorili koalíciu proti nemu s bývalou manželkou – ich matkou, ktorá ich manipulovala. Hneď na prvom sedení klient pochopil a navnímal, že pokiaľ bude so synmi hovoriť rečou jeho agresívneho otca, ich nezáujem o kontakt pretrvá.

Ružena bola v detstve zneužívaná, ale doterajšie rozhovory v poradniach jej nepomohli. Na sedenie prišla smutná, lebo trpela samotou a neschopnosťou dôverovať ľuďom. Situáciu sme na podvedomej úrovni vyliečili a ona začala žiariť a užívať si život.

Helenu trápilo, že jej mladší manžel – umelec sa od nej nechal finančne vydržiavať a živiť. Počas konštelácie sa ukázali možnosti, ako dať situáciu do energetickej rovnováhy.

Martin si nedokázal nájsť prácu, ktorá by ho napĺňala a zároveň slušne uživila. Dva dni po konštelácii objavil možnosť zamestnať sa v Nemecku, ktorej povedal áno a doteraz je tam spokojný.

Anne našli na maternici myóm o veľkosti 15 cm. Lekári jej odporučili radikálne odstránenie ženských orgánov, no ona si ešte priala dieťa. Po opakovaných konšteláciách sa veľkosť myómu zmenšila na 3 cm a ona si dokonca našla vysnívaného partnera a vhodného otca pre dieťa.

Dana sa po rozchode nedokázala odpojiť od bývalého partnera z Rakúska. Stále na neho musela myslieť, nedokázala normálne fungovať a veľmi tým trpela celé mesiace. Jej závislosť na ňom sme rozpustili hneď na prvom sedení a do života jej doslova v priebehu týždňa prišiel oveľa vhodnejší partner.

Peter mal vyhrotený vzťah s otcom. Pri konštelácii sme vyčistili zapletenie v rodine a on konečne prestal rodičov zachraňovať. Z nadhľadu uvidel úlohu obete u matky a úlohu tyrana u otca, zastavil ich finančné a emocionálne vydieranie a dnes stojí na vlastných nohách.

Katka si veľmi priala bábätko, no aj po 10-ročnom vzťahu s jej vysnívaným mužom sa jej nedarilo otehotnieť. Počas osobnej konštelácie sme objavili blok v ženskej rodovej línii, ktorý bránil počatiu.

S Evou sme sa venovali jej bolestnému a zraňujúcemu partnerskému vzťahu. Uzavreli sme ho, zahojili a ona súčasne odhalila svoj súvisiaci minulý život. Vzápätí prišlo veľké uvoľnenie a pochopenie, prečo sa jej dejú veci tak, ako sa dejú. Taktiež nadhľad, odpustenie, vnútorný pokoj a radostné nastavenie na ďalší vzťah – šťastný, harmonický a naplnený.

Viktória mala problém so šéfkou. Ako jediná zamestnankyňa s VŠ vzorne vykonávala všetky úlohy, no vždy od nej potrebovala extra pozornosť, či to urobila dobre. Konštelácia ukázala, že na šéfku prenášala pocity nedostatočnosti a odmietania zo strany matky z obdobia jej detstva. V priebehu niekoľkých minút sa v konštelácii rozpustili a klientka z odstupu uvidela, ako detinsky a ponižujúco konala. Tri dni po konštelácii jej šéfka zdvihla plat o tretinu.

Všechno je v naší moci. I to – vytrhnout se z osamělosti a být jasným a třpytícím se křemínkem ve velké vlně života.
František Hrubín

Osobnosť sprievodcu 

Ak je systém klienta príliš komplikovaný a dosiahnutie jeho zámeru je na viac krokov, prácu je treba rozdeliť na niekoľko sedení. Celý proces vedie certifikovaný a trénovaný konštelačný sprievodca, ktorý vyberá typ a pomôcky na mieru a ide len tak ďaleko, ako klient určí v zámere konštelácie.
Nielen pri skupinových, ale predovšetkým pri osobných konšteláciách sprievodca (konštelár – lektor – kouč – terapeut) pristupuje ku klientovi individuálne a ohľaduplne. Pracuje so systemickými zákonmi, ktoré vychádzajú z vyššieho božského (vesmírneho – univerzálneho) poriadku a s informáciami, ktoré sa ukážu v konštelačnom (morfogenetickom – posvätnom informačnom – akášickom) poli. Každá konštelácia je úplne jedinečná.

Konštelácie sú geniálna metóda na skvalitnenie života. Ak ju ešte nepoznáte, skúste ju aplikovať na vaše otázky a problémy alebo, ak ste pripravení, príďte sa ju naučiť.

Dokud nezvědomíme nevědomé, bude to řídit náš život a budeme to nazývat osudem.
C. G. Jung

Silvia MARISI MONNOT Shanti
www.StastnaRovnovaha.sk

Tags: No tags

Comments are closed.