Merkúr

Ako a (od)kedy sa v živote človeka prejavuje planéta Merkúr?

Merkúr je planéta, ktorá vo hviezdnej mape definuje našu časť, ktorá zodpovedá za učenie, získavanie a zdieľanie informácií, komunikáciu, vytváranie širších vzťahov. Tak ako Merkúr/Hermes v mýtoch odovzdával posolstvá medzi bohmi a ľuďmi, aj v našom živote sa stará o to, aby sme dobre rozumeli sebe samým, aby sme si rozumeli navzájom, aby sme dokázali rozumieť svetu okolo seba a životu. Viac nám o téme prezradila Svetlanka Oboňová.

Zobrazuje obdobie života približne od 7 do 14 rokov, čiže po tom, ako sa v nás dokončí vývoj Luny. Je to prirodzené plynutie života – s Lunou si dieťa buduje pocit fyzického a emocionálneho bezpečia, istoty, dôvery, teda domov (fyzický aj emocionálny), ktorý je jeho základňou. Z tejto základne po aktivácii Merkúra objavuje svet, získava informácie, vedomosti, počúva názory iných, učí sa vnímať svoje myšlienky a zdieľať ich so svojím okolím. V tomto životnom období sa už čiastočne odpútava od matky a rodiny, objavuje svet rovesníkov, učí sa vytvárať vzťahy s okolím, ochutnáva, s akými ľuďmi sa cíti dobre, s akými nie, začína vnímať hranice, ktoré sú mu okolím nastavované, a učí sa ich aj nastavovať okoliu. Je to obdobie najsilnejšej zvedavosti, túžby po poznaní, po zdieľaní.

Ak boli potreby Luny naplnené dostatočne, dieťa sa do svojej merkurickej fázy dostáva prirodzene v rámci vývoja a v súlade so svojou merkurickou „výbavou“, preto sa u detí merkurická energia prejavuje v rôznom veku. Deti, ktoré majú silný Merkúr, bývajú zvedavejšie, prejavujú túžbu po informáciách a zdieľaní aj skôr, ako v siedmich rokoch, hoci ich Luna ešte nebola dostatočne „nakŕmená“. Iné deti potrebujú viac vyživiť Lunu a merkurická energia sa u nich prejavuje postupne a rozvinie sa niekedy až okolo 9 – 10 rokov. Ako som zmienila v príspevku o Lune – ak sa dieťa necíti v bezpečí, či už fyzicky, alebo emocionálne, ak sa necíti dostatočne prijímané a milované, nie je schopné využívať dostatočnú kapacitu mozgu, a teda jeho Merkúr sa vyvíja pomalšie a ponúka mu len obmedzenú podporu v učení sa, komunikácii a prirodzenom tvorení vzťahov s okolím.

Aký vplyv na učenie a vyučovanie v škole má archetyp Merkúra?
Planéty v hviezdnej mape sú vždy prirodzenou podporou v našom živote, každá podľa toho, aký archetyp, aký aspekt nás zastupuje. Podľa postavenia v znameniach a dómoch nás každá podporuje svojím jedinečným spôsobom. Platí to aj v prípade Merkúra. Znamená to, že každý premýšľame, učíme sa, zdieľame a komunikujeme svojím jedinečným spôsobom, ktorý závisí od postavenia nášho natívneho Merkúra, jeho väzieb s ostatnými planétami v hviezdnej mape a ďalšími faktormi, ktoré nám môžu priniesť komplexnejšiu predstavu o našom učení. Ak rešpektujeme svoju jedinečnú cestu k učeniu, dovoľujeme si učiť sa spôsobom, ktorý je pre nás prirodzený, učíme sa rýchlo a ľahko všetko, čo potrebujeme. Ak však od seba vyžadujeme, aby sme sa učili spôsobom, ktorý pre nás nie je prirodzený, je pre nás náročnejšie informácie a vedomosti absorbovať, triediť, pamätať si ich alebo ich prakticky využívať.

Ak sa zameriame na učenie v rámci vzdelávacieho systému a vzdelávacích inštitúcií, je na mieste položiť si otázku, či ponúka dostatočný priestor pre rešpektovanie individuálnych merkurických schopností a potrieb.
Niektorým typom Merkúra systematické a štruktúrované učenie podľa osnov vyslovene vyhovuje, dobre v ňom prosperujú a vyvíjajú sa, ale to sa týka možno dvadsiatich percent detí. Niektoré merkurické typy sa dokážu takémuto systému prispôsobiť, hoci im neumožní rozvinúť plnú kapacitu Merkúra, a niektoré typy sú v štruktúrovanom vzdelávacom systéme úplne stratené a ich Merkúr jednoducho odmieta spolupracovať. Veľmi často stretávam ľudí, ktorých v škole označovali za „hlúpych a neschopných“. Žiaľ, často sa za takých považovali aj oni sami, len preto, že v rámci osnov a štruktúry vzdelávacieho procesu nemohli svoj Merkúr používať prirodzeným spôsobom. Mnohí z nich mali s učením „problémy“, ale napriek tomu boli v dospelosti veľmi úspešní, pretože sa naučili „načúvať“ potrebám svojho Merkúra a to, čo im v škole „nešlo“, sa doučili spôsobom, ktorý bol pre nich prirodzený.

Niekoľko rokov som sprevádzala dcérku ako jej asistentka v „bežnej“ škole a videla som, ako deti, ktoré sa nemohli učiť v súlade so svojimi merkurickými potrebami, často rezignovali a zmierili sa s nálepkou „slabších žiakov“, uzatvárali sa, strácali prirodzenú zvedavosť a túžbu po poznaní… Vtedy som si položila otázku, ako by sa asi vyvíjalo ich vzdelávanie, keby sa mohli učiť spôsobom, ktorý je pre ne prirodzený. Práve tam sa zrodila moja túžba zdieľať tieto informácie a skúsenosti, a tak vznikli aj webináre Astrologickej abecedy.

Aký význam by malo pre vzdelávanie detí učenie podľa ich postavenia Merkúru v ich kozmograme?
Predstav si, že každé dieťa sa môže učiť spôsobom, ktorý je pre ich Merkúr prirodzený. Je to podobné, ako keď otvoríš dvere a necháš poznanie vstupovať dovnútra, do svojej mysle a ona ho prirodzene prijíma, ukladá si ho do pamäti, triedi, dokáže ho používať vtedy, keď potrebuje. Ak sa dieťa musí učiť spôsobom, ktorý je mu neprirodzený, dvere ostávajú zatvorené alebo sa pootvoria len čiastočne. Veľmi často počúvam, že keď budem do dieťaťa dosť dlho hučať, tak sa niečo naňho nalepí. Ale chceme, aby sa niečo na dieťa „nalepilo“, alebo chceme, aby informácie prijalo, absorbovalo? Keď sa dieťa učí v súlade so svojím Merkúrom, dokáže informácie prijať, lebo rozumie jazyku, ktorým sú mu podávané. Keď niekomu podávaš informácie v jazyku, ktorému nerozumie, sotva môžeš očakávať, že ich bude schopné použiť – a neznamená to, že ten človek je hlúpy alebo neschopný, možno len stačí, keď mu ich podáš v jazyku, ktorému rozumie.

Merkúr je ten archetyp, ktorý nám v hviezdnej mape ukazuje, akým spôsobom, akou formou potrebujeme mať informácie podané, aby sme im rozumeli, aby sme ich dokázali prijať a vstrebať a, samozrejme, aby sme ich dokázali používať. Takže aký by malo význam, keby sa deti učili podľa postavenia Merkúru v ich kozmograme? Podľa mňa by sa im učilo ľahšie, učenie by ich bavilo a viac by sa naučili. A v neposlednom rade by to bola úľava pre rodičov a možno aj pre učiteľov, lebo často stačí pár drobných úprav v spôsobe, akým podávame informácie, aby sme dosiahli výraznú pozitívnu zmenu.

Ako by mohlo vyzerať vyučovanie s rešpektovaním prirodzeného postavenia Merkúra? Máš nejaké skúsenosti?
Keďže podobne ako ty mám už dieťa v domácom vzdelávaní, prirodzene ho učím v súlade s jeho Merkúrom. Takže skúsenosti mám aj osobné a viem, že aj ty toto poznanie využívaš, verím, že úspešne. Keď rešpektuješ spôsob, akým je pre dieťa prirodzené prijímať aj zdieľať informácie, predovšetkým uvoľňuješ tlak – na dieťa a aj na seba. Zároveň tým pre vás oboch otváraš priestor pre vzájomné porozumenie, spoluprácu a hľadanie ciest a spôsobov, ako by učenie pre vás oboch mohlo byť ľahšie a príjemnejšie.

Napríklad ja aj môj syn máme Merkúr v Panne, teda je to Merkúr silný a výkonný, má vynikajúcu pamäť, pojme veľké množstvo informácií, ale učí sa analýzou, teda presne naopak, ako sa učí v škole, kde sa používa metóda syntézy. To spôsobilo, že som sa v troch rokoch naučila sama čítať a písať tak, že som v rozprávkových knihách rozkladala slová na jednotlivé písmenká. Keby ma chcel niekto učiť najprv písmenká a potom ich dávať do slov, pre môj Merkúr by to bola ťažšia cesta. Zároveň tým, že som do školy nastúpila s osvojeným čítaním a písaním, bola som výrazne v predstihu, a tak som sa prirodzene učila v súlade so svojím Merkúrom počas celého študijného procesu, pretože som mala všetko naštudované z tých kníh, ktoré mi vyhovovali, často aj dva-tri roky predtým, než sa látka preberala v škole. Ale môj Merkúr sa dokázal školskému prostrediu prispôsobiť – Merkúr v Panne dokáže fungovať v systematickom vyučovaní, má dobrú pamäť a schopnosť prijať a memorovať veľké množstvo informácií.

Moja dcérka má Merkúr v Levovi, a teda jej myseľ funguje úplne inak ako moja. Učila som sa teda spoznávať jej prirodzenú cestu učenia a objavovali sme spôsoby, ako sa učiť príjemne a efektívne. Som pomerne lenivý človek, takže milujem, keď objavím spôsob, ako dosiahnuť dobrý výsledok s menšou námahou. ☺ Zistila som, že dcérka sa potrebuje učiť ako levíča – hravo, tak aby z toho mala radosť a vlastne najlepšie je, keď ani nevie, že sa učí… Najlepšie sa učí cez príbehy, ktoré môže hrať ako divadlo, alebo cez rôzne videá, v ktorých sú informácie podávané formou príbehov, vtedy si ich zapamätá „od slova do slova“ a viem, že im aj vnútorne rozumie. Pomáha, keď si tie príbehy vytvorí sama a keďže je umelecky veľmi nadaná, vytvára si rôzne komiksy, obrázkové knihy, cez ktoré sa učí. Napríklad na vybrané slová si vytvorila niekoľko ilustrovaných „príručiek“, vďaka čomu sa ich naučila používať, hoci ich nevie vymenovať naspamäť… Ale naspamäť ich nevymenujem ani ja, pretože nepovažujem za potrebné učiť sa to, keďže ich viem bezchybne používať v praxi.

Keďže stretávam mamičky, ktoré sa rozhodli aplikovať tento spôsob do vyučovacieho procesu detí, vidím, ako nádherne to funguje. Neznamená to, že zo všetkých detí sú zrazu univerzálni „jednotkári“, to ani nie je cieľom, ale učenie im ide ľahšie, viac ich baví a v rodine je oveľa väčšia pohoda, pretože sa uvoľňuje tlak a napätie z toho, ako dieťa prinútiť, aby sa učilo. Mám skúsenosť aj s učiteľkami, psychologičkami, špeciálnymi pedagogičkami, ktoré sa rozhodli obohatiť svoju prácu s deťmi aj o tento spôsob, a všetky hovoria o veľmi pozitívnych zmenách, pričom často stačili malé úpravy v prístupe k žiakovi. Ale bez ohľadu, či sme rodič, učiteľ, alebo sa snažíme spoznať a pochopiť vlastný Merkúr, keď sa nám to podarí, môže nám to výrazne uľahčiť život aj vzťahy s našimi blízkymi. Dobre integrovaný Merkúr je totiž veľmi silná podpora vo všetkých oblastiach života.

Čo znamená slovné spojenie integrovať Merkúr?
Pre mňa to znamená plne prijať a používať všetky jeho dary, urobiť z neho pomocníka, podporu na ceste k našej vlastnej múdrosti. Integrovať môžeme len to, čo dostatočne poznáme a rozpoznávame – každý Merkúr má svoje dary aj svoje výzvy, a keď viem, ako sa prejavuje práve ten môj, ako ovplyvňoval a ovplyvňuje moje konanie, moje vzťahy, kedy mi pomáha a podporuje ma, kedy ma ovláda, za akých okolností mi škodí a komplikuje život, môžem sa stať pánom svojho Merkúra, svojej mysle.

Neintegrované archetypy – planéty v horoskope – sú ako stádo koní, ktoré nás vezú, kam ony chcú, a dokážu nás poriadne odviezť z našej cesty, dokonca aj rozdupať celý náš život. Dobre integrované archetypy sú kone, ktoré osedláme alebo zapriahneme, dobre ich ovládame a používame ich na to, aby nás doviezli k cieľu, ktorý im určíme.

S dobre integrovaným Merkúrom poznáme spôsob, akým naša myseľ pracuje, vieme, ako ju používať tak, aby dobre slúžila nám aj svetu. Vieme, akým spôsobom pristupujeme k svetu, učíme sa ľahko a efektívne. Tým, že rozumieme sebe samým, chápeme aj to, že iní ľudia majú iný spôsob myslenia, chápeme rozdiely a rešpektujeme odlišnosti, snažíme sa o vzájomné pochopenie a komunikujeme s rešpektom a úctou.

Ako sa prejavuje integrovaný Merkúr v jednotlivých znameniach?
Tejto téme sme sa s Mirkou venovali v 9-hodinovom webinári na jej stránke www.predusuzeny.sk v sekcii Astrologická abeceda, takže to opíšem v skratke:
· Merkúr v Baranovi – odvážne a pohotové myslenie, rozhodnosť, priamosť v komunikácii,
· Merkúr v Býkovi – praktické a realistické myslenie, zdravý sedliacky rozum,
· Merkúr v Blížencoch – syntetické a rozlišujúce myslenie, zvedavosť, túžba po poznaní, ľahká komunikácia,
· Merkúr v Rakovi – citlivá a obrazná myseľ, schopnosť ponoriť sa hlboko do tém, ktoré nás zaujímajú, vedecký prístup, výborná pamäť,
· Merkúr v Levovi – sebavedomé myslenie, tvorivosť, presvedčivá a motivujúca komunikácia,
· Merkúr v Panne – analytické, realistické, praktické myslenie, výborná pamäť, sústredí sa na praktickú užitočnosť,
· Merkúr vo Váhach – komplexné a strategické myslenie, zameranie na vzťahy, diplomatická komunikácia,
· Merkúr v Škorpiónovi – inštinktívne a bystré myslenie, potrebuje skúmať do hĺbky, úprimná, vášnivá komunikácia,
· Merkúr v Strelcovi – úprimné a otvorené myslenie, optimistická komunikácia,
· Merkúr v Kozorožcovi – logické a triezve myslenie, vyvážený realizmus, presná a úsporná komunikácia,
· Merkúr vo Vodnárovi – originálne myslenie, zvedavosť, otvorenosť, vynaliezavosť,
· Merkúr v Rybách – intuitívne myslenie, predstavivosť, intuícia, obrazná komunikácia.

Ako sa prejavuje neintegrovaný Merkúr v znameniach?
· V Baranovi – konfliktný, vytvára predčasné úsudky, hlasno argumentuje, sebecký, presadzuje „svoju pravdu“.
· V Býkovi – ťažkopádny, dogmatický, tvrdohlavý, nedôveruje novým poznatkom.
· V Blížencoch – povrchný, vytvára predčasné a nepremyslené závery, nesústredený.
· V Rakovi – myslenie a názory ovplyvnené osobnými emóciami, nespoľahlivý, náladový (aká nálada, také rozhodnutie).
· V Levovi – samoľúby, odmieta kritiku, teatrálny, pasuje sa do úlohy „učiteľa“, aj keď nemá vedomosti.
· V Panne – kritický, neustále hľadá chyby, nespokojný, pre detaily stráca vedomie celku.
· Vo Váhach – nedôsledný, nespoľahlivý, uniká do nerealistických teórií, oportunistický, keď sa chce vyhnúť konfliktu.
· V Škorpiónovi – nedôverčivý, cynický, zraňujúci, nátlakový.
· V Strelcovi – arogantný, chce mať vždy pravdu, povrchný, patetický.
· V Kozorožcovi – obmedzený suchár, chladný, bez fantázie, pesimizmus, „normatívne“ myslenie.
· Vo Vodnárovi – premúdrený, rozptýlený, nerealistický, dotieravý „mudrlant“.
· V Rybách – nerealistické myslenie, nekritický, neúprimný, rád uniká do sveta fantázie, aby nemusel čeliť realite.

Svetlanka Oboňová, Mirka Gorgosz
www.predusuzeny.sk

Srdečne ďakujem za rozhovor.
Zuzana Mališová
www.radost.sk

Tags: No tags

Comments are closed.