Meditácia vipassana

Vipassana vytvára ideálny priestor na sebapoznanie. Ak potrebujete spomaliť a vyprázdniť hlavu, vipassana je skvelou možnosťou, ako dosiahnuť vnútorný pokoj a rovnováhu. Ide o ozdravujúce mentálne cvičenie, tisícročia overené a bezpečné. Pochádza z Indie a patrí medzi najstaršie účinné meditačné techniky sveta. Zvykli sme si na to, že keď si prajeme zdravé a odolné telo, pravidelne ho trénujeme. Analogicky – cesta k vyrovnanejšej a pokojnejšej mysli vedie cez meditáciu. 

Vipassana je proces esenciálnej meditácie. Znamená to meditovať, meditovať a meditovať, teda seba-pozorovať a pozorovať všetko, čo sa deje – všetky myšlienky, ktoré sa objavia a zmiznú v mysli, ako prebieha nádych a výdych, prežívanie pocitov v človeku, či vníma chlad alebo teplo, prietok vzduchu v nose a ústach, ako mu bije srdce… Taktiež hluk vo vnútri i vonku či cíti prietok vzduchu na rukách, nohách alebo tele, či má nejaké ďalšie vnemy a pocity. Ako to má s emóciami – pociťuje niečo? Smútok, plač, hnev, potešenie, únavu, vnútorný úsmev, smiech, radosť, spokojnosť…ťažkosť alebo ľahkosť bytia tela a dychu? Všetko je v poriadku, necháme tomu len voľný priechod a pozorujeme to, prípadne aj prichádzajúce súvislosti a dôsledky. Nie je to žiadne leňošenie, ale aktívna hlboká a zmysluplná činnosť.

Vipassana znamená vidieť veci také, aké                         v skutočnosti sú.

Práca v skupine 

Typický seminár vipassana trvá minimálne jeden týždeň. Prebieha v skupine v interiéri i vonku, v rôznych striedajúcich sa pozíciách – v sede, stoji, chôdzi, ľahu, počas bdelej prechádzky v prírode a podobne. Tieto pozície meditujúci strieda podľa pokynov lektora na základe programu. Kľúčové pre získanie darov vipassany je, že v priebehu celého seminára sa účastníci spolu vôbec nerozprávajú! Kedykoľvek počas seminára má každý účastník možnosť požiadať lektora o konzultáciu, na ktorej položí otázky alebo vyjadrí, čo potrebuje. Podľa uváženia lektora sa môže udiať aj krátke skupinové stretnutie

Integrálne ticho 

Ide o tzv. integrálne ticho. To znamená, že meditujúci nielen spolu nehovoria, ale sa na seba ani nepozrú – či do očí, či na časti tela. Taktiež v priebehu jedla sa nedívajú do iných tanierov. Napríklad v priebehu obeda sa každý sústredí len na svoj tanier, naberie jedlo lyžicou, vloží do pusy, pozoruje a ochutná, či je teplé, studené, mäkké, tvrdé, slané, sladké, suché, chutné, šťavnaté… potom zahryzne, prehltne, berie ďalší kúsok a pozoruje ďalej. Umožní to človeku precítiť príjemný zážitok, ako jedlo chutí, aké to je potešujúce, zmyselné, upokojujúce. 

Meditujúci sa žiadnym spôsobom nedotýkajú ďalších účastníkov, ani lektora. Nespievajú, netancujú, o nič sa nesnažia, len plynú v tichu. Všetkých spája spoločný zážitok bytia tu a teraz. Spoločná práca v skupine jednotlivcom umožní prehĺbenie kontaktu so sebou, ukotvenie sa v sebe a vo vedomej prítomnosti.

 

Pocit blaženosti 

Prvýkrát som sa stretol s meditáciou vipassana v roku 2010, keď ju v Čechách viedol slovenský lektor. Môj zážitok z nej bol obrovský. Pred tým som pracoval na sebe už 30 rokov a v priebehu niekoľkých dní prišla blaženosť. Tento stav som prežil ako veľmi intenzívny pocit trvajúci 20 hodín – počas dňa aj v noci až do ďalšieho dňa.

 

Ako sa to stalo? Štyri razy denne sme chodili von do prírody, kde sme boli plne sústredení len na dotyk chodidiel so zemou. Na druhý deň som pri tejto činnosti pocítil hlbokú radosť a na tretí deň som po prvý raz v živote začal prežívať pocit blaženosti. Dá sa to opísať a predstaviť ako vnútorná sprcha intenzívneho prežívania radosti – až som sa od toľkej radosti rozplakal. 

 

Odvtedy som sa zúčastnil seminára meditácie vipassana päťkrát s Jeffom Olivierom z Austrálie – bývalým budhistickým mníchom v Barme. 

 

Stav vyrovnanosti 

Zaujímavé bolo, že na začiatku blaženého stavu sa mi pred očami premietol môj doterajší život v obrazoch. S tým, že na všetko som mal pozitívny a prijímajúci pohľad, aj keď pochopiteľne niekoľko mojich zážitkov bolo pôvodne bolestných. Potom sa vizualizácia obrazov upokojila. Dával som dôraz na to, aby som k tomu nebol pripútaný

 

Pretože „cieľom“ meditácie nie je byť neustále v stave blaženosti, ale dostať sa do stavu vyrovnanosti. Takže dosiahnuť stabilný mentálny (psychický) stav, z budhistického pohľadu stav osvietenia. Prejavuje sa tak, že či dostaneme dobrú alebo zlú správu, nie sme tým rozrušení a náš vnútorný pokoj zostane stabilný. Výsledkom meditácie vipassana je ukotvenie vo svojom strede, kontinuálne žitie v stave vnútorného pokoja bez ohľadu na vonkajšie okolnosti.

 

Blaženosť som odvtedy prežíval viackrát, často s hlbokým dychom a v stave pokorného prijímania života vo všetkých jeho aspektoch. Postupne som sa cítil byť viac a viac súčasťou. Vnímal som v sebe milujúcu láskavosť a vyžaroval som bezpodmienečnú lásku k všetkým a všetkému. 

Spojenie so sebou 

Pociťovanie jednoty a splynutia s ostatnými ľuďmi, zvieratami, rastlinami, všetkými bytosťami  i „neživou“ prírodou. Veľmi jemné dotýkanie sa jadra života a všetkého stvorenia. ☺ V procese vipassany sa učíme a zvykáme si byť vedomými a prítomnými pre bežný život. 

Meditácia vipassana je súčasťou budhistického učenia. Moderný človek, zvyknutý na rýchly spôsob života a pretlak toku myšlienok, ju zo začiatku môže prežívať ako niečo veľmi neobvyklé. Pretože vystupuje zo svojho nastavenia stále premýšľať a vstupuje do inej úrovne vedomia. Ide o to, byť v spojení sám so sebou, a keď myseľ uteká, v pokoji sa vrátiť k sebe a pozorovať.

Kozmické zážitky 

Raz počas pobytu v ústraní nás lektor požiadal, aby sme pozorovali západ slnka. To bolo asi týždeň po začiatku seminára. Západ slnka nie je nič nové, to je bežný úkaz, že? Ale tentokrát som ho po siedmich dňoch intenzívnej meditácie vnímal ako hlboký šamanský zážitok na lúke v tráve na kolenách a uvedomil som si, že táto skúsenosť pôsobí na mňa až tak kozmicky, že som sa cítil byť spojený s celým vesmírom. 

Vipassana znamená vidieť veci také, aké v skutočnosti sú. Vipassana je jednoduchá a osvedčená, preto sa v jej pôvodnej podobe praktikuje vo svete dodnes. Nie je v rozpore so žiadnym vierovyznaním či náboženstvom. Platí sa len ubytovanie a strava, pričom v priebehu seminára účastníci darujú lektorovi odmenu za jeho vedenie. 

Počas seminára sa účastníci zrieknu krivého správania, sexuálneho života, požívania omamných látok a zabitia inej živej bytosti napríklad kvôli jedlu. Myseľ sa tak utíši a je potom schopná sebapozorovania. Práca na sebe pokračuje koncentráciou pozornosti na prirodzený a meniaci sa prúd dychu. Človek vníma prúdenie vzduchu cez nosné dierky. Vnímanie sa stále zostruje a na štvrtý deň meditácie je väčšinou myseľ už pokojná a sústredená. 

Praktikovanie vipassany 

Je to o pozorovaní fyzických pocitov v celom tele a o porozumení ich podstate. Meditujúci rozvíja vytrvalosť vlastnej mysle tým, že sa učí na pocity nereagovať, pretože pomocou koncentrácie pozornosti na pocity sa telo a myseľ hlboko prepoja. Vipassana vrcholí tým, že posledný deň seminára účastníci praktizujú meta meditáciu súcitnej lásky a dobrej vôle. Jej čistotu, ktorú v sebe počas seminára rozvinuli, zdieľajú so všetkými živými bytosťami sveta.

Prax vipassany:

· vedie k vyrovnanej mysli, 

· zvyšuje sebaovládanie, 

· znižuje úzkosť a napätie,

· rozpúšťa pocity hnevu a násilia, 

· rozvíja toleranciu a empatiu,

· prehlbuje vzťah k sebe,

· odstraňuje mentálne nečistoty, 

· buduje úprimnost voči sebe a 

· učí žiť život v pravde. 

 

Proces meditácie 

Vipassana je jednou z ciest transformácie prostredníctvom sebapozorovania. Na to, aby človek zožal plnohodnotnú úrodu vipassany, je potrebná súčasne práca na sebe. Pravidelná meditačná prax nám pomáha vybudovať si odstup od myšlienok, úsudkov a vnemov, ktoré sú zdrojom zbytočnej ľudskej nespokojnosti a utrpenia.

Meditujem s otvorenými očami, napríklad pozorujem zopár hodín denne kúsok drevenej podlahy. Vnútorný úsmev pri tom vo mne rastie a zrazu príde vlna energie, svetla a lásky. Aj tieto zážitky a skúsenosti zostávajú v ľuďoch navždy.

Preto sa môžu pridať a prejsť túto cestu spolu so mnou.

…….

PATRICK MONNOT (Francúzsko, ČR, SR) je certifikovaný lektor, konštelár, ekostaviteľ, vývojár a vynálezca. Semináre osobného rastu a duchovného rozvoja navštevuje od 18 rokov. Jeho učiteľmi boli Michel Petit, David Hykes, Matthieu Ricard a ďalší. Venuje sa Osho liečivým procesom a aktívnym meditáciám, vnútornej ceste k blaženosti, obnove lásky a úcty k zemi, rodinným a systemickým konšteláciám, joge smiechu, harmonickému spevu, čakrovému dýchaniu, kruhovým tancom univerzálneho mieru. Pochádza z Francúzska a pôsobí v SR, ČR a FR.

Patrick Michel Monnot

www.StastnaRovnovaha.sk

 
Tags: No tags

Comments are closed.