Matrix ako pomocník pri vzostupe

Michael Kralovič prináša odlišný pohľad na duchovný vývoj, život, matrix, než je bežne prezentované v mainstreame či v ezoterike. Je autentický a úprimný, s múdrosťou plnou ľudskosti a v dnešnej dobe s tak potrebným nadhľadom na duchovno ako také.

Nutnosť introspekcie k posunu vedomia
Matrix, v ktorom žijeme, vytvárame my. Môžeme sa hnevať na čokoľvek alebo kohokoľvek, ale ak sme tvorcovia, tak sa nám cezeň zrkadlí len to, čo máme v sebe a čo sme si vytvorili. No občas to, čo nám zrkadlí, vidieť nechceme. 

Matrix v podstate nie je dobrý alebo zlý, sme to my. Z môjho pohľadu je matrix kolektívne vedomie. Je to vlastne metafora – sme kvapkou v oceáne a zároveň tvoríme podobu toho oceánu. Naše kolektívne vedomie programuje prostredie, v ktorom žijeme, našu realitu. Ja verím niečomu, človek vedľa mňa zas verí niečomu inému a matrix vyhodnocuje to, čo je pre nás spoločné. Vytvára pravidlá pre spolužitie tu na zemi. Preto ak sa budeme baviť o matrixe, tak sa budeme baviť o univerzálnom poriadku pre všetkých. Máme tu osobný matrix, matrix pre určitú oblasť – mesto, kde som, pre štát, kontinent. Potom pre celú planétu, slnečnú sústavu, pre galaxiu atď. Naše bunky tiež majú vlastný matrix. Je to vlastne súhrn pravidiel, ktoré zrkadlia stav nášho vedomia, našich myšlienok, vízií, pohľadov na stvorenie (realitu). Sme vzájomne previazaní a vzájomne sa tvoríme.

Tým, že je všetko so všetkým prepojené, bunky v našom tele, my so svojím okolím, so zemou a s ľuďmi na nej, s vesmírom – môžeme povedať, že aj mimoplanetárna úroveň, teda dianie mimo našej planéty zem zasahuje do nášho matrixu?

Samozrejme, že do neho zasahujú určité vplyvy, ktoré nie sú od nás, už len v dôsledku hermetickej premisy – ako hore, tak dole, ako vo vnútri, tak vonku. A tak aj to, čo sa deje v iných úrovniach než tých pozemských, má dopad na našu hmotnú realitu a, naopak, čo tvoríme my, má dopad na to, čo je v iných realitách. Môžeme povedať, že sú iné vedomia, ktoré zasahujú do diania ľudstva, a potom ľudstvo zasahuje do diania v univerze.

Ako matrix funguje?

Matrix nám dáva určité odtlačky (vzorce, poriadok), ktoré ovplyvňujú naše správanie. Vníma nás aj ako jedinca, takže nám dáva odtlačky na základe našich inkarnácií. Širšia matrixová bublina nám zas prináša vzorec, kam sa narodíme. Odtlačia sa nám do života kvality rodu – to, ako žili, premýšľali, konali. Nehovorím len o výchove, ale aj o podvedomom energetickom pôsobení. Nasleduje opäť väčšia bublina, ktorá nám dáva odtlačky okolia, miesta, kde sme sa narodili a v detstve žili – napr. okres, mesto… Potom je národný odtlačok, ktorý nám tiež dáva určitú povahu.

Ďalej je tu celková ľudská bublina, ktorá má zásadný vplyv na podobu našej planéty a „hmotnú realitu“. A potom je ešte ďalšia bublina, ktorá nám dáva odtlačky našej duchovnej rodiny, s ktorou máme najväčšiu väzbu. Najväčšiu preto, lebo my máme väzbu takmer všade, keďže naša bytosť (vedomie) je naozaj rozprestretá po celom vesmíre. Matrix je skrátka súhrn pravidiel pre realitu, v ktorej sa nachádzame, a pre to, čo môžeme prežívať. Existuje tiež priestor alebo dimenzia bez matrixu, väčšinou zmieňovaná ako Zdrojová, kde existujeme len ako vedomie.

Energie sa posledné roky menia, sú silné, na čo reaguje aj matrix, lebo na to reagujú ľudia. Ako to čo najlepšie zvládať?

Najlepšie je byť sám v sebe, venovať sa sebarozvoju, uvedomovať si svoje myšlienky, emócie a pracovať s nimi. To bolo odjakživa základom duchovného vývoja – a vždy to aj bude. To je to jediné, čo je potrebné robiť: zušľachťovať sa. 

To, čo sa teraz deje – matrix, sa mení. Mení sa tým, že väčšina ľudí si toto všetko začína uvedomovať. Ľudstvo dlhú dobu žilo v tom, že je slabé a potrebuje niekoho silného, aby mu vládol a chránil ho. Matrix zrkadlil a stále zrkadlí tieto myšlienky. Preto sú tu ľudia, ktorí vládnu. Alebo to nemusia byť ani ľudia, môžu to byť energie, ktoré pôsobia na človeka nevedome.
Teraz sa ako ľudstvo vďaka kovidu a tlaku vojen, kríz, hladomoru vraciame do nášho vnútra. Začíname si uvedomovať, čo je pre nás dôležité, sťahujeme sa do osobnej izolácie, meníme staré vzorce matrixu.

V izolácii zistíme, že nás okolie väčšinou zrádza. Začneme okoliu nedôverovať, strácať priateľov. V izolácii máme priestor k sebavnímaniu. Sebavnímanie navyšuje vibráciu a vyššie vibrácie zmenia myšlienkové vzorce a programy v osobnom matrixe. Na to reaguje okolitý matrix a v podstate tlačí na odobranie už nefunkčných vecí, ktoré nie sú v súlade s naším osobným Matrixom. To znamená tlak na ukončenie starých nefunkčných vzťahov, práce a iných vecí. Je to také preskladanie osobnej reality, ktoré sa deje po celý život, neustále v menšej či väčšej miere podľa toho, ako na sebe makáme.

Keď sa takýto proces deje globálne, matrix na to proste musí reagovať a meniť sa. Prepísať algoritmus. Preto niektorí ľudia môžu pocítiť silné záchvevy. Môžu mať pocit, že sa realita rúca, čo sa v skutočnosti aj deje. Zásah do matrixu pocítia vo svojich životoch všetci. Mnoho ľudí teraz premýšľa o sebe samých, hoci o tom nikdy nemali v pláne premýšľať.

Po čase dôjde k tomu, že sa ľudia budú chcieť prepájať inak než v minulosti. S novým vedomím. Čiastočne sa to už deje. Prirovnám toto obdobie k húsenici, ktorá sa zakuklí, aby sa stala motýľom. Ľudstvo sa presunie pomaly do piateho stupňa vedomia. Ako to vnímam ja, môžem popísať tretí stupeň ako uvedomenie si svojej osobnosti, štvrtý uvedomenie si svojej duchovnosti, piaty uvedomenie si prepojenia nás všetkých. Mnoho ľudí už vedomie piateho stupňa má, ale je to stále v malom meradle. Povedzme v partnerstve, priateľstve. 

Napríklad ja so ženou Denisou (Denisa Celesta) sme v 5D vnímaní. Sme prepojení na všetkých úrovniach a vnímame sa telepaticky. Tvoríme jedno prepojené vedomie, ktoré pracuje na spoločných zámeroch atď. Energia takéhoto prepojenia je intenzívnejšia. Vidím výsledky a je to úžasné. Tu už sa nedajú hrať hry a pretvarovať sa. Vnímame sa bez masiek, ako jeden. Bude úžasné sledovať, až sa na zemi takéto prepojenia budú objavovať vo väčšom meradle. Budeme prepojení na iných úrovniach, v podstate myslieť ako jedno.

Vzostup je vo vnútri nás skrz prirodzený prúd života

Prepájanie sa v čistote je teda súčasťou duchovného vývoja človeka, tam smerujeme ako ľudstvo. Začať je však potrebné u seba. Pohovorme si o praktickej stránke tohto procesu. Stáva sa, že keď sa človek ponorí sám do seba, prídu strachy, odpor, odmietanie…

Keď sa človek izoluje, začne na určitý čas vonkajšiu realitu odmietať. Práve tu začína vnútorná práca, je dobré zostať v pokoji, spracovať si emócie a strachy. To je tá práca na sebe – že si to uvedomíme. Uvidíme strachy, ktoré máme, a nebudeme si to zazlievať. Jednoducho ich prepustíme, prijmeme v sebe a ono sa to energeticky prečistí a zharmonizuje. Najlepšie je uvedomiť si, že postoj odporu znižuje moje vibrácie a môže sa mi prestať v niektorých oblastiach dariť. Vonkajšia realita odráža celé ľudstvo, teda i nás samých. Pokiaľ ju odmietam, odmietam tým i seba. Kým ju odmietam, ona ma odmieta tiež.

Základom je teda prestať mať voči matrixu odpor.

Presne tak. Nemôžem útočiť na niečo, čo ma odráža, čo je mojím zrkadlom. Či sa mi to páči, alebo nie, som súčasťou ľudstva, a to ľudstvo ako celok je také, aké je. Môžem zmeniť seba a dúfať, že vďaka matrixu moju energiu nejako zaznamená čo najviac ľudí. Matrix zmeny jedincov neustále zaznamenáva a vysiela vlny nových informácií do nevedomého davu, ktorý len podvedome reaguje na zmenu energie. Takže ľudia môžu mať zrazu nutkanie k vnútornému rastu. Ak budú milióny ľudí túžiacich po zmene a duchovnom raste, tak matrix bude tlačiť na ľudí, aby duchovne rástli. Aby sa nezaujímali len o hmotu – proste to väčšine prepne.

Dnes je v móde rozdeľovať sa na duchovne založených a materialistov. Ako to vnímaš?

Duchovného človeka vnímam tak, že pracuje na stránkach svojej osobnosti, na introspekcii, zároveň sa stará o túto hmotnú realitu, prácu, vzťahy. Rozvíja svoje vnímanie, myšlienky, telo. Stará sa, aby všetko v jeho živote bolo v harmónii vrátane matérie. Je teda i materialistom. Pre matrix to má takto zmysel. Pretože ak duchovno budem projektovať len kdesi do seba alebo do iných dimenzií, tak to má minimálny zmysel, takmer žiadny. Duchovného človeka vnímam ako toho, kto má vyrovnanú osobnosť a v hlave to má urovnané. 

Duchovný je stred, harmónia, kde svoju vyššiu múdrosť projektujem do svojho fyzického tela skrz činnosti. Duchovnosť má mnoho podôb. Niekedy je zarytý materialista duchovnejší než ten, kto sa v dnešnej dobe za duchovného považuje. Duchovným nás robí každodenný život, pokiaľ sme v ňom bdelí. Preto sa aj zvykne hovoriť – zem, škola života.

Toto leto bolo dosť náročné, prišla obrovská očistná vlna, ktorá stále trvá. Očista neprebieha tak, že by zrazu zmizlo všetko zlé, temné, nekalé, ale práve naopak. Vtedy sa všetko vyplavuje na povrch, všetko je odhalené, nemôžeme nič skryť ani sami pred sebou. Lebo ak by sme aj chceli pred tým, čo máme v sebe, zatvárať oči, tak nám to bude zrkadliť okolie. 

Očista môže pre niekoho znamenať totálnu deštrukciu jeho reality, čo znamená, že mu to vezme úplne všetko, na čom ľpie. Pokým chce človek rásť, tak ho tam budú energie smerovať, pretože matrix podporuje duchovný rast. Pokiaľ si to človek zvolí, tak bude prekonávať osobné prekážky, svoje traumy, emócie – a to ho prinúti k vnútornému posunu. Stimul, aby spracoval nefunkčné vzorce. Ak to nespracuje, tak mu potom príde do života oná pomyselná facka. 

Takže matrix naozaj aj pomáha ľudstvu. Nie je to jednosečná zbraň namierená proti ľudstvu. Dá sa s tým naučiť pracovať. Čím silnejšiu budem mať vibráciu, tým väčší vplyv mám na matrix, aj na ten celkový. Pokiaľ bude niekto dostatočne energeticky na sebe pracovať a bude si navyšovať osobné frekvencie a zároveň ich aj zintenzívňovať, tak už nie je jedna bublinka, ale má silu povedzme desaťtisíc bubliniek. Už má dosť silnú manifestáciu v hmote, ale musí očakávať aj silne manifestované lekcie. Pokiaľ pôjde opäť proti matrixu, tak matrix na neho začne tlačiť skrz to, že mu dá silne manifestovanú lekciu. Je to naozaj pravda, lebo ak človek pracuje energeticky, tak karmu, príčinu a následok má takmer okamžite. Tam je to už fakt rýchle. Pri ľuďoch, ktorí sú zatiaľ iba v područí matrixu a nie sú si vedomí samých seba, tak karma trvá pomerne dlho, pretože majú dlhé vedenie a než im to dôjde, je potrebné toho času viac. Ich nehmotné telá sú takmer nefunkčné a nie sú vedomými tvorcami. Ale ten, kto pracuje s energiou vedome, tak to má naservírované rýchlejšie.

Keď je človek vo vyšších vibráciách, tak to asi lepšie zvláda. Je to všetko tréning.

Základom je vedieť sa zastaviť, nežiť drámu, keď sa nám niečo stane. Aj keď je človek napríklad chorý, tak to hneď nemusí byť koniec sveta. Je potrebné zastaviť sa a povedať si, že tieto emócie už nepotrebujem prežívať, pretože mi neprinášajú nič dobré, pôjdem sa niekde uvoľniť. Keď mi niekto zomrie, tak sa vyplačem a idem ďalej. Ale nesmiem na ničom ľpieť, pretože nás to v skutočnosti brzdí. A lipneme väčšinou na veciach, ktoré sa dajú v živote jednoducho stratiť. Napríklad na povrchných priateľoch. Keď chce človek duchovne rásť, tak mu to tých povrchných priateľov zoberie a pritiahne mu do života ľudí, ktorí sú na podobnej vibračnej úrovni, aby si tam zase zrkadlili svoje nespracované témy, a tak sa spoločne posúvali, vytvorili silné puto – a ich vedomie vzrastie na vyšší stupeň. Takže tak ako to ja mám s Denisou, tak sa môžu prepojiť aj priatelia. Budú prepojení telepaticky a budú spolu harmonizovať a tvoriť spoločné zámery, čo je vlastne tá prirodzená cesta k piatemu stupňu vedomia. 

V duchovnom vývoji žiadne skratky neexistujú, ani vo forme prečítaných múdrych kníh, ktorých ponúka New Age nesmierne mnoho. Píše sa v nich o tom, že sme jedno, že máme mať súcit, byť prepojení a tvoriť spoločné zámery. No k prepojeniu na piaty stupeň vedomia sa dá dôjsť len prirodzeným vývojom. Ide to len cez poctivú prácu na sebe, skrz vrodenú múdrosť, životné lekcie a aj introspekciu.

Opíš nám proces práce na sebe, introspekciu, keď si uvedomujeme svoje traumy a strachy…

Introspekcia je vlastne meditácia nad svojou osobnosťou. V meditácii pracujem napríklad s uplynulým dňom a analyzujem svoj prejav. Vyhodnocujem, aké správanie mi prospieva, aké ma potápa. Metód je mnoho. Hodnotím tiež svoj vzťah k ostatným ľuďom a k veciam. Pokiaľ toto človek praktikuje dlhšiu dobu, tak ho to zmení natoľko, že sa stane úplne niekým iným. V podstate sa dá hovoriť o vedomom prepise osobného matrixu. Postupne sa dá takto dôjsť k vyššiemu vnímaniu a k získaniu určitého nadhľadu na udalosti v živote.

Najlepšie pre začiatočníka je meditovať, uvoľniť svoje telo, myseľ a začať sa vnárať do seba. Nesmie cítiť žiadnu úzkosť, žiadnu emóciu, žiadny negatívny, ale ani pozitívny pocit, skôr takú vnútornú prázdnotu. Vtedy je človek naladený, v harmónii, v prázdne, nič ho neovplyvňuje a začnú sa riešiť nejaké veci. Napr. viem, že ma v živote niečo trápi, tak mi v tom stave začnú chodiť myšlienky, ako s tým pracovať. Väčšina ľudí si bude predstavovať, že sa uvoľní v meditácii a že potom tam k nemu príde jeho vyššie ja, bude si ho predstavovať ako bytosť, ktorá mu povie: „Čau, Michal! Tak čo? Chceš riešiť tú traumu? Tak to urob takto a takto!“ Ale tak to nie je. Je to väčšinou v jemných nuansách, čo znamená skrz našu uzemnenú a upokojenú myseľ. Tam nepríde návod, ako niečo vyriešiť, ale príde téma, ktorú je potrebné zmeniť alebo na ktorej je treba zapracovať. Je to práca ani nie v slovách, ale v energiách, v myšlienkach, je to také inakšie a hlbšie. Človek by riešil nejaké slová a návody, ale o tom to nie je. Duša hovorí skrz pocity a inšpiratívne myšlienky.

Výborný spôsob, ako človek dokáže vnímať prázdnou hlavou, je taká rutinná práca, napríklad vysávanie. ☺

To je presne ono, že človek vypne, je v prázdne, vykonáva nejaký automatický proces, ide na autopilota – dá sa to využiť. Niektorí napríklad meditujú chôdzou, chodia dokola, a tým sa vypnú a rozjímajú. Spôsobov je mnoho, ale vždy je to o uvoľnení sa na všetkých úrovniach. Na fyzickej, emočnej, pocitovej a myšlienkovej úrovni. Práca na tom je to duchovno. Pretože keď pracujem na týchto svojich stránkach, moja myseľ sa zmení, je ušľachtilejšia, vedomejšia, energia v tele prúdi lepšie. Naše energetické centrá sa postarajú o to, aby energia myšlienky bola správne zachytená do slov a aby tomu človek najmä správne porozumel. Je dôležité pracovať s celým telom. Celé si ho predýchať, môžeme si pri tom predstaviť, že si ho celé presvietime, stačí 15 minút a odídu všetky úzkosti a nepríjemné pocity. Čím častejšie to robíme, tým je to rýchlejšie a prirodzenejšie. Človek tak pracuje aj na energetickej stránke, lebo keď sa uvoľňuje, tak to nie je len o uvoľnení svalstva a pod. Keď dáva pozornosť jednotlivým častiam tela, napríklad ich postupne predýchava, tak s nimi táto energia pracuje. Tam, kam zameriava svoju pozornosť, tam prúdi energia, a tým zosilňuje tok ostatných energií v tele. Aj keď to nie je primárnym zámerom – tým, že tam dávam pozornosť, tak energia automaticky prúdi. Prečisťujú sa tak energetické kanály, človek získa často energetické talenty. Napríklad vnímanie energie. Takže toto jednoduché cvičenie ho vycibrí na všetkých úrovniach. Bude stabilnejší, bude vedieť energeticky pracovať a bude lepšie zvládať životné situácie. Nebude napr. taký emotívny. Je to len o tom sadnúť si a neočakávať.

Ľudia idú väčšinou do ezoteriky s tým, že tam naberú nejaké duchovné schopnosti. Ale to predsa nie je o schopnostiach. Schopnosti prídu, a pokiaľ sa na to netlačí, tak prídu dosť rýchlo. Do ezoteriky sa má človek pustiť predovšetkým kvôli sebapoznaniu. Schopnosti sa nám otvárajú prirodzene, ak vieme meditovať. Naše vyššie vedomie potom schopnosti zvedomuje. Schopnosti má totiž každý, len sa väčšinou v mladosti stihli potlačiť výchovou. Niektorí ich môžu mať zablokované i tým, ako premýšľajú, nejakými vnútornými blokmi. Pri častej praxi hlbokej meditácie môžu ľudia napríklad vidieť vízie alebo vnímať energie, škála schopností je obrovská. Niekto môže mať jasnosluchosť, niekto môže byť jasnovidný, niekto môže mať jasnomyslenie, jasnocit, jasnochuť, jasnočuch, naozaj to môže byť čokoľvek.

Ďakujem za rozhovor.

text: Katarína Maloma Mayerová

www.dotekhvezd.cz

Tags: No tags

Comments are closed.