Kto som?

1. Som: Som mama 5 detí
Milujem robiť s deťmi bežné práce doma a v záhrade. Piecť s nimi koláče či placky, sadiť s nimi v záhonoch či polievať úrodu. Starať sa s nimi o naše husi, zajace, ovce… zbierať vajíčka od sliepok. Vo svojej sile sa cítim, keď je dom plný nielen našich detí, ale aj „našich detí“ z Ukrajiny či našich kamarátov. Milujem pohľad na stôl, za ktorým papá kopec spokojných a zážitkami zafúľaných detí s červenými lícami.

2. Som: Som manželka vedomého muža
Nebolo by detí, nášho nádherného a harmonického Domova, keby som nestretla Jeho! Nebol by LifeReset, LifeStart ani Homereset, keby som nedostala podporu od Neho! Nebolo by Ženy vo mne, keby som nespoznala Jeho. Nebolo by Milenky, keby so si nevybrala Jeho. Nebolo by celistvosti, keby som pred oltárom nepovedala „áno“ Jemu. Nebolo by mojej vnútornej poézie, sily, lásky a múdrosti, keby nebol On mojou inšpiráciou, mojím učiteľom a sprievodcom. ĎAKUJEM.

3. Som: Som novinárka, blogerka
Milujem písať príspevky na moje sociálne siete Fb lifereset a Instargam lifereset_umatusov_vsade. Ide mi to ľahko a rýchlo. Tvorenie mi dobíja baterky a dáva veľký zmysel. Milujem písať knihy, v ktorých viem uchopiť jasnú víziu, v ktorých dokážem prakticky, prehľadne a zrozumiteľne posúvať svoje skúsenosti. Mám pre to pasiu!

4. Som: Som prírodná záhradníčka
Mám obrovskú vášeň pre pestovanie a vypestovanie si vlastných potravín. Milujem ruky čierne od hliny a ten pocit, keď mi cez tie ruky do zeme odchádza všetko napätie a prichádza uzemnenie, stabilita a pokoj. Milujem hrať sa s výsadbou, s jej kombináciami, aby boli prospešné pre človeka aj prírodu a zároveň som mala kontinuálnu zdravú a bohatú úrodu. Je to ako premyslené sudoku prepojené s intuíciou a kreativitou. Tu som doma!

5. Som: Som permakultúrna lektorka
Od Boha som dostala dar písma a dar slova. Viem ľuďom odovzdať informácie tak, aby ich pochopili a dokázali aplikovať v živote. Preto som vo svojom živle, keď pracujem so skupinou, keď vidím, ako zažívajú svoje „aha“ momenty. Keď môžem hovoriť o tom, ako tvoriť krásu v záhrade, ako vypestovať plné chute a ako si prakticky prírodnú záhradu vybudovať. Keď lektorujem, som ako ryba vo vode alebo ako motýľ v prírodnej záhrade.

6. Som: Líderka lesnej škôlky a vzdelávacieho centra pre deti LifeStart Budmerice
Našla som sa v riadení ľudí, v posúvaní ich potenciálu, v láskavých a rešpektujúcich vzťahoch nielen vo vzťahu k deťom, ale aj k dospelým. Naplnenie cítim vtedy, keď vidím, že v oboch organizáciách žije komunitný duch vzájomne si pomáhajúcich ľudí. Naplnenie cítim, keď vidím veľké i malé posuny detí. Naplnenie cítim, keď vidím, ako naše deti žijú detstvo na lúkach, v lese, v potoku i v korunách stromov. Keď vidím ich prirodzený rešpekt ku všetkým bytostiam, svojim učiteľom i spolužiakom a k vlastným vonkajším a vnútorným procesom. Vtedy si hovorím – dobrá práca!

7. Som: Som vášnivá turistka
Moje deti hovoria, že na prírode som závislá. Áno, keby som sa mala opäť narodiť, tak ako pastierka husí alebo ako hájnik. Chodila by som celé dni po lese a lúkach. Iba by som bola. No v tomto tele som vášnivá turistka, ktorá miluje hory, a túto potrebu si napĺňam vždy. Dokonca aj pár týždňov pred pôrodmi detí som stála na vrcholoch hôr. Milujem rieky, a preto s deťmi od ich prvého roka sedím v člne na splavoch, milujem pohyb v zimnej krajine, a preto s piatimi deťmi idem na bežky, rôzne ovešaná ich potrebami emočnými i fyzickými. Lebo to je pre mňa zdroj energie a zdroj mojej kreativity.

8. Som: Duša v procese sebapoznaní
Roky mám pravidelné sedenia s mojou koučkou Emou Krajčovičovou, ktorá ma sprevádza poznaním systémov mojej vnútornej rodiny, teda mojich subosobností. Ponor do seba samej mi priniesol niekedy náročné až bolestné objavy, ale po nich nastal v mojom živote a vo vzťahoch taký progres, že mám nekonečnú studnicu motivácie ponárať sa ďalej. Spoznávať, kto všetko som, a na základe toho sa vedome rozhodovať, konať a cítiť. To je pre mňa skutočný život so všetkými hĺbkami, farbami a pocitmi.

9. Som: Som večná študentka
Túto časť si aktuálne napĺňam štúdiom metodickej empatie s Yehudom Tagarom. Sú to roky štúdia homeopatie u Soni Koyšovej, nenásilnej komunikácie u Lauri Hassovej, etikoterapie u Vladimíra Červenáka, psychosomatiky u Marušky Heraleckej a u iných sprievodcov na mojej ceste životom. Vďaka každému sprievodcovi mám stále intímnejší vzťah sama so sebou. Zbavujem sa strachov a naplňujem dôverou. Zbavujem sa okov, balvanov a som stále slobodnejšia, autentickejšia a otvorenejšia pre život žitý plnými dúškami.

10. Som: Vizionár, ktorý to manifestuje svojím príkladom
Každý večer sa s deťmi modlíme: „Ďakujeme za dnešný deň. Dôverujeme, že všetko, čo sa nám deje, je pre nás správne a že to zvládneme. Zajtrajší deň budeme užitoční pre svet. Budeme rozvíjať naše talenty a lásku k sebe a svojim blízkym.“ Byť užitočný pre svet a môcť rozvíjať svoje talenty sú pre mňa mimoriadne dôležité hodnoty. Som priekopníčka, vizionárka a vďaka týmto hodnotám dokážem ľuďom priniesť nové obzory a pripomenúť hodnoty, lebo tie sú kompasom v priestore, ktorý nazývame ŽIVOT.

www.lifereset.sk

Tags: No tags

Comments are closed.