Homeopatia a realita

Každé povolanie ovplyvňuje pohľad a realitu toho, kto ho vykonáva. Kontakt so svetom prináša skúsenosť, ktorá je jedinečná. Tak to bolo aj so mnou. Keď som v roku 1991 začal študovať a používať homeopatiu bola to pre mňa spočiatku len nová metóda liečby. Ale čoskoro som sa stal svedkom javov, ktoré začali spochybňovať svetonázor, ktorý som získal na rôznych stupňoch škôl v priebehu života. Prenikal som hlbšie do tajomstiev homeopatie a jej neobyčajných súvislostí. Pri nekonečných diskusiách so skeptikmi mi začalo byť jasné, že homeopatia patrí do novej vízie sveta, ktorý sa práve formuje. Tento nový pohľad na svet zahŕňa aj veľa javov, ktoré boli doteraz ignorované, lebo nezapadajú do materialistického pohľadu na realitu. Okrem homeopatie sú to napríklad čínska tradičná medicína, telepatia, psychokinéza, jasnovidnosť, predvídanie budúcnosti, synchronicita, zážitky blízke smrti, lucidné sny, materializácia, inedia, levitácia, bilokácia, stigmy, plačúce madony, UFO…

Po tom, čo sa veda oddelila od náboženstva v 17. storočí, západná civilizácia prepadla materializmu. Stal sa samozrejmou súčasťou školských osnov a indoktrinácie od ranného detstva do tej miery, že už si väčšina ľudí ani nevie predstaviť inú alternatívu. Pretože veda prevzala úlohu náboženstva, obrat k hľadaniu duchovnosti musel prísť v jej rámci. Nastal objavom kvantovej fyziky v prvej polovici 20. storočia. Otcovia kvantovej fyziky Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Wolfgang Pauli nadšení hlbokým pohľadom do tajomstiev sveta si uvedomili, že ich vedie k spiritualite a poznaniu, že vedomie je prvotná realita a hmota je odvodená z vedomia.

Od konca 20. storočia sa schyľuje k novému dramatickému zlomu vo vede. Stále viac vedcov hovorí o prvotnosti vedomia, o tom, že hmota vzniká z informácie, o tom, že svet má holografický charakter, t. j. že v každom bode je celok, že všetko vo vesmíre je navzájom prepojené. Myslím vedcov a mysliteľov ako je David Bohm, Richard Conn Henry, F. D. Peat, Fred Alan Wolf, Roger Penrose, Carlo Rovelli, Rupert Sheldrake, Ervin Laszlo, Leonard Susskind, Leo Smolin, Marc Henry, Menas Kafatos, Neil Theise, Rudolph Tanzi, Bernardo Kastrup, Henry Stapp, Bernard Carr, Robert Lanza, Bob Berman, Michael Talbot, Markus Müller a ďalších.

Ako s týmto vývojom súvisí homeopatia? Nemecký lekár Dr. Samuel Hahnemann na konci 18. storočia definoval homeopatickú metódu liečby. Jej princíp však bol známy už od staroveku a často ho používal aj Paracelsus v 16. storočí. Homeopatia má alchymistické korene, podobne ako chémia, ale Hahnemann to nikdy nepriznal, pretože v čase, keď žil vládol duch klasicizmu a vedci sa snažili dištancovať od minulosti, chýbal im ešte nadhľad.

Alchýmiu rehabilitoval až švajčiarsky psychiater Carl Gustav Jung. Pre neho má alchýmia duálny charakter – chemickým procesom zodpovedá paralelná mystická zložka. Pre alchymistov práca v laboratóriu umožňovala spojiť sa s hlbšou podstatou ľudskej psychiky, ktorá je dostupná len sprostredkovane, pomocou symbolov, snov a synchronicity.

Homeopati sa bežne stretávajú so zvláštnymi prejavmi vo svojej praxi, ktoré sa nedajú vysvetliť konvenčným materialistickým chápaním sveta. Ale doteraz sme o tom nehovorili, pretože podobne ako alchymisti mali sme obavu z nepochopenia. Až teraz začína sa medzi homeopatmi otvorenejšie hovoriť o tabuizovaných témach. Myslím na javy, s ktorými sa stretávame najmä v troch oblastiach: pri liečbe, pri príprave liekov a pri zisťovaní vlastností homeopatických liekov. Už vyslovenie názvu homeopatického lieku môže spustiť liečivý proces. Holandská lekárka Yvonne Pernet mi povedala prípad dievčatka, ktoré malo ťažký ekzém po celom tele s preliačenými vyrážkami. Dievčatko bolo veľmi nepokojné a zdalo sa, že nemá štyri končatiny, ale raz toľko. Yvonne napadlo, že vyzerá ako chobotnica. Konkávne vyrážky zapadali do tohto obrazu. Pretože nevedela nájsť vhodnejší liek, povedala, že zoženie tento liek. V tom čase chobotnica ešte v ponuke dostupných homeopatík nebola. Preto s ľútosťou o mesiac neskôr telefonovala rodičom dievčatka, aby im oznámila zlú správu, že liek nezohnala, pretože ho ešte nikto nevyrobil. Ale ukázalo sa, že nie je to až taký veľký problém. Odo dňa, keď bolo dievčatko na homeopatickom vyšetrení, vyrážky sa začali strácať a o mesiac mala už čistú pokožku. Na Yvonne to veľmi zapôsobilo a tak mesiac skúšala u každého klienta postupovať rovnako – povedať len názov lieku. Ale už to takto nefungovalo. Zrejme tu hrá rolu aj niečo iné.

Iný kolega mal prípad ženy s intenzívnymi kŕčmi v dolných končatinách. Odporúčal jej homeopatikum Cuprum metallicum. Liek veľmi dobre zaúčinkoval. Kŕče ustúpili. Neskôr, keď žena mala pocit, že sa jej kŕč znova objavuje, pomyslela si na „ten liek, ktorý v minulosti dostala“ a kŕč okamžite zmizol. V tom čase si už ani nepamätala názov lieku. Táto situácia sa niekoľkokrát zopakovala.

Keď som bol raz v Holandsku na homeopatickom seminári, rozbolel ma zubný koreň, na ktorom sa objavil hnisavý váčok. Nemal som so sebou lieky. Predstavil som si teda, že si dávam pod jazyk homeopatikum Plantago (skoroceľ) v potencii 30 C. Do niekoľkých sekúnd bolesť ustúpila a už sa počas celého pobytu nevrátila.

Tajomstvom homeopatov je to, že v naliehavých situáciách je možné pripraviť liek aj tak, že sa napíše jeho názov na papier a na tento papier sa položí pohár s vodou, z ktorého chorý potom popíja. Takéto lieky voláme noetické. Spočiatku som tomu neveril, zmenil som však názor, keď v niekoľkých naliehavých situáciách, kedy klienti nemali doma homeopatický liek sa tento postup výborne osvedčil.

Ďalší variant informačnej prípravy homeopatika sú tzv. radionické prístroje. Je to malé elektronické zariadenie, do ktorého sa zadá číslo lieku a spustí sa elektrický obvod. Informácia o danom lieku sa nahrá na laktózové globulky alebo vodu. Používam tento postup len v prípade, že liek, ktorý chcem odporúčať ešte neexistuje v žiadnej homeopatickej lekárni. Samozrejme, ak je liek dostupný, použijem klasicky pripravené homeopatické lieky v homeopatických lekárňach zo základných zdrojov – minerálov, rastlín, živočíchov.

Príbeh očami najmladšieho

Rozprávam sa s mamou trojročného chlapčeka, ktorý má ťažký svrbivý bolestivý ekzém na veľkej ploche tela a veľa potravinových alergií. Ekzém sa objavil v troch mesiacoch, dva týždne po prvom očkovaní. Dostal všetky povinné očkovania. Začal byť veľmi nervózny a celkom sa mu pokazil spánok. Už 3 roky každú noc niekoľko hodín nespí. Mama musí sedieť pri jeho posteli a hladkať ho, aby sa upokojil. Strašne ho svrbí hlava, krk, ruky. Je netrpezlivý, kričí, vydobýja si svoje, a keď nie je po jeho, začne sa škrabať. Lipne na matke, chce jej sedieť na kolenách, túliť sa. Nechce nikam ísť, ani na prechádzku. Ale vie byť aj veselý, jaší sa s bratom. Vtedy je hlučný. Keď sa nahnevá, utečie preč. Miluje mlieko a mliečne výrobky, banány, paradajky. Ale má histamínovú intoleranciu. Miluje svoje obľúbené tričko, ktoré všade nosí so sebou. Keď je nervózny, dá si ho na tvár a k perám.

Keď mal tri mesiace, mama odišla od otca, lebo mali vo vzťahu vážnu krízu. Boli preč päť týždňov, ale bolo to peklo, tak sa vrátili.

Chlapček dostal postupne počas homeopatickej liečby štyri lieky. Každý z týchto liekov jeho stav kože a spánku trochu zlepšil, ale nevyliečil úplne. Až posledný, piaty spôsobil prevratnú zmenu. Predpísala som mu ho na základe príznakov mysle podľa metódy, ktorú nás na Slovensku naučili bratia Yogesh a Sunjay Sehgalovci z Indie. Raz nám povedali o indickom dieťati, ktoré sa správalo podobne ako tento chlapček. Išlo o liek Cuprum aceticum. Je to málo známy homeopatický liek, ale s týmto chlapčekom urobil zázrak. Pri kontrole mama povedala: „Je to neuveriteľné, ale on spí! Už šesť týždňov spí celú noc, neškriabe sa a nemusím už pri ňom v noci sedieť.“ Aj ekzém sa postupne zlepšoval. Už bol len na niekoľkých  miestach. Pri ďalšej kontrole bol aj ekzém preč. Spánok bol v úplnom poriadku. Jeho správanie sa veľmi zlepšilo, bol pokojný, hral sa sám, mohol chodiť do škôlky. Postupne mohol jesť stále viac a viac potravín.

Provingy robil už Hahnemann a jeho kolegovia. Hahnemann bol vďaka tomu prvým klinickým farmakológom, ktorý systematicky a veľmi precízne skúmal účinky liekov na ľudský organizmus. Tak vznikli opisy prvých homeopatických liekov, súbory príznakov, ktoré tieto lieky dokázali vyvolať u zdravých ľudí a ktoré teda dokázali vyliečiť u chorých. Keď prišiel klient s podobnými príznakmi, dostal daný liek a ten mu pomohol vyliečiť sa. V našej homeopatickej akadémii sme v priebehu rokov uskutočnili už viac ako 85 takýchto skúšok lieku. U niektorých z týchto homeopatík to bola vôbec prvá informácia celosvetovo. Veľkú popularitu si následne získal napríklad liek Stachys recta (čistec rovný), ktorý dokáže pôsobiť proti urieknutiu (zočine) a energetickému vampirizmu. Veľmi populárny je aj liek Lucky mud (rašelina a bahno z kúpeľov v Lúčkach), ktorý pôsobí liečivo pri rôznych ochoreniach ženských pohlavných orgánov alebo liek Sina therm, ktorý je vyrobený z liečivej vody z prameňa Sina v Trenčianskych Tepliciach a má veľký vzťah k ochoreniam pohybového systému.

Veľmi zaujímavé sú javy s ktorými sa stretávame pri provingoch. Akoby čas a priestor stratili platnosť. Niektorí skúšajúci majú príznaky typické pre daný skúšaný liek už niekoľko dní pred samotnou skúškou. Napríklad, keď sme robili skúšku lieku Rosa damascena (ruža) skúšajúci boli veľmi spaví a nedokázali sa sústrediť na samotný seminár, ktorý bol v Tatranskej Polianke. Jedna kolegyňa, ktorá šla autom z Košíc, musela sa vrátiť z Prešova naspäť, lebo zaspávala v aute za volantom. Pritom bolo poludnie, bola predtým oddýchnutá a nikdy predtým ani potom sa jej niečo nestalo. Treba poznamenať, že začala byť spavá skôr ako my ostatní sme si vzali tento homeopatický liek.

Priestorový efekt zažila jedna kolegyňa počas provingu Lucky mud, ktorý sme robili v Tatranskej Polianke. Mala pocit, že je pod obrovským poľom v tvare kupoly, z ktorého vplyvu sa dostala až pri Hybe.

Rýchlo sme si všimli aj ďalší zaujímavý jav pri provingoch. Ukázalo sa, že je jedno, či človek si vezme pod jazyk daný liek alebo nie. Všetci nakoniec máme jeho príznaky. Dokonca medzi najlepšími skúšajúcimi, t. j. tými, ktorí majú najcennejšie príznaky sú práve kolegovia, ktorí si liek nevezmú vo forme globulky. Stačí, že sú spolu s tými, ktorí liek užili.

Skúšané homeopatikum má vplyv nielen na tých, ktorí sú fyzicky prítomní v skupine. Nezriedka reagujú na liek aj rodinní príslušníci. Niektorí partneri našich kolegov si na to už zvykli a vedeli povedať, kedy robíme proving a kedy nie.

Zaujímavou súčasťou skúšky lieku sú prejavy synchronicity. Sú to zdanlivo náhodné situácie, ktoré však človek vníma ako zmysluplné. Synchronicitu definoval C. G. Jung ako prepojenosť reality s vedomím človeka. Sú to udalosti, ktoré nekauzálne súvisia s duševným stavom človeka a dávajú nám najavo, že svet k nám hovorí a je plný významu.

Napríklad, počas víkendu, keď sme robili skúšku lieku Helianthus annuus (slnečnica) jednej kolegyni sa začali kaziť zariadenia v domácnosti, ktoré súvisia s vodou. Pokazila sa jej práčka, začal tiecť záchod, praskla vodovodná rúrka v stene a striekala voda do miestnosti a pred domom vybuchol z hydrantu gejzír. Pri provingu sa ukázalo, že slnečnica veľmi súvisí s vodou. Viacerí skúšajúci mali tému suchosti, smädu. Okrem toho je známe, že slnečnica dokáže vytiahnuť z pôdy veľa škodlivých toxínov, má veľkú absorpčnú schopnosť. Zaujímavý je aj príbeh tejto kolegyne. V záhrade domčeka, ktorý kúpili, v minulosti rástlo veľa slnečníc. Počas niekoľkých rokov sa snažili dostať slnečnice zo záhrady a bránili ich rastu. Napriek tomu slnečnice sa húževnato objavovali. Možno práve pre tému slnečníc v jej rodine vznikli tak výrazné synchronicitné udalosti.

Homeopatia prináša nielen možnosť vyliečiť ochorenia, ktoré by sme nevedeli vyliečiť iným spôsobom. Dáva nám aj iný pohľad na realitu. Je to chápanie, ktoré spája veľa odborov, konvenčnejších aj menej konvenčných: medicína, chémia, biológia, botanika, alchýmia, šamanizmus, rodinné konštelácie, astrológia. Je to metóda, ktorá je veľmi hlboká a dotýka sa pulzu reality. Dáva nám možnosť nielen účinne pomáhať chorým, ale súčasne vyvíjať aj seba a svoj pohľad na zázrak, ktorým tento život a svet nepochybne je.

MUDr. Vladimír Petroci
www.akademiahomeopatie.sk
www.komorahomeopatov.sk

Tags: No tags

Comments are closed.