Duša a posvätné ženstvo

Duša je výrazom ženskej tvorivej sily. Táto naša časť je spájaná s temnotou, telom, tajomnom, plodnosťou, prijímaním a prapôvodom všetkého. Skutočný ženský princíp je prejavom božskej ženskej životnej sily, nezaťažený kultúrnym očakávaním ani očakávaním rodu. 

Tieto očakávania robia ženu malou, plnou strachu, príliš opatrnou. Stará sa hlavne o to, aby niekomu neublížila alebo niekoho nenahnevala, aby bola prijatá a prežila. Každý človek a ženy zvlášť si potrebujú uvedomiť, že telo nie je oddelené od myšlienok a emócií, ale ani od planéty. Prostredníctvom tela je žena prepojená s planétou, cíti a vníma ju. 

Pokiaľ nemá žena v poriadku telo, nemôže mať v poriadku ani vzťah s planétou, ani inštinkt, ktorý ju s ňou prepája. Aby žena vedela, kde je jej miesto, musí vnímať svoj inštinkt a svojho zvieracieho sprievodcu, ktorý ju vedie vždy tam, kde je pre ňu priestor a prostredie vhodné, v súlade a v harmónii s jej telom a dušou. Na základe tohto vedenia sa vyhne mnohým nebezpečenstvám a príde do priestoru, kde je bezpečie a môže vďaka tomu byť. 

Pre ženu je veľmi dôležité, aby sa zbavila toxických presvedčení, ktoré jej bránia v radosti a spokojnosti. Mnoho žien nemá dobrý vzťah k sebe samej, pretože ich ovláda hanba a perfekcionalizmus. Pre ženu a ženskú energiu úspech neznamená ani tak niečo dosiahnuť, ale to, či žije v radosti. Radosť strácame vtedy, keď strácame posvätnosť a mágiu. Každá premena, ktorou máme prejsť, musí zahŕňať aj fyzické telo. 

Ak chceme mať v tele nové bunky plné života, musíme sa oň starať a hlavne žiť radosť.
Starnutie, únava, bezmocnosť a nechuť žiť spôsobujú rozpad buniek. Fyzický rozklad sa z veľkej časti deje kvôli nahromadeným toxínom a tie vznikajú z fyzického a hlavne emočného psychického stresu. Keď toxíny zo zaťažujúcich emócií nie sú spracované, nastáva rozpad buniek. Najväčší toxín je kortizol. 

Keď je jeho hladina chronicky dlhodobo zvýšená kvôli emočnému a psychickému stresu, vyvoláva to emočný zápal. Súčasťou zápalového procesu v tele je aj zadržiavanie vody – emócií. Pomocou vody sa telo snaží znížiť množstvo kortizolu a adrenalínu. Ženy si musia ustrážiť to, aby empaticky nepreberali emočný stres z okolia. Emočný a duševný stres a nedostatok spánku vedú k degenerácii buniek a zhoršovaniu pamäte. Ženy, ktoré prežívajú emočný a duševný stres, potrebujú znížiť hodnoty kortizolu a adrenalínu, aby v nich nevznikal neustále zápal a zlepšili si zdravie mozgu.

Naše telo je pretkané myšlienkami a emóciami a táto sieť vytvára naše bunky, tkanivá a orgány. Problémom sú nespracované emócie v tkanivách. Ženy si musia dávať pozor na plytvanie tvorivou energiou na vzťahy, ktoré im nič nedávajú a nikam nevedú, a na prácu, ktorá nemá zmysel. Keď chce žena prísť k svojej sile, musí prežiť stratu a prestáť ju. V tomto procese spozná svoje slabiny a zmieri sa s nimi. Získa odstup a pochopenie.

Žena napojená na svoju dušu a city je pre ostatných liečivá.

Prestane riešiť okolie, ľudí a ich problémy a prestane vzdávať svoje plány len preto, aby ťahala iných z problémov, a úplne prestane podliehať citovým hrozbám. Psychicky dospeje a stáva sa zodpovednou za seba, stáva sa ženou. Prestáva byť dieťaťom a adolescentom a vyžaduje od muža, aby bol mužom, nie chlapcom, ktorého môže zachraňovať a starať sa o neho a takto si nad ním udržiavať moc. Tým, že sa stáva ženou, prestáva byť samicou a prestáva hrať mocenské hry, napája sa na svoju dušu a začína sa podieľať na tvorivom procese zeme. Získava vitalitu a životnú silu, čiže sa dostáva do prirodzeného stavu. 

Vitalita a radosť vychádzajú z pocitu napojenia sa na dušu a životnú silu. V našom svete je veľmi potrebná múdrosť žien, ktorá vychádza z ich posvätnej ženskej podstaty. Je veľmi potrebná kreativita, spolupráca, komunikácia a rozvíjanie vzťahov. Ženská energia znamená čítať posolstvo emócií, starať sa o telo a zem, vnímať aj ako sa cítia ostatní a všetko to spojiť, aby sme si porozumeli.

Odcudzenie sa telu, emóciám, bolestiam a potrebám nie je zdravé a prináša konflikty a vojny. Potrebujeme dominantnú kultúru, založenú na mužskom princípe vyvážiť ženskými hodnotami, ktoré podporujú život a spoluprácu. Spolupracovať, nie súťažiť. Je potrebné uvoľniť sa a byť prítomný vo vlastnom prežitku. 

Dôležité je tiež uvedomiť si, že telo nie je oddelené od prostredia. Pre ženu je tiež dôležité, aby prijala svoju zmyselnú zemitú prirodzenosť. Problém je, keď sa žena nevie uvoľniť, mať radosť zo života, pretože nevie potom vytvárať krásu. Pocit, že si nezaslúžime to dobré, je súčasťou nášho kolektívneho dedičstva, ktoré je založené na dominancii. Keď sa žena cíti dobre, prežíva radosť, prelieva ju aj na ostatných. Tento stav nás prepája s dušou.

Muži potrebujú podporu žien, aby získali prístup k svojim pocitom, namiesto toho, aby počúvali, že to musia vydržať. Keď sú muži odrezaní do svojich pocitov a emócií, je pre nich ťažké spojiť sa so ženou a podporovať ju. Žena, ktorá sa dokáže zo života tešiť, robí život muža plnším.
Pre ženu je dôležité milovať, elektromagnetické pole srdca vychádza z tela a ovplyvňuje elektromagnetické pole ľudí, s ktorými zdieľa samu seba. Žena napojená na svoju dušu a city je liečivá pre ostatných a obohacuje spoločné pole. Potrebuje, aby žila a robila to, čo jej robí dobre, a dominantná mužská energia jej v tom nebránila, ale naopak, podporovala ju. Jej radosť, nadšenie sa preleje aj do muža, detí a ostatných a vytvára sa súlad, krása, harmónia, mier. 

Prebudenie a docenenie ženského princípu prináša súlad, mier a rovnováhu na našej planéte.

Diana Grall
www.salbei.sk

Tags: No tags

Comments are closed.