Downov syndróm z pohľadu homeopatie

Dvadsiaty prvý marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Na základe rozhodnutia OSN si ho v tento deň pripomíname od roku 2012. Cieľom svetového dňa je zvýšenie povedomia verejnosti a výzva, aby sa o Downovom syndróme viac písalo, hovorilo a diskutovalo. Dátum 21. marec nie je náhodný. Jadro zdravej bunky človeka obsahuje 46 chromozómov usporiadaných v pároch, pričom 23 pochádza od otca a 23 od matky. Pri spojení vajíčka a spermie vznikne ich kombináciou zárodok, ktorý má 46 chromozómov. Ak pri tomto procese nastane „chyba“, konkrétne keď sa na chromozóme 21 vytvorí jeho nadbytočná kópia a namiesto dvoch vzniknú rovno 3 chromozómy, vznikne tzv. trizómia chromozómu 21, ktorá je podstatou Downovho syndrómu. Vzniká náhodne, nedá sa predvídať. Ľudia s Downovým syndrómom teda majú na chromozóme 21 až 3 jeho kópie namiesto dvoch. Táto odchýlka bola inšpiráciou pre určenie dátumu – 21. chromozóm a jeho 3 kópie, preto 21. 3.

Ľudia s Downovým syndrómom sa považujú za zdravotne znevýhodnených. Mentálne znevýhodnenie sa prejavuje oneskoreným mentálnym vývojom, zníženým intelektom, poruchami myslenia, učenia, pamäte. Je to však veľmi individuálne. Ich IQ sa pohybuje zvyčajne medzi ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia, ale u niektorých jednotlivcov dosahuje úroveň bežnej populácie. Napriek zníženému intelektu nemajú problém s osvojením a prijímaním vedomostí a nových zručností. Niektorí zaostávajú len minimálne, iní výraznejšie. Výborne sa učia odpozeraním, preto je pre nich veľmi prospešné vzdelávanie v inkluzívnom kolektíve, ktorý je zdrojom vhodných podnetov, vďaka ktorým rýchlejšie napredujú. Radi sa učia nové veci, len im to trvá dlhšie. Sú snaživí, usilovní a dôslední, bežné aktivity dokážu zvládnuť aj úplne samostatne. 

Čo sa týka fyzickej stránky, vývinové stupne dosahujú tiež neskôr. Bábätká sa začnú plaziť, loziť, chodiť neskôr ako iné deti, sú pomalšie, opatrnejšie, trošku nemotornejšie.
Zvyčajne majú slabší imunitný systém a zvýšené riziko ďalších zdravotných problémov vrátane vrodených srdcových porúch, epilepsie, leukémie, ochorení štítnej žľazy.

Downov syndróm je vrodená genetická odchýlka, nedá sa teda vyliečiť. Homeopatikami však môžeme pozitívne ovplyvniť zdravotné komplikácie, ktoré ľudí s Downovým syndrómom často sprevádzajú. Každý človek je jedinečný svojím správaním, prejavmi, životným príbehom, zažitými skúsenosťami a ich zvládaním, ktoré ho formujú počas celého života. Rovnaké ochorenie či problém každý vníma inak a tiež k nemu zaujíma iný postoj. Kým pre jedného je každá prekážka výzvou a snaží sa ju zdolať, prípadne prijať a žiť najlepšie, ako vie, iný môže upadnúť do sebaľútosti a nevidí cestu von. Všetky tieto prejavy a odlišnosti nám veľmi pomáhajú pri výbere vhodného homeopatika.

Homeopatický liek Barium carbonicum dobre pôsobí pri prejavoch oneskoreného psychomotorického vývinu. Zo zdravotných problémov je veľmi častá zadná nádcha, upchatý nos, zápaly hrdla, uší, angíny, zväčšené lymfatické uzliny, najmä nosné mandle, ktoré sú príčinou typického výrazu tváre s pootvorenými ústami. V obraze tohto lieku je tiež citlivosť na chlad, ktorý väčšinu ťažkostí zhoršuje.
Barium carbonicum deti sú plaché, hanblivé a citlivé, skrývajú sa pred cudzími ľuďmi. V neskoršom veku sa môžu cítiť malé, neschopné, podceňované a vysmievané. Pomalšie sa učia, majú problém so sústredením, zabúdajú, mávajú rôzne poruchy reči.

V prípade 14-ročného chlapca, ktorý prišiel s pretrvávajúcim kašľom, sa už po dvoch mesiacoch užívania homeopatika Barium carbonicum okrem kašľa zlepšilo aj sústredenie v škole. Ľahšie sa učil, vedel si zapamätať aj dlhší text, čo bol predtým pre neho veľký problém, a prospech v škole sa celkovo zlepšil.

Aj Calcarea carbonica je často odporúčaný homeopatický liek pre ľudí s Downovým syndrómom. S veľmi dobrými výsledkami sa používa u detí s oneskoreným vývojom. Deti, ktoré potrebujú tento liek, sú zväčša bacuľaté, pokojné, tiché, zodpovedné a všetko chcú robiť samy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sú lenivé. Niekedy pôsobia ťažkopádne. Dlhšie trvá, kým sa naučia sedieť, loziť, chodiť. Aj zúbky sa prerezávajú neskôr. Sú to veľkí jedáci.

Majú veľa strachov. Boja sa napríklad tmy, hmyzu, pavúkov, psov, búrky, duchov, strašidiel. Sú veľmi citlivé, zle znášajú kritiku a necítia sa dobre, keď ich niekto pozoruje. Neskôr v škole mávajú problémy s učením, písaním, radšej sa neprihlásia, pretože sa boja, čo si o nich iní pomyslia, ak by odpovedali nesprávne. Stále však na sebe pracujú, veľmi sa snažia a veľa sa učia. Z fyzických ťažkostí sú u nich časté prechladnutia, zápaly ucha, hrdla, spojiviek, kašeľ, ťažkosti s trávením, problémy s kosťami a zubami, ekzémy. Ľahko sa spotia, najmä na záhlaví a chodidlách. Nemajú rady rýchlosť, preto im býva zle v aute či vo vlaku. 

Graphites je vhodným homeopatickým liekom, keď sa popri prejavoch oneskoreného vývinu objavuje plachosť, pomalosť. Dieťa ťažko znáša zmeny, a keď sa od neho vyžaduje nejaké úsilie, reaguje úzkostne, podráždene. Ľahko sa rozplače. Vníma všetko negatívne. Ľahko sa unaví, je obézne, bledé. Zdravotné ťažkosti sa prejavujú najmä na koži a slizniciach. Koža je suchá a drsná, so sklonom k prasklinám, objavuje sa mokvajúci ekzém alebo vyrážky so žltým výpotkom. Praskliny a vyrážky sa vyskytujú najmä v kožných záhyboch, typický je ich výskyt za uchom. Zhoršujú sa studeným vzduchom alebo studenou vodou. 

Bežné sú aj opakované prechladnutia, alergická nádcha, polypy v nose. Trávenie je spomalené, často máva zápchu, bolesti brucha, ktoré sú zlepšené teplými nápojmi. Nechty môžu byť zhrubnuté, tvrdé aj zdeformované. 

Na Oxygenium myslíme v prípade veľmi požadovačných detí (aj dospelých), ktoré musia dostať všetko okamžite, sú veľmi pohodlné až lenivé, ľahko sa urazia, nevedia sa sústrediť, môžu byť zmätené, mať problém s orientáciou, zabúdajú. Pri konzultácii často zistíme, že pri pôrode boli poškodené nedostatkom kyslíka, boli pridusené. Na fyzickej úrovni mávajú zdurené lymfatické uzliny, problémy s očami, dýchaním, pľúcami, zápaly dutín, problémy s obličkami, pečeňou, srdcom. Bývajú často unavené. Pri námahe, prievane a pri pobyte vonku sa ich stav zhoršuje. Môžu byť lakomé. Majú strach zo zlodejov a neznámych vecí. 

Homeopatík, ktoré môžu pomôcť, je veľa, mnoho z nich je bežne dostupných, niektoré však je možné kúpiť len v špecializovaných lekárňach. Pre určenie najvhodnejšieho homeopatika je vždy vhodné absolvovať konzultáciu u homeopata. Ten počas nej získa potrebné informácie pozorovaním, rozhovorom s klientom, v prípade detí aj s rodičmi a pomocou nich si postupne vytvára mozaiku obrazu vhodného homeopatika. Určí riedenie, dávkovanie a termín kontrolnej konzultácie. Výsledky sa zvyčajne dostavia postupne, chce to svoj čas. 

Dôležité sú kontrolné konzultácie, pri ktorých sa vyhodnotia zmeny, ktoré nastali. Podľa nich sa buď pokračuje v liečbe ďalej, prípadne sa zmení potencia, frekvencia dávkovania, alebo sa vyberie iné homeopatikum.

Blanka Szabó
www.humanbalance.eu.sk
www.komorahomeopatov.sk

Tags: No tags

Comments are closed.