Čo chceš?

Dve slová, ktoré dokážu zrealizovať obrovské posuny v živote každého z nás. Stačí, ak na ne úprimne odpovieme…

Priatelia, dvojslovná otázka, ktorú nám kladie život v dennodennom slede udalostí, a to, čo chceme, nám i plní. Plní nám presne to, čo si odpovieme pri otázke, čo chceme. Realizuje nám to v každom okamihu. Často bez toho, aby sme si to všimli či spárovali. Je čas uvedomiť si, čo chceme. Pýtate sa prečo? Rok 2022 je rokom vodného Tigra, ktorý sa prejaví neuveriteľnou silou, ktorá po stagnácii uplynulého obdobia prinesie obrovské životné posuny. 

Sila, ktorú mnohí z nás napriek realite okolia pociťujú, prinesie vnútorný pokoj mnohým tým, ktorých valcujú energie strachu, často pretransformované do náročných situácií. Hovorí sa, že ten, kto vie, že je súčasťou Božej podstaty, nemá žiadnu potrebu to nikomu dokazovať. A tým menej to dokazuje sám sebe. Preto je jeho súčasťou pokoj, ticho, úsmev a nesmierna ľudskosť. Lebo práve ona ponúka bezpečie, pochopenie, nádej a neopísateľnú silu v nej.

Založili sme si svoju ľudskú hodnotu na svojej minulosti, no toto je cesta, ako hodnotiť na základe budúcnosti. Tam je totiž náš život. Preto, priatelia, ďalšie mesiace bude dobré spomenúť si na tieto slovká, lebo to, čo sa urobilo v minulosti, nie je dôležité v porovnaní s tým, čo urobíme. Chyby, ktoré sa urobili, sú vskutku malicherné v porovnaním s tým, čo vytvoríme. Neodsudzujme iných, pretože ich chyby sú až pričasto našimi minulými činmi. Nehodnoťme, neposudzujme, iba dovoľme stať sa druhým inými. Nič totiž nezostáva rovnaké, všetko sa stále mení. Všetko je v pohybe. Lebo život je pohyb. 

Priatelia, prajem vám v mene redakcie časopisu VITALITA, aby otázka, ktorú sme si na začiatku spoločne položili a znela Čo chceš?, bola i úprimným prianím pre druhých. I tých, ktorých cesta nie je zlá, iba je iná. Nám všetkým prajem, aby sme to, čo si sami želáme, dokázali dávať druhým. A ak toho nie sme schopní, pomáhajme iným, aby boli toho schopní oni. Treba im to povedať, chváliť ich za to a ľudsky s láskou a pochopením uctievať. Pretože im tým dáte najavo, že im rozumiete. A čomu rozumieme u iných, tomu začneme rozumieť u seba. Presne to je totiž najzrozumiteľnejšia odpoveď na dvojslovnú otázku :

Čo chceš?

Erika Lamperová

 

Tags: No tags

Comments are closed.