Aká škola a škôlka dokážu deti pripraviť na život?

Pripraviť deti na život, nie na školu, ktorú vychodia. To je naše motto a vízia zároveň. Najprv však musí byť škola pripravená na život sama. Kvalitná starostlivosť o detí v škole a škôlke začína starostlivosťou o samotnú školu a škôlku a ľudí, ktorí ju tvoria.

Kde je deťom dobre?
Na Slovensku vzniklo hlavne v dôsledku obmedzení pre situáciu s ochorením kovid niekoľko vzdelávacích skupín a klubov pre škôlkarov. Niektoré z nich zakrátko aj skončili. Aby to nebol aj náš príbeh, od začiatku sme našu vzdelávaciu skupinu, dnes už oficiálne vzdelávacie centrum a lesnú škôlku, nastavili na systém pravidelného vzdelávania, koučingu a spoluprác s odborníkmi. Lebo za spokojným dieťaťom stojí spokojný pedagóg či sprievodca, u nás tútor. V organizácii, kde sa ľuďom dobre pracuje a vládnu dobré vzťahy, je dobre aj deťom. Tak ako v rodine, keď sa atmosféra podpisuje na vnútornom nastavení dieťaťa, tak je to aj v škôlke či škole. Naša motivácia, prečo sa venovať zdravej klíme v oboch organizáciách, bola pohoda detí.

Spoločný jazyk pre tútorov a deti
Pedagógov v škole neučia veľa o detskej duši. Pritom pochopiť, čo sa v dieťati odohráva, keď má hovoriť pred ostatnými, keď sa pobije o hračku, keď je vyčleňované z kolektívu, je pre napredovanie, učenie sa nesmierne dôležité. Pre nás je posolstvo dokázať vidieť za každým úspechom a tiež zlyhaním viac ako ten povrch. Ako prvé sme pri otvorení našej organizácie Lifestart v Budmericiach nastavili systém pravidelného školenia nenásilnej komunikácie s lektorkou NVC Laurou Hass. Dnes to patrí do našej kultúry výchovy a vzdelávania detí. Je to pre nás spôsob, ako dieťa v náročnej situácii nezavrieť pred okolitým svetom, ale vytvoriť spoločne bezpečný priestor v dôvere. Odrazu zdanlivý agresor, ktorý roztrhal kamarátovi či spolužiakovi výkres, je len smutný človiečik z rannej hádky rodičov či ukrivdený kamarát, ktorý sa nevie začleniť. Nenásilná komunikácia je zručnosť dokázať ísť hlbšie, nehľadať v skratkách, ako sú príkazy a zákazy, riešenie situácie, ale hľadať za každým konaním skutočnú motiváciu a potrebu dieťaťa. Vtedy sa dejú zázraky. Bez kriku, zákazov a trestov sa samy deti učia byť chápavejšie, vnímavejšie s dôverou v dospelých a v život.

Prijatie ako cesta hľadania identity
Záleží nám na procese každého dieťaťa. V našich cieľoch je prijímať každé dieťa také, aké je – veselé, plačúce, kričiace, často choré, hnevlivé, akékoľvek. Každý tento prejav hovorí o procese, v ktorom sa dieťa nachádza. Tak ako my dospelí mávame dobré a horšie obdobia v živote, majú ich aj deti. Príchod súrodenca, rozchod rodičov, sklamanie v priateľstve či zdanlivá banalita, ako nemôcť si za žiadnych okolností vybrať nezdravé jedlo. Dieťa sa dostáva do procesu, ktorý je ľahko odsúdiť a ťažšie pochopiť a ešte ťažšie je dieťa ním previesť. To je jedna z našich hlavných dennodenných naplní práce – učiť cez seba aj deti posilňovať sociálne zručnosti, ako sú empatie, vypočutie, pochopenie, riešenie konfliktov či krízových situácií. Je pre nás dôležité vytvoriť bezpečný priestor pre autentickosť dieťaťa, kde odrazu dobré dieťa, ktoré chce vždy rodičom vyhovieť, aby si zaslúžilo ich lásku, sa u nás o to nemusí snažiť. Je prijímané také, aké je. Odrazu je z dobrého dieťaťa na chvíľu „neposlušný rebel“, kým nájde svoj stred. Možnosť byť akýkoľvek a nedostať nálepku či odsúdenie je bezpečným priestorom pre to, aby deti mohli spoznávať, kým sú. Aké všetky subosobnosti sú ich súčasťou. Môžu ich bezpečne spoznávať a formovať.

Podpora detí a tútorov
Sú deti, ktorých proces si vyžaduje podporu odborníka. Nie sme dokonalí a hlavne vieme, že každé dieťa si vyžaduje individuálny prístup, preto máme každé dva mesiace stretnutie so psychologičkou Emou Krajčovičovou. Celý tím tútorov Lifestart sa s ňou stretáva, aby sme si prešli situácie, v ktorých sme nevedeli deti posunúť. Ona nám dáva spätnú väzbu a svoje vhľady na nami popísané situácie. Pri deťoch, ktoré potrebujú už profesionálnu podporu, máme oporu v terapii hrou. Tak ako my dospelí niekedy nevieme, ako ďalej, nevieme spracovať naše témy, tak sa to deje aj v tom detskom svete. Preto terapia hrou nie je pre „týrané“ deti, ale pre všetky deti v procese. Výsledky sú úžasné, pretože deti si prirodzeným spôsobom, hrou, liečia svoje bolesti. A bolesť môže vzniknúť niekedy pri zdanlivo nepodstatnej situácii, ktorá sa však v dieťati zapíše na celé roky.
Práca na takej vysokej úrovni si vyžaduje okrem pravidelných školení tútorov aj ich psychohygienu. Už niekoľko týždňov sme zapojení do programu podpora pomocným profesiám od školy Empatie. Naši tútori majú pravidelne sedenia s poradcami metodickej empatie, aby dokázali rozpoznať vlastné procesy a pracovať s nimi. Bez psychohygieny je vyhorenie otázkou času. Zdravý tútor, zdravé deti fyzicky a psychicky.

Zdravá organizácia má príjemnú atmosféru
Pohoda detí a pohoda tútorov sú prepojené so zdravou organizáciou. Preto sme postupne začali riešiť manažment organizácie vzdelávacieho centra a škôlky. Znamenalo to formulovať jasnú víziu školy a škôlky, definovať naše silné a slabé stránky, vytvoriť jasnú organizačnú štruktúru. Opäť sme sa obrátili na odborníka – na top manažérku a etikoterapeutku Zuzku Doliňákovú. Mať profesionálne nastavený manažment nám prinieslo poriadok, jasnosť, ukázalo nám to, na čom potrebujeme popracovať, a tiež, ako sa dá ešte viac zefektívniť rozvrhy či služby. Pre rodičov a deti to malo rovnako veľký význam. Energia organizácie sa upokojila. Poriadok a prehľadnosť priniesli tie isté kvality aj do vzťahov medzi kolegami, rodičmi a deťmi. Podporili sme to ešte celým cyklom workshopov 7 podmienok pre udržateľnú a zdravú organizáciu s Yehudom Tagarom. Patrí sem zdravie, empatia a snaha vzájomne sa počuť a pochopiť, rešpekt voči realite druhého, vedomé rozhodovanie a prebratie zodpovednosti, záväzok vytvárať vďačnosť a kultúru ocenenia a napokon podmienka zotrvať v dodržiavaní podmienok. Nastavili sme si hodnoty, ktoré chceme zveľaďovať, aby bola vnútorná klíma zdravá pre všetkých.

Vzťahy sú základ spokojného života
Učíme to deti. Učíme ich však nie teoreticky, ale naším príkladom. Pre skvalitnenie vzťahov sme pripravili workshopy community building, teda budovanie komunity s Martinom Gavalierom a Karolom Herianom. Workshopy sú pre všetkých rodičov a tútorov a slúžia na to, aby sme sa dokázali vzájomne počúvať, cítiť a komunikovať z hĺbky duše. Community building podporilo medzi nami úprimnú úctu, rešpekt, vďačnosť. A tieto kvality opäť navnímali deti. Ak sa stane, že niektorý z rodičov je sám v procese, a vnímame, že jeho téma je pre neho mimoriadne dôležitá alebo bolestivá, prizývame k rozhovoru mediátora Lauru Hass, profesionálnu life koučku. Vďaka týmto procesom máme hlbšie a úprimnejšie vzťahy. Rodičia nie sú tí ľudia, ktorí prinášajú svoje dieťa do šatne našej školy a škôlky a pri skrinkách naše vzťahy začínajú a končia. Rodičia tvoria komunitu, v ktorej sa všetci poznáme, organizujeme spoločné aktivity, máme priateľské vzťahy. Opäť to detí vnímajú. Povedia si, týmto tútorom môžem veriť, lebo aj moja mama ich má rada. Pri adaptácii škôlkarov je pre nás základ, aby deti vnímali, že rodič sa u nás cíti dobre, má s nami priateľský vzťah a dôveruje nám. Rodičia potom deti ľahšie „púšťajú“ a deti ľahšie prijímajú novú etapu života menom škôlka.

Čo je to LifeStart?
Tvorí ho vzdelávacie centrum pre deti na domácom vzdelávaní a materská škôlka. Deti na domácom vzdelávaní sú pedagogicky vedené hravou formou podľa osnov pre základné školy. Hlavné zameranie je environmentálna výchova vo vzdelávacom centre a princípy lesnej škôlky pre menšie deti. To, čo nás všetkých spája, je láska k prírode. Príroda je náš veľký liečiteľ. Všetka snaha pre pochopenie duše, zlepšenie vzťahov a klímy je podčiarknutá naším „lesným“ zameraním. Pretože príroda nám pomáha rozpoznať, kým sme, a nachádzať náš vnútorný stred. Druhým zameraním je rozvíjať sociálne zručnosti, empatiu a súcit pre budovanie zdravých vzťahov so sebou, okolím a inými ľuďmi. Pretože dokázať budovať zdravé vzťahy je základ úspechu spokojného života. Dokázať učiť to deti je presne tá škola, ktorá pripravuje deti na život a nie na školu, ktorú vychodia. Náš názov v preklade je štart do života a dobrý štart do života je kľúčom k šťastnému životu bez reštartov.

Text: Zuzana Matúšová
www.lifestart.sk

Tags: No tags

Comments are closed.