Vzostup Gaii a presun do Novej Zeme

Denisa Celesta a Michael Kralovičovi sú intuitívni terapeuti, pomáhajú ľuďom pri transformačnom procese, ktorý je súčasťou Vzostupu planéty, mocnej Gaii. Pomáhajú ľuďom odhaľovať, kým skutočne sú, inšpirujú ich, aby sa stali celistvými bytosťami, ktoré v sebe prijmú samých seba takých, akí sú, všetky skúsenosti a poznania z rôznych časopriestorov, pospájajú všetky časti svojho multidimenzionálneho ja, ktoré presahuje hranice fyzického tela.
Celesta má schopnosť vnímať energie z iných svetov a pretlmočiť ich do slov, zároveň má hlboké prepojenie s Gaiou a najmä s rastlinnou ríšou a kameňmi, dokáže harmonizovať priestory a inšpiruje ľudí vedome komunikovať s prírodou.
Michael vníma energie v ich čistote a pravdivosti, dokáže sa naladiť na človeka a vyladiť, zharmonizovať jeho energie a zároveň ich zhmotniť do grafickej podoby, do mandaly alebo energetického obrázku, ktoré sa stanú pomocníkom pri spájaní sa so sebou samým, s vlastným vnútrom.

Katarína: Pred tromi rokmi k vám začali prichádzať informácie o tom, že ľudstvo vzostúpi a presunie sa do inej časopriestorovej osi, do Novej Zeme.

Celesta: Sú rôzne náhľady na to, čo to je nová realita, Nová Zem. O Novej Zemi, o kópii Gaii, hovorila asi tak pred 20 rokmi Dolores Cannon, americká babička, ktorá už nežije, ktorá komunikovala s Plejáďanmi. Ale myslím, že vtedy sa ešte nevedelo, že nepôjde celé ľudstvo. Dnes sa už vie, že všetci neprejdú, lebo si to jednoducho tak neprajú a nepôjde sa proti niečej vôli. Takže kto sa rozhodol držať sa starej reality, zostáva v nej.

Zdroj, z ktorého čerpáme informácie o vzostupe, sú naše iné ja, z iných dimenzií. Zachytili sme to ako slovo prekmit, pritom je to to isté ako prestup, vzostup, Nová Zem. Sú to synonymá toho istého. Môj duchovný strážca Anabel tomu hovorí časopriestorové vrecko. V skratke to znamená, že nie sme len v jednej časovej linke, rôzne skáčeme medzi rôznymi časovými linkami a naším zámerom je preskočiť do pozitívnej časovej línie, kde nie je také utrpenie, ako sa na nás v súčasnosti hrnie.

Michael: Obaja cítime, že sa niečo deje, a posledné tri roky nám to channeling od nášho vyššieho ja len potvrdzuje. Zo začiatku bol informačný tok zahmlený, no teraz dostávame už konkrétnejšie informácie. Channelingy sa týkali zmeny, môžeme to nazvať rozpad reality, záblesk, event, existuje pre to mnoho názvov, no je to stále to isté. Bude sa jednať o reštart tunajšej reality. Pretože je tu mnoho zásahov mimozemských civilizácií, ľudí v egu, ktorí túžili po moci, čím poklesla vedomosť ľudí a poklesli na vibračnej úrovni do strachu a role obete. Takže záblesk bude dôsledkom toho, čo sa dialo v minulosti. Bude to náprava, vyčistenie toho, čo tu bolo učinené manipuláciou, zásahmi od nás alebo od mimozemských rás, bude to reštart a vytvorí sa nová časová os, Nová Zem. Ale neznamená to, že by sme sa ocitli na novom mieste, ale dôjde k premene energií človeka. 

Dôležitú úlohu v tom zohráva aj Slnko. Je priamym účastníkom tohto deja, toho prekmitu. Prichádzajú nejaké slnečné maximá, slnečný cyklus sa blíži ku koncu. Slnko je zdrojom informácií pre tunajšiu slnečnú sústavu, takže informačné toky sa veľmi zvyšujú na základe nášho vedomia. Vďaka Slnku tu môže byť život, no zároveň nás slnko nejakým spôsobom koriguje aj tokom množstva informácií, čo môže byť pre naše energie, energetické telá náročné. 

Slnečný záblesk vyresetuje energie, dôjde k znovuzloženiu energií. Tým pádom dôjde k zmene časovej osi, nebude to Nová Zem, ale bude to možnosť pokračovať s čistým štítom. 

Neocitneme sa hneď v harmónii, musí tam byť nejaký prechod, pretože v časovej linke, v ktorej sme teraz, ľudia nemajú vôbec povedomie o nejakom duchovne, o nejakej harmónii, všetci riešia len rozkmit, buď potláčajú v sebe temnotu alebo sa snažia príliš dostať do svetla, čo je zle. Pretože to je nepochopenie princípu, my máme byť celkom. A ako pozorovateľ celku potom volím to, čo tu vykonávam. Poznať svoje svetlé aj temné stránky. 

Keď začneme s novým energetickým štítom, nemal by byť prítomný silný energetický tlak, čo vytvoril tento systém, napríklad tlak médií. Teraz by sa mala v ľuďoch viac prebudiť intuícia, aby to uvideli, viac sa otvoria energetické centrá v tele, aby už človek konečne dokázal rozpoznávať, pretože energetické telá ľudí sú potlačené. Keď človek bude spoznávať s novým vedomím, postupne dôjde do Novej Zeme. Ale pokiaľ to ľudstvo nepochopí ani s novým štítom, tak sa vrátime späť do deštrukčnej časovej linky. Stále je to krehká hranica.

Katarína: V rámci presunu, vzostupu, prekmitu sa toho naraz deje veľmi veľa. Čistíme svoje záznamy, púšťame nespracované emócie, strachy, traumy, očisťujeme sa energeticky, ide to až do fyzického tela. 

Celesta: Je nám stále zle, motá sa nám hlava, sme unavení, máme úzkosť na srdci, to všetko súvisí so vzostupom a s rekalibračným procesom. Gaia je už tak frekvenčne inde, že mám niekedy pocit, či ju ešte niekedy dostihnem. Ja sa potom rozpadám na atómy a zase sa skladám, deje sa to preto, lebo dorovnávame v kmitaní Gaiu. Je to niekedy dosť náročné. A preto je potrebné odpočívať, vytvoriť si priestor pre seba.

Michael: Hlavne byť v pokoji. Prejavy únavy máme všetci, pretože sú tu zmeny energie, je iné percento kyslíku vo vzduchu, magnetické pole Zeme zosilňuje tým, ako sú na Slnku stále silnejšie erupcie. Netýka sa to iba samotnej transformácie, sú tu aj vonkajšie vplyvy – kolektívne vedomie, Zem, vesmír, všetko nás ovplyvňuje. Čím ďalej sme od civilizácie, tým lepšie nám bude.

Celesta: To, čo sa momentálne najviac rieši, sú strachy. Mám ich tiež. Nemala som strach z kovidu, ale spustil sa mi, paradoxne, strach zo zdražovania energií. Lebo zarobíme vždy toľko, aby sme všetko zaplatili, ale teraz som zrazu mala strach. A jedného dňa sme stretli v lese pána, ktorý sa nám predstavil ako správca lesa a povedal nám, že nám zabezpečí drevo na zimu za minimálnu čiastku. Takže treba dôverovať životu, veriť, univerzum vždy pošle v správny čas anjela. To sú tie synchronicity, ktoré sa dejú tak, aby sme v tejto časopriestorovej línii žili ďalej, kým nebudeme prevedení alebo frekvenčne naladení, pokiaľ sa naše matrice neskopírujú do inej časovej línie.

Katarína: Niekto môže mať strach aj zo samotného presunu, napríklad z toho, že stratí svoje zázemie, svoj domov, ktorý si za tie roky vybudoval.

Celesta: Do Novej Zeme sa bude kopírovať aj to hmotné, teda dom, pes, všetko, na čom ľuďom záleží. Nie je potrebné byť v strachu z prechodu, pretože kvôli tomu sme sem prišli. To je misia, prečo sme tu. Nemalo by to logiku, že sme tu toľko rokov prežili a potom tu uviazneme v nejakom vákuu, v priestore, ktorý vôbec nie je príjemný, nie je s nami ako s dušou v súlade. Takže sa treba pekne navrátiť k svojej misii a k tomu, prečo sme sem prišli. Pomôcť Gaii a pomôcť ľudstvu vzostúpiť.

Nová Zem nie je len pre „vyvolených“

Katarína: Celesta, na začiatku si zmienila, že neprejde väčšinová populácia, ako sa predpokladalo pred 20 rokmi. Kto teda prejde?

Celesta: Ľudia sa často pýtajú, kto sa dostane do časopriestorovej línie, kde je láskavá energia a kde môžeme slobodne tvoriť. Nie je to nastavené tak, že kto je duchovný, tak sa tam dostane, a materialista, neprebudený, sa tam nedostane. Je to podľa srdca, kto ho má otvorené, ten pôjde. Ale bytosti nám tiež povedali, že budú také etapy, vlnky, cykly, ktorými budú ľudia prestupovať do novej reality. Bude sa teda prechádzať vo fázach. Zároveň si budeme uvedomovať, že sme ešte stále aj tu, v tejto časovej linke, v tej novej časovej linke bude vlastne akási naša kópia. Veľmi ťažko sa to vysvetľuje, lebo logika to nevie uchopiť. Podstatné je byť v pokoji, v dôvere a aj v pokore, že všetko prebehne tak, ako má, v súlade s našou dušou a jej zdrojovou esenciou.

Michael: Pre väčšinu ľudí sa nezmení nič, len dej, ktorý sa zmení tak, že nepovedie k deštrukcii. A tak túto zmenu niekto ani nepostrehne – teda to, že sa ocitol na novej časovej linke.

Celesta: No prejde aj časť ľudí, ktorí sa zasekli kdesi v temných energiách, no stále majú možnosť to zmeniť, keď nahliadnu na svoje chyby a začnú „sekať dobrotu“, tak budú tiež prevedení. Vnímam, že zdrojová esencia je veľmi láskavá a naťahuje k nim svoje ruky. Takže časť z nich prejde. Lebo pochopili, že už nie sú napájaní zdrojovou esenciou a že by aj tak boli v anihilácii, v zániku.

Michael: V podstate je to príležitosť pre všetkých začať znovu.

Celesta: Anabel mi na otázku, či tam budú aj tí „temňáci“, povedal, že áno, budú, ale bude sa to rýchlo manifestovať, takže budú zreteľnejší, všetko bude jasnejšie, budú sa viac vyjavovať. V tom čase sa bude doba odhalenia skracovať. Mňa to ale veľmi prekvapilo, že tam budú. Tá realita bude veľmi podobná, len bude čitateľnejšia a viac sa v tom budeme orientovať.

Michael: Zdrojová energia je vždy harmonická a to, že by prestúpili len tí svetelní ľudia, by spôsobilo disharmóniu. Pretože harmónia je rovnováhou medzi svetlom a tmou a tam ľudia ešte nie sú. Ľudstvo je orientované buď len na svetlo, alebo len na tmu. Nová Zem povedie k vystredeniu a k odstráneniu ilúzií – Ja som iba dobrý a nie som zlý. Som dobrý aj zlý, len ako slobodná bytosť mám slobodnú voľbu rozhodnúť sa, ako sa budem vyjadrovať a ako budem tvoriť. Buď budem tvoriť v súlade s celkom, aby z toho mala spoločnosť prosperitu, alebo tú spoločnosť budem chcieť zničiť a tým aj celú planétu? 

Preto je potrebné byť v tejto dobe sám v sebe a onú dualitu v sebe vystrediť. Mám sa vzdelávať a ísť do vnútornej harmónie, to ovplyvňuje planétu. Musíme sa poznať, ísť sami do seba, chodiť sami do prírody, aby sme vedeli, kým sme. A potom dokážeme reagovať aj v tej spoločnosti.

Celesta: Prekmit je naozaj postupný proces, nepredstavujme si to ako nejaké „cvak“ a už sme tam. Je tam akási bezčasovosť, takže my už sme v prekmite, ale kde sme v tom čase? To sa nedá povedať. Raj to nebude, ale bude tam lepšia tvorivá práca, jasnejšie, intuitívnejšie vnímanie, nebude naše telo energeticky také veľmi zúbožené a unavené. 

Čo sa týka časopriestorového vrecka, tak posledná informácia je, že duchovné bytosti nedokážu povedať, kedy to bude. My sa na to stále pýtame, no nikdy sme presnú odpoveď nezískali. Niekedy dávali odpoveď, že plus mínus rok a pol, plus mínus pol roka, ale stále sa to mení. Potom nám povedali, že desať rokov to určite nebude. Sú trochu prekvapení, že sa ich stále pýtame na čas, lebo oni čas nevnímajú, sú bez tela, v iných úrovniach, a je to vlastne pre nich neuchopiteľné. Pretože my máme bunečný proces, fyzicky nám starne telo, ale môžete si všimnúť, že každé telo to má inak. Telá starnú iným časovým tempom a niektorí takmer vôbec nestarnú, je to rôzne. Preto aj pre nich je veľmi ťažké povedať jednu jednoliatu vec alebo čas, keď je to miliarda premenných.

Katarína: Aké to bude v Novej Zemi? 

Celesta: Mám pocit, že občas preskakujem, akoby som sa už na chvíľu dostala do novej linky, kde je úplne iný pocit, tak celospoločensky. A potom vhupnem opäť do tejto reality – a to je vždy taký nepríjemný náraz, energie sú tu také zahustené. V Novej Zemi sa presúvame do vyššej oktávy, kde sa všetko materializuje veľmi rýchlo, myšlienka ide do hmoty tiež rýchlejšie. Preto bude potrebné strážiť starostlivo svoje myšlienky a naučiť sa byť v úplnej harmónii a rovnováhe. Keď príde emócia, naučiť sa ju čo najrýchlejšie spracovať, aby nespadla do tela ako choroba.

Na prekmit potrebujeme byť v určitej frekvencii, v určitej hladine mysle. A hlavne bude ešte niekoľko vĺn, takí tí pokojnejší pôjdu v prvej vlne. Nejaké bytosti tam už sú, nemajú telá, celé to pripravujú, taký nový matrix. Ja to vidím ako program, ako štruktúru, na ktorú nasadnú tie prekopírované matrice. 

Katarína: Raz v lete som poprosila osiku, aby mi pomohla navnímať Novú Zem. Cítila som tam prítomnosť prírodných bytostí, voda tam mala zvuk, boli tam prítomné aj vtáčie bytosti známe ako Avians.

Ale ako to ľudia budú vnímať? Dokážu započuť napríklad zvuk vody?“ opýtala som sa osiky.
„Na začiatku, po prestupe, nie všetci, ale ak prejdú svojou temnotou, ak sa prijmú takí, akí sú, začnú počuť zvuk svojej duše, a tým aj zvuk toho, čo okolo seba tvoria, s čím vibrujú a čo vibruje s nimi.“
„Bude tam ešte manipulácia vo forme nejakej vonkajšej sily?“

„Nie! Bude to čisto na vás, na vašom rozhodnutí, na vašom vývoji, kam sa posuniete, to vytvoríte.“
„Aha, takže úplná slobodná vôľa. No všetku tú prepojenosť uvidia, ucítia, započujú tí, ktorým sa podarí prepojiť so sebou samým. A čo máme robiť počas prestupu?“

„Buďte prítomní tu, vo svojej pozemskej realite, tu ste najviac potrební. No nezabudnite, že nie ste len človekom.“

„Máme pátrať ešte v minulosti?“

„Môžete, no poznanie z nej ste už odovzdali do knižnice Matky Zeme.“ (Pozn.: záznamy, skúsenosti ľudí, ktorí kedy žili na planéte Zem sú uložené priamo v Gaii, v jej energetických mriežkach, ktorá sa tak stáva žijúcou knižnicou.)

„Máme sa teda sústrediť na nové kapitoly novej knihy v Novej Zemi.“
„Vnímaš to správne,“ cítim, ako sa usmieva.
(prijala Maloma, 21. 8. 2022)

Celesta: Mám hlboké prepojenie s Gaiou a pred časom mi odovzdala jednu správu. Stalo sa mi to pri rieke Labe. Cítila som, že sa s realitou niečo deje. Naraz prileteli dva holuby, to bola ako taká vysnená realita, bolo to iné, potom som videla ako plynie rieka a po prúde pláva biele pierko, priletela kaňa – hneď som si pomyslela, že sa niečo deje, ryba vyskočila z rieky a ja som si náhle uvedomila, že musím ísť inam, do iných sfér, Gaia ma volala. Napojila som sa a Gaia mi povedala, že Nová Zem je už vytvorená, je to ako počítač, ktorý sa preinštaloval, takže je tu nový program. Ten starý ešte beží, ale paralelne existuje nový program. Nová Zem je už inštalovaná, je tam všetko dosť podobné ako tu, no niektoré veci tam nie sú. Je tam rastlinná ríša, je tam zvieracia ríša, je to akási kópia Gaie, ale bez určitých frekvencií.

 

Channeling od Zdroje (Všeho co jest)

Zdrojová síla ve vás rozpoutala další přechod do jiné dimenze. Nedbejte ničeho, co se děje ve hmotné sféře vašeho bytí. Propouštějte strachy o peníze, o život. Rozvíjejte intuici a soustřeďte se na Záblesk. Bude vykonána Pravda pro každého. Bude vykonán „poslední“ soud. Proto každý, ať se soustředí na svůj duchovní vývoj a zpracovává, co ještě nemá zpracováno/hotovo. Nyní nastal čas Přerodu/Přechodu. Nyní nastal čas sklizně. Nová setba se započne/započala a sklízet se již bude zcela v novém hávu bytí. Co Stvořitel nastavil nyní, to bude. Dbejte své cti, dbejte své hrdosti a radosti v srdcích vašich. Nedbejte násilí a strachu. Tyto energie, nechť vás míjejí a jsou jako závan slabého větru, když vy stojíte pevně na svých nohách a nemáte zájem, aby vítr foukal více a mohl vás snad porazit.
(Prijali Michael a Celesta, 2. 11. 2020)

Mandala – Poselství od Zdroje

Jako světelná spirála se noří do temného středu, tak se noříš ty poutníku sám do sebe. Nastal čas, kdy temné síly ukázaly, kým jsou a vynesly všechnu temnotu napovrch. Kdo neustál/neustojí tyto energie a Pravdu, bude obeznámen s jiným Plánem. Pro všechny srdcechtivé poutníky je otevřena nová cesta. Cesta Světla a Lásky. Cesta, na které není poražených, protože není s čím a s kým porovnávat. Existuje jedinečnost a solidarita, existuje náprava a soulad. Vy přemožitelé času jste nyní přišli s otevřenou náručí a objímáte sami sebe ve své velkoleposti. Vy zažehávači jisker, vy uctívači Jasu a Jsoucna, vy nyní prozřete, protože Já stojím při vás. Jsem oslněn vaším světlem a jsem přítomen a vnímám veškerý tento proces. Proto jsem stál opodál a nechal vše plynout, abych nyní přišel, když nastal onen posvátný čas a srdce vaše se otevřela v širokém spektru barev a zvuků. Já rozradostněn jsem a prožívám vše s vámi.
Zdroj/Vše, co jest
(Prijali: Michael a Celesta, 25. 12. 2020)

Text: Katarína Maloma Mayerová
www.dotekhvezd.cz

Tags: No tags

Comments are closed.