Terapia pozornosťou


Ide o terapiu, ktorá vedie klienta k sebe. Jej základným nástrojom je, ako už z názvu vyplýva, pozornosť. Pozornosť voči čomu? Ide o pozornosť voči tomu, čo sa deje tu a teraz. Prečo je to užitočné? Väčšinou sa venujeme tomu, čo sa udialo v minulosti, alebo tomu, čo sa ešte len má udiať v budúcnosti – a veľmi málo času trávime s prítomným okamihom. Unikajú nám tak možnosti, ktoré sú tu v prítomnosti.

Kde som, keď nie som v prítomnosti?

Nie je možné nebyť v prítomnosti. Všetko sa deje tu a teraz, žiaden iný čas nemáme k dispozícii. Náš život je zložený z nekonečného prúdu prítomných okamihov, počas ktorých sa všetko neustále dynamicky mení…

Ako teda môžem nebyť v prítomnosti?

Nemôžem. Môžem však o sebe nevedieť, stratiť sa v myšlienkach na minulosť alebo budúcnosť. Všimnite si, že ako dospelí trávime 90 % svojho času s pozornosťou rozptýlenou v minulosti alebo budúcnosti. Neustále o niečom premýšľame, robíme si starosti, hodnotíme, čo sa stalo, a identifikujeme sa s tým. A vďaka tomu, že to robíme, nám uniká to najpodstatnejšie. Život sám…
Čo by nastalo, keby sme si prestali robiť starosti? Nebolo by to nebezpečné? 

Obsah mysle sa nás snaží chrániť pred pocitom zlyhania, viny, strachu, neúspechu, hnevu, bolesti, straty a mnohých iných emócií, ktoré sme na škále pocitov zaradili medzi negatívne. Nechceme cítiť negatívne pocity, okrem toho sa obávame osudového zlyhania či zlého rozhodnutia, ktoré sa nebude dať zvrátiť. Je celkom komplikované prehliadnuť závoj „nereálnosti“ týchto myšlienok.

Prečo nie sú obavy reálne?

Pretože nemajú nič spoločné s tým, čo sa deje tu a teraz. Ponúkajú iba jednu z alternatív (zvyčajne tú, s ktorou sme sa stretli my sami alebo niekto iný – a obávame sa jej) a zďaleka nemôžu obsiahnuť to, čo by naozaj mohlo nastať.

Čo s tým?

Uvedomiť si to. Uvedomovať si svoje myšlienky a pocity, ktoré nás tak rady vťahujú do špekulácií, hodnotení a katastrofických scenárov. Uvidieť ich a nechať tak. Tomu hovoríme, že „sme pri sebe“. Ak sa nedá myšlienky nechať tak, opäť „byť pri sebe“. To znamená uvidieť, že sa to nedá nechať tak, že sa to deje samo.

Ako mi môže pomôcť „byť pri sebe“?

Postupne, ako vnímame to, čo cítime a na čo myslíme, stále viac si uvedomujeme, že my nie sme tie myšlienky. Ony prichádzajú a odchádzajú z našej mysle a vťahujú nás do premýšľania o nich. Keď myšlienkam neveríme (neidentifikujeme sa s nimi), nemajú takú silu nás vťahovať. Toto sa zväčša deje postupne v jednotlivých oblastiach života. Naša schopnosť pozorovať to, čo sa v nás odohráva, pozorovaním rastie. Doslova dobíjame sebauvedomenie a ono nás častejšie prebúdza v situáciách, kedy sme úplne vtiahnutí do príbehu.

Ako mi terapia pozornosťou môže pomôcť? 

Je to skvelý nástroj sebapoznania, určený predovšetkým na prácu „na doma“. Človek je tak trochu sám sebe terapeutom. Učí sa uvedomovať si svoje pocity, myšlienky, reakcie tela. Poznáva, aký je rozdiel medzi tým byť pri sebe a byť stratený v príbehu, ktorý sa mu odohráva v mysli.
Učí sa vyciťovať sám seba v každodennom živote a posilňovať pozornosť smerom k tomu, čo sa naozaj deje tu a teraz – cez päť zmyslov a cez aktivity, ktoré sú naozaj aktuálne a nie v predstave budúcnosti… To prináša postupné uvoľnenie zo zovretia príbehov, znižuje množstvo napätia a stresu v živote a prichádza s tým väčší pocit spokojnosti, naplnenia, dôvery a pochopenia voči sebe aj ostatným. Tým sa výrazne zvyšuje kvalita života.

Život je zložený z nekonečného prúdu prítomných okamihov...

Akú úlohu má v tomto procese terapeut?

Na individuálnych stretnutiach terapeut klienta uvedie ho do praxe bdelej prítomnosti. Sprevádza ho získavaním potrebných „zručností“ v pozorovaní myšlienok a pocitov, podporuje v ich „prijatí“, akceptovaní a odosobnení sa od obsahov mysle, ktoré do života opakovane prinášajú napätie, stres a rôzne komplikácie vo vzťahoch a sebarealizácii alebo sú príčinami zdravotných problémov.
Terapia pracuje na princípe prijatia všetkého, čo je tak, ako to je (bez hodnotenia), a smeruje klienta do prítomnosti, k tomu, čo sa deje tu a teraz. Postupne tak získava schopnosť používať nástroje sebauvedomenia úplne samostatne a schopnosť pozorovateľa si rozvíja pri bežných činnostiach.
Prečo to robiť? Samozrejme, základom je uvoľnenie a zvýšenie pohody v každodennom živote. 

• Uvoľnenie zo zovretia negatívnych myšlienok a pocitov.
• Vytvára sa omnoho väčšia odolnosť voči vonkajšiemu dianiu.
• Stráca sa pocit nespokojnosti, osamelosti, úzkosti, nervozity, tlaku a naproti tomu narastá uvoľnenie, dôvera, vďačnosť a pochopenie voči ostatným ľuďom a tomu, čo sa deje vo vonkajšom svete.
• Klasické osobné vnímanie problémov a katastrofických scenárov sa mení na pozorovanie a nasledovanie možností, ktoré život prirodzene prináša.
• Život sa postupne javí ako omnoho jednoduchší a oveľa častejšie sa objavujú pocity radosti a hravosti…

Sú okrem individuálnej terapie aj iné možnosti, ako terapiu pozornosťou vyskúšať.

Áno, napríklad naši klienti majú možnosť spoznať princípy terapie pozornosťou aj vďaka pravidelným online stretnutiam, do ktorých sa dá prihlásiť v priebehu roka vždy na určité obdobie. Napríklad aj teraz. Veľmi obľúbené sú pobytové AHA víkendy. Hovoríme im aj balzam na dušu a organizujeme ich pre verejnosť v nádhernom prírodnom prostredí už osem rokov.

Text: Martina Strnádová v spolupráci s Tiborom Orosom a Vierou Belovičovou
www.ahavikend.sk

Tags: No tags

Comments are closed.