Posvátná Geometrie a aktivace Třetího oka

V tomto článku se budeme věnovat tématu posvátné geometrie – co to je, jak její principy fungují a jak její moc využít k otevření Třetího oka a získání schopností, které vám v životě poskytnou velké výhody. Víte, že ve vašem těle existuje energetické centrum, jehož aktivace dokáže zlepšit vaše soustředění, koncentraci a vyvolat schopnost intuice, vnitřního zraku a mnoha dalších schopností, jako je například telepatie či předvídání budoucnosti, o kterých jste si dosud mysleli, že jsou pouhým mýtem? Určitě jste již slyšeli mnoho lidí, zajímajících se o duchovní aspekty lidského života, mluvit o probuzení čakry Třetího oka jejich zkušenostech s tímto fenoménem.

Co je to Třetí oko a jak funguje?

Třetí oko, neboli Ádžňá čakra, je energetické centrum nacházející se uprostřed naší hlavy v úrovni obočí mezi oběma mozkovými hemisférami. Tento bod je spojen se schopností vnímat věci mimo běžných pět smyslů, nazývanou také intuice. Třetí oko je totožné s tajuplnou žlázou v našem mozku, zvaném šišinka neboli epifýza. Tento orgán je skutečně svou strukturou podobný oku, je citlivý na světlo a je extrémně důležitý pro naše zdraví, protože mimo jiných funkcí reguluje také náš spánkový cyklus. Na duchovní úrovni je šišinka jedním z nejdůležitějších energetických center – šestou ze sedmi čaker. 

Pokud se vám podaří uvolnit plný potenciál vašeho Třetího oka, získáte schopnosti, které naprosto změní váš život. Představte si, že byste předem věděli, jak určitá situace dopadne. Znali byste předem důsledky jakéhokoli vašeho rozhodnutí. Poznali byste, pokud vám někdo lže. Díky takovýmto schopnostem byste mohli prožít mnohem úspěšnější a šťastnější život. Vnitřní zrak a rozvinutá intuice vám umožní se včas vyhnout všem problémům, které by vás na cestě životem mohly potkat a schopnost vnímat myšlenky jiných lidí vám dá šanci poznat nepřátele, kteří se na vás falešně usmívají. Ne nadarmo se většina super bohatých a úspěšných lidí, jako je například Elon Musk, Bill Gates či Jeff Bezos svěřují, že při svých rozhodnutích dají především na intuici. A tuto intuici vám přinese právě aktivované a probuzené Třetí oko. 

Je mnoho způsobů, jak Třetí oko probudit. Od působení meditace, přes zvukovou terapii, využití vůní, krystalů, cviků a mnoha dalších technik, které však mají všechny něco společného. Všechny do jedné se řídí pravidly posvátné neboli božské geometrie, která ovládá celý známý vesmír. Využitím pravidel posvátné geometrie můžeme zesílit působení jakékoli metody vedoucí k otevření Třetího oka a svou cestu k jasnozřivosti si tak výrazně zkrátit.

Co to vlastně je ta posvátná geometrie?

Již na úsvitu věků lidé zjistili, že některé přirozeně se vyskytující tvary a formy jsou pro lidské oko ze záhadných důvodů příjemné. Příkladem mohou být například dokonalé tvary ulit a lastur, krystalické struktury v říši minerálů či pozoruhodné vzory sněhových vloček a květů.

Posvátná geometrie je v podstatě studium duchovního významu různých tvarů a vztahů mezi čísly. Lze ji aplikovat na tvary, čísla a vzory, které lze pozorovat v celém univerzu. Současní vědci zjistili, že posvátná geometrie existuje i mimo svět viditelný lidským okem, a to jak na úrovni buněk, molekul a atomů, tak ve struktuře hvězd a galaxií. Posvátná geometrie je základní formulí všech vesmírů, nejen toho našeho, ale i paralelních světů skládajících se z vyšších, nadpozemských vibrací.

Myšlenka, že se vesmír řídí složitou rovnicí, pochází již ze starověkých egyptských a mezopotámských kultur. Větší pozornosti se jí dostalo o několik století později ve starověkém Řecku, kde ji zpopularizovali filozofové jako Pythagoras a Platón.

Posvátná geometrie představuje základní strukturu prostoru a času. Je mimo náboženství a doktríny, přestože mnoho jejích principů převzala různá náboženství a kultury do své filozofie, architektury a umění, kde hraje nepostradatelnou roli. V průběhu staletí používali architekti po celém světě určité geometrické poměry při stavbě svých chrámů, památníků a katedrál – s úmyslem vytvořit symbolické modely vesmíru. Posvátná geometrie spojuje hmatatelné aspekty hmoty s nehmotnou podstatou, která za nimi stojí. Je to setkání zjevného a neviditelného, konečného a nekonečného, světského a božského aspektu. Je to zdrojový kód celého univerza.

Jak využít posvátnou geometrii k otevření Třetího oka

Zákony posvátné geometrie se vztahují nejen na tvary hmotných věcí. Ovládají také strukturu energií a to i těch, které proudí čakrami lidského těla. Díky meditaci do Třetího oka, která dokáže usměrňovat energii čchi, cirkulující meridiány našeho těla, aby proudila do naší Ádžňá čakry, můžeme tyto základní vzorce spatřit svým vlastním, duchovním zrakem.

Energetický vír našeho Třetího oka, skrývajícího se v epifýze, totiž dokáže propojit naše vědomí s nadpozemskými vibracemi z vyššího, duchovního světa. Třetí oko, neboli epifýza, reaguje na tyto vibrace bioelektrickými impulzy, které během meditace vnímáme jako úžasné, živé obrazce, tvořené čistým, božským světlem které jako by nepocházelo z tohoto světa. Tyto úžasné tvary, které se objevují během meditace v naší mysli, jsou vizualizací nadpozemských energií, jejichž frekvence na sebe působí vzájemnou rezonancí a interferencí. Lidé kteří toto napojení na vyšší formy energie prostřednictvím Třetího oka zažili, to popisují jako trojrozměrný či dokonce vícerozměrný kaleidoskop, tvořený čistým světlem.

Spatřit na vlastní oči vzorce, které jsou základem stvoření a fungování celého vesmíru je nepochybně povznášející, ale má to i mnohé další, praktické výhody. Geometrické vzorce, které jsou vizualizací posvátných frekvencí, totiž dokážou zpětně vyvolat příslušné frekvence i v našem energetickém a fyzickém těle. Zpětně tak upravují a synchronizují frekvence energie čchi, proudící do vaší čakry Třetího oka. Pouhým sledováním těchto geometrických obrazců během meditace se také vlnění vašeho mozku synchronizuje s alfa a théta frekvencemi a usnadní tak vašemu vědomí přechod do transcendentálního stavu. V tomto stavu se ocitnete mimo fyzický vesmír – vstoupíte do nadpozemského světa tvořeného jemnými energiemi vysokofrekvenčních vibrací, kde můžete navázat duchovní propojení s vaším vyšším vědomím. Vibrace synchronizované energie, proudící skrze vaše Třetí oko jej nabíjejí – zvyšují jeho energetický potenciál, aktivují jeho činnost a probouzejí jeho schopnosti.

Jak dlouho trvá otevření Třetího oka?

Pochopitelně nemůžete očekávat, že po jedné či dvou transcendentálních meditacích se vaše Třetí oko okamžitě otevře a vy získáte schopnosti jako Dr. Strange. Otevírání Třetího oka je jako posilovaní. Vaše Třetí oko je zatím slabé, atrofované. Nemůžete se divit, vždyť jste jej vlastně nikdy nepoužívali. Když přijdete jako vychrtlý mladík poprvé do posilovny, také nemůžete očekávat, že po pár hodinách odejdete jako namakaný kulturista. Musíte pilně cvičit, vytrvat a vaše schopnosti se pomalu začnou zlepšovat. Stejně jako v posilovně, i při otevírání Třetího oka vám výrazně pomůže, pokud využijete vedení a získáte rady zkušeného odborníka. Na vaší duchovní cestě k osvícení můžete využít zkratky v podobě 3 měsíčního online kurzu MUDr. Moniky Sičové, která je předním odborníkem na problematiku otevírání Třetího oka u nás. Své ezoterické schopnosti, které získala studiem u největších světových mudrců současnosti, kombinuje s poznatky moderní lékařské vědy, díky čemuž absolventi jejích kurzů získají to nejlepší z obou světů a výrazně si zkrátí cestu k získání vnitřního zraku a nadpozemské intuice.

Otevřete své Třetí oko s pomocí posvátné geometrie

My všichni jsme mikrokosmickým odrazem makrokosmu. Struktura lidského těla je založena na totožných principech, které fungují na všech úrovních stvoření. Jsme stvořeni na stejných základech, jako samotný vesmír. Tento princip vzájemné propojenosti, neoddělitelnosti a sjednocení nám neustále připomíná náš vztah k celku, posvátnému základu všeho stvořeného.

Jakmile začnete meditovat do Třetího oka, soustřeďujete vědomě vaši vnitřní energii do tohoto centra. Možná neuvidíte popsané světelné obrazce hned napoprvé, to ale vůbec nevadí. Při dalších pokusech začnete vnímat záblesky světla, které postupně začnou tvořit světelné obrazce, podobné mandalám. Může vám také pomoci, když meditaci do Třetího oka budete střídat s meditací během kreslení či vizualizace mandal, které jsou také vizualizací posvátné geometrie, například Šrí Jantra meditace.

Jakmile se obrazce objeví ve vaší mysli, nechte je na sebe působit, nesnažte se je nijak ovlivňovat. Jen sledujte tu božskou nádheru tvarů a barev. Tyto tvary posvátné geometrie naladí vlnění vašeho mozku na frekvenci gama. Vlny gama jsou nejsilnější a lze je zažít pouze v hlubokém meditačním stavu, známém také jako samádhi. V tomto stavu jste v absolutním souladu s přírodou, celá vaše bytost bude cítit, že jste nedílnou součástí vesmíru. Energie, které proudí vaším tělem, působí přímo na vaše Třetí oko a navozují stavy zvýšené intuice, kdy například můžete spatřit věci, které se teprve v budoucnosti stanou, nebo získat řešení problému, který vás již dlouho trápil.

MUDr. Monika Sičová
www.monikasicova.cz

Tags: No tags

Comments are closed.