Human Design

Human Design je veda o rozlišovaní, mapuje spôsob, akým je naprogramované naše individuálne vedomie. Jedná sa o najprecíznejší sebapoznávací systém, aký bol kedy vytvorený. Jednoducho si predstavte systém, ktorý je schopný poskytnúť akúsi príručku toho, ako v živote ideálne fungovať a ako sa dokonale zladiť s tým, kým naozaj ste. Human Design sa zaujíma o našu jedinečnosť a spôsob, ako túto jedinečnosť posilniť a oslobodiť ju z podmieňovania, ktoré preberáme od svojho okolia už od momentu narodenia a nánosu kolektívnych vzorcov, ktoré nevedome preberáme dodnes. Tento systém nám môže ukázať, prečo sa správame tak, ako sa správame, a prečo robíme to, čo robíme. Súčasne nám môže povedať, čo robiť, aby sme mohli čo najprirodzenejšie vyjadriť vlastný potenciál.
O systéme Human Design sme sa porozprávali s expertkou na slovo vzatou – s Doubravkou Radonjić.

Dubravka Radonjić

S Human Designom som sa prvýkrát stretla v roku 2007 a odvtedy ho študujem, prechádzam vlastným procesom a experimentujem s rozhodovaním podľa svojej stratégie a autority. Dnes som v úlohe profesionálnej Human Design analytičky.

Podľa Human Design mechaniky som intuitívny šokujúci generátor, ktorý prechádza cyklami dozrievania cez pokusy a omyly, skúma, čo funguje a nefunguje, vyvíja pevnú základňu, vlastnú autoritu, o ktorú sa môže oprieť. Som tu, aby som sa realizovala cez vzťahy a uviedla do pohybu „spirit“ tých, s ktorými sa hlbšie stretnem. Mojou úlohou je posilniť ich, aby najskôr nasledovali sami seba a neboli zavesení na inej autorite, než je ich vlastná.

Od roku 1999 žijem v Prahe. Vyštudovala som filmovú réžiu a natočila niekoľko krátkych filmov. Niektoré z nich vyhrali cenu na prestížnom filmovom festivale. Od roku 2008 učím v Prahe prejavenie sa cez tanec, vyvíjanie abstraktnej komunikácie a prehlbovanie vedomia tela. Na báze dlhoročného experimentovania som vytvorila ,,reč“, cez ktorú odovzdávam a zároveň učím mechaniku pohybu a mysle, následne expresiu ich fúzie. Mojou veľkou vášňou je hra s rôznymi možnosťami ľudského vnímania sveta cez kanále inšpirované ľudskými zmyslami.

Doubravka, v Prahe ste vyštudovali filmovú réžiu, prečo ste sa nakoniec rozhodli venovať Human Designu? Čo vás na ňom najviac zaujalo?

Točenie filmov bolo pre mňa veľmi náročné a zdĺhavé. Písať granty a čakať, či mi ich o rok alebo o dva schvália – to nebola moja šálka kávy. Našťastie mi medzitým do života vstúpil tanec, cez ktorý som si mohla instantne kompenzovať svoju tvorbu a kreativitu. V rovnakom roku, teda pätnásť rokov dozadu, som sa po prvýkrát stretla s týmto systémom a začala ho študovať na IHDS (International Human Design School). 

Zaujala ma jeho schopnosť popísať a demystifikovať to, ako fungujeme. Videlo sa mi neuveriteľné, že dokáže tak exaktne mapovať, čo žijem. Human Design je inteligentný systém, veda o rozlišovaní všetkých živých foriem, teda nielen tých ľudských, ale aj kvetín, zvierat… Má prepracovaný jazyk, cez ktorý zaznamenáva naše individuálne naprogramovanie.

Umožňuje mysli samu seba spoznať, aby mohla rozoznať svoje podmienenie a rozpoznávať pravdu, čo vedie k prirodzenému sebaprijatiu. Myseľ potrebuje presne uchopiť, ako funguje, inak nám nedá pokoj. Pochopením jej individuálneho spôsobu fungovania je jej umožnené otvoriť cestu, aby sa mohla podľa svojej individuality vyjadriť a realizovať. Myseľ nikdy nie je vnútorná autorita, ale bude sa o to pokúšať, pretože nie je trénovaná na nič iné. 

Významným faktorom celého systému analýzy je telo a jeho predispozícia, jeho dary aj citlivé miesta a jeho obmedzenia, na mieru určený typ stravovania a podmienky pre náš systém, naše celkové energetické nastavenia. Nervový systém každého dieťaťa sa rozvíja do troch rokov a spoznať od začiatku, aké podmienky sú dobré pre stravovanie narodeného dieťaťa, je veľké šťastie. Human Design nie je bežná mainstreamová záležitosť a nie každý má to šťastie, že sa k týmto informáciám dostane.

Čím konkrétne vám Human Design zmenil život?

Zmenil sa mi skôr vzťah k životu a k sebe samej. Ukázal mi, ako správne distribuovať vlastnú energiu a podľa čoho sa rozhodovať. Vďaka nemu som pochopila, v čom tkvie môj potenciál, ako ho môžem rozvíjať – a tiež čo nie som a nikdy nebudem. Posilnil ma v niektorých kvalitách, o ktorých som si predtým nebola istá, či by som v nich mala pokračovať. 

Napríklad tanec. Podľa Human Design mám v sebe energiu, ktorú tento systém opisuje ako kanál všetkých rytmov. Vďaka nemu som tiež zistila, že v ľuďoch svojím nastavením okrem iného prirodzene vyvolávam chuť so mnou súperiť. Toto zistenie bolo pre mňa oslobodzujúce, pretože kvôli tomuto nastaveniu zažívam celkom zaujímavé a nie vždy príjemné veci. Predtým som však nechápala, čím to je. Human Design totiž okrem iného vysvetľuje aj to, čo prinášame do prostredia a čo od nás ostatní preberajú.

 

Základom výkladu Human Design je takzvaná mapa vnútorného nastavenia, ktorá sa vygeneruje na základe miesta, dátumu a času narodenia. O čo vlastne ide?

Human Design má dva výpočty. Prvý vychádza z momentu narodenia a týka sa našej osobnosti, druhý z obdobia troch mesiacov pred narodením, kedy bola dokončená forma mozgu. Podľa Human Design je v našom tele deväť centier, sme deväťcentrové bytosti. 

Mapa ukazuje naše individuálne naprogramovanie, teda to, ktoré z centier sú fixné a ktoré otvorené. Fixné centrá sú tie, cez ktoré životná inteligencia operuje dvadsaťštyri hodín denne. O tieto centrá sa môžeme oprieť, zoznamovať sa s ich energiou a rozvíjať ju. Naopak, otvorené centrá sú na mape zakreslené ako biele. Neznamená to, že nám niečo v danej oblasti chýba, len že tam preberáme energiu od okolia a identifikujeme sa s ňou.

Môžete uviesť príklad?

Napríklad mám otvorené emocionálne centrum, to znamená, že od druhých preberám emócie a prežívam ich dvojnásobne, niekedy ako pekelnú búrku a emocionálny prepad, inokedy ako nadšenie a nádej. Má to však i svoje praktické využitie, napríklad som schopná počas tanca lepšie chápať danú skupinu a nacítiť sa na ňu. Avšak viem, že sa podľa emócií nemám rozhodovať, pretože to nie je moja energia ani miesto, odkiaľ operuje moja autorita.

Paradoxné na tom je, že naša myseľ má tendenciu najviac sa zaujímať práve o tieto otvorené centrá a neustále sa s nimi identifikovať. Receptory v našom tele totiž túto energiu prežívajú dvojnásobne, pretože v nás nie je stála a fixná. Myseľ to chce napraviť, pochopiť, mať pod kontrolou a rozhodovať sa podľa toho. Tým sa teda stotožňujeme s energiou, ktorá nám nie je vlastná a vytvára falošnú identitu. Aj ľudia na terapiách riešia hlavne to, čo nie sú. Chcú napraviť, čo nie sú, chcú milovať, čo nie sú, ale pritom je to to, čo nikdy nebudú a len to preberajú z okolia. A v tom je ten háčik.

Na čo sú teda otvorené centrá?

Človek sa cez otvorené centrá prepája s ostatnými ľuďmi, naberá múdrosť, stáva sa expertom na tieto oblasti. Nemal by sa však s tou energiou v nich identifikovať, hľadať tam nejakú stabilitu. Prestať sa podľa nich rozhodovať, čo predtým automaticky robil. Vďaka tomu je menej reaktívny na niečo, čím nie je.

Human Design delí ľudí na štyri typy. Môžete ich krátko popísať a povedať, čím sa líšia?

Záleží na mechanike aury, teda nášho magnetického poľa. To za nás totiž komunikuje. Keď vojdeme do priestoru, budíme svojou prítomnosťou určitý dojem. Naša aura nesie všetky informácie, ktoré sú v našom dizajne. 

Najčastejšia aura je generátorská, tú má 75 % ľudí. Je to aura jinová, receptívna, naberá život. To znamená, že pokiaľ generátor iniciuje veci, ide tým proti svojej prirodzenosti. Generátori sú tu na to, aby sa zaujímali o seba a spoznali sa. Naučili sa rešpektovať svoju vlastnú autoritu, oceňovali svoju energiu, stelesnili a rozširovali radosť a boli v kontakte so svojím telom. Nie sú tu, aby iniciovali akciu z mysle a vytvárali a šírili tak vlastnú frustráciu.

Generátori majú nasledovať stimuly zvonku, nemajú ísť proti prúdu, tlačiť na veci. Majú na život odpovedať a nie udalosti iniciovať. Keď je napríklad generátor v nejakom priestore a snaží sa tam iniciovať, vyskakovať, väčšinou tým len stráca silu a aj tak je prehliadaný. Keď však, naopak, počká, kým jeho aura sama ľudí pritiahne, oni mu potom sami položia otázku a on na ňu automaticky reaguje z vlastnej sily, pretože tak je nastavený. Generátor je tu, aby odpovedal na podnety, ktoré od života prichádzajú, aby sám seba čo najviac spoznal, a tiež, aby sa identifikoval s činnosťou, ktorú robí, a nie s tým, čo si myslí, aby sa naučil správne distribuovať vlastnú energiu, vážil si jej a prestal byť otrokom.

Human Design sa zaujíma o našu jedinečnosť a spôsob, ako túto jedinečnosť posilniť.

Opakom generátorov v kontexte jin-jang sú manifestori, tých je 8 %. Ich aura je jangová, stiahnutá a uvádza všetko v pohyb. Čokoľvek urobia či neurobia, ovplyvní ostatných, pretože kvôli tomu sú tu. Aby pochopili, koho ovplyvňujú a ako. Zároveň by mali pochopiť, že majú okolie vopred informovať o tom, čo chcú urobiť, aby mal ich vplyv pozitívny dopad. Sloboda a nezávislosť sú pre nich kľúčové slová. Keď manifestor nie je slobodný vo svojej akcii a dovoľuje ostatným, aby mu hovorili, čo má robiť a ako to má robiť, narastá v ňom zlosť a on sa tak pripravuje o svoju silu. Sú tu, aby ovplyvňovali ostatných svojou energiou a vzdelávali ich, prirodzene stelesňovali pokoj, nebáli sa byť odmietnutí, stretli a integrovali svoju zlosť a užívali si byť z času na čas sami ako vlk.
Ďalší sú projektori, tých je 21 %. Tí sú tu, aby pochopili, ako energia funguje, a nie aby sa s ňou identifikovali. Ich aura má fókus, penetruje identitu druhého človeka. Sú tu, aby sa rozpoznávali skrze druhého, aby sa zaujímali o druhého, aby navigovali svoju energiu a rozvíjali vedomie otázok. Projektori nie sú stvorení na to, aby generovali energiu a manifestovali svoje zámery. Sú to neenergetické typy, ktoré ľahko vyčerpajú svoju energiu, pokiaľ sústavne a tvrdo pracujú dlhšiu dobu. Cesta k majstrovstvu pre projektora je cestou pozorovania, počúvania a čítania energií ostatných ľudí, zatiaľ čo čaká, aby bol rozpoznaný pre svoj špecifický potenciál. Majú mimoriadny dar čítať energie a vedieť, ako ich nasmerovať pre dobro celého ľudstva.

Nakoniec máme reflektorov, ktorých je 1 %, sú vzácni. Ich aura je teflónová a odolná. Nemajú stálu energiu ani v jednom z centier na ich mape, sú úplne otvorení. Reflektori sú zameraní na celok, na My, nie Ja alebo Ty. Reflektujú vedomie danej skupiny, prostredia a miesta, kde sa práve nachádza. Sú ako zrkadlo. Dôležité je pre nich uvidieť v každodennom živote a v ľuďoch vždy niečo zaujímavé a výnimočné, čo ich môže prekvapiť. Ich kľúčové slovo je MIESTO. Ak sú na mieste, ktoré sa im páči, majú následne možnosť stretnúť tých správnych ľudí a byť v správnej skupine.

Bohužiaľ, v reálnom živote to často funguje všetko naopak. Generátori sa chovajú ako manifestori a rozširujú frustráciu po svete. Manifestori zas neinformujú a ich vplyv je skôr negatívny. Projektori perfektne kopírujú generátorov a sú nedocenení za svoju inteligenciu, a tak sa stávajú posadnutí vlastnými príbehmi a málo sa zaujímajú o ostatných. Reflektori zostávajú znudení… Málokto totiž používa potenciál svojej formy a rozvíja kognitívnu inteligenciu. A takto si tu žijeme. No choice.

Robíte v rámci Human Design aj partnerské rozbory?

Áno, ale má to zmysel len vtedy, keď obaja partneri poznajú svoju vlastnú mapu. Potom dokážem povedať, čo každý z nich prináša do priestoru, kde sa navzájom kompromitujú, v akých oblastiach naopak dopĺňajú, kde panuje harmónia a priateľstvo, kto je kde prirodzene dominantný. 

Keď ľudia pochopia, ako ich energie fungujú dohromady, môžu do svojho priestoru priniesť vedomie a zamedziť zbytočným hádkam okolo tém, ktoré sú pre nich prirodzene problematické, zároveň prehĺbia spojenie a vzájomné porozumenie. 

Možno tiež zistiť, aký je ich spoločný potenciál. Zároveň by som rada zdôraznila, že všetky kombinácie sú v poriadku. Ide len o vedomie, či tomu tí dvaja porozumejú alebo nie. Aj keď, samozrejme, niektoré typy majú predpoklad pre harmonickejší vzťah, ale ak človek nepozná sám seba, ani dobré predpoklady nemajú až taký veľký vplyv.

Stačí jeden výklad na celý život? 

Áno, avšak človek potrebuje sedem rokov, aby so svojím dizajnom alebo nastavením experimentoval, aby sa rozhodoval podľa svojej stratégie a autority. Raz za sedem rokov sa totiž vymenia všetky bunky vo fyzickom tele. Najskôr totiž človek pochopí výklad hlavou, následne trvá roky, kým sa uvoľní do svojej prirodzenosti.

Zmenil sa niektorému vášmu klientovi po výklade zásadne život?

Human Design nehovorí vždy to, čo by ste chceli počuť. Nerobí predpovede, nedáva nádeje. Hovorí všetko bez okolkov tak, ako to je. Kto ste a kto nie ste.

Život sa nikomu cez noc radikálne neotočil, ale rozhodne sa každému otočilo o 180 stupňov vnímanie seba samého. Kým neviete, čo potrebujete poznať, myseľ vám nedá pokoj. Human Design uzdravuje ľudí z hlbokej sebanenávisti, ktorá sa tvorí tým, že sa obviňujú za to, čo sú, a žijú to, čo nevychádza z ich vlastnej podstaty.

Mala som napríklad ženu, ktorá za mnou prišla vo veku sedemdesiatpäť rokoch a plakala, že je škoda, že tieto informácie nedostala pred dvadsiatimi rokmi. Následne radikálne zmenila svoj život a cítila sa byť oveľa silnejšia a slobodnejšia. Občas riešime s klientami aj zdravie. Jeden človek sa napríklad po dovolenke neustále vracal domov s obrovskými problémami so žalúdkom. Potom sme zistili, že jednoducho nemôže jesť na priamom slnku.

Odporučili by ste Human Design každému?

Je pre každého, komu príde do cesty, pretože pre každého je blahodarné, keď porozumie svojej prirodzenosti a žije ju. Nie každý má ale to šťastie, že sa s Human Design počas života stretne. A potom sú, samozrejme, ľudia, ktorých myseľ so všetkým bojuje a ktorí chcú rovno riešenie. Human Design riešenie nedáva a nenapravuje, „iba“ hovorí, o čom život v danom jedincovi je a demystifikuje veľa predstáv o tom, ako by veci mali vyzerať. Riešenie sa potom samo poskladá. 

Výklad sám osebe, samozrejme, nič zásadné zmeniť nemusí. Human Design dokáže myseľ nakŕmiť neuveriteľnými informáciami, ale či sa to človek rozhodne žiť a kedy, je už na ňom. Je ideálny pre mladých ľudí, aby mohli žiť svoj život podľa svojho potenciálu. Celkovo je úľavou vo vzťahoch, keď ľudia okolo vás poznajú svoje nastavenia. Pretože potom si medzi nimi môžete dovoliť byť sama sebou, nikto vás nemoralizuje, pretože vie, že každý sme iný, trochu divný, nikto nemá tendenciu nikoho škatuľkovať, nie je tam žiadna objektívna pravda. A to je obrovská úľava a sloboda.

www.humandesign.one
Článok vznikol s podporou magazin.purtana.cz. Špeciálne poďakovanie patrí Monike Zaharovej za „neviditeľný“ kus práce, času a pozornosti, ktoré nám venovala.

Tags: No tags

Comments are closed.