baby-2717347

Vedomá rodina nového veku

Vedomá rodina sa čím ďalej, tým viac dostáva do povedomia ľudí. Keby sme si pojem vedomá trošku rozobrali, časti slova ved by sme mohli rozumieť vo význame – vedieť, vidieť. Napríklad védy boli v poňatí starých Slovanov pôvodné staroslovanské nábožensko-historické texty. A teda samotný pojem véd by sme mohli chápať v prenesenom význame ako múdrosť, ...