Cenník reklamy

 

 

Harmonogram ** VITALITA** 2020

Mesiac

Redakčná uzávierka

Zadanie do tlače

Distribúcia z tlačiarne

Január  5.12.2019  22.12.2019 30.12.2019
Február  5.1.2020 25.1.2020 28.1.2020
Marec  5.2.2020 23.2.2020 26.2.2020
Apríl  4.3.2020 25.3.2020 30.3.2020
Máj  5.4.2020  25.4.2020 28.4.2020
Jún  5.5.2020 26.5.2020 30.5.2020
Júl  6.6.2020 27.6.2020 30.6.2020
August  5.7.2020 26.7.2020 29.7.2020
September  5.8.2020 26.8.2020 30.8.2020
Október  5.9.2020 26.9.2020 29.9.2020
November  5.10.2020 27.10.2020 31.10.2020
December  4.11.2020 25.11.2020 29.11.2020
Január  2.12.2021 22.12.2021 29.12.2021