MODRÝ Mesiac a mega SPLN v Rybách

Vo štvrtok 31. augusta o 3:35 h nad ránom nastáva mega spln na osi dvoch ženských znamení Panna a Ryby. Spln je vždy o prepojení dvoch kvalít. Praktickosť a systematickosť Panny (Slnko), sa spojí s láskavosťou a tajomnosťou Rýb (Luna).
Je to už druhý spln Mesiaca v auguste, ktorý sa naviac nazýva Modrý. Dva splny v období jedného mesiaca prinášajú dvojnásobnú nádielku oslobodzujúcej a uvoľnujúcej energie, ktorá prirodzene odplaví niečo veľké, čo nás v živote doteraz zaťažovalo alebo blokovalo. Uvoľnené miesto v sebe je preto treba pohotovo zaplniť cez afirmácie a zámery novou, lepšou kvalitou žitia.

Témami tohto splnu sú vnútorná a vonkajšia očista a liečenie, starostlivosť o seba, sebazdokonaľovanie, sebasúcit a odpustenie. K tomu, aby sme sa posunuli a ďalšie staré nánosy a bloky v nás prepustili, treba mať otvorenú myseľ, bdelosť a uvoľnené vnímanie. Celú situáciu totiž v tomto prípade komplikuje extrémne mnoho retrográdnych planét: Merkúr, Venuša, Urán, Saturn, Pluto, Neptún a dokonca Chiron. Môžete pocítiť viaceré návraty v čase – na prečistenie nespracovanej minulosti – cez rôzne uvedomenia súvislostí, detailov, synchronicít a dôsledkov, ďalej cez ľudí, ktorých po čase znova stretnete, alebo cez pripomenutie restov, ktoré treba dokončiť či doriešiť. 

Ideálne je preto zamerať sa na vnútornú prácu a obrátiť pozornosť dovnútra: očisťovať svoje biopole, auru, čakry, telo, vizualizovať, snívať, posilniť osobné hranice… Pretože tak ako vo vnútri, tak aj vonku – to, čo nosíte v sebe, to si priťahujete do života. 

Každý spln má najsilnejší vplyv na osobnej a kolektívnej úrovni na ľudí, prírodu a spoločnosť 3 dni pred a 3 dni po jeho vyvrcholení. Tento spln je zavŕšením energeticky veľmi silného augusta s významnou osobnou a kolektívnou premenou. Vytvára veľkú vlnu, ktorá nás má pripraviť na plodnú jeseň v podobe výrazného ľudského vibračného posunu. Ak chcete naďalej stúpať s ostatnými, je treba zbaviť sa ďalších „vriec so starým pieskom“ – toxických myšlienkových foriem, obmedzujúcich presvedčení, zaťažujúcich tráum, nepríjemných emócií, bolestí a prekážok. Terapií je v súčasnosti k dispozícii veľké množstvo, nápomocné sú taktiež meditácie, kontemplácie, modlitby. vychádzky do prírody, práca v záhrade, seba-starostlivosť, jóga a či-kung, tanec a spev, umelecká tvorba či dychové cvičenia. 

Spln v znamení Rýb je už druhým augustovým supersplnom (prvý bol 1.8.vo Vodnárovi) – čo znamená tesnú blízkosť Luny k Zemi – a berie si na mušku nevedomie, podvedomie, intuíciu, pocity a emócie. Preto pozor na precitlivelosť, spomalenie, nehody, určité zneistenie a kvôli retrográdnemu Merkúru aj na zvýšené nedorozumenia v komunikácii, problémy v doprave, cestovaní, práci a obchode. Retrográdny Saturn nás učí prevziať plnú zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia – teda vymaniť sa z role obete, z bezmoci, paralýzy a stagnácie. V týchto dňoch vrcholia aj retrográdne účinky Venuše (do 4.9.), ktorá predstavuje naše túžby, lásky, hodnoty, majetok… Poriadne si vydýchneme, keď sa vyše dvojmesačné obdobie vážnych partnerských a finančných problémov, ktoré mnoho párov a rodín rozdelilo, rozplynie ako dym. No ešte i tak nebudú cca 2 týždne hviezdy priať štartu nových projektov. Je dobré sa podľa toho zariadiť.
Dobrou správou je, že tento spln je v znamení sebaliečenia duše i tela. Ich harmonizácia pre šťastnú rovnováhu v živote je esenciálne dôležitá. Preto sú na stole aj témy sebaprijatia, sebaodpustenia a liečenia cez konkrétne a praktické činy. Môžeme sa ladiť na konkrétne kroky do konca roka a súčasne plynúť s prúdom. Naladenie sa na náš vnútorný svet nám prospeje, posilní náš vzťah, zdravé uznanie, obdiv a lásku samých k sebe, našu sebahodnotu, sebavedomie, sebaúctu, sebarešpekt i sebadisciplínu – a dostane nás viac do vlastnej sily. Tento spln najviac vplýva na ľudí narodených v znamení Panny a Rýb. 

Obdobie Panny potrvá do jesennej rovnodennosti 23.9. a podporí nás po všetkých stránkach si usporiadať a upratať život. Uvedomiť si, čo je nutné zmeniť, oddeliť dôležité od nedôležitého a urobiť niečo zmysluplné pre to, aby v ňom bol väčší prehľad, sloboda a poriadok.
Keď si doprajeme čas sami pre seba, uvoľníme nové spôsoby sebarealizácie, iné tvorivé a pracovné postupy, uvoľníme cestu na príchod nových priateľov a kolegov, posilníme tok harmónie, priestor pre pestrosť života, dôjde k ďalšiemu posunu do našej osobnej celistvosti a božskej jednoty, do životného pocitu zmysluplnosti každej chvíle a sladkosti bytia.

AFIRMÁCIE: Prijímam život a šírim lásku. Prejavujem ich v konkrétnych činoch. Som tesne spojený/á s mojou dušou.
Silvia MARISI MONNOT Shanti, PhD
Www.StastnaRovnovaha.sk

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *